Emekli Maaşı Hesaplama

SSK Doğum Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğum parası, SSK kapsamında çalışan kadınlar için verilen bir ödemedir. Bu ödeme devlet tarafından ücretli izne ayrılan kadınların, doğum nedeniyle ödenmeyen maaşının bir kısmının geri ödenmesi anlamına da gelir. Doğum yardımı alınabilmesi için bazı şartları taşınıyor olması gerekir. Sizlere 2019 doğum parası hesaplama ve doğum parası başvurusu hakkında detaylı bilgi sunalım;

Doğum yardımı ve doğum parası arasındaki farklar nelerdir?

Doğum yardımı ve doğum parası, en çok karıştırılan iki ödenektir. Bu iki ödenek arasındaki farkı, aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür;

  • Doğum yardımı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlı olan her kadına ödenen paradır. Doğum parası ise SSK’lı olarak çalışan kadınlara verilmektedir.
  • Doğum yardımı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenirken doğum parası devlet tarafından ödenir.
  • Doğum yardımı tek seferde verilen bir ödemedir. Doğum parası ise doğumdan öncesi ve sonrası için yapılan uzun vadeli ödemedir.

Doğu yardımı alınabilmesi için bebeğin hayatta olması, doğumun gerçekleşmiş olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması yeterlidir. Doğum yardımı ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL olarak ödenir.

Doğum parası nedir?

Doğum parası, SSK’lı olarak çalışan ve doğum nedeniyle doğum iznine ayrılmış olan kadınlara verilen bir ödenektir. Bu ödenek, SGK tarafından ödenmektedir. Aktif olarak çalışan SSK’lı kadınlar, doğum iznine ayrılmaları nedeniyle bu ödemeden yaralanabilirler. Doğum izni ise doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olarak verilmektedir. Bu süreler boyunca çalışamayan yani istirahat alan kadınların çalışmadığı süreler, SGK tarafından ödenmektedir.

  • Doğum parası, SSK kapsamında aktif olarak çalışan tüm kadınlara verilmektedir. Bu para, bir yardım değildir, kanun tarafından verilmiş bir haktır. Doğum parası alma koşulları aşağıdaki şekilde sıralanabilir;
  • Doğum parasının alınabilmesi için kadınların SSK kapsamında aktif olarak çalışıyor olması gerekir. Yani doğum nedeniyle izin alındığı sırada halen çalışılıyor olunmalı, işten çıkış yapılmamalıdır.
  • Kadınların yasal olarak aldıkları doğum izni sürelerinde kendi iş yerinde ya da başka bir yerde çalışmıyor olması gerekir.
  • Doğum parası ödemesinin yapılabilmesi için doğumun gerçekleşmiş olması gerekir. Düşük yapan kadınlara bu ödenek verilmez. Doğum gerçekleştikten sonra, bebeğin ölü olması durumunda ise doğum parası ödenir.
  • Doğum parası ödemesinin yapılabilmesi için kişinin SSK’lı olarak çalışıyor olması gerekir. Eşi SSK’lı olarak çalışanlar, bu ödenekten faydalanmazlar.

Doğum parası başvurusu nasıl yapılır?

Doğum parası başvurusu, raporun yazıldığı andan itibaren sisteme otomatik olarak işlendiği için otomatik olarak yapılmaktadır. Burada önemli olan nokta raporun alındığı tarihten itibaren en kısa süre içinde, çalışılan iş yerine onaylatılmasıdır. İş yeri, bu raporu SGK sistemi üzerinde bulunan e-rapor uygulamasından giriş yaparak onaylamalıdır. Bu sayede otomatik olarak rapor, sisteme işlenecektir. Ancak bazı iş yerleri SGK sistemini kullanmadığı için raporun onaylatılması, resmi yazışmaları aracılığıyla yapılmaktadır.

Doğum parası hesaplama nasıl yapılır?

Doğum parası hesaplama yapılabilmesi için öncelikle çalışan kişinin brüt ücretinin bilinmesi gerekir. Aylık brüt ücret üzerinden yapılan bu hesaplamada günlük alınan brüt ücret hesaplanır. Günlük alınan ücretin 2/3’ü ise günlük ödenecek doğum parası tutarını belirler. Doğum parası hesaplama yapılırken çalışanın son 3 aylık brüt ücreti toplanır.

2019 yılı için doğum parası hesaplama yaparsak; bir aylık asgari brüt ücreti 2558 TL olarak almalıyız. Kişinin üç aylık bürüt ücreti 2558 X 3 = 7674 TL olacaktır. Günlük brüt kazancın hesaplanabilmesi için de bu tarın 90’a bölünmesi gerekir. Bu işlem sonucunda günlük brüt kazanç 85,26 TL olarak bulunacaktır. Bu tutarın üçte ikisinin doğum parası olarak ödeneceği bilindiğinden bir günlük ödenecek tutar 56,84 olarak hesaplanacaktır.

Doğum parası toplam 16 hafta için ödenmektedir. 112 gün üzerinden yapılan toplam doğum parası ödemesi ise 56,84 X 112 = 6366,08 TL olacaktır.

İkiz çocuğu olan SSK’lı kadınlar için doğum izni süresi daha uzundur. Bu nedenle ödenecek olan doğum parası miktarı daha fazla olacaktır. İkiz çocuklar için doğumdan önce 10 hafta ve doğumdan sonra 10 hafta olmak üzere toplam 20 hafta doğum izni verilmektedir. 20 hafta için 140 gün üzerinden hesaplama yapılmalıdır. Buna göre ikiz çocuğu olan kadınlara ödenecek olan doğum parası toplam tutarı 56,84 X 140 = 7957,6 TL olacaktır.

Doğum parası sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Doğum parası başvurusu yapıldıktan sonra, doğumun gerçekleşmesi itibariyle, doğum parası ödemesi yapılacaktır. Bu ödeme, iş göremezlik ödeneği adı altında verilmektedir. Bu ödeneğin sorgulanabilmesi için e-devlet sisteminden faydalanılabilir. E-devlet sistemine ait bir şifre ile giriş yapabilir ve “4A iş göremezlik ödeneği sorgulama” uygulamasından, doğum parası ödeneğinizin ödenip ödenmediğini sorgulayabilirsiniz.

E-devlet dışında, SGK tarafından yapılan tüm ödemeleri ALO 170 hattından da sorgulayabilirsiniz. Telefonda, kimlik numaranızı ve SSK sicil numaranızı belirtmeniz gerekir. Bu bilgiler kullanılarak, tarafınıza, 2019 yılı için hangi ödeneklerden yaralanabileceğinizin bilgisi de verilecektir.

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

×

Bir Şeyler Ara