Emekli Maaşı Hesaplama

Emekli Maaşı Hesaplama Formülü 2018

Emekli olacak kişilerin merak ettikleri en önemli konu, ne kadar maaş alacakları yani ilk maaşlarının ne kadar olacağıdır. Maaş hesabının yapılabilmesi için bazı dönemlerin ve hangi dönemlerde hangi formüllerin kullanıldığının bilinmesi gerekir. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı için farklı hesaplama formülleri kullanılmaktadır. Sizlere emekli maaşı hesaplama hakkında detaylı bilgi verelim;

Emekli maaşları 2000 yılına gelene kadar gösterge ve katsayı üzerinden hesaplanıyordu ve tüm sigorta birimleri için bu hesaplama sistemi geçerliydi. Ancak 1999 yılında yapılan değişiklik ile memurların emekli maaşları aynı formülle hesaplanırken SSK ve BAĞ-KUR için maaş hesaplama yöntemleri değişti. 1 Ekim 20008 tarihinden sonrası için de maaş hesaplama alanında yenilikler getirildi. Bu nedenle emekli maaşlarının hesabı için 2000 öncesi dönem, 2000,2008 arası dönem ve 2008 sonrası dönemden bahsetmek mümkündür.

SSK için emekli maaşı hesaplama formülü;

Bugünün şartlarına bakıldığında emekli olmak için başvuranların 2000 öncesi dönemde işe başladıklarını görüyoruz. Çünkü emeklilik olmak için gerekli şartlar ve emeklilik yaşı her dönem için arttırılmıştır. Emekli olmanın en temel şartları gerekli prim gün sayısını doldurmak, belirli bir süre kadar çalışmış olmak ve gereken yaşı tamamlamış olmaktır. Bu şartları taşıyan kişiler emekli olmaya hak kazanırlar ancak kişilerin ne zaman işe başladığı da önem kazanır. Sizlere her dönem için yapılan hesaplama formüllerinden bahsedelim;

 • 2000 öncesi dönem için yapılan emekli maaşı hesaplarında gösterge ve katsayı sistemi kullanılıyordu. Bu dönemde ne kadar fazla çalışmanız varsa emekli maaşınız o kadar yüksek olur çünkü emekli olurken toplam prim gününe bakılır ve toplam prim gününüzün içinde 2000 öncesi döneme ait ne kadar çok çalışmanız varsa, o kadar fazla emekli maaşı alırsınız. Bunun nedeni en yüksek emekli maaşının 2000 öncesi dönemde hesaplanıyor olmasıdır. En yüksek aylık bağlama oranı bu dönem için kullanılır.
 • 1990 ve 2000 dönemleri arasında çalışmış olan ve asgari ücretten prim yatıranların ya da bu dönem için boşluğu bulunan kişilerin emekli maaşları, diğerlerine göre daha düşük bağlanır.
 • 2000 ve 2008 arası dönemde ise gösterge katsayısı yerine TÜFE ve büyüme hızından oluşan güncelleme katsayısı kullanılmaya başlandı. Ayrıca maaşların bağlanması için önemli olan aylık bağlama oranı da düşürüldü. Bu nedenle 2000-2008 arası dönemde hesaplanan emekli maaşları daha düşük hesaplanmaktadır. Bu döneme ait kısmi emekli aylığı bulunurken ortala kazanç ve toplam prim günü esas alınmaktadır.
 • 1 Ekim 2008 sonrası dönemde ise bir önceki dönemde olduğu gibi güncelleme katsayısı kullanılır. Ancak burada kullanılan katsayıda büyüme hızı oranı %30’a düşürülmüştür. Oysaki bir önceki dönemde büyüme hızının tamamı dikkate alınmaktadır. Aylık bağlama oranının %2’ye düşürülmüş olması da emekli maaşlarını etkiler. Tüm bunlar, 2008 ve sonrası dönemde hesaplanan emekli maaşlarının tüm dönemlere göre daha düşük olmasını sağlar.

Bir kimsenin bu üç dönem için de çalışması varsa, her döneme ait kısmi aylıkları, yukarıda bahsettiğimiz formüller ile bulunur ve bu aylıkların toplamı sonucunda, net emekli maaşı hesaplanır. Emekli maaşları hesaplara yatmadan önce son yapılan zam oranları ve ek ödeme tutarı da eklenir.

Emekli Sandığı için emekli maşı hesaplama formülü;

Emekli Sandığı yani devlet memurları için emekli maaşı hesaplama yapılırken memurların derecesi, kademesi, çalışma süresi ve ek göstergesi gibi bilgilerin bilinmesi yeterlidir. Bu hesaplamalarda kullanılan rakamların büyük bir kısmı, kanunda yer alan tablolarda açıklanmıştır. Bu nedenle bir devlet memuru, işe başladığı andan itibaren emekli olduğunda ne kadar maaş alabileceğini, yaklaşık olarak hesaplayabilir. Devlet memurlarının emekli maaşı hesaplanırken aşağıdaki bilgiler kullanılır;

 • Yılda bir kez güncellenen memur maaş katsayısı
 • Memurun unvanına göre kanunda yer alan oran (bu oran kanunda ek bir madde ile belirlenmiştir.)
 • Özel hizmet tazminatı
 • Devlet memurları için çıkarılan 657 sayılı kanunun 43. Maddesinde yer alan gösterge rakamı (gösterge rakamı memurların derecelerine ve unvanlarına göre farklılık göstermektedir.)
 • 657 sayılı kanunda yer alan ek gösterge cetveli (bu cetveldeki ek gösterge rakamı da memurun unvanına ve derecesine göre değişiklik göstermektedir.)
 • Taban ve kıdem aylıkları
 • Memurların çalışma süreleri yani hizmet süresi
 • Varsa diğer tazminat hakları makam, görev, temsil tazminatı gibi haklar.

Devlet memurlarının emekli maaşı hesaplanırken en önemli kalem ek gösterge rakamıdır. Bu rakam, emekli maaşlarını etkileyen en önemli etkenlerden biridir. Son zamanlarda gündeme gelen ek gösterge rakamının arttırılması da bu nedenle önem kazanmıştır.

BAĞ-KUR için emekli maaşı hesaplama formülü;

Bağ kurluların emekli maaşı hesaplanırken SSK gibi üç farklı dönem kullanılır. 2000 öncesi dönem, 2000,2008 arası dönem ve 2008 sonrası dönem hesapları, BAĞ-KUR için de geçerlidir. SSK’dan farklı olarak ise 2008 yılına kadar basamak sisteminin geçerli olmasıdır. SSK’lılar bu dönemde asgari brüt ücretin 6,5 katına kadar prim ödeyebiliyordu. Bağ kurlular ise 1-24 arası basamak sistemine göre pirim ödeyebiliyordu. Ancak 2008 döneminde çıkarılan yeni yasa ile basamak sistemi kaldırılmıştır.

 • BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplama için 2000 öncesi dönemde gösterge sistemi, 2000 sonrası dönemde ise primler üzerinden güncelleme katsayısı sistemi kullanılmıştır. BAĞ-KUR için dönemlere göre maaş hesabı aşağıdaki şekilde yapılmaktadır;
 • 1999 öncesi döneme göre yapılan maaş hesabında basamaktan yatırılan prim tutarı önemli olduğu için bu dönemde ne kadar yüksekten prim yatırdıysanız, o kadar maaş alma şansınız bulunur. Ne kadar yüksek basamaktan prim öderseniz, o kadar yüksek maaş alabilirsiniz. Gösterge katsayısı ve aylık bağlama oranı çarpılarak, emekli maaşınız hesaplanır.
 • 2000 ve 2008 arası dönemde ise yine SSK hesabı gibi gösterge hesabından güncelleme katsayısına geçilmiştir. Aylık bağlama oranları da bir önceki döneme göre daha düşük alınmaktadır. Güncelleme katsayısı ise TÜFE ve büyüme hızı dahil edilerek hesaplanır. Bunların sonucunda alacağınız emekli maaşı, bir önceki döneme göre daha düşük olacaktır.
 • 2008 sonrası dönem için yapılan emekli maaşı hesabında ise yine SSK’da olduğu gibi büyüme hızının %30’u alınmaktadır. Bu da güncelleme katsayısının düşük olması anlamına gelir. Aynı zamanda aylık bağlama oranı da %2’ye düşürülmüştür. Bu dönemde hesaplanan emekli maaşı, tüm dönemlere göre en düşük rakamı verecektir.

Her dönem için çalışması olan birinin emekli maaşı hesaplanırken önce çalışmalarına göre kısmi aylıkları hesaplanır. Ardından kısmi aylıkların toplanması ile emekli maaşı elde edilir. Bu rakamın üzerine son yapılan zamlar ve ek ödeme rakamı da eklenerek, hesabınıza yatacak olan tutar bulunur.

Emekli maaşı hesaplama yöntemleri;

Emekli maaşınızı formüller ile uğraşmadan hesaplamak isterseniz e-devlet sistemi üzerinden ya da SGK üzerinden maaşınızı hesaplayabilirsiniz. Maaşınızı hesaplayabilmek için e-devlet şifrenizin olması gerekir. Bu şifreyi PTT aracılığı ile elde edebileceğini gibi farklı giriş yöntemlerini kullanarak, kendiniz de belirleyebilirsiniz. E-devlet sisteminden aynı zamanda emekli aylık bilgisini de öğrenebilirsiniz. Maaşınıza ne kadar zam yapıldığını, maaşınızdan ne kadar kesinti olduğunu ve net ve brüt rakamı tam olarak öğrenebilirsiniz. Bunun için 4A, 4B ve 4C üzerinden ayrı ayrı verilen linkleri kullanabilirsiniz.

SGK’nın internet sitesini kullanarak da emekli maaşınızı hesaplayabilirsiniz. Bu site üzerinden de hesaplamalarınızı 4A, 4B ve 4C için ayrı ayrı yapmalısınız. Her iki sistemden de yapacağınız hesaplamalar net alacağınız maaş miktarını vermez. Emekli olduğunuzda alacağınız yaklaşık maaş değerini gösterir. bu yerlerden alacağınız belgeler, resmi değildir ve hiçbir kurumda kullanılamaz. Emekli maaşınızın SGK tarafından tam olarak hesaplanabilmesi için tahsis talep dilekçenizi vermiş olmanız gerekir.

Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılır?

Emekli maaşlarına, yılda iki kez zam yapılır. Bu zamlar, 6 ayda bir açıklanan enflasyon artış oranı üzerinden yapılır. Bunun nedeni, emekli maaşlarının artan enflasyon karşısında değer kaybetmesini önlemektir. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için enflasyon oranı tutarında zam yapılırken memur emeklilerinde bu durum biraz farklıdır.

Devlet memurlarının ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zamlar, 2 yılda bir yapılan toplu sözleşme ile belirlenir. Bu sözleşmede maşalar yapılacak zam oranları karara bağlanır ve bir enflasyon rakamı belirlenir. 6 aylık enflasyon rakamının bu belirlenmiş olan rakamdan fazla olması durumunda, devlet memurlarına ve memur emeklilerine enflasyon farkı oranında zam yapılır. Yani memur emeklileri hem 6 ayda bir toplu sözleşmede belirlenen oranı hem de enflasyon farkını alarak, 2 zam birden görmüş olur. Enflasyon oranı belirlene rakamın üzerinde açıklanmazsa, enflasyon farkı ödenmez.

Emekli maaşı nasıl artırılır?

Emekli maaşı hesaplama yapılması için sözlere üç farklı dönemden bahsettik. Bu dönemlerde ne kadar emekli maaşı alınacağı hakkında da artık bilgi sahibisiniz. Yukarıda anlatılanlara göre 2000 öncesi dönem ve 2008 arasına kadar olan dönemde yapılan çalışmalar için alınana emekli maaşı tutarı yüksek olur. Ancak en yüksek emekli maaşı, 2000 öncesi dönemde hesaplanır. Bunun nedeni, 2000 öncesi dönemde aylık bağlama oranlarının %60 ve fazlası olması ve gösterge katsayısının kullanılmasıdır. Emekli maaşınızı arttırabilmek için bu dönemde çalışmanızın olması yeterlidir. Ancak 2000 öncesi dönem çalışmanız yoka, farklı yöntemler ile de alacağınız maaşı arttırabilirsiniz. Sizlere bunlar hakkında detaylı bilgi verelim;

 • 1999 yılına kadar çalışmanız olmalı

Yapılan araştırmalar sonucunda uzmanlar, 1996,97,98 ve 99 yıllarında çalışması olanların emekli maaşlarının 140 ile 400 lira arasında yükseleceğini kanıtlamıştır. Bu nedenle, bu yıllar arasında çalışmanızın olması, emekli maaşınızın yüksek olması için ilk kriterdir. Bu yıllarda çalışmanız yoksa, askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması imkanlarını kullanabilirsiniz.

 • Emeklilik planlaması önemli

Emeklilik planlaması yaparken ne kadar prim yatırdığınızı göz önüne almalısınız. Çünkü maaş hesabı yapılırken toplam yatırılan prime bakılır. Bu nedenle planlamalarınızı son yıllarda değil en az 10 yıl öncesinden yapmalısınız. Bu şekilde, emekli olduğunuzda alacağını maaşı arttırabilirsiniz.

 • Brüt maaşınızı yüksekten yatırın

Emekli olurken çok çalışmış olmanız ya da çok fazla prim günü yatırmış olmanız önemli değildir. Hatta etrafınızda sizden daha az çalışıp daha fazla emekli maaşı alan insanlar vardır. Bu nasıl oluyor diye düşünmeyin. O insanların sigorta primleri yüksek brüt üzerinden yatırılmıştır. Yani sizin adınıza yatırılan sigorta primleri ne kadar yüksek olursa alacağınız emekli maaşı da o kadar yüksek olur. Yapılan araştırmalara göre 3000 lira brüt üzerinden yatan emekli maaşlarına yıllık 70 lira kazanç eklenir.

 • İkinci işe girebilirsiniz

Emekli maaşını arttırmanın bir başka yolu da ikinci işte çalışmanızdır. Adınıza 2 farklı yerden sigorta yatırılırsa, emekli maaşınız artar. SGK, iki prim yatırılması için bir kısıtlama getirmemiştir. İşvereninizle görüşerek ikinci bir işte çalışabilir ve iki prim ödenmesini sağlayabilirsiniz. Çünkü emekli maaşı hesaplama yapılırken 30 güne bakılır ve bu 30 günde yatırılan toplam primler esas alınır.

 • SSK’lı olmak daha avantajlı

Emekli olmak için son 3,5 yıl önemlidir. Emekli olacağınız zaman son 3,5 yıllık çalışmalarınıza bakılır. Bağkur’da olsanız bile son 3,5 yıl SSK’ya geçiş yaparak hem emekli maaşınızı arttırabilir hem de daha erken emekli olabilirsiniz. Emekli maaşınızın artması için primlerinizi yüksekten yatırmanız gerekir.

Diğer sigorta kollarına göre SSK’dan emekli olmak daha avantajlıdır. Ancak çalışan olmanız gerekir. İsteğe bağlı SSK, tarım SSK, zorunlu BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR gibi sigorta kollarından, daha az maaş alarak ve daha uzun sürelerde emekli olursunuz.

 • Aldığınız bütün ücretleri bordronuza ekletin

Emekli olduğunuzda yüksek maaş almak istiyorsanız, brüt tutarı yüksek göstermeniz gerekir. Çalıştığınız yerin sizin adınıza yatırmış olduğu brüt prim tutarını kontrol edin. Eğer iş yerinizde prim, ikramiye, yol ve yemek yardımı gibi her yıl düzenli olarak aldığınız ödemeler varsa, bu ödemeleri mutlaka bordronuza ekletin. Bu ödemeler emekli maaşınızın artmasını sağlarken aynı zamanda kıdem ve ihbar tazminatı hesabında da kullanılacak ve bunların miktarını da olumlu etkileyecektir.

 • Eş ve çocuklar önemli

Bilindiği gibi emeklilerin maaşlarına, bakmakla yükümlü oldukları kişi sayısına göre ekleme yapılır. Bu nedenle hem maaşınızın yüksek olması hem de aylık bağlama oranının yükselmesi için emekli olurken dolduracağınız tahsis talep formuna, eş ve çocuklarınızı işaretlemeyi unutmayın.

 • Mümkün olduğu kadar yüksek ödeyin

Sigorta primlerinizi yatırmak için borçlanma yapacaksanız, tavan miktardan ödeme yapmayı teklif edin. Ayrıca isteğe başlı sigorta yatırıyorsanız, yine tavam tutardan yatırmalısınız. Bunlar sayesinde emekli maaşınızı arttırabilirsiniz.

Emekli maaşları ne kadar oldu?

Temmuz ayının 3. Günü TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamına göre emeklilerin maaşlarına yapılacak Temmuz zammı 9,17 oldu. Bu rakama göre memurlar ve memur emeklileri de 3,5 zamma ek olarak 5,17 oranında enflasyon zammı almış oldu. Son yılların en yüksek enflasyon rakamı sonucunda emeklilerin en düşük maaşları şu şekilde yatırıldı;

 • En düşük devlet memuru maaşı Ocak ayında 2.614 lira iken Temmuz ayında 2,840 liraya yükseldi.
 • En düşük memur emeklisi maaşı Ocak ayında 1.910 lira iken Temmuz ayında 2.075 liraya yükseldi.
 • En düşük işçi emeklisi maaşı Ocak ayında 940 lira iken Temmuz ayında 1.026 liraya yükseldi.
 • En düşük esnaf emeklisi maaşı Ocak ayında 1.144 lira iken Temmuz ayında 1.249 lira oldu.
 • En düşük tarım emeklisi maaşı ise Ocak ayında 1.079 lira iken Temmuz ayında 1.178 lira oldu.

Bu rakamlar bekar ve çocuksuz olan emeklileri için düzenlenmiştir. Daha önce de bahsedildiği gibi emeklilerin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısına göre alacağı maaş miktarı da artış gösterir. Ayrıca bu maaşlara ek ödeme rakamları da dahil edilir. Ek ödeme, devlet tarafından %4 oranında her ay emekli maaşlarına eklenen bir ödemedir. Ek ödemenin amacı, vergi ödeyen emeklilere bu vergilerin bir kısmının iade edilmesidir. Daha önceleri vergi iadesi olan bu ödeme, her emeklinin maaşına eklenir. Maaşlara yapılan zamlar ile birlikte ek ödeme rakamları da artar.

Oyla: post

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara