Emekli Maaşı Hesaplama

Ölüm Aylığı Nedir, Şartları Nelerdir?

Ölüm aylığı sigortalı olarak çalışanların vefat etmesi halinde, vefat eden kişinin eşine, çocuklarına, anne ve babasına aylık bağlanması olarak ifade edilir. Ölüm aylığı tüm sigorta birimlerine mensup olan kişilerin yakınlarına verilmektedir. Peki ölüm aylığının koşulları nelerdir, nasıl ölüm aylığı alınır? Sizlere bu konular hakkında detaylı bilgi verelim;

Ölüm aylığı şartları nelerdir?

Ölüm aylığı, 01.10.2008 tarihinden önce veya sonra vefat edenler için farklı koşullarda ödenmektedir. Bu koşullar, bağlanacak olan ölüm aylığı oranında değişiklik olmasıdır. Buna göre vefat eden kişilerin yakınlarına bağlanacak olan ölüm aylığı şartları aşağıdaki şekildedir.

 • Tüm sigorta kolları için en az 1800 gün uzun vadeli sigorta primi ödenmiş olması yani malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için prim ödenmiş olması ya da
 • SSK’lılar için en az 5 yıl sigortalı olunması ve 900 gün uzun vadeli prim ödenmiş olması gerekir.
 • Bunlarla birlikte malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli işlemleri tamamlanmış olan ya da bağlanmış olan yaşlılık aylığı, vazife malullüğü veya malullük aylıkları bulunan ancak sigortalı olarak işe başlamaları nedeniyle bu aylıkları kesilmiş olan kişilerin vefat etmeleri halinde de ölüm aylığı bağlanır.
 • 10.2008 tarihinden sigortalı olan kişilerin borçlanılan süreleri ölüm aylığı hesabında dikkate alınırken bu tarihten sonra ölenlerin borçlanmış olduğu süreler dikkate alınmaz.
 • Bağ kurluların yakınlarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için tüm sigorta primlerinin ödenmiş olması ve BAĞ-KUR prim borcunu olmaması şartı aranmaktadır.

Eşe ölüm aylığı bağlanmasının koşulları nelerdir?

Vefat eden bir sigortalının eşine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölüm tarihinde evlilik bağının bulunuyor olması gerekir. Bu koşulu taşıyan eşlere kanuna göre %50 oranında aylık bağlanacaktır. Geliri olmayan yani çalışmayan ya da adına sigorta yatırılmayan eşlere ise %75 oranında ölüm aylığı bağlanacaktır. Bu oranın bağlanabilmesi için çocuk olmaması şartı da aranır.

Çocuklara ölüm aylığı bağlanmasının şartları nelerdir?

Çocuklara ölüm aylığının bağlanabilmesi için yaşa, cinsiyete, malullük durumuna ve medeni halinde bakılmaktadır. Buna göre erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartlar şunlardır;

 • Medeni durumlarına bakılmaksızın yüksek öğrenim gören erkek çocuklarının 25 yaşını, orta öğrenim gören erkek çocuklarının 20 yaşını ve eğitim görmeyen erkek çocuklarının 18 yaşını tamamlamamış olması
 • Çalışmıyor olmaları
 • Kendi sigortalanır nedeniyle gelir ya da aylı almıyor olmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.

Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanmasının şartları şunlardır;

 • Çalışmıyor olmaları
 • Kendi sigortaları nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamış olması
 • Evli olmamaları halinde yaşa bakılmadan ölüm aylığı bağlanır.
 • Evli olan kız çocuklarının boşanmaları ya da dul kalmaları halinde de ölüm aylığı bağlanmaya devam edilir.
 • Sağlık kurulu raporu ile çalışma gücünün %60 oranında yitirdiği tespit edilen kız çocuklarına evli olup olmamalarına bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır.

Anne ve babaya ölüm aylığı bağlanmasının şartları nelerdir?

Ölen sigortalının anne ya da babası hayattaysa, onlara da ölüm aylığı bağlanır. Bunun için gerekli koşullar şunlardır;

 • Anne ve baba 65 yaşın altında ise hak sahiplerinden kalan oranların anne ve babaya bağlanması gerekir. Örneğin; ölen sigortalının eşine ve çocuklarına %75 oranında ölüm aylığı bağlanmışsa, 65 yaşın altında olan anne ve babaya %25 oranında aylık bağlanacaktır.
 • Anne ya da babanın elde etmiş olduğu aylık gelirlerin toplamı, asgari brüt ücretin tutarından az olmalıdır.
 • Anne ve babaya ölüm aylığı bağlanabilmesi için diğer çocuklarından gelen aylıklar hariç tutulmak üzere, başka bir gelir ya da aylığın bağlanmamış olması gerekir.
 • Anne ve babanın 65 yaşın üzerinde olması halinde ise yukarıdaki gelir şartlarına bakılır ve bu şartları taşımaları halinde eş ve çocuklardan artan hisselere bakılmadan, hisse artmamış olsa bile ölüm aylığı bağlanır.

Ölüm aylığı oranları nelerdir;

Aylık bağlama oranları çocuk olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. Buna göre;

 • Dul eşe bağlanan aylı oranı %50 iken çalışmayan ve çocuğu olmayan dul eşe bağlanan aylık oranı %75’tir.
 • Çocuğu olmayan ve emekli sandığında çalışan ya da emekli sandığından aylık alan dul eşe bağlanan aylık oranı %50’dir.
 • 1 eş ve 1 çocuk olması halinde aylık bağlama oranları eş için %60, çocuk için %30’dur.
 • 1 eş ve 2 çocuk olması halinde aylık bağlama oranları eş için %50, her çocuk için %25’tir.
 • Yaşlarına bakılmaksızın evli olmayan ya da evli olduktan sonra boşanan ya da dul kalan kız çocuklarına bağlanan aylık oranı %25’tir.
 • Tek kız çocuğun bulunması halinde aylık bağlama oranı %50’dir.
 • Çalışmayan yani gelir ya da aylık almayan anne ve babanın 65 yaşın üzerinde olması halinde bağlanan aylık oranı %25’tir.

Ölüm aylığı nasıl bağlanır?

Ölüm aylığının bağlanabilmesi için hak sahiplerinin SGK İl Müdürlüklerine tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile başvuru yapması gerekir. Bu belge ile birlikte malul çocuklar için sağlık kurulu raporunun, hak sahiplerine vasi tayin edilmesi durumunda vasi ilamının, kimlik fotokopilerinin ve ölüm belgesinin eklenmiş olması gerekir.

Bu evraklar ile SGK üzerinden başvuru yapabileceğiniz gibi e-devlet sistemini kullanarak da ölüm aylıkları için başvuru yapabilirsiniz. Gerekli evraklar incelendikten sonra kanunda belirtilen oranlarda aylık bağlanır ve hak sahiplerinin hesaplarına ayrı ayrı olarak ölüm aylığı ödenir.

 

Oyla: post

Yorumlar (1 Yorum)
Emine tırman
Emine tırman Cevapla
- 14:56

Ssk dan emekli olanlar babalarından da daha öncekiler gibi yetim aylığı alınmasını istiyoruz.simdikilere büyük haksızlık oluyor.saygılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara