Emekli Maaşı Hesaplama

Boşanan Kadın Babasından Maaşını Alabilir Mi?

Boşanan kadınlar, devlet tarafından yapılan pek çok yardım ile koruma altına alınmıştır. Eşinden boşanan, çocuğu olan ve çalışmayan kadınların devletten aldığı yardım ödemeleri mevcuttur. Bunlarla birlikte boşanan kadınlar, babalarının vefat etmesinden dolayı kalan maaşlarını da alabilirler. Aynı şekilde dul kalan kadınlar için de hem babalarından hem de ölen kocalarından maaş alma hakkı verilmiştir. Boşanan kadınların babalarından kalan emekli maaşı ödemelerini alabilmeleri için bazı kriterleri yerine getirmeleri gerekir. Ölen babanın maaşını kızların alabilmesi için gereken bu koşullar hakkında detaylı bilgi verelim;

Boşanan kadına babasından emekli maaşı bağlanması için gerekli şartlar nelerdir?

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde evlenme oranı artarken boşanma oranının da bir hayli arttığı görülmektedir. Boşanan kadınların hayat standartlarını devam ettirmeleri için ölen babalarından emekli maaşı alması, devlet tarafından bazı kurallar çerçevesinde düzenlenmiştir. 2018 yılından önce babanın vefat tarihine göre babanın emekli maaşı boşanan kızına bağlanmaktaydı. Ancak 2018 yılında yapılan düzenlemeler ile ölüm tarihine bakılmaksızın, boşanan kızın talep etmesi halinde babasından kalan emekli maaşı bağlanmaktadır. Bu maaşın bağlanması için gerekli şartları şu şekilde açıklayabiliriz;

  • Boşanan kadının çalışmıyor olası gerekir.
  • Boşanan kadının kendi adına gelir ya da aylık almıyor olması gerekir.
  • Vefat eden babanın sosyal güvencesinin olması gerekir. Yani vefat eden babanın bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olması ya da bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmış olması gerekir.
  • Boşanan kadının devlet memuru olmaması gerekir.
  • Boşanan kadının kendi adına hiçbir sosyal güvencesinin bulunmaması gerekir.
  • Boşanan kadının kendi adına emekli maaşı almıyor olması gerekir.
  • Boşanan kadının kendi adına gayrimenkulü olmaması ve bu gayrimenkullerden gelir elde etmemesi gerekir.
  • Boşanan kadınların kurumlardan verilen sosyal yardımları almıyor olması gerekir.

Yukarıdaki şartları taşıyan kadınlar, boşandıklarını belgelemek şartıyla SGK İl Müdürlüklerine başvuru yaptıklarında, babalarından kalan maaşı alabilirler. Maaşı alıp almayacakları yapacakları başvurunun ardından bir ay içinde belli olacaktır. Olumlu cevap verilmesinin ardından, izleyen ayın başında maaşları hesaplarına yatırılacaktır.

Ölen babasından maaş alan boşanan kadınlar herhangi bir işe sigortalı olarak başladıklarında ya da bir yerden düzenli olarak gelir almaya başladıklarında, babalarından aldıkları maaş kesilecektir. Ülkemizde, sırf boşandıkları için eşlerinden maaş alan ancak evli oldukları kocalarıyla beraber yaşamaya devam eden kadınlar bulunmaktadır. Bu durum, kanunları ve devleti aldatmaya yönelik hareket olduğu için cezası vardır. Boşanan kadınların kocasıyla birlikte yaşadığı tespit edilirse, babasından aldığı maaş kesilir ve hapis cezası verilir. Aynı durum akrabalarının yanında yaşayan ya da bir başkası ile evli olmadığı halde birlikte yaşayan kadınlar için de geçerlidir.

Boşanan kadın babasından hangi oranda emekli maaşı alabilir?

Boşanan kadınların babalarından kalan emekli maaşını alabilmesi için çalışmıyor olması gerekir. Ancak bu durumun bir istisnası vardır. Babası emekli sandığına bağlı olarak emekli olan kadınlar, boşanmaları halinde SSK ya da BAĞ-KUR’lu olarak bir işte çalışmaya başlarlarsa, babalarından aldıkları emekli maaşı kesilmez. Ancak devlet memuru olarak çalışmaya başlarsa, babalarından kalan bu maaşı alamazlar.

Boşanan kadınların SSK’lı olarak emekli olması durumunda da durum farklıdır. Eğer SSK’dan emekli maaşı alan kadının babası emekli sandığına bağlı olarak vefat etmişse, bu kadına hem kendi emekli maaşı hem de babasından kalan emekli maaşı bağlanacaktır. Hatta eşinin vefat etmesi nedeniyle dul kalan kadınların eşlerinin BAĞ-KUR’dan emekli olması durumunda, bu kadınlar hem kendi emekli aylıkları olan SSK’dan hem babalarından hem de vefat eden kocalarından olmak üzere 3 adet emekli maaşı alabilirler. Bu durum, kanunla düzenlenmiştir ve açıkça belirtilmiştir. Ancak kadın ile babanın ya da vefat eden eşin aynı sigorta birimine bağlı olması durumunda, bu maaşlar verilmez.

Yukarıdaki şartlar dahilinde, boşanan kadınların babalarından alacakları emekli maaşı oranı normal şartlarda %25’dir. Vefat eden babanın eşine çocuk olmaması durumunda %75 oranında emekli maaşı bağlanır. Bu oran çocuk olması durumunda %50’ye düşer ve tek çocuk için de %25 oranında bağlanır. Hem annenin hem de babanın vefat etmesi halinde boşanan kadınların alacakları maaş oranı %50’dir. Ancak iki kız kardeş olması durumunda kız kardeşlerden her birine bağlanacak maaş oranı %40 olacaktır.

Boşanan kadının babasından emekli maaşı alabilmesi için öncelikle baba SSK’lı ise 5 yıl sigortalı olmasına ve 900 gün sigorta primi yatırmış olmasına bakılır. Bu primin uzun vadeli sigortaları içermesi gerekir. Ölen babanın Emekli Sandığı ya da BAĞ-KUR’lu olması durumunda ise 1800 gün uzun vadeli sigortaları içeren sigorta prİmlerini yatırmış olması gerekir. BAĞ-KUR’u olan kişililerin borçlarının bulunmaması da aranan şartlar arasındadır.

Boşanan kadınların babalarından emekli maşı alması için nasıl başvuru yapması gerekir?

Boşanan kadınlar, boşanma belgelerini aldıktan sonra, SGK İl Müdürlüklerine başvuru yapmalıdır. Ölen baba SSK’lı ise SGK İl Müdürlüklerine, ölen baba Bağ kurlu ise BAĞ-KUR dosyasının bulunduğu SGK İl Müdürlüklerine, ölen baba emekli sandığına bağlı ise Emeklilik Genel Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekir. Başvuruların dilekçe ile yapılması ve başvuru sırasında boşanma belgesinin, gelir olmadığını beyan eden belgenin ve vukuatlı nüfus kayıt örneğinin bulunması gerekir. Bu başvurunun ardından gerekli incelemeler yapılır ve 30 gün içinde tarafınıza bildirilir. İncelemelerin sonucu olumlu olursa, Ziraat Bankasına açılmış olan bir hesaba, babanızdan akalan emekli maaşınız her ay düzenli olarak yatırılacaktır. Bu maaş, her yıl enflasyon artış oranına bağlı olarak yılda iki kez zamlanır.

Oyla: post

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara