Emekli Maaşı Hesaplama

atakoy escort kayseri merkez eskort escort gaziantep escort antalya şirinevler escort bayan escort bayan türk ifşa türk ifşa kayseri eskort beylikdüzü eskort kayseri eskort ataşehir escort türk ifşa telegram grubu

İlk Emekli Maaşı Neden Fazla

Emekli maaşları, sigorta birimlerine göre farklı farklı hesaplanmaktadır. SSK için farklı, BAĞ-KUR için farklı ve Emekli Sandığı için farklı formüller kullanılır. Ayrıca işe başlama tarihinize göre hesaplanan emekli maaşı tutarı da değişiklik gösterecektir. Ülkemizde Emekli Sandığı, BAĞ-KUR ve SSK’dan emekli olan toplam 12 milyonun üzerinde emekli vatandaşımız bulunmaktadır. Bunların emekli maaşları genellikle birbirinden farklıdır. Emekli olmak için dilekçe verdiğinizde emekli maaşınız SGK tarafından hesaplanır. Normal şartlar altında maaşlarınız, dilekçenin verildiği takip eden ay başında hesaplarınıza yatırılır. Ancak bu hesaplamalar gecikirse, içerde maaşınız birikir ilk emekli maaşı toplu olarak ödenir. Sizlere ilk emekli maaşının nasıl hesaplandığı hakkında detaylı bilgi verelim;

İlk emekli maaşı nasıl hesaplanır?

İlk emekli maaşı hesaplanırken yatırmış olduğunuz prim gün sayısına, primlerinizi hangi  dönemde yatırdığınıza ve hizmet sürenize bakılır. Bu kriterlere göre maaşınız, her dönem için farklı hesaplanır ve kısmi emekli aylıklarınız birleştirildikten sonra, hesaplarınıza yatırılır. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı için ilk emekli maaşı farklı hesaplanır.

SSK için ilk emekli maaşı hesaplama;

SSK sigorta birimine bağlı olarak açılıştıysanız, emekli maaşınız hesaplanırken 3 farklı dönem esas alınır. 2000 yılı öncesi çalışmalar, 2000-2008 arası dönemde yapılan çalışmalar ve 2008 yılından sonraki dönemde yapılan çalışmalar için ayrı hesaplama yapılır.

2000 yılı öncesinde çalışmalarınız varsa, emekli maaşınız hesaplanırken gösterge rakamı, katsayı rakamı ve aylık bağlama oranı formülü kullanılır. Bu üç verinin çarpılması sonucunda kısmi emekli maaşınız hesaplanabilir. Bu dönemde primlerinizi asgari brüt ücretin 6,5 katına kadar yatırma hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı %70’dir ve en yüksek orandır. Bu nedenle alacağınız en yüksek emekli maaşı 2000 yılı öncesinde olan çalışmalarınız için hesaplanır.

2000-2008 arası dönemde çalışmalarınız varsa, emekli maaşınız hesaplanırken ortalama yıllık kazancınız ile aylık bağlama oranı çarpılır. Ortalama yıllık kazancınız hesaplanırken de güncelleme katsayısı kullanılır. Bu katsayı TÜFE ve Büyüme Hızı rakamlarına göre belirlenir. 2000 yılından başlayarak her yılın kazancı güncelleme katsayısı ile güncellendikten sonra ortalaması alınır ve aylık bağlama oranı ile çarpılarak kısmi emekli maaşı tutarınız belirlenir. Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı ilk 3500 gün için %3,5, sonraki 5000 gün prim için %2, sonraki 9000 gün prim için ise %1,5 oranında hesaplanır. Bu nedenle 2000 yılından önceki kazançlarınıza göre daha düşük emekli maaşı hesaplanır.

2008 yılından sonra olan kazançlarınız için de emekli maaşınız hesaplanırken ortalama aylık kazancınız ile aylık bağlama oranı çarpılır. Bu dönemde ortalama aylık kazanç güncelleme katsayısı kullanılarak hesaplanır. Güncelleme katsayısı ise TÜFE rakamı ve Büyüme Hızı rakamının %30’u alınarak hesaplanır. Ayrıca bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı 9000 gün prim için her yıl başına %2 olarak alınmaktadır.

Görüldüğü gibi en yüksek emekli maaşı tutar 2000 yılından önceki kazançlarınız için hesaplanırken en düşük emekli maaşı tutarı ise 2008 yılından sonraki kazançlarınız için hesaplanmaktadır. Bu üç dönemin çalışmalarına göre kısmi emekli maaşlarınız hesaplandıktan sonra toplanır. Günümüze göre güncellenir. Son yapılan zamlar ve ek ödeme tutarı da maaşlarınıza eklendikten sonra hesaplarınıza yatırılır.

BAĞ-KUR için ilk emekli maaşı hesaplama;

BAĞ-KUR için ilk emekli maaşı hesaplamaları, tıpkı SSK gibi üç farklı dönem için yapılmaktadır. 2000 yılı öncesi kazançlar, 2000-2008 yılı arasındaki kazançlar ve 2008 yılından sonraki kazançlar için kısmi emekli maaşları ayrı ayrı hesaplanır. BAĞ-KUR’un SSK’dan tek farkı ise 2008 yılının ekim ayına kadar sigorta primlerinin Basamaklar üzerinden ödenmiş olmasıdır. 1 ile 24 arasında numaralandırılan basamak sisteminde, ne kadar yüksek basamaktan prim ödenirse, alınacak emekli maaşı tutarı da o kadar yüksek olur.

2000 yılından önceki kazançları BAĞ-KUR’luların kısmi emekli aylığı hesaplanırken son yatırılan basamağa bakılır. Son bir yıl için hangi basamaktan prim yatırdıysanız o basamağın kazancının %70’i alınarak emekli maaşınız bağlanır. En yüksek emekli maaşı tutarı, bu dönemde hesaplanmaktadır.

2000-2008 yılları arasında emekli maaşı hesaplamalarına güncelleme katsayısı dahil edilir. Buna göre ağırlıklı ortalama değeri bulunur ve aylık bağlama oranı ile çarpılır. Aylık bağlama oranı SSK’da kullanılan oranlar ile aynıdır. Güncelleme katsayısı ise TÜFE ve Büyüme Hızı rakamları kullanılarak hesaplanır. Bu rakamlara göre kısmi emekli maaşı tutarı elde edilir. Bu dönemde hesaplanan emekli maaşı tutarı, bir önceki döneme göre daha düşüktür.

2008 yılından sonra BAĞ-KUR için emekli maaşı hesaplanırken yine ağırlıklı ortalama değeri hesaplanır ve aylık bağlama oranı ile çarpıldıktan sonra kısmi emekli maaşı tutarı elde edilir. Bu dönemde kullanılan güncelleme katsayısı için büyüme hızının tamamı değil %30’u kullanılmaktadır. Aylık bağlama oranı da %2’ye düşmüştür. Bu nedenle tüm dönemler arasında en düşük emekli maaşı tutarı, 2008 yılı sonrası kazançlar için hesaplanmaktadır.

Bu üç dönemin kısmi emekli maaşı tutarı hesaplandıktan sonra toplanır ve günümüze göre güncellenerek, son yapılan zamlar ilave edilir. Ek ödeme tutarı da ilave edildikten sonra maaşlarınız hesaplarınıza yatırılır.

Emekli Sandığı için ilk emekli maaşı hesaplama;

Devlet memurlarının ilk emekli maaşı, diğerlerine göre daha farklı hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalarda dönemler önemli değildir. Memurların kanunda yer alan gösterge rakamına, her yıl güncellenmekte olan memur maaş katsayısına, taban ve kıdem aylığı tutarına, kanunda memurun unvanına göre yer alan oran rakamına, özel hizmet tazminatına, varsa makam, görev ve temsil tazminatına ve hizmet sürelerine göre emekli maaşı hesaplaması yapılır. Devlet memurlarında emekli maaşını etkileyen en önemli faktör ek gösterge rakamıdır. Bu rakam, memurların unvanlarına bağlı olarak değişir. Emekli maaşının yüksek ya da düşük olması, ek gösterge rakamına bağlıdır.

İlk emekli maaşı ne zaman yatırılır?

Emekliliği hak edenlerin ilk emekli maaşı, SGK tarafından hesaplandıktan sonra, tahsis talep dilekçesinin verilmesini takip eden ayın başında hesaplara yatırılır. Ancak bu hesaplama işlemleri bazen uzun sürebilir ve emekli maaşınız 1 ay kadar geç yatırılabilir. Bu gecikme sırasında emekli maaşınız içerde birikir. Bu nedenle ilk emekli maaşınız toplu olarak yatırılır. Bir sonraki ay alacağınız emekli maaşı tutarı ise normale dönecektir. Emekli maaşından yapılan kesintiler varsa, alacağınız emekli maaşı tutarı, ilk maaşınıza göre daha düşük olacaktır.

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara