Emekli Maaşı Hesaplama

Erken Emeklilik Şartları Nelerdir?

Erken emeklilik, normal emeklilik şartlarına göre belirli koşulları yerine getirdikten sonra daha erken emekli olabilme anlamına gelir. Her yıl olduğu gibi 2019 yılında da erken emeklilik şartları güncellenmiştir. Erken emekli olabilmek için askerlik borçlanması, doğum borçlanması ya da yurt dışı borçlanması yapmak gerekir. Ayrıca 3600 günle, 4500 günle ve 5400 günle kısmi emekli yani erken emekli olmak da mümkündür. Erken emeklilik aynı zamanda malulen ve engelli olarak emekli olacaklar içinde geçerli olan bir durumdur. Sizlere erken emeklilik için gerekli olan tüm koşulları, detaylarıyla açıklayalım;

Erken emeklilik için askerlik borçlanması şartları nelerdir?

Askerlik borçlanması yaparak erken emekliliğe hak kazanmak için bazı şartları yerine getirmiş olmanız gerekir. Bu şartları şu şekilde sıralayalım;

 • 4A, 4B ve 4C sigorta birimine bağlı olanlar askerlik borçlanması yapma hakkına sahiptir.
 • Askerlik borçlanması tutarları 6 aylık süreler ile değişmektedir.
 • Askerlik görev yapılmaya devam ettiği sürece, askerlik borçlanması yaparak erken emekli olma hakkı devam edecektir.
 • 20 ay askerlik yapan bir kişi istediği takdirde bu sürenin tamamı için borçlanma yapabilir. Eksik kalan prim gün  sayısı 30 gün ise bu sürenin yalnızca 30 gününü borçlanma imkânı da bulunmaktadır.
 • Herhangi bir nedenle askerlik yapmamış ya da askerlikten muaf olmuş kişiler, bu borçlanmadan yararlanamazlar.
 • Askerlik yapan kişilerin bu borçlanmayı yapabilmesi için görevini er ya da erbaş olarak tamamlamış olması gerekir.
 • Askerlik borçlanması için yedek subay okulunda geçirilen süreler de geçerli sayılmaktadır.

Yukarıdaki şartları taşıyan kişiler, gerekli belgelerini SGK’ya ilettikten sonra borçlanmalarını yapabilirler ve erken emekli olmaya hak kazanırlar. Askerlik borçlanması ki farklı avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlardan ilki sigorta başlangıç tarihinin geriye çekilmesidir. Buna göre, askere gidip geldikten sonra işe başlayan yani sigorta başlangıcı olan kişiler askerlik borçlanması yaptıklarında, askerlik süresi kadar sigorta başlangıç tarihleri ileriye çekilebilir. Bu durumda daha erken emekli olma ve daha az süre çalışma imkanları bulunur. Örneğin; 2000 yılında askerden gelmiş ve yeni işe başlamış birinin, 18 ay askerlik yapması durumunda sigorta başlangıç tarihi 1998 yılına çekilecektir. Bu durumda alınacak olan emekli maaşı tutarı artacak ve emekli olmak için gereken yaş şartı daha az olacaktır.

Askerlik borçlanması için ikinci seçenek ise askere gitmeden önce sigorta başlangıcı olan kişiler içindir. Bu kişiler için sigorta başlangıç tarihini geriye çekme imkânı bulunmaz. Ancak askerlik borçlanması yaparak daha erken emekli olma imkânı sunulur. Emekli olmak için 20 aylık prim süresi kalmış olan ve 20 ay askerlik yapmış olan kişiler, askerlik borçlanması yaparak bu süreyi çalışmak zorunda kalmadan emekli olma hakkına sahip olurlar.

2019 yılı için askerlik borçlanmasına başvuru yapacak olan 4A ve 4B sigorta birimine bağlı ise başvurularını SGK il ya da ilçe müdürlüklerine yapmalıdır. 4C sigorta birimine bağlı olarak çalışan kişilerin bu borçlanmayı yapabilmek için çalıştıkları kuruma başvurması gerekir. Askerlik borçlanması başvurularının olumlu sonuçlanması için istenilen evrakların eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekir.

Başvuru sırasında, başvuruyu yapacak olan kişinin şahsen orda bulunması, kimlik fotokopisinin ve aslının yanında olması, başvuru için gerekli olan belgenin eksiksiz olarak doldurulmuş olması gerekmektedir. Başvuruların olumlu sonuçlanması durumunda bu borçlanmanın, 30 gün içinde yatırılması gerekir. Borçlanma tutarı, isteğe bağlı olarak tavan fiyattan ya da taban fiyattan hesaplanacaktır. Hesaplanan bu tutarın peşin olarak ve bir ay içinde yatırılması gerekir.

Erken emeklilik için doğum borçlanması şartları nelerdir?

Doğum borçlanması, sigortalı olarak çalışan ancak doğum sebebiyle çalışamayan annelere tanınmış bir haktır. Erken emeklilik için doğum borçlanması şartları aşağıdaki gibidir;

 • Annelerin doğum borçlanması yapabilmesi için doğumdan önce sigortalarının başlamış olması gerekir.
 • Sigortalı olmadan önce yapılan doğumlar, doğum borçlanması için geçerli sayılmaz.
 • Doğum borçlanması tek çocuk için 2 yıla kadar yapılabilir. En fazla 3 çocuk için 6 yıla kadar gerçekleştirilir.
 • Bu borçlanmanın yapılabilmesi için bebeğin yaşıyor olması gerekir. Doğumdan sonra vefat eden bebeklerin, yaşadıkları süre kadar doğum borçlanması yapılabilir.
 • Doğum borçlanmasının yapılabilmesi için annenin doğumdan sonra, 2 yıl süre ile sigorta priminin ödenmemiş olması gerekir. Doğumdan bir yıl sonra işe başlayan anneler, yalnızca ilk yıl için borçlanma yapma hakkına sahip olur.
 • Birinci doğum ile ikinci doğum arasında 2 yıllık süre yoksa, ilk doğumla ikinci doğum arasında geçen süreye, ikinci çocuk için 2 yıl daha eklenir ve borçlanma bu şekilde yapılır. Örneğin bir anne ilk doğumunu yaptıktan 1 yıl sonra ikinci çocuğunu dünyaya getirmişse, 2 çocuk için toplamda 3 yıllık borçlanma yapabilir, 4 yıl borçlanamaz.
 • Evlat edinen kadınların da doğum borçlanması yapma hakkı bulunmaktadır. Bunun için evlat edinilen çocukların 2 yaşın altında olması gerekir. Çocukların evlat edinildiği tarih esas alınarak borçlanma süresi başlatılır.
 • Sigortalı olan bir anne, doğumdan sonra çocuğunu evlatlık olarak vermişse, doğum borçlanmasını 6 ay için yapabilir.

Doğum borçlanmasının yapılabilmesi 2008 yılına kadar yalnızca 4A sigorta birimi için geçerliydi. Ancak 2008 yılında yapılan düzenleme ile bu hak, 4B ve 4C için de tanınmıştır. Bu borçlanmanın yapılabilmesi için başvuruların e-devlet üzerinden ya da 4A ve 4B için SGK il veya ilçe müdürlüklerinden, 4C için de çalışılan kurumdan yapılması gerekir. Başvuru yapıldıktan sonra belirlenen prim günü tutarlarının tavan ya da taban fiyattan ödenmesi mümkündür. Ödemelerin, başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde yapılması gerekir. Ödeme yapılmayan borçlanma başvuruları geçerli sayılmaz ve yeniden başvuru yapılması gerekir.

Erken emeklilik için yurt dışı borçlanması şartları nelerdir?

Yurt dışı borçlanması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yurt dışında geçirilen sürelerin hem kadınlar hem de erkekler için borçlanılması anlamına gelir. Bu borçlanma ile erken emekli olma hakkı sunulmaktadır. Erken emeklilik için yurt dışı borçlanması şartları aşağıdaki gibidir;

 • Kadınların yurt dışında ev hanımı olarak geçirdikleri süreler, yurtdışı borçlanmasına dahil edilir.
 • Erkeklerin yurt dışında çalışarak ya da iş bulmak için geçirdikleri süreler, yurt dışı borçlanmasına dâhil edilebilir.
 • Yurt dışı borçlanması için kadınların medeni durumları önemli değildir. Evli ya da bekar olan her kadın için yurtdışı borçlanması yapma hakkı bulunmaktadır.
 • Bu borçlanmanın yapılabilmesi için T.C. vatandaşı olarak yurt dışında bulunmanız gerekir.
 • Yurtdışında ev hanımı olarak, iş aramak için ya da çalışmak için geçirile sürelerin tamamı, borçlanma yapılabilir.
 • Yurt dışı borçlanmasının yapılabilmesi için burada geçirilen sürelerin ve hizmet belgelerinin bulunması gerekir. Başvuruları SGK’ya yapılması ve başvuru sırasında talep dilekçesinin doldurulmuş olması gerekir.
 • Borçlanma için belirlenmiş olan tutarın bir ay içinde yatırılması gerekir. Bu süre içinde ödenmeyen tutarlar için borçlanma yapılamaz. Süre geçtikten sonra yeniden başvuru yapılması ve ödenecek tutarın yeniden hesaplatılması gerekir.

Bu borçlanma tutarları tavan ve taban fiyat üzerinden hesaplanabilir. Borçlanma tutarının tavan fiyattan yapılması, emekli maaşının artmasını sağlayacaktır.

Erken emeklilik için malulen emeklilik şartları nelerdir?

Malulen emeklilik, sigortalı olan kişilerin iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle iş gücü kaybına uğraması sonucunda erke emekli olması anlamına gelir. Erken emeklilik şartları, malulen emekli olmak isteyenler için de geçerlidir. Malulen emeklilik şartları ise şu şekildedir;

 • Sigortalı olan kişilerin malulen emekli olabilmesi için iş kazasının ya da meslek hastalığının sigortalı olarak çalışırken yaşanması gerekir.
 • Malulen emeklilik için iş gücü kaybının en az %60 oranında olması gerekir.
 • Malulen emeklilik tüm sigorta birimleri için geçerlidir ve sigortalıların bu emekliliğe hak kazanabilmesi için en az 10 yıl çalışmış olmaları gerekir.
 • 10 yıllık çalışma süresinde en az 1800 günlük primin yatırılmış olması gerekir.
 • İş gücü kaybının bir sağlım kurulu tarafından raporlanması gerekir.
 • Malulen emeklilik için iş gücü kaybının işe başladıktan sonra yaşanmış olması gerekir.
 • Malulen emeklilik için 4A sigorta birimine bağlı olarak çalışanların, işten ayrılmış olmaları gerekir.
 • 4B kapsamındaki kişilerin malulen erken emekli olabilmesi için faaliyetlerinde devam etmiyor olması ve 4B kapsamında prim borcunun bulunmaması gerekir.
 • 4C sigorta birimine bağlı olarak çalışan kişilerin malulen emekli olabilmesi için görevinden istifa etmiş olması gerekir.

Erken emeklilik için engelli emeklilik şartları nelerdir?

Kanuna göre engellilerin de erken emeklilik hakkı bulunmaktadır. Belirli bir süre çalıştıktan ve belirli bir gün sayısı kadar prim yatırdıktan sonra emekli lan engelliler, erken emekli olsalar bile normal şartlarda emekli olmuş gibi maaş alırlar. Engelli emekliliğinin şartları şu şekildedir;

 • Engelli emekliliği için engel oranının en az %40 ve üzerinde olması gerekir.
 • Engel oranının bir sağlık kurulu tarafından yazılmış olan raporda, açıkça belirtilmiş olması gerekir.
 • SSK ve BAĞ-KUR için engelli emekliliğinde yaş şartı aranmaz. En az 15 yıl sigortalı olunması ve 3600 gün prim ödenmiş olması gerekir.
 • Başkasının bakımına muhtaç olan engellilerin emekliliği için hem yaş hem de sigortalı olma süresi şartı aranmaz. Bu engellilerin erken emekli olabilmesi için yalnızca 3660 gün prim yatırmış olmaları yeterlidir.

Engelli emekliliği için başvuruların SGK’ya yapılması gerekir. Başvuru sırasında istenen belgeler tamamlandıktan ve başvuru yapıldıktan sonra SGK tarafından belirlenen tam teşekküllü bir hastaneden rapor alınması istenir. Bu rapor teslim edildikten sonra gerekli incelemeler yapılır ve engelli emekliliğine hak kazanmanız durumunda, emeklilik işlemleriniz başlatılır. Engelli emekliliğinde, engel oranına ve işe başlangıç tarihine göre yatırılması gereken prim gün sayısı ve çalışılması gereken hizmet süresi değişiklik gösterecektir.

Kısmi emeklilik nedir?

Kısmi emeklilik, belirli bir prim gün sayısını, hizmet süresini ve yaş şartını tamamlandıktan sonra erken emekli olunması anlamına gelir. Erken emeklilik şartları, kısmi emeklilik için de geçerlidir. Kısmi emekliliğin normal emeklilikten farkı ise daha erken emekli olunması ve daha az emekli maaşı alınmasıdır. Kısmi emeklilik koşulları, işe başkama tarihinize göre değişiklik gösterecektir. Aynı zamanda bu koşullar, kadınlar ve erkekler için de farklıdır. Kısmi emeklilik 3600 günle, 4500 günle ve 5400 günle geçerli sayılmaktadır. Sizlere kısmi olarak erken emeklilik şartları hakkında detaylı bilgi verelim;

3600 günle emeklilik için sigortalıların, 08.09.1999 tarihinden önce işe başlamış olması gerekir. Ayrıca 15 yıllık hizmet süresi şartının da doldurulmuş olması gerekir. 15 yıl ve 3600 prim günü şartını tamamlayan kadınlar 50 yaşında erkekler ise 55 yaşında emekli olmaya hak kazanabilir.

4500 günle kısmi emeklilik için sigortalıların, 08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında işe başlamış olmaları gerekir. Bu tarihler arasında işe başlayan, 25 yıl fiili hizmet süresini dolduran ve 4500 prim gününü tamamlayan kadınlar 58 yaşında, erkekler ise 60 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

5400 günle kısmi emekli olabilmek için de işe başkama tarihinin 01.05.2008 tarihinden sonra olması gerekir. Bu tarihten sonra işe başlayan kadınlar ve erkekler için hizmet süresi şartı aranmaz. Ancak 5400 gün prim yatıran kadınların 61 yaşında, erkeklerin ise 63 yaşında emekli olmaları mümkündür.

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara