Emekli Maaşı Hesaplama

Günlük Ortalama Kazanç Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Emekli maaşı hesaplama için gerekli olan verilerden biri de günlük ortalama kazançtır. Günlük ortalama kazanç kavramı çalışırken aldığınız maaşın 30’a bölünmesi ile bulanabilir. Ancak emekli maaşınızı hesaplarken farklı formüller ile hesaplanır. Günlük ortalama kazancın bulunabilmesi için öncelikle kazançlarınızın güncellenmesi gerekir.  Sizlere günlük ortalama kazancın nasıl hesaplandığı hakkında detaylı bilgi verelim;

Emekli maaşı hesaplarken kullanılan günlük ortalama kazanç nasıl hesaplanır?

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı için emekli maaşı hesaplama, farklı formüller ile yapılır. Ayrıca her sigorta birimi için farklı dönemler söz konusudur bu dönemlerden 2000 öncesi işe başlayanlar, 2000-2008 yılları arası işe başlayanlar ve 2008’den sonra işe başlayanlar olarak bahsedebiliriz. Bu dönemler arasında işe başlayan kişilerin ya da çalışması olan kişilerin emekli maaşları farklı hesaplanır. Çünkü her dönem için emekli maaşı hesaplama kuralları farklıdır. 2000 yılında ve 2008 yılında yapılan yeni düzenlemeler ile hem emekli maaşı hesaplanırken kullanılan formüllerde hem de emeklilik şartlarında değişiklikler yapılmıştır.

Bir kimsenin emekli olabilmesi için öncelikle prim gün sayısı, hizmet süresi ve emeklilik yaşı gibi kriterleri tamamlamış olması gerekir. Bu kriterlere göre emekli maaşı hesaplanırken işe başlama tarihi de önem kazanır. Başka bir ifade ile ne kadar erken işe başladıysanız o kadar erken emekli olursunuz.

2000 öncesi dönem için günlük ortalama kazanç nasıl hesaplanır?

2000 öncesi dönemde emekli maaşı hesaplanırken aylık bağlama oranı, gösterge rakamı ve katsayı verileri kullanılır. Buna göre, bu dönem için emekli maaşı;

Tam aylık = Katsayı X Aylık Bağlama Oranı X Gösterge Rakamı şeklinde bulunur. Bu formülden elde edilen tam aylık ile dönem ağırlığının çarpılması sonucunda ise kısmi emekli maaşı elde edilir. Her dönem için kısmi emekli maaşı ayrı ayrı hesaplanır ve toplam tutarın üzerine sın yapılan zamlar da eklendikten sonra, bir kişinin alacağı net emekli maaşı hesaplanmış olur.

2000 öncesi dönemde günlük ortalama kazancın bulunabilmesi için gösterge tablosunda yer alan rakamın kullanılması gerekir. Bu rakam, ortalama yılık kazanca göre bulunur. Ortalama günlük kazanç ise 2000 öncesi dönemde yatırılan toplam primler ile bu dönemde yatırılan toplam prim gün sayısının bölünmesi ile elde edilir.

Bu dönemde kullanılan gösterge rakamları, kanunda belirtilen gösterge ve üst gösterge tablolarından elde edilir. En yüksek emekli maaşının hesaplandığı dönem 2000 öncesi dönemdir. Bu dönemde çalışmalarınız varsa, alacağınız emekli maaşınız da diğer dönemlere göre daha yüksek olacaktır.

2000-2008 arası dönem için günlük ortalama kazanç nasıl hesaplanır?

Bu dönemde emekli maaşı hesaplanırken aylık bağlama oranı ile ortalama yıllık kazancın çarpılması gerekir. Ortalama yıllık kazanç rakamının elde edilmesi için de güncellenmiş kazançlar toplamı / 2000-2008 arası yatırılan toplam prim gün sayısı formülü kullanılır. Elde edilen rakamla 360 çarpılarak, ortala yıllık kazanç hesaplanmış olur.

Ortalama yıllık kazanç = (güncellenmiş kazançlar toplamı / 2000-2008 arası yatırılan toplam prim gün sayısı) X 360 olarak hesaplanır. Buna göre;

Ortalama günlük kazanç = (güncellenmiş kazançlar toplamı / 2000-2008 arası yatırılan toplam prim gün sayısı) şeklinde hesaplanır.

Bu dönemdeki güncellenmiş kazançlar, bir önceki yılın TÜFE ve büyüme hızı oranları kullanılarak bulunan güncelleme katsayısı ile hesaplanır. Her yıl için yatırılan toplam primler, güncelleme katsayısı ile çarpılır ve o yıl için güncellenmiş kazanç hesaplanır. 2008 yılına kadar yatırılan primler, bu şekilde güncellenir.

2008 sonrası dönem için günlük ortalama kazanç nasıl hesaplanır?

Bu dönemde emekli maaşı hesaplama için aylık ortalama kazanç ile aylık bağlama oranı kullanılır. Bu dönemdeki tam aylıklar aylık bağlama oranı X ortalama aylık kazanç şeklinde bulunur. Buradaki aylık ortalama kazancın hesaplanabilmesi için de;

Aylık ortalama kazanç = (güncellenmiş kazançlar toplamı X 2008’den sonra yatırılan prim gün sayısı toplamı) X 30 şeklinde hesaplanır. Günlük ortalama kazanç ise bu formüle göre;

Günlük ortalama kazanç = güncellenmiş kazançlar toplamı X 2008’den sonra yatırılan toplam prim gün sayısı şeklinde bulunacaktır.

Buradaki güncellenmiş kazançlar toplamı, en son prim yatırdığınız yıla göre kazançların güncellenmesi olarak tanımlanabilir. 2008 yılından sonra kullanılan güncelleme katsayısı için bir önceki yılın TÜFE ve büyüme hızının %30’u kullanılmaktadır. Her yıl yatırılan primlerin bu güncelleme katsayısı ile çarpıldıktan sonra toplanmasının sonucunda ise güncellenmiş kazançlar toplamı elde edilir.

Yukarıdaki bilgilere göre günlük ortalama kazanç, güncellenmiş kazançlar hesaplandıktan sonra elde edilen rakamdır. Bu rakama göre emekli maaşınız da kolayca hesaplanabilir. Güncelleme katsayılarının farklı olması, her dönem için emekli maaşının farklı hesaplanacağı anlamına gelir. Buna göre 2000 yılından sonra hesaplanan emekli maaşı miktarı fazla iken 2008 yılından sonra yatırılan primler için hesaplanan emekli maaşı tutarı daha düşük olacaktır.

Sonuç;

Günlük ortalama kazanç, bir yıl için yatırmış olduğunuz primlerin, güncelleme katsayısı kullanılarak güncellendikten sonra, toplam yatırılan prim gün sayısına bölünmesi ile elde edilen rakamdır. Günlük ortalama kazanç 2000 öncesi dönemde, 2000-2008 arası dönemde ve 2008 sonrası dönemde farklı hesaplanır. Çünkü her dönem için kullanılan güncelleme katsayısı farklıdır. Güncelleme katsayısının farklı olması, günlük ortalama kazancın da farklı hesaplanması anlamına gelir.

Bir dönem için günlük ortalama kazancınız hesaplarken o dönem ki her bit yıla ait yatırmış olduğunuz primleri yazmanız, bu primleri her yıl için belirtilen güncelleme katsayısı ile çarpmanız ve elde etmiş olduğunuz toplam güncellenmiş kazanç tutarını, o dönemde yatırmış olduğunuz prim gün sayısına bölmeniz gerekir.

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara