Emekli Maaşı Hesaplama

Emekli Maaşı Hesaplama Örneği; Ne Kadar Maaş Alırım Diyenler için

SSK için emekli maaşı hesaplama yapılırken 3 farklı dönem esas alınır. Her üç dönem için de çalışması olan kişilerin emekli maaşı hesaplanırken bu dönemlere ait olan kısmi emekli maaşı tutarı hesaplanır. Bu tutarlar toplanır ve son yapılan zamlar ile birlikte ek ödeme tutarı da eklenerek emekli maaşının net tutarı elde edilir.  Ayrıca engelli ve maluliyet emekli maaşlarını da hesaplayarak, tarafınıza eksiksiz olarak iletiyoruz. Maaşınızı hesaplatmak için bizlere hesaplama talep formu göndermeniz yeterlidir. Bu forma, hizmet dökümünü de eklemelisiniz. Bizlere iletilen örnek SSK emekli maaşı hesaplama hakkında detaylı bilgi verelim;

4A emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Emekli maaşının hesaplanması için tarafımıza talepte bulunan Seraceddin Bey 01.01.1956 doğumludur. 1976 yılında işe başlamıştır ve 2017 yılında emekli olmaya hak kazanmıştır. Seraceddin Beyin bize iletmiş olduğu forma göre yapmış olduğumuz hesaplamanın detaylarını anlatalım;

Hesaplamaya esas bilgiler;

 • Doğum tarihi; 01.01.1956
 • Aylık talep tarihi; 01.02.2017
 • 2000 öncesi dönemde yatırılan prim gün sayısı 748
 • 2000-2008 arası dönemde yatırılan prim gün sayısı Ekim 2008 tarihine kadar 192
 • 2008 sonrası dönemde, Ekim de dahil olmak üzere yatırılan prim gün sayısı 2667
 • Toplam prim gün sayısı; 3607
 • İlk dönem için aylık bağlama oranı; %61
 • İkinci dönem için aylık bağlama oranı; %35
 • Üçüncü dönem için aylık bağlama oranı; %27,43
 • Gösterge rakamı; 9475

Yukarıda verilen bilgiler esas alınarak yapılan hesaplamanın detayları aşağıdaki gibidir.

2000 öncesi dönem için emekli maaşı hesaplama;

Bu dönem için emekli maaşı hesaplama yapılırken gösterge rakamı, kat sayı ve aylık bağlama oranı kullanılır. Katsayı sabittir ve 12000 olarak alınır. Gösterge rakamı ise bu dönemde yatırılan ortalama yıllık kazanca göre, kanunda belirtilen bir tabloya göre bulunur.

Seraceddin Beyin gösterge rakamını bulmak için öncelikle ortalama yıllık kazancını bulmamız gerekir. Son 10 yıllık yatırılan primler toplanıp 10’a bölünerek, çıkan rakama en yakın değer tablodan bulunur. Buna göre Seraceddin beyin tablodaki değeri 9475 olarak bulunmuştur. Gösterge rakamı için kullanılacak değer 9475’tir.

Aylık bağlama oranı ise bu dönem için %60 olarak alınır. Ancak malulen emeklilikler ve başkasının bakımına muhtaç olan kişiler için bu rakam %70’dir. Bu dönemde 50 yalını doldurmuş olan kadınlar ve 55 yaşını doldurmuş olan erkekler için aylık bağlama oranı hesaplanırken, çalışılan her fazla yıl için aylık bağlama oranına %1 eklenir. Ayrıca 5000 günden fazla çalışılan her tam yıl için de aylık bağlama oranı %1 oranında artırılacaktır. Seraceddin beyin alık bağlama oranı ise yaşından dolayı %61 olarak hesaplanmıştır.

Bu dönem için kısmi emekli maaşında kullanılacak olan formül ise şöyledir;

Tam aylık = 9475 X 12000 X 0,61 = 69.357,00 liradır. Bu dönemde geçerli olan kanuna göre hesaplanmış olan tam aylık tutarı 79.590 liradan az olamaz. Seraceddin beyin kazancı bu rakamdan küçük olduğu için kısmi emekli maaşı hesaplanırken kazancı 79.590,00 lira olarak kullanılır. Buna göre;

Kısmi emekli maaşı = 79.590,00 X (748 / 3607) = 16.504.940 olarak hesaplanır. Bu formüle göre tam aylık tutarı ile dönem ağırlığı çarpılmıştır. Dönem ağırlığının bulunması için 2000 yılı öncesi yatırılan prim gün sayısının toplam prim gün sayısına bölünmesi gerekir.

Elde edilen kısmi emekli maaşı tutarının 2008 yılına göre güncellenmesi gerekir. Bu güncelleme için kullanılacak olan sabit çarpan 8,45199464995839 şeklindedir. TÜFE rakamına göre yapılan bu güncelleme sonrasında 2000 öncesi dönem için elde edilen maaş tutarı;

16.504.940 X 8,45199464995839 = 139,45 lira olarak hesaplanır.

2000-2008 arası dönem için emekli maaşı hesaplama;

Seraceddin beyin 2000-2008 arası dönemde yatırmış olduğu prim gün sayısı 192’dir. Bu primlerin emekli maaşı hesaplama için kullanılabilmesi, güncellenmesi ile mümkün olur. Bu dönemde 2000 yılından 2008 yılına kadar tüm kazançların güncelleme katsayısı kullanılarak güncellenmesi gerekir. Güncellenmiş olan kazanç üzerinden ortalama yıllık kazanç bulunur ve emekli maaşı hesaplanır. Bu dönem için Seraceddin beyin güncellenmiş kazançlarını hesapladık. Bu kazanlar şu şekildedir;

 • 2007 yılında yatırılan 111 gün için güncellenmiş kazanç tutarı 2.820,75 liradır.
 • 2008 yılının ekim ayına kadar yatırılan 81 gün için güncellenmiş kazanç tutarı ise 1.656,82 liradır.

Buna göre 2008’e kadar yatırılmış olan primlerin toplam güncellenmiş kazanç tutarı 4.477,57 liradır. Bu tutar ile ortalama yıllık kazanç hesaplanmalıdır. Önce günlük kazancı bulalım.

Günlük ortalama kazanç = 4.477,57 / 192 = 23,32 liradır.

Ortalama yıllık kazanç ise 23,32 X 360 = 8.395,2 olarak hesaplanır.

Bu dönemdeki aylık bağlama oranı yatırılan prim gün sayısına göre değişiklik gösterir. Buna göre yatırılan ilk 3600 gün için aylık bağlama oranı %35’dir. Sonraki 5400 gün için aylık bağlama oranı her tam yıl başına %2 arttırılmaktadır. Daha sonra yatırılan 9000 gün için de her tam yıl başına aylık bağlama oranı %1,5 oranında artırılmaktadır. Seraceddin beyin toplam prim gün sayısına bakıldığında 3607 olduğunu görüyoruz. Bu da aylık bağlama oranının 3600 gün için %35 olmasından dolayı, bu rakamın kullanılacağını gösterir. Buna göre;

Tam aylık = (8.395,2 X 0,35) / 12 = 244,854 olarak hesaplanır. Ancak kanuna göre Seraceddin beyin tam aylık tutarı, 2017 yılının asgari brüt ücret tutarının %35’inden az olmamalıdır. Buna göre 2000-2008 arası dönem için kullanılacak olan tam aylık tutarı 1707,50 X 0,35 = 597.625 lira olmalıdır.

Bu dönemin kısmi aylığı ise 597.625 X (192 / 3607) = 31, 647 lira olarak hesaplanır.

Bir önceki dönemde olduğu gibi bu dönem de de kısmi aylıkların güncellenmesi gerekir. Öncelikle ilk dönem ve ikinci dönem kısmi aylıkları toplanır ve elde edilen rakam 1,833 rakamı ile çarpılır. Bu rakam TÜFE’ye göre hesaplanmış olan güncelleme katsayısıdır. Buna göre;

(31,647 + 139,45) X 1,833 = 313,620 lira olarak kısmi emekli maaşı hesaplanır. Bu tutar, ilk dönem ve ikinci dönem kısmi emekli maaşlarının toplam değeridir.

2008 sonrası dönem için emekli maaşı hesaplama;

2008 sonrası dönemde yapılan emekli maaşı hesaplama için de ortalama aylık kazancın hesaplanması gerekir. Bu kazanç tutarı yine yıllara göre yatırılan primlerin güncelleme katsayıları ile çarpılması sonucunda elde edilir. Ancak 2088 yılını ekim ayında itibaren yatırılan primlerin güncelleme katsayısı için TÜFE ve büyüme hızının %30’u kullanılır. Bu nedenle en düşük emekli maaşı, 2008 sonrası dönem çalışması olanlar için hesaplanır.

Seraceddin beyin bize vermiş olduğu bilgilere göre 2008 yılından 2017 yılına kadar güncellenmiş olan kazançları şöyledir;

2088 yılının Ekim ayından Aralık ayına kadar yatırılan 56 gün prim için güncellenmiş kazanç tutarı 2.383,01 lira

 • 2009 yılında yatırılan 255 gün için güncellenmiş kazanç tutarı 10.925,63 liradır.
 • 2010 yılında yatırılan 360 gün için güncellenmiş kazanç tutarı 15.379,99 liradır.
 • 2011 yılında yatırılan 360 gün için güncellenmiş kazanç tutarı 14.961,05 liradır.
 • 2012 yılında yatırılan 357 gün için güncellenmiş kazanç tutarı 15.496,30 liradır.
 • 2013 yılında yatırılan 311 gün için güncellenmiş kazanç tutarı 13.558,93 liradır.
 • 2014 yılında yatırılan 289 gün için güncellenmiş kazanç tutarı 12.871,88 liradır.
 • 2015 yılında yatırılan 360 gün için güncellenmiş kazanç tutarı 16.333,52 liradır.
 • 2016 yılında yatırılan 310 gün için güncellenmiş kazanç tutarı 17.128,80 liradır.
 • 2017 yılında 9 gün için yatırılan güncellenmiş kazanç tutarı ise 533,25 liradır.

Bu yıllarda yatırılan toplam güncellenmiş kazanç tutarı ise 117.189,35 liradır. Yine günlük ortalama kazancı hesaplayarak, Seraceddin beyin ortalama aylık kazancını bulabiliriz. Bunun için;

Güncellenmiş kazançlar toplamı / 2008’den sonra yatırılan toplam prim gün sayısı formülünü kullanmamız gerekir.

Günlük ortalama kazanç = 117.189,35 / 2667 = 43,94 lira olarak bulunur. Ortalama aylık kazanç ise 43,94 X 30 = 1.318,2 olarak hesaplanır.

Bu dönemdeki aylık bağlama oranı her tam yıl için %2 oranında alınmaktadır. Toplam aylık bağlama oranı ise %40 olarak alınır. Bu dönemde 7200 günden sonra yatırılan her tam yıl için aylık bağlama oranı %2 oranında artırılmaktadır. Seraceddin beyin aylık bağlama oranı ise 2008 sonrası dönem için %27,43 olarak hesaplanmıştır.

Bu veriler ışığında 2008 sonrası dönem için tam aylık = 1.318,2 X 0,2743 = 361,58 lira olarak hesaplanır. Ancak kanuna göre yine 2008 sonrası dönemde hesaplanan tam aylık tutarı, emekli olmak için dilekçe verilen tarihteki asgari brüt ücretin %35’inden az olamaz. Buna göre tam aylık 597,625 lira olarak alınmalıdır.

Kısmi aylık ise = 597,625 X (2667 / 3607) = 441,644 lira olarak hesaplanır.

Her üç dönemin kısmi emekli maaşları, gerekli olan güncelleme işlemleri yapıldıktan sonra toplanır. Seraceddin Beyin her üç dönem için de hesaplanmış olan kısmi emekli maaşı tutarı; 768,05 liradır. 2017 yılının ilk dönemi için ek ödeme tutarı da 38,40 lira olarak hesaplanır. Bize iletilen veriler ışığında Seraceddin Beyin 2017 yılının ilk dönemi için alacağı toplam brüt emekli maaşı tutarı 806,45 lira olmalıdır.

Sonuç;

Seraceddin Beyin bize iletmiş olduğu hesaplama tablosuna göre alacağı emekli maaşı tutarı, ek ödeme olmadan 768,05 lira olmalıdır ancak Seraceddin beyin SGK tarafından almış olduğu emekli maaşı 767,13 lira olarak hesaplanmıştır.

Yukarıdaki sorgulama sonucunda da görüldüğü gibi 0,92 liralık bir fark oluşmuştur. Bu fark, ek ödeme rakamına da yansımaktadır. Maaş üzerinden %4 olarak hesaplanan ek ödeme tutarı SGK tarafından 38,36 lira ödenirken bizim hesaplarımıza göre 38,40 lira olarak ödenmelidir. Bizim yapmış olduğumuz emekli maaşı hesabı, uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilir ve 3 kez farklı kişiler tarafından kontrol edilir. Net olarak sonuç alınmadan asla tarafınıza iletilmez. Hata olmadığından emin olunduğunda ise tarafınıza gönderilir. Manuel olarak yaptığımız bu maaş hesabı, kuruşu kuruşunadır ve hatasızdır.

Bizim hesaplarımıza göre Seraceddin beyin 2017 yılının ilk 6 ayı için alması gereken maaş tutarı 806,45 liradır. Ancak SGK tarafından verilen tutar 805,49 liradır. Bu fark her ne kadar az gibi görünse de toplam olarak ele alındığında, bir yıl için 11,52 lira daha az ödeme alındığını gösterir.

4/A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TALEBİ

 

Oyla: post

Yorumlar (1 Yorum)
isa
isa Cevapla
- 18:51

slm emekli maşımı hesaplatmak istiyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara