Emekli Maaşı Hesaplama

Kısmi Emeklilik Yöntemlerine Göre Emekli Maaşı Hesaplama

Ülkemizdeki emeklilik sistemine göre üç farklı dönem uygulanıyor. Ne kadar erken işe başlarsanız, emekli olma yaşınız da o kadar erken oluyor. İşe geç başlayanlar ise 65 yaşına kadar emekli olmayı bekliyor. Emeklilik sisteminde yaşın ve prim gün sayısının uzaması ise erken emeklilik araştırmalarının yapılmasına neden oluyor. Devlet, erken emekli olmak isteyenler için birtakım istisnalar uyguluyor. Bu istisnalardan en önemlisi kısmi emekliliktir. Bir kimsenin kısmi emekli olabilmesi için işe başlangıç tarihlerine bakılıyor. İşte detaylar…

Kısmi emeklilik nedir?

Kısmi emeklilik, çalışanların ve emeklilik hayali kuranların en çok merak ettikleri konuların başında geliyor. Bir kimsenin kısmi emekli olabilmesi için yine normal emeklilik gibi belirli bir prim gün sayını doldurması, belirli bir yaşı tamamlaması ve belirli bir süre kadar çalışmış olması gerekiyor. Kısmi emeklilik, normal emeklilik şartlarına göre daha erken emekli olma başka bir ifade ile yaştan emekli olma olarak ifade edilebilir. İşe başlangıç tarihine göre SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı için kısmi emeklilik kuralları değişir. Kısmi emeklilik yöntemlerine göre emekli maaşı hesaplama işlemleri nasıl yapılır, emekli maaşı nasıl değişir detaylı olarak açıklayalım.

3600 günle kısmi emeklilik kimler için geçerlidir, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

3600 günle kısmi emeklilik, 08.09.1999 tarihinden önce işe başlayanlar için geçerlidir. Bu şartla birlikte 15 fiili hizmet yılının tamamlanmış olmasına da bakılır. Bu şartları sağlayan kadınlar 50 yaşına geldiklerinde, erkekler ise 55 yaşına geldiklerinde emekli olmaya hak kazanır. 3600 günle kısmi emeklilik, yalnızca tarım SSK’lılar, SSK’lı olarak çalışanlar ve engelliler için geçerlidir.

SSK’lılar için 3600 günle emeklilik şartları nasıldır?

SSK’lı olarak çalışanlar ve SSK tarıma bağlı olarak çalışanlar için 3600 günle emekli olma şartları aynıdır. Bu şartlar yalnızca kadınlar ve erkeklere göre değişiklik gösterir. Hem kadınlarda hem de erkelerde 4600 günün ve 15 hizmet yılının tamamlandığı tarihe göre emekli olma yaşı da değişiklik gösterir. Kadınlar ve erkekler için 3600 günle kısmi emekli olma koşullarını açıklayalım;

Kadın SSK’lılar için 3600 günle kısmi emeklilik şartları;

23.05.2002 tarihinden önce 3600 prim gününü ve 15 yıllık çalışma süresini dolduran kadınlar 50 yaşında emekli olabilir.

24.05.2002 ve 23.05.2005 tarihleri arasında 3600 prim gününü ve 15 yıllık çalışma süresini dolduran kadınlar 52 yaşında emekli olabilir.

24.05.2005 ve 23.05.2008 tarihleri arasında 3600 prim gününü ve 15 yıllık çalışma süresini dolduran kadınlar 54 yaşında emekli olabilir.

24.05.2008 ve 23.05.2011 tarihleri arasında 3600 prim gününü ve 15 yıllık çalışma süresini dolduran kadınlar 56 yaşında emekli olabilir.

24.05.2011 tarihinden sonra 3600 prim gününü ve 15 yıllık çalışma süresini dolduran kadınlar 58 yaşında emekli olabilir.

Erkek SSK’lılar için 3600 günle kısmi emeklilik şartları;

23.05.2002 tarihinden önce 3600 prim gününü ve 15 yıllık çalışma süresini dolduran erkekler 55 yaşında emekli olabilir.

24.05.2002 ve 23.05.2005 tarihleri arasında 3600 prim gününü ve 15 yıllık çalışma süresini dolduran erkekler 56 yaşında emekli olabilir.

24.05.2005 ve 23.05.2008 tarihleri arasında 3600 prim gününü ve 15 yıllık çalışma süresini dolduran erkekler 57 yaşında emekli olabilir.

24.05.2008 ve 23.05.2011 tarihleri arasında 3600 prim gününü ve 15 yıllık çalışma süresini dolduran erkekler 58 yaşında emekli olabilir.

24.05.2011 ve 23.05.2014 tarihleri arasında 3600 prim gününü ve 15 yıllık çalışma süresini dolduran erkekler 59 yaşında emekli olabilir.

24.05.2014 tarihinden sonra 3600 prim gününü ve 15 yıllık çalışma süresini dolduran erkekler 60 yaşında emekli olabilir.

Engelliler için 3600 günle kısmi emeklilik şartları nasıldır?

Engellilerin de 3600 günle kısmi emekli olması mümkündür. Engellilerin emekli maaşları, kısmi emeklilerinkinden biraz daha yüksek olur. Engellilerin 3600 günle emekli olması için işe giriş tarihleri önem kazanır. Buna göre;

05.08.1991 tarihinden önce sigorta başlangıcı yapılmış olan engelliler, %40 engel oranını gösteren vergi indirimi belgeleri aracılığıyla emekli olmaya hak kazanır.

05.08.1991 ve 05.08.1994 tarihleri arasında sigorta başlangıcı yapılan engelliler ise %80 engel oranını gösteren vergi indirimi belgeleri aracılığıyla 3600 günle emekli olmaya hak kazanırlar.

3600 günle kısmi emeklilikte emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Yukarıda da detaylı olarak açıkladığımız gibi 3600 günle kısmi emeklilik 08.09.1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı yapılanlar için geçerlidir. Bu tarihten önce işe başlayan ancak daha sonra 3600 prim gününü ve 15 yıllık hizmet süresi şartını tamamlayan kişilerin emekli maaşı, bu şartları yerine getirdikleri tarihe göre farklı şekillerde hesaplanır. SSK’lılar için 3 farklı emekli maaşı hesaplama dönemi mevcuttur. 2000 yılından önce, 2000-2008 yılları arasında ve 2008 sonrasında işe başlayanlar için farklı formüller kullanılarak emekli maaşı hesaplanır.

Eğer 3600 günle kısmi emeklilik şartlarınızı 2000 yılından önce tamamladıysanız;

Emekli maaşınız bu dönemde geçerli olan formüle göre hesaplanacaktır. Bu dönem için SSK’lılarda kullanılan emekli maaşı hesaplama formülü;

Tam aylık = katsayı X gösterge rakamı X aylık bağlama oranı

Kısmi aylık = tam aylık X dönem ağırlığı şeklindedir.

Bu dönemde kullanılan katsayı, kanundaki tablolardan alınır ve 12.000 olarak kullanılır. Gösterge rakamı ise yine kanunda yer alan üst gösterge tablosundan elde edilir. Buna göre 2000 yılından önceki 10 yıllık çalışmalarınızın prim gün sayıları toplanır ve 10’a bölünür. Elde edilen rakamla üst gösterge tablosundaki en yakın değer hesaplanır. Bu değer, gösterge rakamı olarak kullanılır. Buna göre her çalışanın gösterge rakamı değer farklı hesaplanacaktır.

Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı ise tüm dönemlere göre en yüksektir. Bu dönemde 5000 gün prim yatıran herkes için aylık bağlam oranı %60 olarak alınacaktır. 3600 gün prim yatıranlar için ise kullanılan aylık bağlama oranı her tam yıl başına %1 azaltılacaktır. Bu dönemde malulen emekli olacak kişilerin aylık bağlama oranı %70 olarak alınırken başkasının bakımına muhtaç olan kişilerde ise aylık bağlama oranı %80 olarak alınır.

Eğer 3600 günle kısmi emeklilik şartlarınızı 2000-2008 yılları arasında tamamladıysanız;

Emekli maaşınız, bu dönem için kullanılan emekli maaşı hesaplama formüllerine göre hesaplanır. Bu yıllar arasında SSK’lılar için geçerli olan emekli maaşı hesaplama formülleri ise;

Tam aylık = aylık bağlama oranı X ortalama yılık kazanç şeklindedir.

Bu yıllar arasında 3600 gün için gerekli şartları tamamladıysanız, bir önceki yıla göre daha düşük emekli maaşı alırsınız. Bunun nedeni kullanılan aylık bağlama oranının daha düşük olması ve gösterge rakamı yerine güncelleme katsayısının kullanılmasıdır. Bu katsayı, ortalama yıllık kazancın hesaplanabilmesi için kullanır. Güncelleme katsayısı değeri her yıl için farklıdır ve her yılın TÜFE ve büyüme hızı değerleri kullanılarak elde edilir. Buna göre ortalama yıllık kazancın hesaplanabilmesi için 2000-2008 yılları arasındaki her yılın kazançları ile o yıla ait olan güncelleme katsayısı ile çarpılır. Çıkan sonucun toplamı yıl sayısına bölünür ve ortalama yıllık kazanç değer elde edilir.

Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı yatırılan prim gün sayısına göre değişir. İlk 3500 günlük çalışmanız için aylık bağlama oranı değeri her yıl için %3,5 olarak alınır. Bundan sonra yatırılan 5000 gün için aylık bağlama oranı %2 olarak alınır. Aylık bağlam oranının bu dönemde kademeli olarak artması nedeniyle 3600 günlük kısmi emekli olanların aylık bağlama oranları düşük hesaplanacaktır. Bu da bir önceki döneme göre daha düşük emekli maaşı alacağınız anlamına gelir.

Eğer 3600 günle kısmi emeklilik şartlarınızı 2008 yılından sonra tamamladıysanız;

Emekli maaşınız 2008 yılından sonra kullanılan emekli maaşı hesaplama formülleri ile hesaplanacaktır. Bu yıllar arasında SSK’lıların emekli maaşını hesaplamak için kullanılan formül ise;

Tam aylık = ortalama aylık kazanç X aylık bağlama oranı şeklindedir.

2008 yılından sonra, 3600 gün için gerekli olan şartları tamamladıysanız, diğer dönemlere göre daha düşük emekli maaşı alırsınız. Çünkü 2008 yılından sonra hem güncelleme katsayısı hem de aylık bağlama oranı düşürülmüştür.

Bu dönemde ortalama aylık kazancın hesaplanabilmesi için hem 2008 yılından sonra yatırılan prim gün sayıları hem de güncellenmiş kazançlar toplamı hesaplanmalıdır. Bu iki hesap yapıldıktan sonra ise kazançların toplamı 2008 yılından sonra yatırılan prim gün sayısına bölünür ve 30 ile çarpılır. Başka bir ifade ile;

Ortalama aylık kazanç = (güncellenmiş kazançların toplamı / 2008 yılından sonra yatırılan prim gün sayıları) X 30 formülü kullanılır. Bu formüldeki güncellenmiş kazançlar toplamının hesaplanması için güncelleme katsayısı kullanılır. Bu katsayı yine her yıl için farklı hesaplanır. Ancak bir önceki dönemde olduğu gibi TÜFE ve büyüme hızı ile değil, TÜFE ve büyüme hızının %30’u alınarak hesaplanır. Bu durumda büyüme hızınızın tamamı kullanılmadığı için güncelleme katsayısı da düşük hesaplanacaktır.

2008 yılından sonra emekli maaşı hesaplama yapılırken kullanılan aylık bağlama oranı %30’dur. Bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler varsa bu oran %40 olarak alınır. Eğer 7200 günden fazla priminiz varsa her yıl için aylık bağlama oranı %2 arttırılacaktır. Ancak 3600 günle kısmi emekli olacağınız için artırım yapılmaz.

NOT; Sonuç olarak 3600 günle kısmi emekli olacağınız zaman emekli maaşınız SSK kurallarına göre hesaplanır. Bu durumda, 2000 yılından önce gerekli şartları tamamlarsanız maaşınız yüksek olur. 2000-2008 yılları arasında gerekli şartları tamamlarsanız emekli maaşınız biraz daha düşer. 2008 yılından gerekli şartları tamamlamanız halinde ise emekli maaşınızı oldukça düşecektir. 3600 günle kısmi emekli olmak isteyenlerin gerekli olan şartları bir an önce tamamlamış olmaları, yüksek emekli maaşı almalarını sağlar.

4500 günle kısmi emeklilik kimler için geçerlidir, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

4500 günle kısmi emeklilik, 08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında işe başlayanlar için geçerlidir. 2000 yılında emeklilik sisteminde yeni bir reform hareketi yapılmış ve emeklilik kuralları değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile tüm sigorta birimleri, bir önceki döneme göre daha geç emekli olurken daha düşük emekli maaşı alacaktır. Ancak kısmi emekli olmak isteyeler için de bazı şartlar getirilmiştir. 4500 günle kısmi emeklilik tüm sigorta birimleri için geçerlidir. Bu emeklilik yöntemini detaylı olarak açıklayalım;

SSK’lılar için 4500 günle kısmi emeklilik şartları nasıldır?

Normal şartlar altında, 08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında işe başlayanların emekli olmaları için hizmet süresi şartı aranmaz. Ancak kısmi emekli olmak isteyen kişilerin hizmet yılı, yaş ve prim gün sayısı şartlarını tamamlaması gerekir. Buna göre kadınların ve erkeklerin emekli olma koşulları farklıdır.

08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında işe başlayan kadın SSK’lıların 4500 günle kısmi emekli olabilmesi için 25 yıllık hizmet süresini doldurmuş olması, 4500 gün prim yatırması ve 58 yaşını tamamlamış olması gerekir. Başka bir ifade ile 4500 prim gününü dolduran kadınlar 25 yılı ve 58 yaşı tamamladıkları gün kısmi emekli olma hakkına sahip olurlar.

08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında işe başlayan erkek SSK’lılar ise 4500 günle kısmi emekli olabilmek için 25 yıllık hizmet süresini doldurmalı ve 60 yaşına gelmiş olmalıdır. Başka bir ifade ile 4500 günü doldurduktan sonra 25 yılı ve 60 yaşını tamamladıklarında kısmi emekli olma hakkı elde ederler.

Bağkur’lular için 4500 günle emekli olma şartları nasıldır?

BAĞ-KUR şartlarında emekli olabilmek için de bu tarihler arasında işe başlayanların fiili hizmet yılı şartına bakılmaz. Ancak 4500 günle kısmi emekli olunması için hizmet yılının tamamlanmış olması gerekir. Buna göre;

08.09.1999 ve 30.04.2008 yılları arasında işe başlayan BAĞ-KUR’lu kadınların 4500 günle kısmi emekli olabilmesi için 25 yıllık çalışmasının olması ve 58 yaşını tamamlamış olması gerekir. Başka bir deyişle 4500 prim gününü dolduran kadın BAĞ-KUR’lular 25 yılı ve 58 yaşını tamamladıklarında emeklilik hakkı elde ederler.

08.09.19999 ve 30.04.2008 yılları arasında işe başlayan BAĞ-KUR’lu erkeklerin ise 4500 günle kısmi emekli olabilmesi için yine 25 yıllık hizmet süresini ve 60 yaşının doldurulmuş olması gerekir. Başka bir ifade ile 4500 prim gününü dolduranlar, 25 yılı ve 60 yaşını tamamladıklarında emekli olma hakkı elde ederler.

Emekli Sandığı için 4500 günle kısmi emeklilik şartları nasıldır?

Emekli Sandığı için de 08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında işe başlayanlarda 4500 günle kısmi emeklilik hakkı tanınmıştır. Bu koşullar kadınlar ve erkekler için farklıdır. Tıpkı SSK ve BAĞ-KUR’da olduğu gibi fiili hizmet süresi ve yaş sınırı konulmuştur. Buna göre;

08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında işe başlayan devlet memuru kadınların 4500 günle kısmi emekli olabilmesi için 25 yıllık fiili hizmet süresi şartını ve 58 yaşını tamamlamış olmaları gerekir. Başka bir ifade ile bu tarihler arasında işe başlayıp 4500 günü dolduran devler memuru kadınlar, 25 yılı ve 58 yaşı tamamladıklarında kısmi emekli olma hakkı elde ederler.

08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında işe başlayan erkek devlet memurlarının ise 4500 günle kısmi emekli olabilmeleri için yine 25 yıllık fiili hizmet süresini ve 60 yaşını tamamlamış olmaları gerekir. Başka bir ifade ile bu tarihler arasında işe başlayan erkek devlet memurları 4500 günü tamamladıklarında 25 yılı ve 60 yaşını doldurmaları halinde kısmi emekli olabilirler.

4500 günle kısmi emeklilikte emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

4500 günle kısmi emeklilik tüm sigorta birimlerinde geçerli olduğu için bu sigorta birimlerinin emekli maaşları farklı hesaplanacaktır. Özellikle SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığının 2000-2008 yılları arasındaki emekli maaşı hesaplama formülleri farklı olarak belirlenmiştir. Buna göre her sigorta birimi için emekli maaşı nasıl hesaplanır, 4500 günün emekli maaşına etkisi nasıl olur detaylı olarak açıklayalım;

SSK’lılar için 4500 günle emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

SSK’lıların emekli maaşının hesaplanması için 08.09.199 ve 30.04.2008 yılları arasındaki emekli maaşı hesaplama işlemleri kullanılır. Bu hesaplamayı yukarıda detaylı olarak anlatmıştık.

BAĞ-KUR için 4500 günle emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

BAĞ-KUR için emekli maaşı hesaplama, SSK’dan farklı olarak yapılmaktadır. 08.09.1999 ve 30.04.2008 yılları arasında BAĞ-KUR için kullanılan emekli maaşı hesaplama formülleri aşağıdaki gibidir;

Tam aylık = ağırlıklı ortalama değeri X aylık bağlama oranı

Bu formülde kullanılan ağırlıklı ortalama değeri kanunda yer alan tabloya bakılarak elde edilir. Gelir tablosundan alınan bu değer, aylık olarak güncellenir. Bu nedenle her ay hesaplanan maaş tutarı farklı olacaktır. Ağırlıklı ortalama değeri hesaplanırken, bu tarihler arasında yatırılmış olan toplam prim gün sayılarına bakılır. Tabloda bu toplama karşılık gelen değer ise ağırlıklı ortalama değeri olarak alınır.

BAĞ-KUR için bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı ise SSK ile aynıdır. İlk yatırılan 3500 gün için her tam yıl başına aylık bağlama oranı %3,5 alınır. Sonra yatırılan 5000 gün için de aylık bağlama oranı her tam yıl için %2 olarak alınacaktır. Bu durumda aylık bağlama oranı kademeli olarak hesaplanır.

Emekli Sandığı için 4500 günle emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Emekli Sandığının emekli maaşı hesaplama formülleri, SSK ve BAĞ-KUR’dan farklıdır. Devlet memurlarının emekli maaşı hesaplanırken kanunda yer alan tablolardaki değerler ve rakamlar kullanılır. Devlet memurlarının dönemlere göre tek farkı aylık bağlama oranlarının farklı olmasıdır yani 2000 yılından önce, 2000-2008 yılları arasında ve 2008 yılından sonra devlet memuru olarak göreve başlayanlar, farklı aylık bağlama oranına göre emekli maaşı alırlar. Buna göre 08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında işe başlayan devlet memurlarının emekli maaşı hesaplanırken kullanılan aylık bağlama oranı aşağıdaki şekildedir;

Bu dönemde yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları için aylık bağlama oranı %70 olarak alınır. Yani hesaplanan tam aylık değeri ile %70 oranı çarpılır ve devlet memurlarının emekli maaşı bağlanır. 4500 günle kısmi emeklilik için 25 yıl çalışma gerektiği için bu dönemde aylık bağlama oranı %70 olarak alınacaktır. Normal şartlarda 25 yıldan eksik olan her yıl için aylık bağlama oranı %1 oranına azaltılmaktadır.

5400 günle kısmi emeklik kimler için geçerlidir, emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

2008 yılında yapılan son reform hareketi ile tüm sigorta birimleri tek çatı altında toplanmıştır. Bu çatının adı ise SGK olmuştur. Aynı zamanda tüm sigorta birimleri için emekli olma şartları ve emekli maaşı hesaplama formülleri de değişmiştir. 5400 günle emeklilik de 01.05.2008 tarihinden sonra işe başlayanlar için geçerlidir. Normal şartlarda SSK’lılar 7200 gün BAĞ-KUR ise 9000 gün prim ödeyerek emekli olurken, kısmi emekli olmak isteyenler 5400 gün primle emekli olma hakkı elde etmiştir. 5400 günle kısmi emeklilik hakkı, tüm sigorta birimlerine verilmiştir. Tüm sigorta birimleri için geçerli olan şartları ve emekli maaşına etkisini detaylı olarak açıklayalım;

SSK’lılar için 5400 günle kısmi emeklilik şartları nelerdir?

SSK’lı olan kadınlarda ve erkeklerde 5400 günle kısmi emeklilik şartları farklıdır. 5400 günün doldurulduğu tarihe göre de emekli olma yaşı farklılık gösterecektir.

Erkekler SSK’lıların 5400 günle emekli olma şartları;

01.05.2008 ve 31.12.2035 tarihleri arasında 5400 günü dolduran erkekler 63 yaşında emekli olabilirler.

01.01.2036 ve 31.12.2037 yılları arasında 5400 günü dolduran erkekler, 64 yaşında emekli olabilirler.

01.01.2038 tarihinden sonra 5400 günü dolduran erkekler ise 65 yaşında kısmi emekli olma hakkı elde ederler.

Kadın SSK’lıların 5400 günle emeklilik şartları;

01.05.2008 ve 31.12.2035 yılları arasında 5400 gün tamamlayan kadınlar, 61 yaşında emekli olabilirler.

01.01.2036 ve 31.12.2037 yılları arasında 5400 günü dolduran kadınlar 62 yaşında emekli olabilirler.

01.01.2038 ve 31.12.2039 yılları arasında 5400 günü tamamlayan kadınlar 63 yaşında emekli olabilirler.

01.01.2040 ve 31.12.2041 yılları arasında 5400 günü dolduran kadınlar 64 yaşında emekli olabilirler.

01.01.2042 tarihi ve sonrasında 5400 günü dolduran kadınlar ise 65 yaşında emekli olabilirler.

SSK’ların 5400 günle emekli maaşı hesaplama işlemleri nasıl yapılır?

SSK’lıların emekli maaşı hesaplama işlemleri 2008 yılından sonra geçerli olan formüllere göre yapılır. buna göre;

Tam aylık = aylık bağlama oranı X ortalama günlük kazanç formülü kullanılır. Bu hesaplamanın nasıl yapılacağını yukarıda detaylı olarak anlatmıştık. Oradan tekrar inceleyebilirsiniz.

BAĞ-KUR için 5400 günle kısmi emekli olma şartları nelerdir?

BAĞ-KUR için 30.04.2008 tarihinden sonra işe başlayanlarda normal emeklilik şartları 9000 gün prim yatırılması 25 yıl sigortalı olunmasıdır. Bu şartları sağlamalarına göre ise kadınlar ve erkekler farklı yaşlarda emeklilik hakkı kazanmaktadır. Ancak kanunlarda BAĞ-KUR için 5400 günle kısmi emeklilik hakkı tanınmıştır. Buna göre 08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayan BAĞ-KUR’lu kadın ve erkekler 5400 günü doldurup 60 yaşını tamamladıklarında emekli olma hakkı elde ederler. Normal emeklilik ise 65 yaşına kadar uzamaktadır.

BAĞ-KUR için 5400 günle kısmi emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

BAĞ-KUR’lu kadınlar ve erkekler 2008 yılından sonra emekli olacaklarsa, emekli maaşı hesaplama formülleri değişecektir. BAĞ-KUR için 30.04.2008 yılından sonraki çalışmalarda kullanılan maaş hesaplama formülü;

Tam aylık = ağırlıklı ortalama değeri X aylık bağlama oranı şeklindedir.

Bu dönemde kullanılacak olan ağırlıklı ortalama değeri yine kanunda yer alnaç gelir tablosuna bakılarak elde edilir. Bu tablo her değişen enflasyon rakamına gör güncellenecektir. Bu nedenle her ay için hesaplanan emekli maaşı farklı olur. Ağırlıklı ortalama değer hesaplanırken 2008 yılından sonraki yatırılan prim gün sayları toplanır ve bu değere, gelir tablosunda karşılık gelen rakam alınır.

Bu dönemde Bağkur’luların emekli maaşını hesaplamak için kullanılan aylık bağlama oranı ise %50’dir. 9000 günden fazla yatırılan primler için aylık bağlama oranı her tam yıl başına %2 oranında artırılır. 5400 günlük prim yatırıldığı için ABO %50 olacaktır.

Bu dönemde kısmi emekli olmak isteyenlerin emekli maaşı hem aylık bağlama oranı düşük olduğu için hem de düşük prim yatırıldığı için daha düşük olacaktır.

Emekli Sandığı için 5400 günle kısmi emeklilik şartları nasıldır?

Emekli Sandığı mensuplarının da 5400 günle kısmi emekli olması mümkündür. Kanuna göre 08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayan kadın ve erkek devlet memurlarının 5400 günle kısmi emekli olması sağlanmıştır. Buna göre kadın ve erkek devlet memurları 5400 günü doldurduklarında ve 61 yaşını tamamladıklarında, kısmi emeklilik hakkı elde ederler.

Emekli Sandığı için 5400 günle emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Devlet memurlarının emekli maaşı 5 farklı formülle ve farklı veriler kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu formüllerden farklı olarak her dönem için kullanılan aylık bağlama oranı farklıdır. 30.04.2008 yılından sonra işe başlayan devlet memurlarının aylık bağlama oranı %50 olarak alınır. 25 yıldan fazla çalışan devlet memurları için da aylık bağlama oranı her tam yıl başına %2 oranında artırılacaktır.

Buna göre emekli sandığı için geçerli olan tam aylık değeri hesaplandıktan sonra %50 aylık bağlama oranı kullanılarak emekli maaşı bağlanır. 5400 günle kısmi emeklikte ise bağlanacak emekli maaşı tutarı yine düşük olacaktır.

Sonuç;

Her üç sigorta birimi içinde yaptığımız açıklamaları kısaca açıklayacak olursak; SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mensuplarının kısmi emeklilikle alacakları emekli maaşı, normal maaşlarına göre daha düşük olur. Normal şartlar altında 2000 yılından önce çalışması olanlar yüksek, 2000-2008 yılları arasında çalışması olanlar düşük ve 2008 yılından sonra çalışması olanlar en düşük emekli maaşını alacaktır. Kısmi emeklilikte ise prim gün sayılarının düşmesi nedeniyle alınacak olan emekli maaşı tutarı normaldekinden daha düşük olacaktır.

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

×

Bir Şeyler Ara