Emekli Maaşı Hesaplama

Emekli Maaşı Hesabında Kazançlar Nasıl ve Neden Güncellenir?

Emekli maaşı hesaplama için güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranları kullanılır. Bu formüller 2000-2008 arası ve 2008 sonrası dönemde kazancı olan kişilerin emekli maaşı hesaplanırken kullanılır. 2000 öncesi dönemde gösterge rakamı maaş hesabında kullanılırken 2000 yılında ve 2008 yılında yapılan düzenlemeler ile gösterge rakamının yerini güncelleme katsayısı almıştır. Bu şekilde kişilerin aylık ortalama kazançları ve yıllık ortalama kazançları bulunabilir. Bu kazançlar üzerinden aylık bağlama oranları da çarpılarak, o döneme ait emekli maaşı hesaplanabilir. Emekli maaşının nasıl hesaplandığını detaylı olarak öğrenmek isterseniz “Emekli Maaşı Hesaplama Formülü 2018” isimli makalemizi okuyabilirsiniz.

Emekli maaşı hesaplama için kazançlar neden güncellenir?

Emekli maaşı hesaplama işlemlerinde kazançların güncellenmesini nedeni, maaşın o günkü TÜFE ve büyüme hızına göre güncellenmesini sağlamaktır. Her yıl artan TÜFE nedeniyle daha önceki yıllarda yatırılan primlerin değer kaybetmesi, güncelleme işlemi ile önlenmiş olur. 2000 yılının kazançları 2008 yılına kadar güncellenirken, 2008 yılından yatırılan primler, emeklilik tarihine kadar yatırılmış olan prim yılına kadar güncellenir. Örneğin; 2000 yılına işe başlamış birinin 2015 yılına kadar kazancı olduğunu varsayarsak; 2000 yılından 2008 yılına kadar olan kazançları için farklı güncelleme katsayıları kullanılır ve bu dönem için emekli maaşı hesaplama formülü farklıdır. 2008 yılından 2015 yılına kadar olan kazançları ise yine farklı katsayılar ile güncellenecektir.

Güncelleme katsayıları, bir önceki yılın TÜFE ve büyüme hızı oranına göre hesaplanır. Burada önemli bir fark vardır. 2000 yılından sonra ve 2008 yılından sonra kullanılan güncelleme katsayısı rakamları farklı hesaplanır. Buna göre;

  • 2000-2008 yılları arasındaki güncelleme katsayısı hesabında TÜFE ve büyüme hızı rakamları kullanılır.
  • 2008 yılında sonra kullanılan güncelleme katsayısı hesabında TÜFE ve büyüme hızı rakamının %30’u kullanılır.

Yukarıdaki veriden de anlaşılacağı üzere 2008 yılına kadar yapılan emekli maaşı hesaplamalarında daha fazla emekli aylığı elde edilirken, 2008 yılından daha düşük büyüme hızı rakamı kullanıldığı için güncelleme katsayısı da düşük olacak ve bu da emekli maaşının daha az olmasını sağlayacaktır. Güncelleme katsayısı, emekli maaşının miktarını direkt olarak etkileyen faktördür.

Emekli maaşı hesabında kazançlar nasıl güncellenir?

Emekli maaşı hesaplama için kullanılan güncelleme katsayıları hakkında detaylı bilgi almak için “Güncelleme Katsayısı Nedir?” isimli makalemizi okuyabilirsiniz. Kazançların güncellenmesi için her dönem yatırılan primlerin bilinmesi gerekir. 2000 yılından 2008 yılına kadar yatırılan primlerin her yıl için toplamı ve 2008 yılından sonra yatırılan primlerin her yıl için toplamı bilinmelidir.

2000-2008 yılları için güncelleme nasıl yapılır?

Bu yıllar arasında kişinin kazançlarının güncellenebilmesi için 2000 yılından başlayarak her yıl için yatırılan prim tutarının toplanması gerekir. 2000 yılından 2008 yılına kadar her yılın kazançları, 2008 yılına göre güncellenmelidir. Güncelleme için o yıl kullanılan güncelleme katsayısı ile o yıl yatırılan prim tutarı çarpılır. Her yıl için bu çarpma işlemi yapıldıktan sonra toplam kazancın bulunması için her yılın elde edilen güncellenmiş kazançları toplanır.

Ortalama yıllık kazancın bulunabilmesi için de güncellenmiş olan toplam kazanç 2000-2008 yılları arasında yatırılan prim gün sayısına bölünür ve çıkan rakam 360 ile çarpılır. Ortalama yıllık kazancın bulunmasının nedeni ise 2000-2008 arası dönemde kazancı olan kişilerin emekli maaşının hesaplanabilmesidir. Bu dönemde emekli maaşı hesaplanırken;

(Ortalama yıllık kazanç X Aylık Bağlama Oranı) / 12 formülü kullanılır.

2008 sonrası için güncelleme nasıl yapılır?

Bir kişi 2015 yılına kadar çalışmışsa ve 2015 yılında emekli olmak istiyorsa, 2008 yılından sonraki kazançlarının 2015 yılına göre güncellenmesi gerekir. Burada kullanılan güncelleme katsayısı, bir önceki yılın TÜFE ve Büyüme Hızının %30’u olarak hesaplanır. Bu nedenle katsayılar bir önceki döneme göre daha düşüktür. Bu dönem için emekli maaşı hesaplama işlemlerinde aylık ortalama kazancın bulunması gerekir. Bunun için öncelikle yıllık kazançların güncellenmesi gerekir.

2008 yılından başlayarak her yıl için yatırılan primlerin toplamı 2015 yılına göre güncellenir. Her yıllık güncellenmiş kazanç toplanır ve toplanan rakamın 2008 yılından sonra yatırılan prim gün sayısına bölünmesi ve elde edilen rakamın 30 ile çarpılması sonucunda aylık ortalama kazanç elde edilir.

Aylık ortalama kazanç = (güncellenmiş kazançlar toplamı / 2008 yılında sonra yatırılan toplam prim gün sayısı) X 30 şeklinde bulunur.

2008 yılından sonraki dönem için emekli maaşı hesaplanırken de Aylık Ortalama Kazanç ile bu döneme ait Aylık Bağlama Oranının çarpılması gerekir.

Sonuç;

Güncelleme katsayısı, emekli maaşı hesaplama için en önemli verilerden biridir. Kişinin kazançlarının güncellenmesi ile emekli maaşı hesabında kullanılan aylık ortalama kazançları ve yıllık ortalama kazançları bulunur. Bu kazançların aylık balama oranları ile çarpılması sonucunda da o döneme ait emekli maaşı tutarı elde edilir.

2000-2008 yılları arasında çalışması olan yani bu yıllar arasında prim yatıran kişilerin kazançları güncellenirken TÜFE ve büyüme hızının tamamı kullanılır. Ancak 2008 yılında sonraki kazançların güncellenmesi için TÜFE ve büyüme hızının %30’u dikkate alınır. Buradan anlaşılacağı gibi 2000-2008 yılları arasında emekli maaşı daha yüksek hesaplanırken, 2008 yılından sonraki emekli maaşı daha düşük olacaktır.

Oyla: post

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara