Emekli Maaşı Hesaplama

Malulen Emekli Olursam Ne Kadar Maaş Alırım?

Malulen emeklilik 4A SSK’lı olarak çalışanların ve kendi nam ve hesabına yani 4B’li olarak çalışanların çalışma gücünü iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle kaybetmesi durumunda verilen emekli maaşı olarak tanımlanır. SSK ve BAĞ-KUR için çalışma gücünün en az %60’ının kaybetmiş olunması şartı aranır. Emekli Sandığı için de yine çalışma gücü kaybının en az %60 olması ya da iş yapamayacak duruma gelinmesi şartları aranmaktadır. Bu şartları taşıyan tüm sigorta birimleri için malulen emekli maaşı bağlanabilir.

Çalışırken iş gücü kaybı yaşayan pek çok vatandaş, malulen emekli olduğunda ne kadar maaş alacağını merak etmektedir. Kanuna göre malulen emekli maaşı normal şartlarda emekli olanlara göre daha farklı hesaplanır. sizlere malulen emeklilik şartları nelerdir, malulen emekli maaşı nasıl hesaplanır gibi konular hakkında detaylı bilgi verelim;

Malulen emekli maaşı nasıl hesaplanır, ne kadardır?

Malulen emekli maaşı hesaplamaları kafa karıştırıcı bir konudur. Basit bir şekilde ifade edecek olursak, malulen emeklilerin maaşları hesaplanırken toplam pim günleri esas alınır. 9000 günden az primi olan malulen emeklilerin maaşları 9000 gün üzerinden hesaplanır. 9000 günden fazla prim olan kişilerin ki ise toplam prim günü üzerinden hesaplanır. Her döneme göre farklı aylık bağlama oranı ile hesaplanan malulen emekli maaşı farklılık gösterir. Normal emeklileri ile aralarında çok büyük bir fark olmaz. Basit bir ifade ile hesaplanacak olursa, malulen emekli maaşı için çalışırken alınan aylık kazancın %60’ı kadardır denilebilir.

Malulen emeklilik şartları nelerdir?

Malulen emekli olabilmek için kanunda yer alan bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Bu şartlar, işe başlama tarihine göre değişiklik gösterebilir. Genel şartlardan ise aşağıdaki şekilde bahsetmek mümkündür;

 • 4A, 4B ya da 4C sigorta kollarından birinde işe başladıktan sonra en az 10 yıl çalışmış olmak
 • 1800 gün ve üzerinde uzun vadeli sigorta kolları için prim ödenmiş olması
 • SSK’lı çalışanlar için maluliyet sonrası işten ayrılmış olması
 • BAĞ-KUR’lu olarak çalışanlar için maluliyet sonrası ticari faaliyetlerine son vermiş olması ve BAĞ-KUR prim borcunun bulunmaması
 • Emekli Sandığına bağlı olarak çalışanlar için maluliyet sonrası görevden ayrılmış olması şartlarına bakılır.

Malul olarak çalışan kişi, hangi sigorta kolunda olduğu fark etmeksizin, başkasının bakımına muhtaç ise 10 yıllık hizmet süresi şartı aranmaz. Malulen emekli olabilmek için en temel 2 şart bulunur. Bu şartlardan birincisi sigortalı olmak, ikincisi ise sağlık koşullarını yerine getirmektedir. Maluliyet durumunun çalışma hayatına başladıktan sonra yani sigorta başlangıcı yapıldıktan sonra gerçeklemesi gerekir. Sigorta başlangıcı yapılmadan malul olan kişiler için maluliyet aylığı bağlanmaz. Sağlık şartı ise iş gücü kaybının en az %60 ve üzerinde olmasıdır. Bu kaybın tam teşekküllü bir hastaneden alınacak olan sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması gerekir.

Bazı durumlarda iş gücü kaybı %60’ın altında olan kişiler için de malulen emekli maaşı bağlanabilir. Bu durum işe başlama tarihine göre farklılık gösterir. Genel olarak bahsedecek olursak;

 • Çalışma gücü kaybı %50 ile %59 arasında olan kişilerin malulen emekli olabilmesi için en az 16 yıldan beri sigortaları olmaları ve 4320 gün uzun vadeli sigorta primi ödemiş olmaları gerekir.
 • Çalışma gücü kaybı %40 ile %49 arasında olan kişilerin malulen emekli olabilmesi için de en az 18 yıldan beri sigortalı olmalarına ve 4680 gün uzun vadeli sigortalı primi ödenmiş olmasına bakılır.

Malulen emekli olacak kişiler, kanunda geçerli olan şartları taşıyorlarsa, yaş şartı aranmadan emekli edilirler.

Malulen emekli maaşı nasıl bağlanır?

Malulen emekli maaşı bağlanabilmesi için hangi dönem için prim yatırıldığına bakılır. Her dönem için ortalama aylık kazanç rakamı bulunur. Ortalama aylık kazanç hesaplanırken sigorta priminin yatırılmaya başladığı yıldan itibaren aylık talep tarihine kadar olan tüm yılların kazançlarının güncellenmesi gerekir. Bu kazançlar, her yıl için farklı katsayılar kullanılarak güncellenir.

Aylık bağlama oranı ise yine her dönem için farklı olarak ele alınır. 9000 gün prim üzerinden 2000 yılından önce emekli olacakların aylık bağlama oranı %76 olur. 2000-208 yılları arasında 9000 gün prim için kullanılan aylık bağlama oranı %65’tir. 2008 yılından sonra ise 9000 gün prim için kullanılan aylık bağlama oranı %50’ye düşer. Bunun nedeni, her dönem için kullanılan aylık bağlama oranının düşürülmüş olmasıdır.

Malulen emekli maaşı ortalama olarak ne kadar verilir?

2018 yılında yapılan son zamlar ile birlikte malulen emekli maaşı miktarları, emekli olunan sigorta koluna göre farklılık göstermektedir.

 • SSK’dan malulen emekli olan kişiler, işe başlama tarihlerine göre 800 ile 1000 TL arasında
 • BAĞ-KUR’dan malulen emekli olan kişiler, işe başlama tarihlerine göre 800 ile 1000 TL arasında
 • BAĞ-KUR’dan çiftçi olarak malulen emekli olan kişiler, işe başlama tarihlerine 600 ile 800 TL arasında
 • Emekli Sandığından malulen emekli olan kişiler, işe başlama tarihlerine göre 1946 ile 2100 TL arasında maaş alırlar.

Malulen emekli maaşı, tıpkı normal emeklilerin maaşları gibi yılda iki kez zamlanır. Bu zamlar, 6 ayda bir açıklanan enflasyon artış rakamı kadar yapılır. Buna göre malulen emekli maaşları da her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zamlanacaktır. Ocak 2019 zamları henüz enflasyon oranı açıklanmadığı için belli değildir ancak 3 Ocak 2019 tarihinde tüm emeklileri için yapılacak 6 aylık zam oranı belli olacaktır.

Oyla: post

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara