Emekli Maaşı Hesaplama

Güncelleme Katsayısı Nedir?

Güncelleme katsayısı, emekli maaşı hesaplama için kullanılan rakamlardan biridir. SSK için emekli maaşı hesabı yaparken kullanılır. Bu katsayı, kanunda belirtilen rakamlara göre kullanılır. SSK için nasıl emekli maaşı hesabı yapılacağını merak ediyorsanız “4A Örnek Emekli Maaşı Hesaplama” isimli makalemizi okuyabilirsiniz. Sizlere bu makalemizde güncelleme katsayısının nasıl hesaplandığını ve yıllara göre nasıl kullanıldığını açıklayalım;

Güncelleme katsayısı hangi dönemlerde kullanılır?

SSK için emekli maaşı hesabı yapılırken 3 farklı dönem ele alınır. Bu dönemlerin oluşmasının nedeni ise 2000 ve 2008 yıllarında yapılan yeni düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler ile emekli maaşları hesaplanırken kullanılan formüller değiştirilmiş ve emekli olama şartları güncellenmiştir. Güncelleme katsayısı ise 2000-2008 arası ve Ekim 2008 sonrası işe başlayanlar için kullanılmaktadır.

2000 döneminden önce SSK için emekli maaşı hesaplama yapılırken gösterge rakamı, katsayı ve aylık bağlam oranı kullanılır. Bunların çarpılması ile tam aylık tutarı elde edilir. Tam aylığın dönem ağırlığına bölünmesi ile de kısmi emekli maaşı hesaplanabilir. Bir kimsenin 2000 yılından önce, 2000-2008 yılları arasında ve 2008 dönemi sonrasında çalışmaları varsa, her üç dönem için de kısmi emekli maaşı hesaplanarak, toplam aylık miktarı elde edilir. Sizlere bu üç dönem için nasıl hesaplama yapıldığını açıklayalım;

  • 2000 öncesi dönem;

2000 öncesi dönemde kullanılan formüller;

Tam aylık = Gösterge rakamı X Katsayı X Aylık Bağlama Oranı

Kısmi aylık = Tam Aylık X Dönem ağırlığı

Dönem ağırlığı = 2000 öncesi toplam prim gün sayısı / Toplam prim gün sayısı

Yukarıdaki formüllere göre gösterge rakamı, kişilerin son 5 yıllık kazançlarına göre bir tablodan bulunur. Gösterge rakamının bulunması için gösterge ve üst gösterge tablolarına ihtiyaç vardır. Ortalama yıllık kazanca eşit olan rakamlar bu tablolardan elde edilir. Kazanca eş değer bir rakam yoksa, tablodaki en yakın rakam seçilerek, gösterge rakamı elde edilir.

Katsayı ise 2000 öncesi dönem için 12.000 olarak kullanılır. Aylık bağlama oranı, 2000 öncesi dönemde en yüksek oranlarda alınır buna göre yaşlılık aylığı bağlanırken kullanılacak olan aylık bağlama oranı %60’dır. Ancak 50 yalını aşan kadınlar ve 55 yaşını aşan erkekler için her fazla yaş ve 5000 günden fazla yatırılan her 240 gün başına aylık bağlama oranı %1 oranında arttırılmaktadır. Bu dönemde aylık bağlama oranı en fazla %85’e kadar arttırılabilir.

  • 2000-2008 arası dönem;

Bu dönemde 2000 yılından başlayarak, 208 yılına kadar olan bütün kazançlar güncelleme katsayısı ile güncellenir. Her yıl için farklı güncelleme katsayısı kullanılır yıllara göre kullanılan katsayı değerleri ise şu şekildedir;

2000 yılına ait kazançların, 2008 yılına göre güncellenmesi için kullanılan katsayı = 5,35616155290963

2001 yılına ait kazançların, 2008 yılına göre güncellenmesi için kullanılan katsayı = 3,17873089193450

2002 yılına ait kazançların, 2008 yılına göre güncellenmesi için kullanılan katsayı = 2,27350035112747

2003 yılına ait kazançların, 2008 yılına göre güncellenmesi için kullanılan katsayı = 1,81420170639998

2004 yılına ait kazançların, 2008 yılına göre güncellenmesi için kullanılan katsayı = 1,52450956224251

2005 yılına ait kazançların, 2008 yılına göre güncellenmesi için kullanılan katsayı = 1,31773938558075

2006 yılına ait kazançların, 2008 yılına göre güncellenmesi için kullanılan katsayı = 1,13267550000000

2007 yılına ait kazançların, 2008 yılına göre güncellenmesi için kullanılan katsayı = 1,00000000000000

2008 yılına ait kazançların, 2008 yılına göre güncellenmesi için kullanılan katsayı = 1,00000000000000

 

Bu dönemde emekli maaşı hesabı yapılırken yıllık ortalama kazanç hesaplanmalıdır. Yıllık ortalama kazanç ise her yıl için ayrı ayrı olarak güncellenir. Güncelleme yapılırken bir önceki yılın Aralık ayında açıklana TÜFE ve büyüme hızı oranları kullanılır. Başka bir ifade ile yukarıda erilen katsayıların, o yıllara ait prim kazançları çarpılır ve toplanır. Toplanan rakam, 2000-2008 arasındaki prim ödeme gün sayısına bölünür ve bu sayı 360 ile çarpılarak ortalama yıllık kazanç elde edilmiş olur. 2000-2008 arası dönem için kullanılan formüller;

Tam aylık = (Ortalama yıllık kazanç X Aylık Bağlama Oranı) / 12

Kısmi aylık = Tam Aylık X (2000-2008 arası yatırılan toplam prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı)

Ortalama Yıllık Kazanç = (güncellenmiş kazançlar toplamı / 2000-2008 arası prim ödeme gün sayısı) X 360

Bu dönem için aylık bağlama oranı ise ilk 3600 gün için %3,5, sonraki yatırılan 5400 gün için %2 ve sonraki yatırılan 9000 gün için %1,5 olarak alınır.

  • 2008 sonrası dönem;

Ekim 2008 döneminden sonraki aylık hesabını yapılması için 2000 öncesi dönem kazançlarının 2008 yılına göre güncellenmesi gerekir. 2000 öncesi dönemde bulunan kısmi aylığın 8,45199464995839 rakamı ile çarpılması sonucunda, güncel kazanç tutarı elde edilir bu rakam, 2000 öncesi dönemde elde edilen kazançların, 2008 dönemine göre güncelleme katsayısıdır.

Ekim 2008 döneminden 31 Aralık 2015 dönemine kadar kullanılan güncelleme katsayısı ise şu şekildedir;

2008 yılının kazancının 2015 yılına göre güncellenmesi için kullanılan güncelleme katsayısı = 1,660825198

2009 yılının kazancının 2015 yılına göre güncellenmesi için kullanılan güncelleme katsayısı = 1,559021119

2010 yılının kazancının 2015 yılına göre güncellenmesi için kullanılan güncelleme katsayısı = 1,429376656

2011 yılının kazancının 2015 yılına göre güncellenmesi için kullanılan güncelleme katsayısı = 1,264935094

2012 yılının kazancının 2015 yılına göre güncellenmesi için kullanılan güncelleme katsayısı = 1,1841744

2013 yılının kazancının 2015 yılına göre güncellenmesi için kullanılan güncelleme katsayısı = 1,0904

2014 yılının kazancının 2015 yılına göre güncellenmesi için kullanılan güncelleme katsayısı = 1

2015 yılının kazancının 2015 yılına göre güncellenmesi için kullanılan güncelleme katsayısı = 1

Bu güncelleme katsayısı rakamları ile aylık ortalama kazanç bulunur. Bu dönemde kullanılan emekli maaşı hesaplama formülleri şu şekildedir;

Tam aylık = Aylık Ortalama Kazanç X Aylık Bağlama Oranı

Kısmi Aylık = Tam Aylık X (Ekim 2008 dönemi ve sonrası yatırılan prim gün sayısı toplamı / toplam prim gün sayısı)

Ortalama Aylık Kazanç = (Güncellenmiş kazançlar toplamı / Ekim 2008 dönemi ve sonrası yatırılan prim gün sayısı) X 30

Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı ise her 360 gün için %2 olarak alınır.

Sonuç;

Güncelleme katsayısı, 2000’den sonra işe başlayan kişilerin emekli maaşının hesaplanması için kullanılan katsayıdır. Bu katsayı hesaplanırken bir önceki yılın Aralık ayında açıklanan TÜFE ve Büyüme hızı oranları dikkate alınır. 2000-2008 arası dönemde çalışması olanlar için güncelleme katsayısı, büyüme hızının %30’u ve TÜFE oranları dikkate alınarak hesaplanır. 2008’den sonra güncelleme katsayısı için büyüme hızının tamamının alınmıyor olması, bu dönemdeki emekli maaşlarının daha düşük hesaplanmasına neden olur. Güncelleme katsayısı, her yıl için farklıdır ve toplam kazancın bulunabilmesi için her yılın kazancı ile o yıla ait güncelleme katsayısının çarpılması gerekir.

Yorumlar (1 Yorum)
Dursun YILMAZ
Dursun YILMAZ Cevapla
- 17:58

İşçi emekli maaşının DİPLOMAYA,KIDEME,UNVANA ve MEDENİ DURUMA göre hesaplanmaması köleliğe ve ikinci sınıf vatandaş muamelesine girer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara