Emekli Maaşı Hesaplama

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasa Teklifinde Sürpriz

Bilindiği gibi Türkiye’deki 12 milyon 300 bin emeklinin çok büyük bir kısmının maaş tutarları taban aylık esas alınarak oluşturulmuştur. Gerek dönem dönem yapılan yeni düzenlemelerde, kanunlarda, yönetmeliklerde emekli maaşı hesaplamaları giderek artan ölçüde karışık bir yapıya bürünmüştür.

Karışıklık ve belirsizlikte birçok emeklinin aleyhine olan uygulamalar yürürlüğe girmiş ve insanlar mağdur olmuştur. Emeklilikte yaşa takılanlar hakkındaki hazırlanan tasarı bu kanayan yaraya parmak basmakta.

Bu karışıklık ve uyarlama politikalarının getirdiği dezavantajlı şartların mağduru olmuş milyonlarca emekliye, durumlarına uygun daha adil bir hesaplama ve değerlendirme sistemi neticesinde maaşlarda iyileştirme yapılacağı bildiriliyor.

Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman TBMM’ye sunulan yasa teklifinde bu konuda da teklif hazırlandığını ve buna göre işe giriş tarihleri 1999’dan önde olan emeklilerin maaşlarının ortalama iki katına çıkabileceğini belirtti.

Teklifin içeriğine dair bir bilgi vermeyen Ali Duman, her halükarda vatandaşların şikayetlerini dikkate alıp daha adaletli bir düzenleme ile bu haksızlığa bir çözüm imkanı sunulacağını bildirdi.

KADINLAR 38 ERKEKLER 43 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLECEKLER

Emekli yaşına takılanlar için hazırlanan yasa tasarısında bu durumda olan emekliler için yeni bir düzenleme yapılacağı bildiriliyor.

Şu anda hali hazırdaki sistemde emekli olabilmek için gerekli olan primler yatırılmış olsa dahi ikinci ölçüt olan yaş kriterine uymuyorsa yaşını doldurması gerekmekte.

Aslında 8 Eylül 1999’dan önce bir kişinin emekli olabilmesi için, erkek ise 25 yıl sigorta süresi, kadınlar için 20 yıl sigorta süresi doldurması gerekiyordu. Bu birinci kıstastı.

İkinci kıstas ise gün olarak prim sayısı idi. Bu da 5000 gün olan prim sayısını doldurmak gerekiyordu. Sonra bunlara bir üçüncü şart daha getirildi.8 Eylül 1999’dan önce işe girenler için emekli olabilmesi için yaş şartı.

Bu da erkekler için 44 ile 60 yaş arasında, kadınlar için 40 ile 58 yaş arasında emekli olabilmek için gereken yaş olarak belirlendi. Bunun neticesinde yüz binlerce emekli daha önceki prim günü ve sigorta yılı şartlarını yerine getirmesine rağmen yeni getirilen yaş şartına uymadığı için emekli olamadı ve yaşını beklemek zorunda kaldı.

Emeklilikte yaşa takılanlar için bahsi geçen düzenleme bu durumda olan vatandaşlarımız için bir müjde niteliğini taşımakta. Tasarı kabul edilirse 8 Eylül 1999’dan önce işe başlayanlarda emeklilik yaşı erkeklerde 43 kadınlarda 38 olabilecek.

TASARININ SON DURUMU

Kendisine yöneltilen bir soru üzerine bu konu hakkında konuşan İbrahim Kalın: Bu konunun kabinenin gündeminde olmadığını ama meclisin çalışmalarının ayrı bir alan olduğunu oradaki sürecin şekillenmesine göre gerekenler yapılacağını belirtti. Bunun yanında hükümet toplantılarında gündem olmadığını söyledi. Öte yandan muhalefet bu konuyu ciddi bir şekilde takip etmekte.

Yasa teklifi Meclis başkanlığı tarafından kabulü sağlandığı takdirde,45 günlük bir sürecin sonunda Cumhurbaşkanlığının onayı ile birlikte yasalaşacağı bildiriliyor. Meclis iç tüzüğüne göre, teklif, yasa tasarısı veya kanun hükmünde kararnamelerin esas komisyonlara havale gününden başlayarak müzakerelerin en fazla 45 gün içinde neticelendirilmesi gerekmekte.

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara