Emekli Maaşı Hesaplama

Son Dakika! Milyonları İlgilendiren Kıdem Tazminatı Kararı Açıklandı…

Kanuna göre işveren, işçiye ibraname imzalatabilir. Bu ibraname, işçinin ve işverenin birbirlerine iş ilişkisi nedeniyle borçlarının kalmadığını gösteren bir belgedir. İşveren tarafından işçilere baskı yapılarak oluşturulabilecek olan bu ibranameler, işverenin tüm borçlarının silinmesine imkân tanımaktadır. İşçinin, işverene karşı gücünü zayıflatan ibraname ile kıdem tazminatı, ihbar ve yıllık izin tazminatı gibi alacaklar kaybolmakta, hatta işçilerin işe iade davası açma hakkı da elinden alınmaktadır. Bu nedenle ibranameler için özel şartlar getirilmiştir. İşte detaylar…

Kıdem tazminatı hakkı kalmıyor;

İşçinin kıdem tazminatı ve diğer haklarından vazgeçmesi için işveren tarafından zorla ve baskıyla imzalatılan ibranamelerin yaygınlaşmasının ardından, devlet tarafından ibranameler için özel şartlar getirildi. Bu şartlar ile ibranameler artık işçinin kendi rızasıyla imzalanacak ve işçiye baskı yapılması engellenecek. Yargıtay tarafından verilen karara göre ibranamelerin özel şartları açıklandı.

Yargıtay, iş ilişkisi devam ederken imzalanan ibranamelerin geçersiz olacağı hükmünü getirdi. Yargıtay’a göre iş ilişkisi devam ederken işçi, tamamen işverene bağlıdır. İş ilişkisi devam eden işçi birtakım alacaklarını hemen alabilmek için kendi iradesi dışında, ibranameyi imzalamaya yönelebilir. Bu nedenler ile Yargıtay, iş ilişkisi devam ederken imzalanan ibranameleri geçersiz saymıştır.

En az bir ay geçmiş olmalıdır;

Yargıtay’ın ibranameler ilgili kararına göre imzalanan ibranameler, iş ilişkisi sona erdikten bir ay sonra imzalanmalıdır. Bunun nedeni ise işe iade davasının açılmasında bir aylık hak düşürücü süre olmasıdır. İşçi, iş sözleşmesi fesih olduktan sonra bir ay içinde işe iade davası açabilecektir. Bu nedenle baskıları azaltmak ve olası problemleri ortadan kaldırmak amacıyla, fesihten bir ay geçtikten sonra ibraname imzalanmalıdır.

İşçinin rızası olmalıdır;

Yargıtay’a göre işçi, kendi rızası ile ve baskı altında olmadan ibranameyi imzalamalıdır. İbranın geçerli olması için işçinin özgür iradesi ile bu sözleşmeyi imzalaması gerekir. İşçinin hataya düşmesi, işverenin ya da üçüncü bir kişinin baskısıyla bu sözleşmeyi imzalamasının anlaşılması halinde, ibraname geçersiz sayılacaktır.

İbra sözleşmelerinin geçersiz olduğu bir diğer nokta ise aşırı yararlanmadır. İşçi, hiç ödeme almamaktansa çok az bir ödeme almayı kabul ederek ibranameyi imzalarsa, bu durumda da geçersiz sayılacaktır.

Mutlaka yazılı olmalıdır;

İşçinin kıdem tazimatından ve diğer haklarından vazgeçmeyi kabul ettiği ibranameler, mutlaka yazlı olmalıdır. Yazılı olmayan hiçbir ibraname geçerli değildir. Kısaca ifade etmek gerekirse işçinin “işverenden bütün haklarımı aldım demesi”, işverenin borcunu ödediği anlamını taşımaz. İbranamenin kesinlikle yazılı olması ve işçi tarafından imzalanmış olması gerekir. İmzalı olmayan ibranameler de geçersiz sayılır.

İşçinin hakları geciktirilemez;

İbranamenin bir ay sürenin sonunda imzalanması gerektiği, işverenler tarafından bir ay süre sonunda alacakların ödenebileceği hükmünü doğurmaz. Çoğu işveren işçinin alacaklarını bir ay sonra ödeyeceği yanılgısına düşmektedir. Oysa bu süre, ibranamenin imzalanması ile ilgilidir. İşçinin haklarının, iş sözleşmesi sona erer ermez ödenmesi gerekir. İşçinin alacağı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin hakları bir ay sonra ödenirse, bu alacaklar için bir ay kadar faiz işletilir.

İbranamede, alacaklar net olarak ifade edilmelidir;

İş sözleşmesi sona erdikten sonra imzalanan ibranameye, işçiye kıdem tazminatı olarak ne kadar ödendiği, yıllık izin hakkı olarak ne kadar verildiği, ihbar tazminatı ödenip ödenmediği ve ödendiyse ne kadar ödendiği, açık bir şekilde yazılmalıdır. İbranamede genel ifadeler varsa, geçersiz sayılır. Ayrıca ibranamede yazılı olan tutarların işçiye elden değil, banka kanalıyla ödenmiş olması da gerekir.

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara