Emekli Maaşı Hesaplama

Emekli Maaşı Hesaplama Son Dakika

Emekli maaşı hesaplama işlemleri 4A, 4B ve 4C için ayrı ayrı yapılır. Emekli olabilmek için öncelikle gerekli koşulları yerine getirmeniz gerekir. SSK ve BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı için emekli olma koşulları da farklılık gösterir. Emekli olmak için gereken şartlar emekli olma yaşını tamamlamış olmanız, gereken hizmet süresi kadar çalışmış olmanız ve gerekli prim gün sayısı kadar prim ödemiş olmanızdır. Emekli olmak ve emekli olunca ne kadar maaş alacağınızı öğrenmek için gereken en önemli bilgi ise ne zaman yani hangi tarihte işe başladığınızdır. Çünkü işe başlama tarihinize göre hem emekli olma şartlarınız hem de emekli maaşınız değişiklik gösterecektir. Bu konuda detaylı bilgi alabilmek için “Bugün Emekli Olsam Ne Kadar Maaş Alırım?” isimli makalemizi okuyabilirsiniz.

Emekli maaşı hesaplama için yapılan yenilikler nelerdir?

Emekli olduğunuzda ne kadar maaş alacağınızı hesaplayabilmek için hem ilgili dönemleri hem de bu dönemlerde hangi formüller kullanıldığını bilmeniz gerekir. Ayrıca son dönemlerde emekli maaşlarıyla ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır. Sizlere bütün bunlar hakkında detaylı bilgi vermeye çalışalım;

SSK için emekli maaşı hesaplama yenilikleri;

SSK için emekli maaşı hesaplama yapılırken 3 farklı dönem ele alınır. 1999 ve öncesi dönem, 2008’e kadar olan dönem ve 2008 sonrası dönem.

  • Bu dönemlerden en yüksek emekli maaşınızı alabileceğiniz tarih ise 1999 ve öncesidir. Çünkü bu tarihte ve öncesinde işe başlayan kişilerin emekli maaşı hesaplanırken yüksek aylık bağlama oranı kullanılır. Aynı zamanda gösterge ve katsayı sistemine göre maaş bağlanır.
  • 2000 yılında yapılan yeni bir düzenleme ile hem emeklilik yaşı artmış hem de emekli maaşı hesaplama formülü değiştirilmiştir. Ayrıca aylık bağlama oranı da düşürülmüştür. Bir önceki dönemde kullanılan gösterge yerine güncelleme katsayısı getirilmiştir. Bu katsayı ise yıllık TÜFE ve büyüme hızı oranlarına göre bulunmaktadır.
  • 1 Ekim 2008 tarihinde ise emeklilik için yeni bir reform yapılmıştır. Bu reform ile emeklilik yaşı daha da yükseltilmiştir. Ayrıca emekli maaşı bağlanırken kullanılacak olan aylık bağlama oranı %2’ye düşürülmüş ve güncelleme katsayısında kullanılan büyüme hızının tamamı yerine %30’u alınmıştır. Tüm bu veriler, en düşük emekli maaşının 2008 yılından sonra işe başlayanlara bağlanacağını göstermektedir. Bu tarihte yapılan reformun amacı çalışanlardan daha uzun süre verim alınması ve devletin mali yükünü hafifletmesidir. Ancak bu reform, emeklilikte yaşa takılanlar sorununu gündeme getirmiştir.

Emeklilikte yaşa takılanlar nedir?

2008 yılında yapılan reform ile birlikte emekli olmak için yeteri kadar çalışıp hizmet süresini dolduran ve prim gün sayısını tamamlayan kişiler, emekli olmak için yaşa takılmıştır. Bu kişilere emekli olmak için biraz daha beklemeleri söylenmiştir. Bu da emeklilik bekleyen yüzbinlerce kişinin emekli olmak için yaşı beklemesi ve çalışmaması anlamına gelir. Emeklilik yaşını bekleyen kişiler devlet tarafından genç görülmektedir. Ancak uygulamaya bakıldığında işverenler bu kişileri yaşlı olarak görür ve iş vermeye çekinir. Bu da emeklilikte yaşa takılanların mağdur olduğu anlamına gelir.

Son zamanlarda EYT mağdurları için meclise teklif sunulmuştur. Ancak bu teklif ak Parti tarafından ret edilmiştir. Bu reddin nedeni ise bu kişilerin emekli edilmesinin devlete mali yük getireceği olarak açıklanmıştır.

BAĞ-KUR için emekli maaşı hesaplama yenilikleri;

  • BAĞ-KUR için de emekli maaşı hesaplama yapılırken 3 dönem ele alınır. 1999 ve öncesi dönem için basamak hesabı geçerlidir. 1’den 24’e kadar olan basamaklardan son bir yılda yatırılan basamak ele alınır ve bu basamağın primlerinin %75 oranında emekli maaşı bağlanır.
  • 2000-2008 arası dönemde ise yine basamak üzerinden emekli maaşı hesaplanır ancak aylık bağlama oranı bu dönem için biraz daha düşürülmüştür. Bu nedenle bir önceki döneme göre daha düşük emekli maaşı bağlanır.
  • 2008 tarihinden sonra ise tıpkı SSK’daki gibi yeni bir yasa çıkarılmıştır ve BAĞ-KUR için emekli maaşı hesaplama kuralları değişmiştir. Artık primler basamak üzerinden değil asgari brüt ücrete göre yatırılmaktadır. Ayrıca emekli maaşı hesabında kullanılan aylık bağlama oranları %2’ye düşürülmüş ve güncelleme katsayısı sistemi BAĞ-KUR için de getirilmiştir. Bu da en düşük emekli maaşının 2008’den sonra işe başlayanlara bağlanacağı anlamına gelir. Yeni yasalar ile birlikte emeklilik şartları da zorlaşmıştır.

Emekli Sandığı için emekli maaşı hesaplama yenilikleri;

Emekli Sandığı için emekli maaşı hesaplama yapılırken ek gösterge rakamı, derece, kademe, kıdem ve hizmet süresi gibi verilere bakılır. Her üç dönem için de devlet memurlarının maaş hesabı değişiklik göstermez. Ancak yeni çıkarılan yasa ise bazı görevlerdeki devlet memurlarının ek gösterge rakamları arttırılmıştır. Bu da devlet memurluğundan emeli olacak kişilerin ve geçmişte emekli olanların emekli maaşlarının artacağı anlamına gelir.

Yaşlılık aylığı 1000 lira;

Emekli maaşları için yapıla bir diğer yenilik de yaşlılık aylığında yapılan düzenlemedir. 65 yaşın üzerinden olan ve hiçbir sosyal güvencesi yad a geliri olmayan kişilere yaşlılık aylığı bağlanır. Bu aylık, 3 ayda bir olarak verilmektedir. Son yapılan düzenleme ile yaşlılık aylıkları 1000 liraya tamamlanmıştır. Ülkemizde, 1000 liranın altında maaş alan emekli bırakılmayacaktır.

Oyla: post

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara