Emekli Maaşı Hesaplama

SGK-SSK Emekli Maaşı Hesaplama Örneği

Emekli maaşının hesaplanabilmesi için kaç gün prim yatırdığınız, hangi zamanlarda prim yatırdığınız ve işe hangi tarihte başladığınız önemlidir. Emekli maaşı hesaplama için 2000 öncesi dönem, 2000-2008 arası dönem ve 2008 sonrası dönem olmak üzere 3 farklı dönem esas alınır. Bu dönemlerin her birinde, hesaplama için kullanılan formüller farklıdır. Sizlere SSK için nasıl emekli maaşının hesaplandığı hakkında detaylı bilgi verelim;

4A için örnek emekli maaşı hesaplama;

Emeklimaasihesaplama.com olarak hem SSK hem de BAĞ-KUR emekli maaşlarınızı kuruşu kuruşuna hesaplıyoruz. Uzmanlarımız tarafından hesaplanmış olan bir emekli maaşının detaylarını sizlerle paylaşalım;

Mehmet Bey 10.09.1956 doğumludur. 01.12.2009 tarihinde emekli olma talebinde bulunmuştur. Mehmet Bey 2000 yılından önce işe başlamıştır ve üç dönem için de çalışması vardır. Bu durumda her üç dönem için kısmi emekli maaşı hesaplanmalı ve bu maaşlar toplanmalıdır. SGK tarafından yapılan hesaplama ile bizim tarafımızdan yapılan hesaplamanın nasıl olduğunu açıklayalım;

Emekli maaşı hesaplama için temel bilgiler;

  • Doğum tarihi; 10.09.1956
  • Aylık talep tarihi; 01.12.2009
  • 2000 öncesi yatırılan prim gün sayısı; 1892
  • 2000-2008 arası yatırılan prim gün sayısı; 3120
  • 2008 sonrası yatırılan prim gün sayısı; 263
  • Toplam yatırılan prim gün sayısı; 5275
  • İlk dönem için aylık bağlama oranı; %61
  • İkinci dönem için aylık bağlama oranı; %43
  • Üçüncü dönem için aylık bağlama oranı; %29,30

Bu verilere dayanarak her dönem için Mehmet Bey’in kısmi emekli maaşını hesaplayalım. Mehmet Bey’in tarafımıza iletmiş olduğu hesaplama talep formu aşağıdaki gibidir;

2000 öncesi dönem için kısmi emekli maaşı hesaplama;

Mehmet bey 2000 öncesi dönemde toplam 1892 gün prim yatırmıştır. Yıllara göre kazançları ise yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Bu dönem için kısmi emekli maaşı hesaplama yapılırken yıllık ortalama kazancın bulunması, bu kazanca göre gösterge rakamının bulunması ve aylık bağlama oranı ile gösterge rakamının ve katsayının çarpılması gerekir. Bu dönem için kullanılacak olan formüller şöyledir;

Tam aylık = Aylık Bağlama Oranı X Katsayı X Gösterge Rakamı

Kısmi aylık = Tam Aylık X Dönem ağırlığı

Dönem ağırlığı = 2000 öncesi yatırılan prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı

Bu formüllere göre kullanılacak olan katsayı rakamı 12000’dir ve bu rakam sabittir. Gösterge rakamı ise son 10 yılın kazançlarının toplanarak 10’a bölünmesi ile bulunur. Kanunda belirtilen gösterge tablosuna bakılarak, son 10 yılın ortalama kazancına en yakın rakam, gösterge rakamı olarak alınır. Son 10 yıl kazancı yoksa, son 5 yılın kazancı toplanır ve elde edilen toplam kazanç 5’e bölünür. Yine elde edilen rakama en yakın değer tablodan bakılarak gösterge rakamı olarak kullanılır.

Mehmet beyin gösterge rakamı için 2000 yılı öncesi kazançlarının ortalaması alınmış ve tablodaki en yakın değer olan 9475, gösterge rakamı bulunmuştur.

Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı ise %60 olarak alınır. Malul ve başkasının bakımına muhtaç kişilerin aylık bağlama oranı %70 olarak kullanılır. Bu dönemde 5000 günde fazla yatırılan her 240 gün başına aylık bağlama oranı %1 oranında artırılacaktır. Ayrıca kadınların 50 erkeklerinde 55 yaşını doldurması sonucunda, çalışılan her fazla yaş için aylık bağlama oranı yine %2 oranında artırılır. Aynı şekilde 5000 günden eksik çalışılan her yıl için aylık bağlama oranı %1 onarında azaltılacaktır. Ölüm aylıklarında, aylık bağlama oranından eksiltme yapılmaz.

Mehmet beyin aylık bağlama oranı, 5000 günden fazla çalışması olduğu için %61 olarak hesaplanmıştır. Bu veriler ışığında Mehmet beyin 2000 öncesi dönem için kısmi emekli maaşını hesaplayalım;

Tam aylık = 12000 X 0,61 X 9475 = 69.357,000 liradır. Kanuna göre hesaplan atam aylık tutarı, 2000 öncesi dönem için 79.500.000 liradan az olamaz. Bu nedenle Mehmet beyin tam aylığı 79.500.000 lira olarak alınacaktır.

Dönem ağırlığı = 0,358’dir.

Kısmi aylık ise = 79.500.000 X 0,358 = 28.461.000 liradır. Ancak kısmi aylığın net olarak hesaplanabilmesi için en son reform yapılan tarih olan 2008 yılına kadar güncellenmesi gerekir. Bu güncelleme TÜFE rakamına yani enflasyon değerine göre yapılır. Kısmi aylığın güncellenmesi için kullanılacak olan çarpan rakamı ise 8,45199464995839’dur. Buna göre kısmi aylık;

28.461.000 X 8,45199464995839 = 240,553 lira olarak hesaplanır.

2000-2008 arası dönem için kısmi emekli maaşı hesaplama;

Bu dönemde kısmi emekli maaşının hesaplanabilmesi için ortalama yıllık kazancın bulunması gerekir. Ortalama yıllık kazanç ise güncellenmiş kazançlar toplamı ile bulunur bunun için 2000 yılından başlayarak her yılın kazancının, 2008 yılına göre belirli katsayılar kullanılarak güncellenmesi gerekir. Bu dönemde emekli maaşı hesaplama için kullanılan formüller şöyledir;

Tam aylık = Ortalama Yıllık Kazanç X Aylık Bağlama Oranı

Ortalama yıllık kazanç = (Güncellenmiş kazançlar toplamı / 2000-2008 arası yatırılan pim gün sayısı) X 360

Kısmi aylık = Tam aylık X Dönem ağırlığı

Dönem Ağırlığı = 2000-2008 arası yatırılan prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı

Bu verilere göre güncelleme katsayısının kullanılması gerekir. Güncelleme katsayısı, TÜFE ve büyüme hızı rakamları kullanılarak bulunur. Bu katsayılar, her yıl için farklıdır çünkü her yıl için bir önceki yılın büyüme hızı ve TÜFE rakamları kullanılarak hazırlanır.

Mehmet Bey’in ortalama yıllık kazancı, yukarıdaki formda yer alana her yılın güncellenmiş kazançlarının toplamı ile bulunur. Buna göre toplam güncellenmiş kazanç 17.733.769.944,58 lira olarak hesaplanır.

Ortalama yıllık kazanç = (17.733.769.944,58 / 3120) X 360 = 2.046,204 lira olarak hesaplanır.

Aylık bağlama ornat ise bu dönemde yatırılan ilk 360 gün için %35 olarak alınır. Bundan sonra yatırılan her 5400 gün için %2 olarak alınır. Sonraki 9000 gün için de aylık bağlama ornat, her tam yıl başına %1,5 alınmaktadır. Buna göre Mehmet Bey’in aylık bağlama oranı 2000-2008 arası dönem için %43 olarak hesaplanmıştır. Buna göre;

Tam aylık = (2.046,204 X 0,43) / 12 = 73,32 lira olur. Ancak kanuna göre bu dönem için hesaplanmış olan tam aylık tutarı, bu dönemdeki asgari brüt ücret tutarının %35’inden az olmamalıdır. Bu dönemdeki asgari brüt ücret 2.026,50 liradır. Buna göre hesaplanacak olan tam aylık tutarı 710,33 lira olmalıdır.

Kısmi aylık = 710,33 X 0,59 = 420,138 lira olarak hesaplanır.

2008 sonrası dönem için kısmi emekli maaşı hesaplama;

Bu dönem için emekli maaşı hesaplama yapılırken yine ortalama yıllık kazancın bulunması gerekir. Bu kazancın bulunması için gerekli olan güncelleme katsayıları ise TÜFE ve büyüme hızının %30’u olarak alınır. Bir önceki dönemde büyüme hızının tamamı güncelleme katsayısına dahil edilirken bu dönemde yalnızca %30’u dahil edilmektedir. Bu durum, 2008 sonrası kazançlar için alınacak olan emekli maaşı miktarının daha düşük olacağı anlamına gelir.

Bu dönemin emekli maaşı hesabı için kullanılan formüller ise;

Tam aylık = Aylık ortalama kazanç X aylık bağlama oranı şeklindedir.

Aylık ortalama kazanç = (güncellenmiş kazançlar toplamı / 2008 dönemi için yatırılan prim gün sayısı) X 30

Kısmi emekli maaşı tutarı = Tam aylık X Dönem ağırlığı

Dönem ağırlığı = 2008 sonrası yatırılan pim gün sayısı / toplam prim gün sayısı

Aylık ortalama kazancın bulunabilmesi için 2008 sonrasında yatırılan her yılın kazancının güncelleme katsayıları ile güncellenmesi gerekir. Mehmet beyin güncellenmiş kazançlar toplamı 5.875,03 liradır. Buna göre;

Aylık ortalama kazanç = 5.875,03 / 263) X 30 = 670,155 liradır.

Tam aylık = 670,155 X 0,2930 = 196,355 liradır.

Kısmi aylık = 196,355 X (263 / 5275) = 9,62 lira olarak bulunur.

2008 sonrası dönem için kullanılan aylık bağlama oranı her tam yıl başına %2 olarak alınmaktadır. Mehmet beyin bu dönem için aylık bağlama oranı ise %29,30 olarak hesaplanmıştır.

Bizim hesaplamalarımız doğrultusunda Mehmet beyin kısmi aylıkları güncellenmiş ve elde edeceği toplam aylık tutarı 2009 yılı için 592,85 lira ve 2010 yılı için 652,85 lira olarak hesaplanmıştır. Şimdi ise Mehmet beyin SGK tarafından hesaplanan aylık tutarını inceleyelim;

SGK tarafından yapılan emekli maaşı hesabı nasıldır?

Mehmet beyin 2010 yılının Ocak ayında almış olduğu emekli maaşı tutarı 620,25 liradır. Oysaki bizim hesaplamalarımıza göre 652,85 lira almış olması gerekir. Arada 32,6 liralık bir fark vardır. Mehmet beyin Şubat ayında almış olduğu maaş ise aşağıdaki gibidir.

Şubat ayında Mehmet Bey’in almış olduğu maaş tutarının 685,47 lira olduğu görülmektedir. Bunun nedeni Mehmet beyin emekli maaşının Şubat ayında tekrar hesaplanmış olması ve geçen aydan eksik kalan tutarın toplu olarak ödenmesidir. Peki neden Mehmet Bey’in emekli maaşı eksik hesaplanmıştır?

SGK emekli maaşı hesaplama yaparken aylık bağlama oranının son iki ayında yatırılan primleri üzerinden hesaplar. Buna göre halen çalışmakta olan kişilerin bir önceki ay ile şimdiki ay için bildirge vermemiş olması, aylık bağlama oranının yanlış hesaplanmasına neden olur. Bu da SGK tarafından eksik ya da fazla maaş hesaplanması ile sonuçlanır.

SGK tarafından emekli maaşının eksik hesaplanmasının bir diğer nedeni ise bir önceki yılın büyüme oranının maaş hesaplarında kullanılmasıdır. Genellikle bir önceki yılın büyüme hızı rakamı, bir sonraki yılın Nisan ayında açıklanır. Bu da yılın ilk 3 ayıda emekli olan kişilerin maaşının eksik hesaplanması anlamına gelir. Mehmet Bey’in maaşı da büyüme hızı ve TÜFE rakamlarının Şubat ayında öğrenilmesi nedeniyle Ocak ayında eksik yatırılmış, şubat ayında tekrar hesaplanarak eksik kalan tutar kadar ödeme yapılmıştır. Mehmet beyin Mart ayında almış olduğu maaş tutarı ise aşağıdaki gibidir.

Mart ayında SGK tarafından doğru olan rakam kadar ödeme yapılmıştır. SGK, maaş tutarını 652,86 lira olarak hesaplamıştır. Bizim tarafımızdan yapılan hesaplamada ise 652,85 lira emekli maaşı bulunmuştur. Görüldüğü gibi bizim tarafımızdan yapılan maaş hesaplamaları kuruşu kuruşanadır. Çünkü emekli maaşı hesaplamalarında tamamen uzman olan personeller çalışmaktadır ve hesaplamalar, güncel veriler ışığında yapılır.

Siz de emekli maaşınızın net olarak ve kuruşu kuruşuna hesaplanmasını isterseniz, “Hesaplama Talep Formu” ile birlikte hizmet dökümü belgenizi tarafımıza gönderebilir, ne kadar emekli maaşı alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Oyla: post

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara