Emekli Maaşı Hesaplama

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigorta Primi

Ev hizmetlerinde çalışanların sigorta primi işveren tarafından ya da çalışanın kendisi tarafından ödenmektedir. Devlet, 20515 yılından itibaren ev hizmetlerinde çalışan kişiler için de sigorta yaptırılmasını zorunlu tutulmuştur. Bu sayede 10 günden az ya da 10 günden fazla çalışan kişilerin sigorta primleri ödenir ve emeklilik hakkına sahip olabilirler. İş Kanunu kapsamında yatırılan ev hizmetleri sigorta prim, asgari brüt ücret tutarı üzerinden belirlenmektedir. Devlet, aynı kanunda emeklilikte 18 yaş öncesi sigortalılık durumunu da düzenlemiştir. Sizlere ev hizmetlerinde çalışanların nasıl sigortalı olabileceği hakkında detaylı bilgi verelim;

Ev hizmetlerinde çalışanların sigorta primi nasıl hesaplanır?

Ev hizmetlerinde çalışan kişilerin sigortaları için ödenecek primler, işverenlerin kanunda belirtilen teşviklerden yararlanıp yararlanmadığına göre değişiklik gösterir. Normal şartlar altında 10 günden az çalışan ya da 10 günden fazla çalışan kişiler için farklı prim ödemeleri yapılır. Bu primler, 2019 yılında belirlenmiş olan asgari brüt ücrete göre hesaplanır. Asgari brüt ücret tutarının günlük karşılığı hesaplanır ve bu tutar üzerinden prim ödemesi yapılır. İşveren, evde çalışan işçisine asgari brüt ücretten fazlasını veriyorsa, ödenecek prim tutarı verilen maaş üzerinden hesaplanacaktır.

2019 yılının günlük alt kazanç limiti 67,65 liradır. Ev hizmetlerinde 10 gün çalışan işçilerin sigorta primleri 67,65 X 10 X %37,5 şeklinde hesaplanır. %37,5, prim kesintisini ifade eder. Bu hesaplamaya göre 10 çalışan bir işçi için işveren tarafından ödenecek olan prim tutarı 253,69 lira şeklindedir.

Bir ay içinde 10 günden az çalışan işçilerin sigorta primleri hesaplanırken de bir günlük ücretin %2’si alınmaktadır. Buna göre 2019 yılı için 10 günden az çalışan işçilerin primleri 67,65 X %2 = 1,35 liradır.  Bir ay içinde 8 gün çalışan biri için ödenecek olan toplam prim tutarı 1,35 X 8 = 10,8 lira olarak hesaplanır.

Ev hizmetlerine dahil olan işler nelerdir?

Ev içinde yaşayan ya da dışarıdan ev için hizmete gelen kişiler için yapılacak olan işler, bazı kurallara uygunluk sağladığında ev hizmetleri kapsamında sayılır ve bu işler için sigorta primi ödenebilir. Ev hizmetleri için gerekli olan şartlar, İş Kanunu tarafından belirlenmiştir. Bu kanuna göre ev hizmetlerinden sayılabilecek işler şunlardır;

 • Ev içinde yapılabilecek işlerin ev halkı dışından birine yaptırılması ev hizmetleri kapsamında değerlendirilir.
 • Ev içinde yaşayanlar tarafından yapılacak olan ütü, çamaşır, temizlik, bahçe işleri, bulaşık yıkama, alışveriş, yemek yapma, çocuk bakımı, yaşlı bakımı, özel bakıma ihtiyaç duyan kişilerin bakımı gibi işler, ev hizmetleri kapsamında değerlendirilmektedir.
 • Hastane, huzur evi ya da ev gibi yerlerde çocuk bakımı, yaşlı bakımı ya da özel bakım işleri, ev hizmetleri kapsamında değerlendirilmektedir.
 • Aynı hane içinde yaşayan ancak üçüncü dereceye kadar olan akrabaların da yukarıda sayılan hizmetleri yapması, ev hizmetleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Ev hizmetlerinde çalışanların sigorta primleri nasıl yatırılır?

Ev hizmetlerinde çalışanların sigorta primi ödemesi, işveren tarafından yapılır. Ancak çalışan kişiler, isteğe bağlı olarak ayın kalan günleri için sigorta primlerinin eksik kalan kısımlarını yatırarak, emekli olmaya hak kazanabilir. Kanuna göre birilerinin ev hizmetlerinde işçi çalıştırabilmesi için gerçek kişi olması gerekir. Tüzel kişiler, ev hizmetlerinde işçi çalıştıramazlar.

Ev hizmetlerinde çalışan kişilerin sigorta primleri 10 günden az yatırılıyorsa, meslek hastalığı ya da iş kazalarını kapsar. Bu primler iş veren tarafından ödenmelidir. Eksik kalan primler çalışan kişiler tarafından ödenebilir ve bu kişiler genel sağlık sigortası ile birlikte emeklilik hakkından faydalanabilirler.

Ayda 10 günden fazla çalışan işçilerin de primleri yine işveren tarafından ödenmektedir. Bu primler de yine iş kazası ve meslek hastalığı kapsamında ödenir. Emeklilik hakkı ve sağlıktan faydalanabilmek için işçilerin, kendi primlerini ödeme hakları bulunur.

Ev hizmetlerinde 10 günden az kimler çalışabilir?

Kanuna göre ev hizmetinde 10 günden az çalışılabilmesi için bazı şartların taşınıyor olması gerekir. Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışabilecek olan kişiler şunlardır;

 • İsteğe bağlı sigorta primi ödeyen kişiler,
 • 5520 sayılı kanunun a ve b bentlerini kapsayan kişiler,
 • SGK’da gelir ya da aylık alan kişiler
 • 2925 sayılı kanun kapsamında çalışan kişiler
 • 5510 sayılı kanunun 5 ve 6. maddeleri kapsamında çalışan kişiler
 • Emekli aylığı alan kişiler

Görüldüğü gibi SGK’dan emekli aylığı alan kişiler de ek olarak 10 günden az sigortası olan ev hizmetlerinde çalışabilir. Ancak emekliler uzun vadeli sigorta primi ödemek istediklerinde, genel sağlık sigortası için prim alınmaz.

Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar için uygulanan prim teşviki nedir?

Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışan kişiler için 01.04.2015 tarihinden itibaren %5 prim teşviki uygulanmaktadır. Bu teşvike 6111 teşviki adı da verilir. Bu teşvik sayesinde ev hizmetinde 10 günden fazla işçi çalıştıran işverenler, ödeyecekleri sigorta primlerinden %5 indirim kazanır. Bu %5’lik prim indiriminin sağlanabilmesi için işverenin özel sektörde olması, erzurum escort prim borçlarının olmaması ve primlerini düzenli şekilde ödüyor olması gerekir. İşverenin bu prim indiriminden yararlanabilmesi için işçilerin de aşağıdaki şartları taşıyor olmasına bakılır;

 • İşçilerin 18 yaşından büyük olması gerekir.
 • İşe başlanan tarihten önceki 6 ay içinde işçilerin SGK kaydının bulunması gerekir.
 • Çalışanların daha önce bir başkası adına bu indirimden faydalanamamış olması gerekir.
 • 10 günden fazla istihdam edilecek olan erkek çalışanın 18-29 yaş aralığında olması gerekir.
 • 10 günden fazla çalışan kadınlar için yaş sınırlaması bulunmaz.

Yukarıdaki şartların sağlanmış olması durumunda, 10 günden fazla ev hizmetlerinde işçi çalıştıran işverenler, %5 prim indirimi teşvikinden 24 ay yani 2 yıl süreyle faydalanabilmektedir. Çalışanların işe girmeden önce İŞKUR kaydının olması ve aktif olarak iş araması durumunda ise verilecek teşvik süresi 30 aya çıkmaktadır.

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışan kişilerin sigorta başvuruları nasıl yapılır?

Ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile çalışan işçilerin sigorta başvuruları işverenler tarafından yapılmalıdır. Bu başvurular internet üzerinden ya da SGK müdürlüklerinden yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru yapabilmek için e-devlet sistemini kullanabilirsiniz. Şifreniz ve kimlik numaranız ile sisteme giriş yapmanızın ardından “SGK ev hizmetleri işveren” uygulamasına giriş yapmalısınız. Karşınıza çıkan sayfadaki bilgileri doldurarak başvurunu hemen yapabilirsiniz. İşçilerinizin primlerini ise isterseniz bankalar aracılığı ile isterseniz vergi dairesinin online ödeme yöntemini kullanarak ödeyebilirsiniz.

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara