Emekli Maaşı Hesaplama

Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Emekli maaşının hesaplanabilmesi için internet üzerinde kullanılan online hesaplama araçları mevcuttur. Bu araçları kullanarak bazı bilgileri girmeniz halinde, ne kadar maaş alabileceğinizi hesaplayabilirsiniz ancak hesaplama sonuçları, sizin girdiğiniz bilgiler kullanılarak hazırlandığı için emekli olduğunuzda ne kadar maaş alacağınız kesin olarak hesaplanamaz. Bu araçları kullanarak emekli maaşınıza yakın bir değer hesaplayabilirsiniz. Emekli maaşınızın tam olarak hesaplanabilmesi için SGK’ya tahsis talep dilekçenizi yani emekli olmak için dilekçenizi vermiş olmanız gerekir. SGK uzmanları yatırmış olduğunuz prime, prim yatırılan dönemlere ve çalışma sürenize göre emekli maaşınızı belirli formüller ile hesaplar. Maaşınız, talebinizden bir sonraki ay başında hesaplarınıza yatırılır. SGK tarafından yapılan hesaplamalarda, belirli dönemler kullanılır ve bu dönemlerde farklı formüller geçerlidir. Sizlere emekli maaşı hesaplama 2019 için detaylı bilgi sunalım;

Emekli maaşı hesaplama 2019 kuralları nelerdir?

Emekli maaşının hesaplanabilmesi için öncelikle hangi sigorta birimine bağlı olduğunuzun bilinmesi gerekir. 4A, 4B ve 4C in farklı hesaplama yöntemleri kullanılmaktadır. Her sigorta biriminin kendine özel hesaplama yöntemi mevcuttur.

 • 4A emekli maaşı hesaplama işlemleri;

4A, eski adıyla SSK için emekli maaşı hesaplama yapılırken işe başlama tarihiniz esas alınır. Buna göre 2000 yılından  önce işe başlayanlar, 2000-2008 yılları arasında çalışması olanlar ve 2008 yılından sonra çalışması olanlar için farklı hesaplama yapılır. Her üç dönem için de çalışmanız varsa öncelikle kısmi emekli maaşlarınız hesaplanır. Elde edilen maaşlar, emekli olacağınız tarihe göre güncellenir. Son yapılan zamlar ve ek ödeme tutarı da eklenerek net maaşınız hesaplarınıza yatırılır.

2000 yılından çalışması olanların emekli maaşı hesaplanırken aylık bağlama oranı, katsayı ve gösterge rakamı verileri kullanılır. Bu verilere göre aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplama yapılır;

 • Tam aylık = aylık bağlama oranı X katsayı X gösterge rakamı
 • Kısmi aylık = tam aylık X dönem ağırlığı (2000 yılından önce yatırılan prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı)

Bu formüllere göre katsayı rakamı 12000 olarak kullanılmaktadır ve bu rakam kanunda belirtilmiştir. Gösterge rakamının bulunması için 2000 yılından önce yatırılan 10 yıllık kazançlar toplanır ve 10’a bölünür. Elde edilen kazanç rakamına kanundaki gösterge tablosundan bakılarak en yakın değer alınır. 10 yıllık kazanç yoksa 5 yıllık kazanç toplamı 5’e bölünerek ve tabloya bakılarak gösterge rakamı elde edilir. Burada kullanılan aylık bağlama oranı ise %60’dır. Bu dönemde 5000 günden fazla prim ödeyenler için aylık bağlama oranı her tam yıl başına %1 oranında artırılmaktadır. Yine bu dönem için 55 yaşını dolduran erkekler ve 50 yaşını dolduran kadınlarda aylık bağlama oranı, fazla çalışılan her tam yıl için %1 oranında artırılmaktadır.

2000-2008 yılları arasında çalışması olanlar için emekli maaşı hesaplama 2019 kuralları değişmiştir. Bunun nedeni 2000 yılında çıkarılan bir kanun ile yapılan düzenlemelerdir. Bu dönemde emekli maaşınızın hesaplanabilmesi için ortalama yıllık kazanç ve aylık bağlama oranı verileri kullanılır. Bu dönemde kullanılan maaş hesaplama formülleri şöyledir;

 • Tam aylık = ortalama yıllık kazanç X aylık bağlama oranı
 • Kısmi aylık = tam aylık X dönem ağrılığı (2000-2008 yıları arasında yatırılan prim gün sayısı / toplam yatırılan prim gün sayısı)

Bu dönemde ortalama yıllık kazancın hesaplanabilmesi için gösterge rakamı kaldırılmış, yerine güncelleme katsayısı getirilmiştir. Güncelleme katsayısı ise her yıl için farklıdır ve bir önceki yılın TÜFE ve Büyüme Hızı rakamları kullanılarak hesaplanmaktadır. 20000 yılından başlayarak her yılın kazancı, güncelleme katsayısı ile güncellenir ve bu kazançların ortalaması alınır. Ortalama yıllık kazanç, bu şekilde hesaplanmış olur. Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı ise bir önceki döneme göre daha düşüktür. Yatırılan ilk 3500 günlük prim için aylık bağlama oranı her tam yıl başına %3,5 olarak alınmaktadır. Sonraki yatırılan 5000 gün için her tam yıl başına %2 ve sonraki 9000 gün için her tam yıl başına %1,5 olarak alınmaktadır. Görüldüğü gibi bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı kademeli olarak artırılmaktadır.

2008 yılından sonra çalışması olanlar için emekli maaşı hesaplama 2019 kuralları tamamen farklıdır. Ayrıca bu dönemden sonra işe başlayanların emeklilik koşulları da değişmiştir. Bunun nedeni ise 2008 yılında reform yapılması ve yeni kanun çıkarılmasıdır. Bu dönemde çalışması olanların emekli maaşı hesaplanırken ortalama aylık kazanç ve aylık bağlama oranı verileri kullanılır. Bu verilerin kullanıldığı formüller ise şu şekildedir;

 • Tam aylık = aylık bağlama oranı X ortalama aylık kazanç (güncellenmiş kazançlar toplamının 2008 yılından sonra yatırılan prim gün sayısına bölünmesi ve 30 rakamı ile çarpılması sonucunda elde edilir.)
 • Kısmi aylık = tam aylık X dönem ağırlığı (2008 yılından sonra yatırılan prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı)

Bu dönem için emekli maaşı hesaplama yapılırken öncelikle ortalama aylık kazancın hesaplanması gerekir. Ortalama aylık kazanç için her yılın kazançları, güncelleme katsayısı kullanılarak güncellenir. Bu dönemdeki güncelleme katsayısı bir önceki yılın TÜFE ve Büyüme Hızının %30’u olarak hesaplanır. Kazançlar güncellendikten sonra toplanır ve 2008 yılından prim gün sayısına bölünerek günlük kazanç hesaplanır. Bu rakam ile 30 sayısı çarpıldığında, ortalama aylık kazanç hesaplanabilir. Bu dönem için kullanılan aylık bağlama oranı %30’dur. Bakmakla yükümlü olunan kişiler varsa aylık bağlama oranı %40 olarak kullanılır. Bu dönemde 7200 günden sonra prim yatıranların aylık bağlama oranı her tam yıl başına %2 artırılmaktadır.

Sonuç olarak toplamda 9000 gün prim ödeyen bir SSK’lının 2000 yılından önceki aylık bağlama oranı %76 olurken 2000-2008 yılları arasında %65 ve 2008 yılından sonra %50 olarak hesaplanır. Bu durum, emekli maaşının düşük hesaplanmasına neden olur. 2000 yılından önceki kazançlar için en yüksek emekli maaşı hesaplanırken 2008 yılından sonraki kazançlar için en düşük emekli maaşı hesaplanacaktır.

 • 4B emekli maaşı hesaplama işlemleri;

4B, eski adıyla BAĞ-KUR için emekli maaşı hesaplama yapılırken, SSK’daki kurallar geçerlidir. Bu sigorta birimi için de 3 farklı dönem esas alınarak maaş hesaplama yapılır. Her dönem için kullanılan formüller farklıdır.

2000 yılından önce çalışması olanlar için emekli maaşı hesaplama 2019 işlemlerinde son bir yıl prim ödenen basamak ve aylık bağlama oranı verileri kullanılır. Buna göre, bu dönemde kullanılan formüller şöyledir;

 • Tam aylık = son bir yıl prim ödenen basamak kazancı X aylık bağlama oranı (%70)
 • Kısmi aylık = tam aylık X dönem ağılığı (2000 yılından önce yatırılan prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı)

BAĞ-KUR’un SSK’dan farkı, prim ödeme miktarlarıdır. 2000 yılından önce SSK’da prim ödemeleri asgari brüt ücretin 6,5 katına kadar yapılabiliyorken BAĞ-KUR’da basamak sistemi geçerlidir. Bu basamaklar 1’den 24’e kadar derecelendirilir. Basamak seviyesi yükseldikçe, yatırılan prim miktarı da yükselir. Bu dönemde BAĞ-KUR için son bir yıl yatırılan basamak kazancı önemlidir. Bu dönemdeki aylık bağlama oranı ise %70 olarak alınır. 55 yaşından büyük erkekler ve 50 yaşından büyük kadınlarda, fazla çalışılan her tam yıl için aylık bağlama oranı %1 oranında artırılmaktadır. 25 yıldan fazla çalışanlar için de yine fazla çalışılan her tam yıl başına aylık bağlama oranı %1 oranında artırılmaktadır.

2000-2008 yılları arasında çalışması olan BAĞ-KUR’luların emekli maaşı hesaplanırken ağırlıklı ortalama değeri ve aylık bağlama oranı verileri kullanılır. Bunun nedeni ise 2000 yılında yapılan düzenleme ile emekli maaşı hesaplama kurallarının değişmesidir. Buna göre, bu dönem için kullanılan formüller şöyledir;

 • Tam aylık = ağırlıklı ortalama değeri X aylık bağlama oranı
 • Kısmi aylık = tam aylık X dönem ağırlığı (2000-2008 yılları arasında yatırılan prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı)

Ağırlıklı ortalama değeri, her ay güncellenen bir değerdir. Bu değerin güncellemesi enflasyon oranına göre yapılmaktadır. Ağırlıklı ortalama değeri, gelir tablosuna bakılarak elde edilir. Bu değerin hesaplanabilmesi için 2000-2008 yılları arasında yatırılan prim gün sayısına bakılır. Emekli olunacak tarihte, bu prim gün sayısına tablodaki karşılık gelen değer, ağırlıklı ortalama değeri olarak alınır. Bu dönemde kullanılan aylık ağlama oranı SSK ile aynıdır buna göre ilk yatırılan 3500 günlük prim için kullanılan aylık bağlama oranı %3,5, sonraki 5000 gün için %2 ve daha sonraki 9000 gün için %1,5 olarak alınır. Bu değerler, her tam yıl için alınmaktadır.

2008 yılından sonra çalışması olanların emekli maaşı hesaplanırken de yine ağırlıklı ortalama değeri ile aylık bağlama oranının çarpılması gerekir. Görüldüğü gibi BAĞ-KUR için emekli maaşı hesaplanırken, SSK’da olduğu gibi gösterge rakamı ya da güncelleme katsayısı kullanılmaz. Bunun yerine ağırlıklı ortalama değeri esas alınır. Bu dönemde kullanılan formüller ise şöyledir;

Tam aylık = ağırlıklı ortalama değeri X aylık bağlama oranı

Kısmi aylık = tam aylık X dönem ağırlığı (2008 yılından sonra yatırılan prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı)

Bu dönem için ağırlıklı ortalama değeri hesaplanırken yine gelir tablosuna bakılır 2008 yılından sonra yatırılan prim gün sayısına, tablodan karşılık gelen değer, ağırlıklı ortalama değeri olarak alınır. Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı BAĞ-KUR için %50’dir. 9000 günden sonra yatırılan her tam yıl için aylık bağlama oranı %2 olarak alınmaktadır.

BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplama 2019 işlemlerine bakıldığında, her üç dönem için çalışması olanların emekli maaşı kısmi olarak hesaplanır. Bu rakamlar toplanır ve emekli olunacak tarihe göre güncellenir. Elde edilen rakama son yapılan zamlar ve ek ödeme tutarı da eklendikten sonra emekli maaşı net olarak hesaplanmış olur. SSK’da olduğu gibi BAĞ-KUR’da da en yüksek emekli maaşı 2000 yılından önce çalışması olanlar için hesaplanmaktadır. 2000 ve 2008 yıllarında çıkarılan yeni kanunlar ile hem emekli olma koşulları değişmiş hem de emekli maaşı hesaplama kuralları yenilenmiştir. Bu nedenle en düşük emekli maaşı 2008 yılından sonra çalışması olanlar için hesaplanmaktadır.

 • 4C emekli maaşı hesaplama işlemleri;

4C, eski adıyla emekli sandığı için emekli maaşı hesaplama işlemleri, diğer sigorta birimlerinde farklı olarak yapılır. Devlet memurları için kullanılan rakamların büyük bir kısmı, kanunlardaki tablolardan elde edilir. Bu nedenle yeni işe başlayan bir devlet memuru bile, aşağı yukarı ne kadar emekli maaşı alabileceğini hesaplayabilir. 4C, için farklı hesaplama dönemleri mevcut değildir. 4C emekli maaşı hesaplama 2019 kriterleri şu şekildedir;

Devlet memurlarının emekli maaşı hesaplanırken kanundaki gösterge ve ek gösterge rakamlarından faydalanılır. Yine kanunda yer alan memur maaş katsayısı ile aylık bağlama oranının çarpılması ile emekli maaşı hesaplanır. Memurlar için kullanılan aylık bağlama oranı %75’tir. 25 yıl çalışan birinin emekli maaşı hesaplanırken, memur maaş katsayısı ile %75 çarpılır. 25 yıldan eksik çalışanlar için aylık bağlama oranı her tam yıl başına %1 oranında eksiltilir. 25 yıldan fazla çalışanlar için kullanılan aylık bağlama oranı ise her tam yıl başına artırılır.

Devlet memurlarının emekli maaşı hesaplanırken emekli olunacak tarih, çalışılan hizmet yılı ve hizmet ayı, kademe, derece, ikramiye alanlar için ikramiye alınan toplam yıl sayısı, kanunda belirtilen makam tazminatı tutarı, kanunda belirtilen ek gösterge rakamı, kıdem yılı ve kanundaki makam tazminatı tutarına denk gelen temsil ve görev tazminatı tutarı verileri kullanılır.

Bu veriler kullanılarak, online olarak SGK’nın internet sitesinden hesaplama yapılabilir. Bu hesaplama sonucunun doğru olabilmesi için verilerin eksiksiz olarak girilmesi gerekir ancak hesaplama sonucu, yine de resmi değildir. Resmî sonuçlar için emeklilik dilekçesini verilmiş olması ve emekli maaşının SGK tarafından hesaplanmış olması gerekir.

Devlet memurlarının emekli maaşının hesaplanabilmesi için farklı formüller kullanılır. Bu formülleri şu şekilde açıklamak mümkündür;

1 = derece-kademe aylık gösterge tutarı = devlet memurlarının derecesi, kademesi X memur maaş katsayısı

2 = ek gösterge tutarı = ek gösterge rakamı X memur maaş katsayısı

3 = taban aylığı tutarı = taban aylığının gösterge rakamı X taban aylığının katsayısı

4 = kıdem aylığı tutarı = kıdem aylığı göstergesi X memur maaş katsayısı

5 = ek gösterge rakamları = birinci kademenin dördüncü gösterge rakamı olan 1500 + (başbakanlık müsteşarının ek gösterge rakamı 8000 X memur maaş katsayısı X aylık bağlama oranı)

Yukarıda verilen rakamların sonuçlarının toplanılması ile devlet memuru emeklilerinin alacakları brüt emekli maaşı tutarı hesaplanır. Net emekli maaşının hesaplanabilmesi için de brüt aylık tutarı X (hizmet yılına 50 eklenir) X aylık bağlama oranı formülü kullanılır. Bu formül neticesinde elde edilen sonuçlara son yapılan zamlar da eklenir ve emeklilik için başvuru tarihini takip eden ayın başında emekli maaşları hesaplara yatırılır.

Online emelli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Emekli maaşı hesaplama 2019, online olarak da yapılabilir. Bunun için SGK’nın internet sitesine girmeniz yeterli olacaktır. Bu sitede, her sigorta birimi için farklı hesaplama linkleri bulunur. 4A için arama motoru kısmına “4A emekli maaşı hesaplama” yazmanız halinde, ilgili linke ulaşabilirsiniz. Karşınıza açılan sayfada yer alan baba adı, doğum tarihi, SSK sicil numarası, nüfusa kayıtlı olunan il ve T.C. kimlik numarası gibi bilgileri girdikten sonra hesaplamanızı yapabilirsiniz.

BAĞ-KUR için de yine arama motoru kısmına “4B emekli maaşı hesaplama” yazmanız yeterli olacaktır. Karşınız çıkan ilk linke tıkladığınızda, hesaplama yapacağınız sayfaya yönlendirilirsiniz. Bu sayfada yer alan T.C. kimlik numarası, bağlı olunan kurum bilgisi ve güvenlik kodu gibi bilgileri girdikten sonra maaşınızı hesaplayabilirsiniz. Bu araç yardımıyla emekli maaşınızı hesaplayabilmeniz için en az 5400 gün prim yatırmış olmanız gerekir.

Emekli Sandığı için online olarak emekli maaşınızı hesaplayabilmek için de arama motoruna “4C emekli maaşı hesaplama” yazmanız gerekir. Karşınız acıkan linke tıkladığınızda, yukarıda bahsetmiş olduğumuz bilgileri girebilir ve emekli maaşınızı hesaplayabilirsiniz.

SGK üzerinden yapacağınız emekli maaşı hesaplamaları, kesin maaşınızı göstermez. Çünkü yukarıda da ifade ettiğimiz gibi emekli maaşının hesaplanması basit bir işlem değildir ve çok sayıda formülün bilinmesi gerekir. Maaşınızın net olarak hesaplanabilmesi için SGK uzmanlarından yardım alınmalı ya da emekli olmak için dilekçe verilmelidir.

Oyla: post

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara