Emekli Maaşı Hesaplama

Emekliler İşsizlik Maaşı Alabilir mi?

Emeklilik, uzun yıllar çalıştıktan sonra belirli bir yaşa gelen ve yaştan dolayı emekli olan kişilere verilmiş olan bir isimdir. Bir kişinin emekli olabilmesi için çalışma hayatı boyunca yeteri kadar prim ödemiş olması, belirli bir süre kadar çalışmış olması ve işe başlama tarihine göre belirli bir yaşı tamamlamış olması gerekir. Bu şartları tamamlayan kişiler SGK’ya başvuru yaparak emekli maaşı almaya hak kazanır. Emekli maaşları, tahsis talep dilekçesi iletildiği andan itibaren hesaplanır ve dilekçenin verildiği ayı takip eden ay başında hesaplara yatırılır. Günümüzde, hesaplara yatırılan bu emekli aylıkları, geçimin devam etmesi için yeterli değildir. Çalışırken en az asgari ücret maaşı alan kişiler emekli olduklarında neredeyse yarı yarıya düşen emekli maaşları ile karşılaşırlar. Bunun nedeni 2000 ve 2008 yıllarında çıkarılan kanunlar ile emekli maaşı hesaplama kurallarını değiştirilmesi ve çalışanlara daha düşük aylıkların bağlanmasıdır. Düşük maaş alan emekliler ise yeniden çalışmaya başlarlar. Çalışmaya başlayan emeklilerden sosyal güvenlik prim desteği adı altında kesinti yapılmaktadır. Peki yeniden çalışmaya başlayan emekliler işsizlik maaşı alabilir mi?

Emekliler için işsizlik maaşı kuralları;

Emekli aylığı alan kişiler, herhangi bir sigorta koluna bağı olarak çalışmaya başladıklarında, yeni iş yerlerindeki sigorta primlerinden sosyal güvenlik prim desteği kesilir. Ancak bu kesinti, almış oldukları emekli aylıklarından yapılmaz. Bu sayede emekliler, almış oldukları emekli maaşı kesintiye uğramadan yeni bir işte çalışabilir ve ek gelir elde edebilirler. Emeklilerin bu tür bir işten ayrılmaları durumunda ise işsizlik maaşı talep etme hakları yoktur. Çünkü kanuna göre bir kimsenin işsizlik maaşı alabilmesi için herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olması ve yaşlılık aylığı almıyor olması gerekir.

Uygulamaya göre işsizlik maaşı almaya devam eden bir kimsenin, SGK’dan yaşlılık aylığı erzurum escort almaya başladığı tespit edilirse, işsizlik maaşı kesilecek ve ödenmeyecektir. Ancak bir sigorta koluna bağlı olarak işe başlayan ve emekli maaşı kesilen kişilerin, işten ayrıldıklarında işsizlik maaşı talep etme hakları bulunmaktadır. Emekliler işsizlik maaşı alabilir mi sorusunun yanıtı, emekli aylığı alanlar için hayır, emekli maaşı kesilenler için ise evettir.

İşsizlik maaşı hakkında detaylar;

İşsizlik maaşı, haklı nedenlerle istifa eden ya da işten çıkarılan bir çalışanın gelir kaybına uğramaması ve hayatını sürdürebilmesi için devlet tarafından ödenen maaşa verilen isimdir. İşsizlik maaşı devlet tarafından ödenir ancak ödendiği fon İşsizlik Maaşı fonudur. Bu fon, işçi, işveren ve devlet katkısı ile oluşturtulmaktadır. İşçinin maaşından ve işverenin ödemiş olduğu sigorta primlerinden alınan kesinti sayesinde, işsizlik fonunda biriken paralardan, kanunda geçerli olan şartları taşıyan kişilere işsizlik maaşı bağlanabilir.

İşsizlik fonuna aktarılacak olan katkı payı tutarı, çalışanın prime esas olan brüt kazancı üzerinden belirlenmektedir. Bu fon için işçiden %1, devletten %1 ve işverenden %2 tutarında katkı alınmaktadır. Bir çalışanın alacağı işsizlik maaşı tutarı, son 4 ay içinde almış olduğu prime esas kazancı üzerinden belirlenmektedir. İşsizlik maaşı için alt ve üst limit uygulanmaktadır. Bir işçiye ödenecek olan en düşük işsizlik maaşı tutarı asgari brüt ücretin %40’ın az olmayacak, en yüksek işsizlik maaşı tutarı ise asgari brüt ücretin %80’inini aşmayacak şekilde düzenlenmiştir. Buna göre günlük brüt kazancın %80 alınarak işsizlik maaşı hesaplanır ve asgari brüt ücretin %80’inin aşamaz.

İşsizlik maaşı alan birinden yalnızca damga vergisi alınır. Bu maaş, diğer vergilere tabi değildir. Alınan vergi tutarı ise %07,59 oranındadır. Bir kimsenin işsizlik maaşı alabilmesi için son iş yerinde en az 4 ay boyunca çalışmış olması gerekir. Yani çalışanın son 4 aylık sigorta priminin eksiksiz olarak yatırılmış olması gerekir. Diğer şart ise son 3 yıl içinde yatırılan sigorta prim gün sayısının 600 günden az olmamasıdır. Bu koşulları sağlamayan kişilere işsizlik maaşı bağlanmaz.

İşsizlik sigortasının ne kadar süre için verileceği, çalışanın son üç yıl içinde yatırılmış olan prim gün sayısına göre belirlenmektedir. Buna göre; son üç yılda 6000 gün sigorta primi ve işsizlik maaşı katkısı ödenmiş olan bir çalışana 180 gün işsizlik maaşı bağlanır. Son üç yılda sigorta primi 900 gün ödenmiş olan bir çalışana 240 gün, son üç yılda 1080 gün sigorta prim ödenmiş olan bir çalışana ise 300 gün işsizlik maaşı bağlanır.

İşsizlik maaşının alınabilmesi için başvuru yapılmış olması gerekir. İşinden ayrılan bir çalışan, işten ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR’a başvuruda bulunmalı ya da internet ortamı üzerinden iş arayışında olduğunu bildiren başvuru formunu doldurmuş olmalıdır.

İşsizlik maaşı, İŞKUR tarafından mesleğine uygun olarak bulunan adayın çalışmayı reddetmesi durumunda kesilir. Bu reddetme haklı bir nedene dayalı ise maaş kesilmez ancak kişi kendi isteği ile ve haklı bir nedene dayanmadan iş teklifini geri çevirirse, işsizlik maaşı kesilir. İşsizlik maaşı alan bir kişinin SGK’dan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilirse, maaşı kesilir. İşsizlik maaşı alan kişiler İŞKUR’un yönlendirmiş olduğu mesleki eğitim ve geliştirme kurslarına katılmazsa, katılamaya yönelik yapılan çağrılara cevap vermezse ve kurslara katıldıktan sonra devamsızlık yaparsa, işsizlik maaşı kesilecektir. Bu durumlar sona erdiğinde işsizlik maaşı tekrar ödenmeye devam eder. İşsiz olan kişiler, gelir getiren bir işte çalışmaya başladıklarında, işsizlik maaşı otomatik olarak kesilecektir.

İşsizlik maaşı alan kişiler sağlık alanında yapılan desteklerden faydalanabilir. Çünkü bu kişilerin genel sağlık sigorta primleri devlet tarafından ödenmektedir. İşsiz kalınan süre zarfında bu maaşı alan kişilerin yalnızca genel sağlık sigorta primleri ödendiği için verilen işsizlik maaşları emeklilik hesabında dikkate alınmaz ve emeklilik için gerekli prim süresine ekleme yapılmaz.

Oyla: post

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara