Emekli Maaşı Hesaplama

BAĞ-KUR Erken Emeklilik Şartları Nelerdir?

BAĞ-KUR, 2008 yılında yapılan reform ile 4B adını almış ve BAĞ-KUR için tüm emeklilik işlemleri SGK tarafından yürütülmeye başlanmıştır. BAĞ-KUR için emekli olma koşulları işe başlama tarihine, cinsiyete ve yatırılan prim gün sayısına göre değişiklik gösterir. BAĞ-KUR için serbest meslek çalışanları, ev hanımları, başka bir işte çalışmayan ancak kendi primimi yatıran kişiler, tacirler, işletme sahipleri ve zanaatkarlar prim yatırabilir. Sizlere genel olarak BAĞ-KUR erken emeklilik şartları hakkında detaylı bilgi sunalım;

BAĞ-KUR erken emeklilik şartları;

BAĞ-KUR’luların emekli olabilmesi için yaş sınırı, prim gün sayısı ve hizmet süresi gibi koşulları yerine getirmesi gerekir. Hizmet süresi, sigortalı olma süresi olarak da ifade edilebilir. Kişi, çalışma hayatına başladığı anda sigortalılığını başlatır ve bununla birlikte sigortalı olma süresi başlar. Çalışma hayatına devam edilse de edilmese de sigortalılık süresi başlangıcından itibaren işlemeye başlar. Prim ödeme gün sayısı ise çalışanların, çalışma hayatı boyunca ödediği toplam primlerin sayısını ifade eder. Sigortalının yaşı ise işe başlama tarihine göre değişiklik göstermektedir. 2000 ve 2008 yıllarında yapılan reformlar nedeniyle porno BAĞ-KUR için emekli olma yaşı değişkenlik göstermiştir. BAĞ-KUR erken emeklilik şartları aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

 • Erkekler için askerlik borçlanması yapılması
 • Kadınlar için engelli çocuk evlat edinilmesi, evlat edinilmesi ya da doğum borçlanması yapılması
 • Kadınlar ve erkekler için yurt dışı borçlanması yapılması
 • Yaş kriterlerine bağlı olarak erken emekli olunması

Askerlik borçlanması ile BAĞ-KUR erken emeklilik şartları nelerdir?

Askerlik borçlanması, BAĞ-KUR sigorta birimine bağlı olarak çalışanların askerde geçirdikleri er, erbaş ya da subaylık okulundaki geçirdikleri süreler için yapılabilen borçlanma türüdür. Bu borçlanma ile BAĞ-KUR’lular erken emekli olabilme hakkına sahip olur. Bu borçlanmanın yapılabilmesi için kişilerin, askerlik boyunca primlerinin ödenmemiş olması gerekir. Askerlik borçlanması iki şekilde yapılabilmektedir. BAĞ-KUR başlangıcı olmadan askere giden ve döndükten sonra BAĞ-KUR’lu olarak çalışmaya başlayan kişiler bu borçlanmayı yaparak sigorta başlangıç tarihlerini geriye çekebilir. Bu durumda, askerliğin başladığı tarih, sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilir ve kişilerin daha erken emekli olması sağlanır.

Askerlik borçlanması BAĞ-KUR başlangıcı yapıldıktan sonra askere gidenler için de geçerlidir. Bu durumda askerde geçirilen sürelerin tamamı ya da bir kısmı borçlanma yapılabilir ancak sigorta başlangıç tarihinin geriye çekilmesi mümkün değildir. Bu şekilde yapılan borçlanmalarda, askerlik süresi kadar prim ödenir ve bu sürenin çalışılmasına gerek kalmadan emekli olma hakkı sağlanır.

Askerlik borçlanmasının yapılabilmesi için kişilerin askerlik borçlanması talep formunu ve kimlik fotokopilerini SGK il ya da ilçe müdürlüklerine teslim etmeleri gerekir. Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından ödenecek olan toplam borçlanma tutarı kişilere bildirilir. Bu tutarı 30 gün içinde ve peşin olarak SGK’ya yatırılması halinde, borçlanma yapılmış sayılır. Zamanında yapılmayan borçlanmalar, geçerli sayılmaz ve yeniden başvuru yapılması gerekir.

Doğum borçlanması ile BAĞ-KUR erken emeklilik şartları nelerdir?

Doğum nedeniyle çalışma hayatına devam edemeyen kadınlar için tıpkı erkeklerde olan askerlik borçlanması gibi bir hak getirilmiştir. Bu kadınlar, doğum borçlanması yaparak erken emekli olma hakkına sahiptir. Engelli çocuk evlat edinen ve normal çocuk evlat edinen anneler için de doğum borçlanması yapma hakkı sunulmaktadır. Doğum borçlanması, 2008 yılına kadar yalnızca SSK çalışanları için geçerliyken 2008 yılından sonra yapılan düzenleme ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı için geçerli sayılmıştır. Yine bu tarihten sonra yapılan düzenleme ile tek çocuk için 2 yıla kadar yapılabilen doğum borçlanması 3 çocuğa ve 6 yıla çıkarılmıştır. Buna göre sigortalı olarak işe başlayan ve doğum nedeniyle çalışamayan anneler, 3 çocuk için toplamda 6 yıla kadar doğum borçlanması yapabilme hakkına sahip olmuştur.

Doğum borçlanmasının yapılabilmesi için annenin doğumdan önce BAĞ-KUR başlangıcını yapmış olması, doğumdan sonra 2 yıl boyunca sigorta primini ödememiş olması, çocuğun sağ olması, evlat edinilen çocukların 2 yaşından küçük olması gerekir. Doğum borçlanması, stajyer olarak işe başlayan kadınlar için erken emeklilik açısından avantaj sağlar. Bu sayede sigorta başlangıç tarihleri geriye çekilebilir. Ancak normal şartlarda işe başlayanla için sigorta başlangıç tarihi öne çekilmez. Yalnızca emekli olmak için tamamlanması gereken prim gün sayısı olduğunda, bu primlerin toplu yatırılması şartıyla avantaj sağlamaktadır. Emekli olmak için eksik kalan primler doğum borçlanması ile toplu olarak yatırılabilir ve çalışılmak zorunda kalınmadan emekli olunabilir.

Doğum borçlanması, bakıma muhtaç olan ya da ağır engeli çocuğu bulunan kadınlar için de geçerlidir. 2008 yılından sonra bu koşulları sağlayan çocukları bulunan kadınların yatırmış oldukları BAĞ-KUR primleri 1,25 üzerinden sayılmıştır. Bu sayede yatırılması gereken toplam prim gün sayısı 4’te bire indirgenmiş olur. Bu durum, erken emeklilik anlamına gelir.

Doğum borçlanmasının yapılabilmesi için doğum borçlanması başvuru formu ve kimlik fotokopisi ile SGK il ya da ilçe müdürlüklerine başvuru yapılması gerekir. Bu başvuru, e-devlet üzerinden de yapılabilmektedir. Başvurunun ardından gerekli incelemeler yapılır ve yatırılması gereken toplam tutar hesaplanır. Bu tutarın 30 gün içinde SGK’ya yatırılması gerekir. Yatırılmayan tutarlar geçerli sayılmaz ve yeniden başvuru yapılması gerekir.

Yurt dışı borçlanması ile BAĞ-KUR erken emeklilik şartları nelerdir?

Yurt dışı borçlanması, T.C. vatandaşı olarak yurt dışında ev hanımı olarak geçirilen süreler ile iş aramak ya da çalışmak için geçirilen sürelerin tamamı için yapılabilen borçlanma türüdür. Bu borçlanma hem kadınlar hem de erkekler için geçerlidir. Yurt dışında ev hanımı olarak geçirilen süreler için ev hanımlarının medeni durumları dikkate alınmaz. Erkekler için de çalışmak için yada iş aramak için geçirilen süreler geçerli sayılmaktadır. Bu sürelerin belgelendirilmesi koşulu ile borçlanma yapılması ve erken emekli olunması mümkündür. BAĞ-KUR sigorta birimine bağlı olan kişiler, bu sürelerin geçirildiğine dair belgeleri, yurt dışı borçlanma başvurusu belgesi ve kimlik fotokopisi ile SGK il ya da ilçe müdürlüklerin başvuru yapmalıdır. Bu başvurunun ardından, borçlanılabilecek olan süreler ve bu sürelere ait olan prim tutarları hesaplanır. Bu tutarın 30 gün içinde ve peşin olarak SGK hesaplarına yatırılması gerekir.

Kısmi emeklilik ile BAĞ-KUR erken emeklilik şartları nelerdir?

Kısmi emeklilik, belirli bir süre çalıştıktan sonra belirli bir prim gün sayısına ulaşanların, normal şartlarda emekli olanlara göre daha erken yaşlarda emekli olabilmesi anlamına gelir. Daha az prim gün sayısı ve daha erken yaşta emekli olmak için işe başlangıç tarihleri esas alınır. BAĞ-KUR için 2000 yılından önce, 2000-2008 yılları arsında ve 2008 yılında sonra olmak üzere üç farklı dönem mevcuttur. Bu dönemlerin her biri için kısmi emeklilik imkânı sunulmuştur. Sizlere kısmi emeklilik ile BAĞ-KUR erken emeklilik şartlarını açıklayalım;

 • 3600 günle kısmi emeklilik şartları;

3600 gün prim yatırarak erken emekli ola şansı, yalnızca SSK için sunulmuştur. 2000 yılından önce sigortalı olanlar için geçerli olan bu hak, BAĞ-KUR için tanınmamaktadır. BAĞ-KUR için 4500 günle ya da 5400 günle kısmi emeklilik imkânı tanınmıştır.

 • 4500 günle kısmi emeklilik şartları;

08.09.1999 be 30.04.2008 tarihleri arasında sigorta başlangıcı yapılan BAĞ-KUR’lu kadınlar ve erkekler için 4500 günle kısmi emekli olma imkânı tanınmaktadır. Buna göre; bu tarihler arasında işe başlayan kadınlar için 4500 gün prim ödenmesi ve 58 yaşına gelinmesi koşulu ile erken emeklilik imkânı sunulmaktadır. Aynı tarihler arasında işe başlayan erkek BAĞ-KUR’lular için de 4500 gün prim yatırarak 60 yaşında erken emekli olma imkânı sunulmaktadır.

 • 5400 günle kısmi emeklilik şartları;

BAĞ-KUR’lular için 5400 gün prim ödeyerek erken emekli olma hakkı da tanınmıştır. Burada, işe başlama tarihi önem kazanır. Buna göre;

 • 09.1999 tarihinden önce işe başlayan kadın BAĞ-KUR’lular 5400 gün prim ödeyerek, 15 yıllık sigortalı olma süresini doldurduktan sonra 50 yaşına, erkekler ise 5400 gün prim ödeyerek 15 yıllık süresini doldurduktan sonra 55 yaşına geldiğinde emekli olmaya hak kazanır.
 • 09.1999 tarihinden sonra işe başlayan kadın BAĞ-KUR’luların emekli olabilmesi için 5400 gün prim yatırmış olması ve 60 yaşını tamamlamış olması gerekir. Erkelerin de 5400 gün prim yatırmış olması ve 62 yaşını tamamlaması halinde erken emekli olabilmesi mümkündür. Bu tarihten sora, sigortalı olma süresi şartı aranmaz.
 • 04.2008 tarihinden sonra işe başlayan kadın BAĞ-KUR’luların 5400 günle emekli olabilmesi için 61 yaşına gelmesi ve 15 yıllık sigortalı olma süresini doldurmuş olması gerekir. Erkeklerin ise 15 yıllık sigortalı olma süresi ile birlikte 5400 gün prim yatırmış olması ve 63 yaşına gelmesi halinde, erken emekli olabilmesi mümkündür.

Yukarıdaki şartları sağlayamayan kadın ve erkeklerin 5400 günü doldurmasına göre emekli olma yaşı aşağıdaki gibidir;

Kadın BAĞ-KUR’lular için 5400 günün doldurulması;

 • 04.2002 ve 23.05.2005 tarihleri arasında ise emekli olma yaşı 52,
 • 05.2005 ve 23.05.2008 tarihleri arasında ise emekli olma yaşı 54,
 • 05.2008 ve 23.05.2011 tarihleri arasında ise emekli olma yaşı 56,
 • 05.2011 tarihinsen sonra ise emekli olma yaşı 58 şeklindedir.

Erkek BAĞ-KUR’lular için 5400 günün doldurması;

 • 05.2002 ve 23.04.2005 tarihleri arasında ise emekli olma yaşı 56,
 • 05.2005 ve 23.05.2008 tarihleri arasında ise emekli olma yaşı 57,
 • 05.2008 ve 23.05.2011 tarihleri arasında ise emekli olma yaşı 58,
 • 05.2011 ve 23.05.2014 tarihleri arasında ise emekli olma yaşı 59,
 • 05.2014 tarihinden sonra ise emekli olma yaşı 60 şeklindedir.
Oyla: post

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara