Emekli Maaşı Hesaplama

Engelli Erken Emeklilik Şartları Nelerdir?

Erken emeklilik, normal şartlarda emeklilikten daha önce emekli olma anlamına gelir. Erken emeklilikte kısmi emeklilik, askerlik borçlanması, doğum borçlanması gibi etkenler önemlidir. Kısmi emeklilik işe başlangıç tarihine göre daha az prim ödeyerek daha erken emekli olma ve daha az emekli maaşı alma anlamına gelirken, borçlanmalar ise emeklilik süresinin daha erkene çekilmesi ya da eksik primlerin tamamlanarak erken emekli olunması anlamını taşır. Engelli erken emeklilik şartları ise işe başlangıç tarihine ve engel oranına göre değişir. Bununla birlikte sigortalının işe girdikten sonra ya da önce engel durumunun olup olmamasına göre de engelli emekliliği şartları değişmektedir. 1 Ekim 2008 tarihinden öncesi ve sonrası için de engellilerin emeklilik şartları değişir. Bu şartların neler olduğunu açıklayalım;

SSK için engelli erken emeklilik şartları nelerdir?

1 Ekim 2008 tarihinde yapılan sosyal güvenlik reformu ile birlikte tüm sigorta birimleri tek çatı altına toplanmış ve SSK’nın adı 4A olmuştur. Yapılan değişiklik yalnızca isimler üzerine değildir, emeklilik şartlarında da değişiklik yapılmıştır. Engel oranı %40 ve üzerinde olanlar engelli emekliliğine hak kazanabilirken, %40’ın altında olanlar normal emeklilik şartlarına tabidir.

 • 10.2008 tarihinden önce işe başlayan engelli SSK’lıların erken emeklilik şartları;

Bu tarihten önce işe başlayan engellilerin erken emekli olabilmesi için hangi derecede engelli olduğuna bakılır. Engel oranlarına göre belirlenen emeklilik şartları değişmektedir. Buna göre engel oranı %40 ile %59 arasında olan engel grubunun emeklilik şartları aşağıdaki gibidir;

 • 08.1991 ve öncesinde işe başlayan engelliler 15 yıl ve 3600 prim gününü doldurarak emekli olabilir.
 • 08.1991 ve 05.08.1994 tarihleri arasında işe başlayan engelliler, 16 yıl ve 3760 prim günü doldurarak emekli olabilir.
 • 08.1994 ve 05.08.1997 tarihleri arasında işe başlayan engelliler, 17 yıl ve 3920 prim gününü doldurarak emekli olabilir.
 • 08.1997 ve 05.08.2000 tarihleri arasında işe başlayan engelliler, 18 yıl ve 4080 prim gününü doldurarak emekli olabilir.
 • 08.2000 ve 05.08.2003 tarihleri arasında işe başlayan engelliler, 19 yıl ve 4240 prim gününü doldurarak emekli olabilir.
 • 08.2003 ve 30.10.2008 tarihleri arasında işe başlayan engelliler, 20 yıl ve 4400 prim günün doldurarak emekli olabilir.

Engel oranı %60 ve %79 arasında olan 2. Derece engelli grubunun erken emeklilik şartları aşağıdaki gibidir;

 • 06.1991 ve öncesinde işe başlayan engelliler, 15 yıl ve 3600 gün prim ödeyerek emekli olabilir.
 • 08.1991 ve 05.08.1994 tarihleri arasında işe başlayan engelliler, 15 yıl 8 ay ve 3680 gün prim ödeyerek emekli olabilir.
 • 08.1994 ve 05.08.1997 tarihleri arasında işe başlayan engelliler, 16 yıl 4 ay ve 3760 gün prim ödeyerek emekli olabilir.
 • 08.1997 ve 05.08.2000 tarihleri arasında işe başlayan engelliler, 17 yıl ve 3840 gün prim ödeyerek emekli olabilir.
 • 08.2000 ve 05.08.2003 tarihleri arasında işe başlayan engelliler, 17 yıl 8 ay ve 3920 gün prim ödeyerek emekli olabilir.
 • 08.2003 ve 30.10.2008 tarihleri arasında işe başlayan engelliler, 20 yıl ve 4400 gün prim ödeyerek emekli olabilir.

Engel durumu %80 ve üzerinde olan 1. Derece engellilerin 01.10.2008 tarihinden önce işe başlaması durumunda;

05.08.1991 ve 30.10.2008 tarihleri arasında işe başlayan engelliler, 15yıl ve 3600 gün prim ödeyerek engelli erken emeklilik hakkı kazanabilmektedir.

 • 10.2008 tarihinden sonra işe başlayan engelli SSK’lıların erken emeklilik şartları;

Bu tarihten sonra işe başlayan engellilerin engelli erken emeklilik şartları da engel oranına göre değişmektedir. Buna göre, bu tarihten sonra işe başlayan engellilerin engel oranının %40 ile %49 arasında olması ve 18 yıl çalışmış olması koşullarında emeklilik şartları aşağıdaki gibi olacaktır;

 • 10.2008 ve 31.12.2008 tarihleri arasında işe başlayan engelliler 4100 gün prim ödeyerek emekli olabilir.
 • 01.2008 ve 31.12.2009 tarihleri arasında işe başlayan engelliler 4200 gün prim ödeyerek emekli olabilir.
 • 01.2009 ve 31.12.2010 tarihleri arasında işe başlayan engelliler 4300 gün prim ödeyerek emekli olabilir.
 • 01.2010 ve 31.12.2011 tarihleri arasında işe başlayan engelliler 4400 gün prim ödeyerek emekli olabilir.
 • 01.2011 ve 31.12.2012 tarihleri arasında işe başlayan engelliler 4500 gün prim ödeyerek emekli olabilir.
 • 01.2012 ve 31.12.2013 tarihleri arasında işe başlayan engelliler 4600 gün prim ödeyerek emekli olabilir.
 • 01.2013 ve sonrasında işe başlayan engelliler 4680 gün prim ödeyerek emekli olabilir.

01.10.2008 tarihinden sonra işe başlaya ve engel oranı %50 ile %59 arasında olan 2. Derece engel grubunda olan kişilerin erken emekli olabilmesi için en az 16 yıl çalışmış olması ile birlikte aşağıdaki şartlara bakılmaktadır;

 • 10.2008 ve 31.12.2008 tarihleri arasında işe başlayan engelliler 3700 prim ödeyerek emekli olabilir.
 • 01.2008 ve 31.12.2009 tarihleri arasında işe başlayan engelliler 3800 prim ödeyerek emekli olabilir.
 • 01.2009 ve 31.12.2010 tarihleri arasında işe başlayan engelliler 3900 prim ödeyerek emekli olabilir.
 • 01.2010 ve 31.12.2011 tarihleri arasında işe başlayan engelliler 4000 prim ödeyerek emekli olabilir.
 • 01.2011 ve 31.12.2012 tarihleri arasında işe başlayan engelliler 4100 prim ödeyerek emekli olabilir.
 • 01.2012 ve 31.12.2013 tarihleri arasında işe başlayan engelliler 4200 prim ödeyerek emekli olabilir.
 • 01.2013 ve 31.12.2014 tarihleri arasında işe başlayan engelliler 4300 prim ödeyerek emekli olabilir.
 • 01.2015 tarihinden sonra işe başlayan engelliler 4320 prim ödeyerek emekli olabilir.

01.10.2008 tarihinden sonra işe başlayan engellilerin engel oranının %60 ve üzeri olması yani 1. Derece engel grubunda olması ve en az 15 yıl çalışmış olması durumunda emeklilik şartları aşağıdaki gibi olacaktır;

 • 10.2008 ve 31.12.2008 tarihleri arasında işe başlayan engelliler 3700 prim ödeyerek emekli olabilir.
 • 01.2008 ve 31.12.2009 tarihleri arasında işe başlayan engelliler 3800 prim ödeyerek emekli olabilir.
 • 01.2009 ve 31.12.2010 tarihleri arasında işe başlayan engelliler 3900 prim ödeyerek emekli olabilir.
 • 01.2010 tarihinden sonra işe başlayan engelliler 3960 prim ödeyerek emekli olabilir.

BAĞ-KUR için engelli erken emeklilik şartları nelerdir?

BAĞ-KUR, 2008 yılında yapılan reformla birlikte 4B adını almıştır. Bu sigorta birimine bağlı olarak esnaflar, çiftçiler yani kendi nam ve hesabına çalışanlar prim yatırabilir. 4B’lilerin engelli erken emeklilik şartları, 01.10.2008 tarihinden sonra düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki engelli erken emeklilik şartları aşağıdaki gibidir;

 • Engel oranı %40 ile %49 arasında olan kişiler 18 yıl çalışmış olmaları ve 4680 gün prim ödemeleri durumunda emekli olmaya hak kazanır.
 • Engel oranı %50 ile %59 arasında olan kişiler, 16 yıl çalışmaları ve 4320 gün prim ödemleri durumunda emekli olmaya hak kazanır.
 • Engel oranı %60 ve üzerinde ola kişiler 15 yıl çalışmaları ve 3960 gün prim ödemeleri halinde emekli olmaya hak kazanır ve engelli emeklilik maaşı başvurusu yapabilir.

Emekli Sandığı için engelli erken emeklilik şartları nelerdir?

Emekli Sandığı 2008 yılında yapılan reform ile 4C adını almıştır. Bu sigorta birimine bağlı olarak çalışan engelliler için iki ayrı durum söz konusudur. Engelli kadrosuna alınan kişiler doğuştan ya da işe başlamadan önce engelli olan kişilerdir. Bu kişilerin %40 ve üzerinde engel raporunun olması durumunda 15 yıl çalışması ve 5400 gün prim ödemesi koşullarında emekli olması mümkündür. Burada önemli olan nokta kamu çalışanı olmadan önce engel durumu olan kişilerin engel oranının en az %40 olmasıdır.

Kamu çalışanı olarak işe başladıktan sonra engelli olanların ise emeklilik koşulları, engel oranlarına göre değişiklik göstermektedir. Buna göre engel oranı %50 ile %59 arasında olanlar en az 5760 gün prim ödeyerek, engel oranı %40 ile %49 arasında olanlar 6480 gün prim ödeyerek erken emekli olmaya hak kazanır. Engel oranı %60 ve üzerinde olanlar ise 3960 gün prim ödeyerek erken emekli olabilir. 4C için engelli erken emeklilik şartlarında, engelli olarak işe başlayanlarda yaş ve çalışma süresi şartları aranmaz.

Oyla: post

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara