Emekli Maaşı Hesaplama

Güncellenmiş Kısmi Maaş Ne Anlama Gelir?

Güncellenmiş kısmi maaş, emekli maaşı hesaplama için kullanılan bir terimdir. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı için emekli maaşı hesaplanırken işe başlangıç tarihi önemlidir. Bu tarihe göre hesaplanan emekli maaşı rakamları da farklılık gösterecektir. Emekli maaşı hesabında 3 dönem ele alınır ve u üç dönem için kullanılan hesaplama formülleri farklıdır. Sizlere daha önce bu formüller ve maaş hesaplama konusunu daha önce açıklamıştık: https://www.emeklimaasihesaplama.com/bugun-emekli-olsam-ne-kadar-maas-alirim.html Şimdi ise kazanç güncellemelerinin nasıl yapıldığı hakkında bilgi sunalım;

SSK için emekli maaşı hesaplamada kullanılan kısmi güncellenmiş maaş nasıl hesaplanır?

SSK için güncellenmiş kazançlar 2000-2008 arası dönemde ve 2008 sonrası dönemde işe başlayanlar için geçerli olan bir veridir. 2000 öncesi dönemde emekli maaşı hesaplama yapılırken gösterge rakamı ve aylık bağlama oranı kullanılmaktadır. Ancak 2000 yılında yapılan yeni bir düzenleme ile gösterge rakamının yerini güncelleme katsayısı almıştır. Güncelleme katsayısı hesabı ise yıllara göre değişiklik gösterir. Çünkü her yıl için güncelleme katsayısı; bir önceki yılın TÜFE ve büyüme hızı oranlarına göre hesaplanır. Buna göre 2000 yılının kazançlarının 2008 yılına güncellenmesi gerekir.

  • 2000-2008 yılları arasında emekli maaşının kısmi olarak hesaplanabilmesi için;

Tam aylık = (Ortalama yıllık kazanç X Aylık Bağlama Oranı) / 12 oranı kullanılır. Elde edilen tam aylık rakamı ile dönem ağırlığı yani 2000-2008 yılları arasında yatırılan toplam prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı rakamı çarpılarak da kısmi emekli maaşı hesaplanabilir. Bu dönemde ortalama yıllık kazancı bulabilmek için ilk yapılması gereken işlem, yıllık kazançların güncellenmesidir. 2000 yılından başlayarak 2008 yılına kadar olan tüm kazançlar, güncelleme katsayıları ile güncellenir. Güncellenen kazançlar toplamı ise yine 2000-2008 arası dönemde yatırılan prim gün sayısına bölündükten ve elde edilen rakam 360 ile çarpıldıktan sonra ortalama yıllık kazanç elde edilmiş olur. Kısaca bahsedecek olursak;

Ortalama yıllık kazanç = (Güncellenmiş kazançlar toplamı / 2000-2008 arası dönemde yatırılan prim gün sayısı) X 360 şeklinde hesaplanır.

Emekli maaşı hesaplama yapılırken her üç dönemde çalışması olanla için her dönemin kısmi maaşı hesaplanır. Kısmi maaş, yukarıda verilen formüller ile bulunur. Güncellenmiş kısmi maaş, her dönem ait olan kısmi maaşın güncelleme rakamları le bulunması anlamına gelir.

  • 2008 yılından sonra emekli maaşının kısmi olarak hesaplanabilmesi için;

Bu dönemde emekli maaşının hesaplanabilmesi için Tam Aylık = Aylık Ortalama Kazanç X Aylık Bağlama Oranı formülü kullanılır. Aylık ortalama kazanç ise güncellenmiş kazançlar toplamının 2008’den sonra yatırılan prim gün sayısına bölünmesi ve elde edilen rakamın 30 ile çarpılması sonucunda elde edilir. Kısaca ifade edecek olursak;

Aylık Ortalama Kazanç = (Güncellenmiş Kazançlar toplamı / 2008’den sonra yatırılan toplam prim gün sayısı) X 30 şeklinde bulunur.

Kısmi emekli maaşının hesaplanması için de tam aylık ile dönem ağırlığının çarpılması gerekir. Dönem ağrılığı ise 2008’den yatırılan toplam prim gün sayısının toplam prim gün sayısına bölünmesi ile elde edilir. Görüldüğü gibi güncellenmiş aylık ortalama kazanç olmadan, kısmi emekli maaşı hesaplanamaz.

Bu dönemdeki kısmi emekli maaşının hesaplanabilmesi için en son prim yatırdığınız tarih esas alınır. Örneğin; en son 2014 yılında prim yatırdıysanız ve emekli olmak istiyorsanız, kazançlarınızın güncellenmesi 2014 yılına kadar yapılacaktır. 2008 yılından başlayarak her yılın kazancı için güncelleme katsayıları kullanılır ve her yılın kazancı 2014 yılına kadar güncellenir. Buradaki güncelleme katsayısının bulunması için de bir önceki yılın TÜFE oranı ve büyüme hızının %30’u alınır. Oysaki bir önceki dönemde büyüme hızının tamamı, güncelleme katsayısı hesabına dahil ediliyordu. Bunun anlamı, 2008 döneminden sonra yatırmış olduğunuz primler için alacağınız emekli maaşının daha düşük olacağıdır.

BAĞ-KUR için emekli maaşı hesaplamada kullanılan kısmi güncellenmiş maaş nasıl hesaplanır?

BAĞ-KUR için emekli maaşı hesaplama yapılırken de 3 dönem esas alınır. İlk dönemde hesaplama için kullanılan formül, son bir yıl prim yatırılan basamağın %70’inin aylık olarak bağlanmasıdır. 2000 yılından önce yapılan emekli maaşı hesaplamalarında güncelleme katsayısı kullanılmaz.

  • 2000-2008 yılları arasında emekli maaşının kısmi olarak hesaplanabilmesi için;

BAĞ-KUR için 2000-2008 yılları arasında kısmi emekli aylığının hesaplanmasında ağırlıklı ortalama ve aylık bağlama oranı kullanılır. Buna göre;

Tam Aylık = Ağırlıklı Ortalama X Aylık Bağlama Oranı şeklinde hesaplanır. Buradaki ağırlıklı ortalama rakamı, yine güncellenmiş kazançlar toplamını ifade eder. Güncelleme katsayısı için de bir önceki yılın TÜFE ve büyüme hızı rakamları kullanılır. Kısmi emekli maaşının hesaplanabilmesi için yine tam aylık ile dönem ağırlığının çarpılması gerekir.

  • 2008 yılından sonra emekli maaşının kısmi olarak hesaplanabilmesi için;

BAĞ-KUR için 2008 yılında sonra yatırdığınız primleriniz varsa, kısmi emekli maaşınızın hesaplanabilmesi için yine ağırlıklı ortalama ve aylık bağlama oranı kullanılarak tam aylığının bulunması ve bulunan tam ayılık rakamının dönem ağırlığı ile çarpılması gerekir. Buna göre;

Tam aylık = Ağırlıklı Ortalama X Aylık Bağlama Oranı şeklinde hesaplanır. Buradaki ağırlıklı ortalama için yine güncellenmiş kazançlar toplamı kullanılır. Güncelleme katsayısı ise bir önceki yılın TÜFE oranı ve büyüme hızının %30’u kullanılarak hesaplanır.

Sonuç;

Güncellenmiş kısmi maaş, her üç dönemde çalışması olan vatandaşların emekli maaşının hesaplanabilmesi için kullanılan bir veridir. 2000 yılından sonra yatırılan primler için güncelleme katsayıları kullanılarak maaş hesabı yapılır. Her dönem için bu güncellenmiş kazançlar toplamı dikkate alınarak kısmi emekli maaşı hesaplanır. Tüm dönemlerde hesaplanan kısmi maaşlar toplandıktan sonra emekli aylığı elde edilir. Bu aylık miktarına son yapılan zam tutarı ve ek ödeme tutarı da eklendikten sonra, net emekli maaşınız hesaplanmış olur.

Oyla: post

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara