Emekli Maaşı Hesaplama

Bugün Emekli Olsam Ne Kadar Maaş Alırım?

Çalışma hayatına başlayan pek çok kişinin merak ettiği konu, emekli olduğunda ne kadar maaş alacağıdır. Devlet memurları, maaş hesaplama formülleri ve rakamları aşağı yukarı belli olduğu için emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını aşağı yukarı hesaplayabilirler. Yeni işe başlayan bir devlet memuru bile, emekli olduğunda ne kadar maaş alabileceğini tahmin edebilir. Ancak SSK ve BAĞ-KUR için aynı durum geçerli değildir. Hem SSK hem de BAĞ-KUR için emekli maaşı hesaplama oldukça zor ve uğraştırıcıdır. Bu iki sigorta birimi için farklı formüller kullanılır ve 3 dönem içi farklı hesaplama yapılır. Bu hesaplamaların sonucunda çıkan rakamlar toplanır ve son yapılan güncel zamlar bu rakama eklenerek, emekli maaşı hesaplanmış olur.

SGK tarafından hesaplanan emekli maaşları için çok sayıda veri kullanılır. Sizlere bu veriler ve emeklilik şartları hakkında detaylı bilgi vereceğiz. SGK’nın nasıl hesaplama yaptığı hakkında detaylı bilgi almak isterseniz “SGK Emekli Maaşlarını Nasıl Hesaplıyor?” isimli makalemizi okuyabilirsiniz.

Emekli maşı hesaplama nasıl yapılır, detayları nelerdir?

Emekli maaşı hesaplama için üç farklı dönem baz alınır. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı için bu üç dönemde farklı hesaplamalar yapılır. Emekli maaşınızı hesaplayabilmeniz için ne zaman işe başladığınız çok önemlidir. Hangi yıllarda çalışmanızın olduğuna göre kısmi emekli aylığınız hesaplanacaktır.

 1. SSK emekli maaşı hesaplama;

SSK için emekli maaşı hesabında SGK’nın internet sitesini kullanabilirsiniz. Bu sitede 4A için bulunan linke tıklayarak karşınıza açılan sayfada yer alan bilgileri doldurmalısınız. Kimlik numaranız, SSK sicil numaranız, baba adınız, doğum tarihiniz ve nüfusa kayıtlı olduğunuz il bilgilerinizi girerek sorgulama kısmına tıklamanız yeterli olacaktır. Size verilen emekli maaşı miktarı, emekli olduğunuzda alacağını net rakamı göstermez. Bu miktar, yaklaşık bir değerdir.

SSK emekli maaşı hesabı yapılırken 3 farklı dönem baz alınır. Sizlere bu dönemlerin hesaplamaları hakkında detaylı bilgi verelim;

2000 öncesi dönem için;

Bu dönem emekli maaşı hesaplama yapılırken gösterge ve katsayı sistemi kullanılır. Bu dönemde öncelikle tam aylık sonra da dönem ağırlığı kullanılarak kısmi emekli aylığı hesaplanabilir. Gösterge rakamı, 2000 yılı öncesi çalışmalarınız baz alınarak, kanunun ilgili maddesinde yer alan tabloya göre belirlenir. Bu dönemde kullanılan katsayı rakamı 12.000’dir. Aylık bağlama oranı ise yaşlılık ve ölüm aylıkları %60 olarak alınır. Başkasının bakımına muhtaç kişiler için kullanılan aylık bağlama oranı ise %70’dir. Bu dönem için 5000 günü dolduran kişiler, 55 yaşını dolduran erkekler ve 50 yaşını doldurmuş olan kadınlar için aylık bağlama oranı, her 240 gün için %1 oranında artırılır.

Tam aylık = Gösterge rakamı X katsayı X aylık bağlama oranı şeklinde bulunur.

Dönem ağırlığı = (2000 öncesi yatırılan primlerin toplamı / toplam prim gün sayısı) şeklindedir.

Kısmi aylık ise tam aylık X dönem ağırlığı hesabı ile bulunur.

2000-2008 arası dönem için;

Bu dönemde emekli maaşı hesaplama için kullanılan gösterge rakamı yerine güncelleme katsayısı kavramı getirilmiştir. Güncelleme katsayısı ise yıllık TÜFE ve büyüme hızı rakamlarına göre bulunur. Her yıl için olan çalışmalarınız yani adınıza yatırılan primlerin tutarı, bu katsayı ile güncellenir. Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı yaşlılık ve ölüm aylıkları için %35 olarak kullanılır. Yatırılan ilk 3600 günlük prim için %35, sonraki 5400 günün her ir yılı için %2, sonraki 9000 günün her bir yılı için de %1,5 oranında artırılmaktadır. Bu dönemde başkasının bakımına muhtaç kişileri için kullanılan aylık bağlama oranı %70’dir. Görüldüğü gibi aylık bağlama oranları, bir önceki döneme göre daha düşük olarak belirlenmiştir. Bu dönemdeki emekli maaşları;

Tam aylık = güncelleme katsayısı X aylık bağlama oranı

Dönem ağırlığı = 2000-2008 arası dönemde yatırılan toplam prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı

Kısmi aylık = tam aylık X dönem ağırlığı şeklinde hesaplanır.

2008 sonrası dönem için;

2008 yılının Ekim ayında yapılan reform ile emekli maaşı hesabında kullanılan rakamlar değiştirilmiştir. Ayrıca emekli olama yaşı daha da artmıştır. Bu dönemde emekli maaşı hesaplama için kullanılan güncelleme katsayısında büyüme hızının tamamı değil %30’u alınır ve TÜFE oranları eklenir. Bir önceki döneme göre kullanılan güncelleme katsayısı daha düşüktür. Yine bu güncelleme katsayısı ile yatırılan yıllık primler güncellenir. Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı yaşlılık ve ölüm aylıkları için %40’dır. Başkasının bakımına muhtaç kişiler için kullanılan aylık bağlama oranı ise %50’dir. 7200 günü üzerinden prim yatıranlar için aylık bağlama oranı her 360 gün başına %2 oranında artırılmaktadır. Buna göre emekli maaşı hesabı için;

Tam aylık = güncelleme katsayısı (TÜFE ve büyüme hızının %30’u) X aylık bağlama oranı

Dönem ağırlığı = 2008 sonrası yatırılan toplam prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı

Kısmi aylık = tam aylık X dönem ağırlığı formülleri kullanılır.

Her üç dönemde de çalışması olan kişilerin emekli maaşı tutarı kısmi aylıkların toplamı ile bulunur. Son yapılan zamlar ve ek ödeme de eklendikten sonra, hesabınıza yatacak olan net emekli maaşı tutarı hesaplanmış olur.

 1. BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplama;

BAĞ-KUR için emekli maaşı hesaplama yaparken, yine SGK’nın internet sitesinden faydalanabilirsiniz. 4B için kullanılan hesaplama linkine tıklayarak karşınıza açılan sayfada yer ala bilgileri girmelisiniz. Tarım ya da esnaf seçeneklerinden, bağlı olduğunuz kolu seçerek sorgula işlemini yaptıktan sonra emekli olduğunuz ne kadar maaş alacağınızı öğrenebilirsiniz. Ancak bu rakam, yaklaşık bir değerdir ve tam olarak alacağınız maaş miktarı değildir. Bu sorgulamayı e-devlet üzerinden de yapabilirsiniz.

BAĞ-KUR için emekli maaşı hesaplanırken yine 3 dönemden bahsedilir. SSK’dan farklı olarak 2008 yılına kadar basamak sistemi geçerlidir. Bağ kuru olan kişiler 1’den 24’e kadar olan basamaklarda prim ödeyerek emekli olmaktadır. 20008 yılından sonra bu basamak sistemi kaldırılmış ve asgari brüt ücret sistemine geçilmiştir. SSK’lılar asgari brüt ücretin 6,5 katına kadar prim yatırabilirken Bağ kurlular 24. basamaktan prim ödeyebilir ve emekli olduğunda alacağı maaş miktarını artırabilir.

2000 öncesi dönem için;

Bu dönemde emekli maaşı hesaplanırken yatırılan basamağa bakılır. En son basamaktan bir tam yıl prim ödenmesi halinde, bu primin %70’i ödenerek maaş bağlanır. Eğer son basamaktan bir ta yıl prim ödenmemişse bir önceki basamağa göre emekli maaşı bağlanır. Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı %70’dir. 25 yıldan prim ödeyenler için bu oran kullanılırken 25 yıldan fazla ödeyenler için bu oran, 360 günde bir %1 oranında arttırılır. 25 yıldan eksik prim yatıranlar için de 360 gün başına %1 oranında eksiltilir.

Bu dönemde kısmi emekli maaşı hesabı için kullanılan formül ise tam aylık X dönem ağırlığı şeklindedir.

2000-2008 arası dönem için;

Bu dönemde yapılan maaş hesaplamaları tıpkı SSK’da olduğu gibi değişiklik göstermiştir. Bu dönem için ağırlıklı ortalama rakamı kullanılmaya başlamıştır. Bu rakam ise kanunda yer alan gelir tablosundan elde edilir. Ağırlıklı ortalama rakamları her ay enflasyon ve büyüme hızı rakamlarına göre güncellenir. Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı tam 10 yıl için %35 alınır. Bundan sonraki 15 yılın her 360 günü için %2, bundan sonraki her 25 yılın 360 günü için ise %1,5 oranında alınır. Buna göre emekli maaşı hesabı için;

Tam aylık = ağırlıklı ortalama X aylık bağlama oranı

Dönem ağırlığı = 2000-2008 arası yatırılan toplam prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı

Kısmi aylık = tam aylık X dönem ağırlığı formülleri kullanılır.

2008 sonrası dönem için;

2008 yılını Ekim ayında yapılan reform ile birlikte BAĞ-KUR için emekli maaşı hesaplama formülleri de değiştirilmiştir. Yine emekli olma yaşı artarken basamak sistemi kaldırılmış ve ağırlıklı ortalama rakamları da değiştirilmiştir. Ağırlıklı ortalama rakamları yine her ay güncellenmekle birlikte bu rakamı belirlerken kullanılan büyüme hızı oranı %30’a düşürülmüştür. Bu da emekli maaşının düşmesine neden olur. Ayrıca bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı %40’dır. 7200 günden sonra yatırılan her 360 gün için aylık bağlama oranı %2 oranında artırılmaktadır. Buna göre emekli maaşı hesabı için;

Tam aylık = ağırlıklı ortalama (büyüme hızının %30’u ve Tüfe rakamları ile güncellenir) X aylık bağlama oranı

Dönem ağırlığı = 2008 sonrası yatırılan toplam prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı

Kısmi aylık = tam aylık X dönem ağırlığı formülleri kullanılır.

BAĞ-KUR için her üç dönemde de çalışması olan kişilerde emekli maaşı hesaplanırken üç dönemdeki kısmi aylıklar toplanır. Bu toplam tutarına son yapılan zamlar da eklenir ve ek ödeme tutarı da eklenerek hesabınıza yatacak olan net tutar hesaplanmış olur. BAĞ-KUR için emekli maaşı hesaplama yöntemleri hakkında detaylı bilgi edinmek isterseniz “4B Emekli Maaşı Hesaplama” isimli makalemizi okuyabilirsiniz.

 1. Emekli Sandığı emekli maaşı hesaplama;

Emekli Sandığının emekli maaşı hesaplanırken de SGK’nın internet sitesinden faydalanılabilir. Memurlar için yapılan emekli maaşı hesaplarında ek gösterge rakamı, hizmet süresi, kıdem, derece gibi faktörler önemlidir. 4C için hesaplama yapılan araca tıkladığınızda, karşınıza açılan sayfada pek çok bilgi bulunur. Bu bilgileri eksiksiz girmeniz halinde, emekli maaşınızı yakın bir değerde hesaplayabilirsiniz. Burada yer alan bilgileri e-devlet sistemi üzerinden hizmet dökümü belgeniz ile edinebilirsiniz.

SSK’dan emekli olanlar 2018 yılında ne kadar maaş alır?

 • 2000 yılından önce çalışması olan kişiler 2018 yılında 1400 ile 1600 lira arası maaş almaktadır.
 • Hem 2000 öncesi hem de 2000 ile 2008 yılları arasında çalışması olanlar 1200 ile 1400 lira arası emekli maaşı alır.
 • Hem 2000, hem 2000-2008 hem de 2008 sonrası eşit çalışması olanlar 1000-1200 lira arasında emekli maaşı alır.
 • 2000-2008 yıllarında ve 2008 sonrasında çalışması olan kişiler 800 ile 1000 lira arasında maaş alır.

BAĞ-KUR’dan emekli olanlar 2018 yılında ne kadar maaş alır?

 • 9000 gün prim ödeyip isteğe bağlı BAĞ-KUR’dan ve esnaf olarak yatırılan bağ kurdan emekli olan kişiler 1000 ile 1200 lira arasında emekli maaşı alır.
 • 9000 gün prim ödeyip tarım yani çiftçi Bağ kurundan emekli olan kişiler ortalama olarak 800 ile 1000 lira arasında emekli maaşı alır.
 • 5400 günden BAĞ-KUR primi yatıran esnaflar ortalama olarak 800 ile 1000 lira arasında emekli maaşı alır.
 • 5400 günden BAĞ-KUR primi yatıran çiftçiler ise ortalama olarak 600 ile 800 lira arasında emekli maaşı alır.

Emekli Sandığından emekli olanlar 2018 yılında ne kadar maaş alır?

Son yapılan zamlar ile birlikte, şu anda en düşük maaş alan memur emeklisi 1910 lira almaktadır. En yüksek memur emeklisi maaşı ise 2550 lira olmuştur.

Emekli maaşı zamları her yıl, yılda iki kez yapılır. Bu zamlar, 6 ayda bir açıklanan enflasyon rakamına göre belirlenir. Memur emeklisinin zamları ise 2 yılda bir yapılan toplu sözleşme ile belli olur.

Erken emekli olabilecek meslekler nelerdir;

Devlet, bazı mesleklerde çalışan kişilere yıpranma payı adı altında daha erken emekli olma imkânı tanınmaktadır. Özellikle ağır ve riskli işlerde çalışan kililer için getirilmiş olan bu ayrıcalık, fiili hizmet zammı olarak uygulanabildiği gibi çalıştıkları sürenin bir kısmının ek hizmet olarak sayılması şeklinde de uygulanabilir. Diğerlerine göre daha erken emekli olabilecek meslekler ise;

 • Milli istihbarat teşkilatında çalışan kişiler
 • Cam fabrikalarında çalışan kişiler
 • İtfaiyeci olarak çalışanlar
 • Türk silahlı kuvvetleri çalışanları
 • Su altında çalışan kişiler
 • Polis ve emniyet mensubu olarak çalışan kişiler
 • Radyoaktif özelliği bulunan işlerde çalışanlar ve radyasyona maruz kalınan işlerde çalışan kişiler
 • Kanalizasyon ve çevre kirliliği işlerinde çalışanlar
 • Basın kartı olan kişiler
 • Demir-Çelik fabrikalarında çalışanlar
 • Termik santrallerde çalışan kişiler,
 • Maden ve yer altı işlerinde çalışan kişiler
 • Çimento fabrikalarında çalışan kişiler
 • Termik santrallerde çalışan kişiler

Fiili hizmet zamlarının en fazla 3 yıl olacak şekilde yarısı olan kısmı, emeklilik yaşından düşürülmektedir. Bu gruplarda yer alan kişiler daha az çalışarak daha kısa sürede emekli olmaktadır.

Erken emekli olmanın yılları nelerdir?

Yukarıda sayılan meslek gruplarında değilseniz, emekli olmak için gereken hizmet süresini ve yaş doldurmanız gerekir. Ancak bazı vatandaşlar için de erken emeklilik imkânı tanınmıştır. Askerlik borçlanması doğum borçlanması ve yurt dışı borçlanması gibi avantajlar ile erken emekli olabilirsiniz.

Askerlik borçlanması iki şekilde yapılabilen ve emekli olmak için büyü avantaj sağlayan bir borçlanmadır. Eğer işe başlamadan önce askere gittiyseniz, askerlik borçlanması yaparak, askerlik yaptığınız süre kadar olmak üzere emeklilik tarihinizi öne çekebilirsiniz. Sigorta başlangıç tarihiniz, askerlik yaptığını tarihe kadar geriye çekilir ve arada kalan prim günlerini yatırmanız sağlanır. Eğer işe başladıktan sonra askere gittiyseniz de yine bu süreler için borçlanma yaparak toplu prim yatırabilirsiniz. Bu sayede eksik kalan prim gün sayısı kadar çalışmak zorunda kalmazsınız.

Doğum borçlanması ise bebeği nedeniyle çalışmayı bırakan annelere tanınan bir avantajdır. Çocuğu olan anne 2 yıl süreyle iş hayatından uzak kalırsa, emekli olacağı zaman bu iki yıl için borçlanma yapabilir ve primlerini toplu olarak yatırabilir. Bu sayede 2 yıl daha çalışmak zorunda kalmadan emeklik imkânı tanınmış olur. Doğum borçlanması çocukların yaşaması koşulu ile en fazla 6 yıl için yani toplamda 3 çocuk için yapılabilir.

Yurt dışı borçlanması ise çalışmak için ya da ev hanımı olarak yurt dışında geçirilen sürelerin, yine toplu olarak yatırılması ile yapılabilir. Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçirdiğiniz süreleri kanıtlayabilmeniz halinde, toplu olarak prim yatırabilir ve erken emekli olabilirsiniz.

Sonuç;

Bugün emekli olsanız alacağınız emekli maaşı miktarını SGK üzerinden hesaplayabilirsiniz. Ancak buradan yapacağınız hesaplama size net emekli maaşınızı vermeyecektir. Yakın bir maaş değeri elde edersiniz. Maaşınızı kendiniz hesaplamak isterseniz de yukarıda verilen formülleri kullanabilirsiniz. Hesaplanan maaşın üzerine son yapılan zamları ve ek ödeme tutarını da ekleyerek, gerçek emekli maaşınızı hesaplayabilirsiniz.

Oyla: post

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara