Emekli Maaşı Hesaplama

SGK Rapor Parası Hesaplama Nasıl Yapılır?

Rapor parası hesaplama, SGK bünyesinde çalışanlar ve rapor almaları nedeniyle maaşından kesinti yapılanlar için oldukça önemli bir konudur. Rapor parası, bilindiği gibi SGK’ya bağlı olarak çalışanlar için ödenen bir paradır. Bu paranın nasıl hesaplandığı ve hangi şartlarda geçerli olduğu, halen pek çok çalışan tarafından bilinmemektedir. Sizlere SGK rapor parası hesaplama ve detayları hakkında daha fazla bilgi sunalım;

SGK rapor parası hesaplama kuralları;

Rapor parası, ayakta ve yatarak tedavilerde ödenen paradır. Bu para, hastalık ya da diğer nedenlerden dolayı çalışamayacak durumda olan kişilerin rapor alması durumunda ödenir. Bu paranın hesaplanması için kanunda yer alan kurallar geçerlidir. SGK rapor parası hesaplama detayları aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

 • Rapor parası hesaplanırken raporun gün sayısı ele alınır. Rapor parası, 2 günün üzerindeki raporlar için ödenir.
 • Bu hesaplamalarda çalışanların son üç ay içindeki brüt kazancı önemlidir.
 • Eğer varsa çalışanların son üç ay içindeki prim ya da ikramiyeleri de rapor parası hesaplamalarına dahil edilir.
 • Çalışanların son üç ay içindeki toplam prim gün sayları da rapor parası hesaplamasında ele alınan faktörlerdendir.

SGK rapor parası hesaplama için internet üzerindeki hesaplama robotlarından faydalanabilirsiniz. Bu robotlar, yukarıda yer alan bilgileri girmeniz hainde, ne kadar rapor parası alacağınızı anında hesaplayabilir. 2019 asgari brüt ücretin belirlenmesi ile birlikte 2019 yılı için ödenecek en düşük rapor parası tutarı da kolaylıkla hesaplanabilir. Rapor parası hesaplanırken bazı detaylara dikkat edilmesi gerekir. Aynı zamanda paranın erken yatırılması için de bazı kriterleri doğru uygulamanızda yarar vardır. Sizlere bu kriterler hakkında detaylı bilgi sunalım;

 • Çalışanlara verilen istirahat raporlarında ilk iki günün eksik alınması gerekir. İlk iki gün ödeme haricindedir ve yapılan hesaplamalarda bu iki günün eksik yazılması gerekir. Örneğin; 10 günlük rapor aldıysanız rapor parası için sisteme 8 gün olarak giriş yapılması gerekir. Yalnızca iş kazası nedeniyle alınan raporlarda, tüm rapor günü yazılmaktadır. Bu durumda ilk iki gün için de rapor parası ödenecektir.
 • Alınan raporlarda ilk iki günün ödenmemesi, çalışanların mağdur olmasını gerektiren bir durum değildir. Çalışanlar hiçbir şekilde kayıp yaşamaz. Raporun ilk iki günü için işveren tarafından maaş ödemesi yapılır. Kalan günler ise SGK tarafından rapor parası olarak ödenir.
 • SGK tarafından ödenen rapor paraları, escort diyarbakır yatarak tedaviler ve ayakta tedaviler için farklıdır ve hesaplamalar ayrı yapılmaktadır. Bu nedenle rapor girişi yapılırken ayakta ve yatarak tedavilerin doğru kısma, doğru şekilde girilmesi gerekir.
 • Doğum nedeniyle izne ayrılan annelere verilen analık raporu parası ödemesi için toplamda 112 günlük ödeme yapılmaktadır. Bu nedenle analık raporu için alınacak ödemenin tam olması için rapor gününün eksiksiz olarak belirtilmesi gerekir.

Sizlere rapor parasının hesaplanması hakkında bilinmesi gereken detayları açıkladıktan sonra rapor parasının ne olduğu ve hangi şartlarda verildiği hakkında da detaylı bilgi sunalım;

Rapor parası nedir?

Rapor parası, kanunda yer alan çeşitli nedenlerden dolayı istirahat alan çalışanların bu süre içinde maaşlarının kesilmesi ve kesilen tutarın bir kısmının SGK tarafından finanse edilmesi olarak tanımlanabilir. Rapor parası geçici iş göremezlik nedeniyle işten bir süre ayrı kalınması, iş kazası, meslek hastalığı ya da doğum gibi sebeplerle ödenmektedir.

Rapor parası şartları nelerdir?

Rapor parasının alınabilmesi için aşağıda yer alan ve kanunda belirtilmiş olan şartların yerine getirilmiş olması gerekir.

 • Rapor parasının ilk şartı, çalışanların sigortalı olarak çalışması gerektiğidir. Sigortalı olarak çalışanlar yukarıda sayılan nedenlerden dolayı rapor parası alabilirken sigortası olmayan kişiler, kesinlikle bu ödenekten yararlanamazlar.
 • Rapor parasının ödenebilmesi için rapor alan kişinin geriye dönük olarak en az 90 günlük sigorta priminin ödenmiş olması gerekir. Bunun nedeni SGK rapor parası hesaplama için son üç aylık brüt primin kullanılıyor olmasıdır.
 • Rapor parasının ödenebilmesi için kişilerin, SGK tarafından yetkilendirilmiş olan kurumlardan rapor alması ve raporun üzerinde hastalığın açık bir şekilde yazıyor olması gerekir. Raporda hastalığın belirtilmemiş olması durumunda, siteme girilirken eksik bilgi oluşur ve bu durum SGK’nın rapor parası ödememesine neden olur.
 • Raporu alan kişilerin vakit kaybetmeden raporlarını işverenlerine teslim etmesi gerekir. İşverenin ise 3 gün içerisinde, e-rapor sisteminden giriş yapması önemlidir. Bu sürelere uyulmadığında, alınan raporlar dikkate alınmaz ve SGK tarafından ödeme yapılmaz.

Rapor parası hesaplama ile ilgili bilinmesi gereken diğer detaylar;

SGK rapor parası hesaplama için dikkate alınan en az tutar asgari brüt ücret, en fazla tutar ise asgari brüt ücretin 6,5 katıdır. Buna göre 2019 yılı için dikkate alınacak günlük rapor parası ücreti tutarı en fazla 554 lira olacaktır. Asgari ücret alan ve son bir yıl içinde 90 günlük primini eksiksiz olarak ödeyen bir kişinin ayakta tedavilerde alacağı rapor parasının en düşük günlük tutarı 56,84 liradır. Yatarak tedavilerde ödenen en düşük günlük rapor parası tutarı ise 42,63 liradır.

Asgari ücretli olarak çalışan biri ayakta tedavisi için 3 günlük istirahat raporu aldığında, bu raporun ilk iki gününden muaf tutulur. Bu durumda bir günlük rapor için SGK’dan alacağı tutar 56,84 liradır. İlk iki günlük rapor için de maaşından kesinti yapılmaz.

İş kazası için alınan raporlarda ödeme yapılırken, toplam rapor süresinden 2 gün düşülmez. Toplam rapor süresinin tamamı üzerinden hesaplama yapılır. Buna göre ayakta tedaviler için toplam tutarın üçte ikisi oranında, yatarak tedavilerde ise ikide bir oranında ödeme yapılmaktadır.

Rapor parası ödemeleri çalışanların raporu işverenine teslim etmesinin ve raporun sisteme girilmesinin ardından 40 gün içinde SGK tarafından yapılmaktadır. Şahıs ödemeleri SGK tarafından kişilerin tanımlı olan banka hesabına yapılmaktadır. Banka hesabı tanımlı olmayan kişilere rapor parası ödemeleri PTT aracılığıyla yapılmaktadır.

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

×

Bir Şeyler Ara