Emekli Maaşı Hesaplama

Ölüm Halinde Emekli Maaşı Ne Kadar Düşer?

Ölüm halinde bağlanan emekli maaşı, ölüm aylığı olarak adlandırılır. Ölen sigortalının hak sahiplerine emekli maaşı bağlanır. Bu maaş belirli koşullara göre ve belirli oranlarda bağlanmaktadır. Emekli maaşı oranı değişmez ancak hak sahiplerinin alacakları miktar değişir. Başka bir ifade ile ölen sigortalının eşi ve çocukları varsa, emekli maaşı bu kişiler arasında belirli oranlara göre dağıtılır. Ölen sigortalının anne ve babasına ise gelir durumlarına ve yaşlarına bağlı olarak yine farklı oranlarda maaş bağlanır. Sizlere ölüm halinde kime ne kadar emekli maaşı bağlandığı konusunda detaylı bilgi verelim;

Ölüm halinde eşe bağlanacak emekli maaşı oranı ne kadardır?

Vefat eden sigortalının eşine bağlanacak olan emekli maaşı oranı aşağıdaki koşullarda ve oranlarda belirlenmektedir;

 • Eşin yurt içinde ve yırt dışında çalışmaması ya da çocuk olmaması halinde eşe bağlanacak emekli maaşı oranı %75’tir. Yani ölen kişinin emekli maaşı 1000 TL ise eşe 750 lira maaş bağlanır.
 • Eşin emekli sandığından kendi adına maaş alması ya da emekli sandığında çalışması durumunda bağlanacak emekli maaşı oranı ise %50’dir.
 • Çocuk olması durumunda eşe bağlanacak olan maaş oranı yine %50’dir.

Erkek çocuklarına bağlanacak emekli maaşı oranı ne kadardır?

Erkek çocuklarının ölen anne ya da babasından emekli maaşı alabilmesi için medeni duruma bakılmaz. Buna göre aşağıdaki şartları taşıyan erkek çocuklarına %25 oranında maaş bağlanabilir;

 • Erkek çocuğunun yüksek öğrenim seviyesinde 25 yaşını tamamlamış olması
 • Erkek çocuğunun orta öğrenim seviyesinde 20 yaşını tamamlamış olması
 • Öğrenim görmeyen erkek çocuklarının 18 yaşını tamamlamamış olması
 • Erkek çocuklarının Sağlık kurulu tarafından verilen raporda %60 ve üzerinde iş gücü kaybı yaşadığının belirtilmiş olması

Kız çocuklarına bağlanacak emekli maaşı oranı ne kadardır?

Kız çocuklarına ölen anne ya ada babasından emekli maaşı bağlanırken medeni durumlarına bakılır. Evlenmiş olan kız çocuklarına maaş bağlanmaz ya da bağlanmış olan emekli maaşı kesilir. Buna göre aşağıdaki koşulları taşıyan kız çocuklarına %25 oranında emekli maaşı bağlanır.

 • Kız çocuklarının yurt içinde ve yurt dışında herhangi bir işte çalışmıyor olması
 • Kendi sigortalılıkları nedeniyle kız çocuklarına gelir ya da aylık bağlanmamış olması
 • Evlenmemiş olmaları ya da evlenmiş olan kız çocuklarının boşanması veya dul kalması
 • Sağlık kurulu raporunda %60 ve üzerinde iş gücü kaybı yaşandığının belirtilmiş olması

Anne ve babaya bağlanacak emekli maaşı oranı ne kadardır?

Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi ölen çocuğundan dolayı anne ya da babaya bağlanacak olan emekli maaşı oranı, öncelikle yaş sınırına bağlı olarak belirlenir. 65 yaşın üzerinde ve altında olan anne ve babaya farklı oranlarda maaş bağlanır. Buna göre aşağıdaki şartlar geçerlidir;

 • 65 yaşın altında olan anne ve babaya ölen çocuğundan emekli maaşı bağlanabilmesi için öncelikle gelir durumlarına bakılır. Anne ve babanın aylık toplam gelirinin brüt asgari ücret tutarını aşmıyor olması gerekir. Ayrıca anne ve babanın gelir ya da aylık almıyor olması gerekir. Buna göre ölen çocuğun eş ve çocuklarına bağlandıktan sonra kalan oran kadar emekli maaşı bağlanır.

Örneğin; ölen çocuklarının eşine ve bir çocuğuna %90 oranında emekli maaşı bağlanmışsa, bu durumda 65 yaşın altında olan ve yukarıdaki şartları taşıyan anne ve babaya %10 oranında emekli maaşı bağlanır.

 • 65 yaşın üzerinde olan anne ve babaya bağlanacak olan emekli maaşı oranında ise yalnızca gelir oranına bakılır. Buna göre herhangi bir gelir ya da aylığı bulunmaya ve aylık gelirlerinin toplamı asgari brüt ücret tutarını aşmayan anne ve baba için %25 oranında emekli maaşı bağlanır. Bu şartlarda diğer hak sahiplerinden kalan orana bakılmaz ve %25 oranı kabul edilir.

Ölüm aylığı paylaşımı nasıl yapılır?

Yukarıda belirtmiş olduğumuz şartlara göre eşlere, çocuklara, anne ve babalara emekli maaşı bağlanır peki kime hangi oranda bağlanır? Bir ya da daha fazla çocuğu olanlarda ölüm aylığı nasıl dağıtılır? Ölen kişinin hak sahiplerine bağlanacak olan maaş tutarının dağılımı aşağıdaki gibidir;

 • Hak sahibi yalnızca bir eşse ve çalışmıyorsa %75
 • Hak sahibi yalnızca bir eşse ancak emekli sandığında çalışıyor ya da emekli sandığından aylık alıyorsa %50
 • Hak sahiplerinin bir eş ve bir çocuk olması halinde eşe %60, çocuğa %30
 • Hak sahiplerinin bir eş ve 2 çocuk olması halinde eşe %50, her bir çocuk için %25
 • Hak sahiplerinin bir eş ve üç çocuk olması halinde eşe %50, her bir çocuk için %25 (ancak toplam tutarın %100 geçmemesi için her bir çocuk için kalan %50’nin üçe bölünerek paylaştırılması gerekir.)
 • Hak sahibinin tek bir çocuk olması halinde çocuğa %50
 • Hak sahibinin yalnızca iki çocuk olması halinde her bir çocuğa %40’ar olmak üzere %80
 • Hak sahiplerinin üç çocuk olması halinde her bir çocuğa %100’ün 3’e bölünmüş hali
 • Hak sahiplerinin yalnızca dört çocuk olması halinde her bir çocuğa %25’şer olmak üzere toplamda %100 oranında emekli maaşı bağlanır.

Yukarıda belirtilen oranlar hak sahipleri ve çocuk sayısı arttıkça bölünerek, eşit şekilde dağıtılmaktadır. Burada önemli olan bir diğer nokta ise iki kız kardeşin alacağı emekli maaşıdır. Ölen babası ya da annesi nedeniyle iki kız kardeş %25 oranında maaş alır. Kardeşlerden birinin evlenmesi halinde kalan tek kız kardeşin alacağı oran, %50 olacaktır.

Oyla: post

Yorumlar (1 Yorum)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara