Emekli Maaşı Hesaplama

BAĞ-KUR Emekli Maaşı Hesaplama Tablosu

BAĞ-KUR için emekli maaşı hesaplama yapılırken, tıpkı SSK’da olduğu gibi 3 farklı dönem esas alınır. Bunun nedeni hem 2000 yılında hem de 2008 yılında yapılan düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler ile emekli olma koşulları değişmiş ve emekli maaşı hesaplama formülleri güncellenmiştir. Bu üç dönem için de emekli maaşı nasıl hesaplanır, bu üç dönemin farkları nelerdir açıklayalım;

BAĞ-KUR 2000 öncesi dönemin emekli maaşı hesaplama tablosu;

BAĞ-KUR’da 2000 öncesi dönemde işe başlayanlar için farklı hesaplama formülleri kullanılır. Bu dönemde BAĞ-KUR için basamak sistemi geçerlidir. Basamak sistemi 1’den 24’e kadar olan basamaklarda prim yatırılması anlamına gelir. BAĞ-KUR’lu çalışan ne kadar yüksek basamaktan prim yatırırsa, alacağı emekli maaşı da o kadar yüksek olacaktır.

Bu dönemde 4B emekli maaşı hesaplama için kullanılan formüller şöyledir;

 • Tam aylık = gösterge rakamı X aylık bağlama oranı
 • Kısmi aylık = tam aylık X dönem ağırlığı
 • Dönem ağırlığı = 2000 öncesi dönem için yatırılan prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı

Bu formüllerde kullanılan gösterge rakamı, 2000 öncesi yatırılan basamak kazancını ifade eder. Kanunda yer alan gösterge tablosundan elde edilen bu rakam için son 1 yılda yatırılan basamağın kazancına bakılır. Bu kazanca tablodaki en yakın değer, gösterge rakamı olarak kullanılır.

Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı ise %70’dir. Ancak bu oran, 25 yıl boyunca çalışmış olanlar için geçerlidir. 25 yıldan fazla çalışılan her tam yıl başına aylık bağlama oranı %1 oranında artırılmaktadır. 25 yıldan eksik çalışılan her tam yıl için de aylık bağlama oranı %1 oranında eksiltilecektir. Kadınların 50 yaşını erkeklerin de 55 yaşını doldurmuş olmasına göre de aylık bağlama oranı arttırılmaktadır. Buna göre 50 yaşından fazla çalışan kadınlar ve 55 yaşında fazla çalışan erkekler için her tam yıl başına aylık bağlama oranı %1 oranında arttırılacaktır. Bu yaşlardan küçük olanlar için aylık bağlama oranında eksiltme yapılmaz. 2000 öncesi dönemde aylık bağlama oranı en fazla %90’a kadar artırılabilir.

BAĞ-KUR 2000-2008 arası dönemin emekli maaşı hesaplama tablosu;

Bu dönemde BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplama için gösterge rakamı yerine güncelleme katsayısı kullanılmaktadır. 2000 yılından başlayarak her yılın kazançları 2008 yılına kadar güncellenir. Güncellenmiş olan kazançların ağırlıklı ortalaması hesaplanır ve tablodaki değere karşılık gelen rakam ile aylık bağlama oranı çarpılır.

Bu dönemdeki güncelleme katsayısı için bir önceki yılın TÜFE ve büyüme hızı rakamları kullanılır. Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı ise ilk 10 yıl için %3,5, sonraki 15 yıl için her tam yıl başına yani 360 günde bir %2 ve 25 yıldan fazla yatırılan her 360 gün başına %1,5 olarak alınmaktadır. Görüldüğü gibi aylık bağlama oranı ilk dönemdeki gibi yüksek değildir. Bu durum 2000-2008 arası dönemde yatırılan kazançlar için daha düşük emekli maaşı alınacağını gösterir. Bu dönem için kullanılan formüller ise şöyledir;

 • Tam aylık = ağırlıklı ortalama X aylık bağlama oranı
 • Kısmi aylık = tam aylık X dönem ağrılığı
 • Dönem ağrılığı = 2000-208 arası dönemde yatırılan prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı

2000-2008 arası dönem için de BAĞ-KUR’da basamak sistemi geçerlidir. Prim yatırmış olduğunuz basamak ne kadar yüksekse, alacağınız emekli maaşı da o akar yükselir.

BAĞ-KUR 2008 sonrası dönemin emekli maaşı hesaplama tablosu;

2008 yılından sonra BAĞ-KUR içinde tıpkı SSK’da olduğu gibi asgari brüt ücret uygulamasına geçilmiş ve basamak sistemi kaldırılmıştır. Buna göre; devlet tarafından belirlenmiş olan alt sınır ve üst sınırda prim yatırılması sağlanır. Bu nedenle en düşük emekli maaşı tutarı, 2008 sonrası yatırılan kazançlar için hesaplanır.

2008 sonrası dönemde BAĞ-KUR için emekli maaşı hesaplama yapılırken kullanılan aylık bağlama oranı %50’ye düşürülmüştür. Ayrıca ağırlıklı ortalamanın bulunabilmesi için kullanılan güncelleme katsayısı için kullanılan TÜFE ve büyüme hızı değeri, büyüme hızının %30’a düşürülmesi ile elde edilir. Bu dönemde kullanılan formüller şöyledir;

 • Tam aylık = ağırlıklı ortalama X aylık bağlama oranı
 • Kısmi aylık = tam aylık X dönem ağrılığı
 • Dönem ağırlığı = 2008 sonrası yatırılan prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı

Tüm dönemler için kazançları olan kişilerin emekli maaşı hesaplanırken öncelikle her dönemin kısmi aylığı bulunur. Bu kısmi aylıklar güncellenir ve toplanır. Elde edilen rakama son yapılan zamlar ve ek ödeme tutarı da dahil edilerek, emekli maaşı hesaplanmış olur.

BAĞ-KUR için tüm dönemlerin emekli maaşı hesaplama tablosu;

 1. 2000 öncesi dönem- ABO=%70-Gösterge katsayısı=Gösterge tablosundan bulunur.
 2. 2000-2008 arası dönem-ABO=İlk 10 yıl için %35, sonraki 15 yıl için %2, sonraki 25 yıl için %1,5 artırılır.-Güncelleme katsayısı=TÜFE ve büyüme hızı ile bulunur.
 3. 2008 sonrası dönem-ABO=%50-Güncelleme katsayısı=Tüfe ve büyüme hızının %30’u alınarak bulunur.

BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplama için isterseniz e-devlet sistemini kullanabilir, isterseniz de SGK’nın internet sitesinden faydalanabilirsiniz. Buradan yapacağınız hesaplamalar, emekli olduğunuzda alacağınız net maaş değerini göstermez. Net maaşınızın hesaplanabilmesi için emeklilik kriterlerini yerine getirmiş olmanız ve gerekli evrakları teslim etmiş olmanız gerekir. Online hesaplamalar, yalnızca 5400 günden fazla prim yatıranlar için yapılabilir.

Oyla: post

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara