Emekli Maaşı Hesaplama

SGK Ölüm Aylığı Bağlanması İçin Gerekli Belgeler

Ölüm aylığı, sigortalı olan kadın ya da erkeğin geride kalan eşine ve çocuklarına bağlanan aylık olarak ifade edilebilir. SGK tarafından bağlanan bu aylık, kadın ya da erkek ayırt etmeden geride kalan eşe bağlanmaktadır. Aynı zamanda ölen sigortalının çocuklarına, anne ve babasına da ölüm aylığı bağlanabilir. Ölüm aylığının bağlanabilmesi için bazı şartların yerine getirilmiş olunması gerekir. Bu şartlar sağlanıyorsa gerekli belgeler ile birlikte, ilgili kuruma başvuru yapılmalıdır. Sizlere ölüm aylığı için nasıl başvuru yapıldığı ve hangi belgelerin gerekli olduğu hakkında detaylı bilgi verelim;

Ölüm aylığı bağlanmasının şartları nelerdir?

Ölüm aylığının bağlanabilmesinin en önemli şartı, sigortalının son 5 yıldır sigorta primlerini yatırmış olmasıdır. Ayrıca toplam yatırılan prim gün sayısının 900 olması gerekir. Bu primlerin uzun vadeli sigorta primi olarak yani yaşlılık, ölüm ve maluliyet sigortalarını da kapsayan prim üzerinden yatırılmış olması gerekir. Bütün bunlar malullük ve yaşlılık aylıklarına hak kazanıldığını gösterir ve bu şartları taşıyan bir sigortalı vefat ettiğinde, kanuni mirasçılarına ölüm aylığı bağlanabilir.

Vefat eden kişiye daha önceden yaşlılık ya da malullük aylığı bağlanmışsa ve bu kişi daha sonra sigortalı olarak çalışmaya başladığı için maaşı kesilmişse, vefat etmesi halinde hak sahipleri yazılı talepte bulunarak, ölüm aylığı almaya hak kazanabilir.

Dul kalan eşe ölüm aylığının bağlanabilmesi için sigortalı olan ve vefat eden kişi ile eşlerin arasında resmi nikah yapılmış olması gerekir. Ölüm sırasında eşler boşanmışsa ya da resmi olarak evli değilse, ölüm aylığı verilmez. Ölüm sırasında resmi nikah varsa, çocuk sayısına bağlı olarak eşe verilecek olan ölüm aylığı oranı değişiklik gösterecektir. Ölüm aylığı bağlanan eş, yeniden evlendiği takdirde, bağlanmış olan ölüm aylığı kesilir.

Erkek çocuklarına ölüm aylığının bağlanabilmesi için yaşa bakılır. Yüksek öğrenim gören erkek çocuklarına 25 yaşına kadar, orta öğrenim gören erkek çocuklarına 20 yaşına kadar ve öğrenim görmemiş olan erkek çocuklarına ise 18 yaşına kadar, kanunda belirtilen oranda ölüm aylığı bağlanabilir. Erkek çocuklarına ölüm aylığı bağlanırken medeni duruma bakılmaz, yalnızca yaşa bakılır.

Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanırken, medeni durum önemlidir. Evlenmiş olan kız çocuklarının almış oldukları ölüm aylığı kesilir. Ancak dul kalan ya da eşinden boşanan kız çocuklarına bu aylık, tekrar bağlanabilir. Öğrenim durumuna bakılmadan kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanır ancak işe girip girmemeleri de önemlidir. Herhangi bir işte sigortalı olarak çalışan kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanmaz.

Malul olan çocuklar varsa, bunların malullüğünün kanıtlanmış olduğu sağlık kurulu raporunun olması gerekir. Malul çocuklara ölüm aylığının bağlanabilmesi için tek şart, iş gücü kaybının %60 ve üzerinde olmasıdır. Tam teşekkülü bir hastaneden alınan sağlık kurulu raporu ile maluliyet durumu kanıtlanmalıdır.

Vefat eden kişinin anne ve babasına ölüm aylığı bağlanmasında ise yaş sınırı vardır. 65 yaşın altında olan anne ve babanın gelir durumuna bakılır. Hanenin aylık gelirinin asgari brüt ücreti aşmaması durumunda, ölüm aylığı eş ve çocuklardan kalan oran kadar bağlanır. Anne ve babanın 65 yaşın üzerinde olması durumunda ise bağlanacak ölüm aylığı oranı %25’tir. Bu durumda kanuni mirasçılardan kalan oran dikkate alınmaz. 65 yaşın üzerinde olsa bile gelir durumuna bakılır ve aylık gelirin asgari brüt ücreti geçmemesi gerekir.

Ölüm aylığı başvurusu için gerekli olan belgeler nelerdir?

Ölüm aylığı başvurusu, ilgili sigorta birimine göre farklı kurumlara yapılmaktadır. 4A için SGK il müdürlüklerine, 4B için sigortalının dosyasının bulunduğu SGK il müdürlüğüne, 4C için de Emeklilik Genel Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekir. Başvuru sırasında gerekli olan belgeler ise şöyledir;

 • Ölüm aylığının bağlanmasını talep eden imzalı dilekçe
 • Tüm aile bireylerinin bilgilerinin bulunduğu vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • Hastaneden verilen ölüm belgesi
 • Ölen kişinin nüfuz cüzdanı fotokopisi
 • Hak sahibi olan kanuni mirasçıların beyan ve taahhüt belgesi
 • Aylık maaş alan eş ve çocukların aldıkları maaş tutarını gösteren aylık gelir belgeleri
 • Sigortası olmayan kişilerin e-devlet üzerinden edinebileceği sigortanın bulunmadığına dair olan hizmet ve sağlık provizyon dökümleri
 • Hak sahiplerinin her biri adına Ziraat bankasından açılan hesap numarası bilgileri
 • Öğrenci olan çocukların öğrenci belgeleri
 • Çocukların malul olmaları durumunda sağlık kurulu raporu

Bu belgelerin eksiksiz olarak tamamlanmasının ardından ölüm aylığı hesaplama ve bağlama işlemleri yapılır. Ölüm aylığı yaklaşık olarak 30 gün içinde bağlanır.

Bir eşin hem anne ya da babasından hem de ölen eşinden dolayı SGK’dan çift ölüm aylığı alması mümkündür. Bunun için ölüm tarihinin 2008 yılından önce veya sonra olup olmadığına bakılır. İkinci şart ise eşin ve anne ya da babanın farklı sigorta birimlerine bağlı olmasıdır. Örneğin; bir kadın eşinin SSK’lı babasının emekli sandığına bağlı olması durumunda hem eşinden hem de babasından ölüm aylığı alabilir.

Sonuç;

Ölüm aylığının bağlanabilmesi için eş, çocuklar, anne ve baba için bazı şartlar bulunur. Bu şartları taşıyan kişiler, yukarıda sayılan belgeler ile SGK il müdürlüklerine başvuru yaparak ya da e-devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayarak ölüm aylığı almaya hak kazanırlar. Ölüm aylığı tutarı her yıl değişir. Enflasyon oranı artışında, verilmiş olan bu aylıkların tutarı da artar.

Oyla: post

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara