Emekli Maaşı Hesaplama

4A Emekli Maaşı Hesaplama Örneği Kuruşu Kuruşuna Hesapladık!

SSK için yani yeni adıyla 4A için emekli maaşı hesaplanırken 2000 öncesi dönem, 2000-2008 arası dönem ve 2008 sonrası dönem için farklı formüller kullanılır. Bu formüllere göre hesaplanan kısmi emekli maaşı da farklıdır. Her üç dönemin kısmi emekli maaşı toplandıktan sonra son yapılan zamlar ve ek ödeme tutarı da maaşa eklenir ve net emekli maaşı hesaplanmış olur.

emeklimaasihesaplama.com olarak 4A ve engelli/malul emekli maaşınızı kuruşu kuruşuna hesaplıyoruz. Bunun için tarafımıza bir adet “Hesaplama Talep Formu” göndermeniz yeterlidir. Bu formda bulunan bilgiler ve hizmet dökümü belgeniz ile emekli maaşınızı hesaplıyor ve tarafınıza iletiyoruz. Bu sayede SGK tarafından bağlanan emekli maaşıyla karşılaştırma yapma imkanına sahip olursunuz. Sizlere tarafımıza iletilmiş olan bir formla göre yapmış olduğumuz emekli maaşı hesaplama ile SGK tarafından verilen maaş arasında fark olup olmadığını bir örnekle açıklayalım;

4A emekli maaşı nasıl hesaplanır;

Ahmet Bey, 20.08.1958 doğumludur. 01.01.2013 tarihinde tahsis talep dilekçesini vermiştir. 2000 yılından önce çalışmaya başlamış olan Ahmet Bey’in ne kadar emekli maaşı alacağınızı hesaplayalım;

Hesaplamaya esas bilgiler;

 • Doğum tarihi; 20.08.1958
 • Aylık talep tarihi; 01.01.2013
 • 2000 öncesi yatırılan prim gün sayısı; 669
 • 2000-2008 arası yatırılan prim gün sayısı; 3029
 • 2008 sonrası yatırılan prim gün sayısı; 1305
 • Gösterge rakamı; 9475
 • 2000 öncesi dönem için aylık bağlama oranı; %60
 • 2000-2008 arası dönem için aylık bağlama oranı; %41
 • 2008 sonrası dönem için aylık bağlama oranı; %27,80

Yukarıdaki bilgilere göre her dönem için kısmi emekli maaşını hesaplayarak, 2013 yılında Ahmet Bey’in ne kadar emekli maaşı alması gerektiğini hesaplayalım;

2000 öncesi dönem için emekli maaşı hesaplama;

Ahmet bey 2000 öncesi dönemde toplam 669 gün prim yatırmıştır. Bu primlerin yıllara göre yatırılan kazançlarının toplamı ile birlikte hesaplama yapılır. Bu dönemde emekli maaşı hesabı için kullanılan formül;

Tam aylık = gösterge X katsayı X aylık bağlama oranı şeklindedir.

Kısmi emekli maaşı = Tam aylık X Dönem ağırlığı (2000 öncesi dönem için yatırılan toplam prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı)

Bu formüllere göre kullanılacak katsayı rakamı 12.000 şeklindedir. Gösterge rakamı ise yıllara göre toplam kazanç miktarı üzerinden, gösterge tablosundan bulunmuştur. Buna göre Ahmet beyin kazançlarının yıllara dağılımı şu şekildedir;

 • 1992 yılı için 30 gün prim yatırılmıştır ve kazanç tutarı 801 liradır
 • 1978 yılı için 211 gün prim yatırılmıştır ve kazanç tutarı 23.210 liradır.
 • 1977 yılı için 360 gün prim yatırılmıştır ve kazanç tutarı 21.600 liradır.
 • 1976 yılı için 68 gün prim yatırılmıştır ve kazanç tutarı 2.720 liradır.

Ahmet beyin 2000 öncesi dönem için toplam kazanç tutarı 48,331 liradır. Bu kazanca göre gösterge tablosundan gösterge rakamının bulunması gerekir. Gösterge rakamının bulunması için son 10 yıllık kazançların toplamının 10’a bölünmesi ile ortalama yıllık kazanç hesabı yapılmalıdır. Eğer son 10 yıl kazancınız yoksa, son 5 yıllık kazanca bakılır ve toplam kazancın 5’e bölünmesi ile ortalama yıllık kazanç hesaplanabilir. Ahmet beyin 2000 öncesi dönemde yalnızca 4 yıl için 669 gün prim yatırmış olması nedeniyle ortalama yıllık kazancı = (kazançlar toplamı X 2000 öncesi yatırılan prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı) X 360 şeklinde hesaplanmalıdır. Bu formüle göre elde edilen rakam doğrultusunda, tablodaki gösterge rakamı değeri 9475 olarak belirlenir.

Sıra geldi aylık bağlama oranının hesaplanmasına. Bu dönem için kullanılan aylık bağlama oranı %60 şeklindedir. Bu dönem için 5000 günden fazla prim ödeyen kişilerin aylık bağlama oranları her 240 gün için %1 olarak artırılmaktadır. Ayrıca erkeklerde 55, kadınlar 50 yaşın üzerinde çalışan kişiler için her tam yıl başına aylık bağlama oranı %1 artırılmaktadır. Bu dönemde malulen emekli olacak kişiler aylık bağlama oranı %70 olarak başkasının bakımına muhtaç kişiler ise %80 olarak kullanılmaktadır. Bu dönemde Ahmet beyin emekli maaşı hesaplaması için kullanılacak olan aylık bağlama oranı %60’dır.bu verilere göre ilk dönem için kısmi emekli maaşı şöyle hesaplanır;

Tam aylık = 9475 X 12000 X 0,60 = 68.220,00 TL

Dönem ağırlığı = 669 / 5003 = 0,133

Kısmi aylık = 68,22 X 0,133 = 90,73 liradır.

2000-2008 arası dönem için emekli maaşı hesaplama;

Bu dönem için Ahmet Bey’in yatırmış olduğu toplam prim gün sayısı 3029’dur. Bu dönem için hesaplama yapılırken gösterge rakamının yerine güncelleme katsayısı kullanılmaktadır.

Bu dönemde emekli maaşını hesaplayabilmek için;

Tam aylık = (Ortalama yıllık kazanç X aylık bağlama oranı)

Kısmi aylık = Tam aylık X dönem ağırlığı formülleri kullanılır. Buna göre Ahmet beyin ortalama yıllık kazancını hesaplayalım;

 • 2000 yılında yatırılan 240 gün için güncellenmiş kazanç 1.935.339.711,00 lira
 • 2001 yılında yatırılan 360 gün için güncellenmiş kazanç 2.975.627.789,00 lira
 • 2002 yılında yatırılan 360 gün için güncellenmiş kazanç 3.384.271.238,00 lira
 • 2003 yılında yatırılan 360 gün için güncellenmiş kazanç 3.219.662.073,00 lira
 • 2004 yılında yatırılan 360 gün için güncellenmiş kazanç 3.539.033.086,00 lira
 • 2005 yılında yatırılan 360 gün için güncellenmiş kazanç 3.644,44 lira
 • 2006 yılında yatırılan 360 gün için güncellenmiş kazanç 5.306,85 lira
 • 2007 yılında yatırılan 359 gün için güncellenmiş kazanç 4.788,70 lira
 • 2008 yılının Ekim ayına kadar 270 gün için yatırılmış olan güncellenmiş kazanç 5.690,66 liradır.

Bu dönemdeki ortalama yıllık kazancı hesaplayabilmek için 2000 yılından 2098 yılına kadar olan güncellenmiş kazançları toplamak ve 360 ile çarpmak gerekir. Buna göre;

Ortalama yıllık kazanç; 15.053.953.327,65 X 360 = 541,95 şeklinde hesaplanır.

Tam aylık ise 541,95 x 0,41 = 222,19 liradır.

Kısmi aylık = 222,19 X 0,605 = 134,42 liradır.

Burada kullanılan aylık bağlama oranı %60 olarak alınır. Bakıma muhtaç kişiler için kullanılan oran ise %70’dir. Ancak 9000 günden az yatırılan her tam yıl başına aylık bağlama oranı %1 azaltılmaktadır. Ahmet beyin bu dönemde yatırmış olduğu prim 9000 günü bulmadığı için her tam yıl başına %1 azaltılarak %41 olarak hesaplanmıştır.

2008 sonrası dönem için emekli maaşı hesaplama;

2008 sonrası dönem için kullanılan emekli maaşı hesaplama formülü ise Aylık Ortalama Kazanç X Aylık Bağlama Oranı şeklindedir. Buradaki aylık ortalama kazanç için yine güncelleme katsayısı kullanılmaktadır. 2008 yılının Ekim ayından itibaren 2013 yılına kadar olan tüm kazançların güncellenmesi gerekir. Bu güncelleme rakamları bir önceki yılın TÜFE ve büyüme hızının %30’una göre hesaplanmaktadır. Buna göre Ahmet beyin 2008 yılından sonraki kazançları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

2008 yılı için ekim ve aralık sonuna kadar yatırılan 90 gün prim için güncellenmiş kazanç 2.734,89,00 liradır.

 • 2009 yılında yatırılan 255 gün için güncellenmiş kazanç 7.688,61 liradır.
 • 2010 yılında yatırılan 360 gün için güncellenmiş kazanç 10.787,54 liradır.
 • 2011 yılında yatırılan 360 gün için güncellenmiş kazanç 10.469,42 liradır.
 • 2012 yılında yatırılan 240 gün için güncellenmiş kazanç 7.743,52 liradır.

Bu verilere göre ortalama aylık kazanç; 36.689,09 X 0.260 = 9.539.16 X 30 = 286,174 şeklindedir.

Ortalama aylık kazancın hesaplanması için kullanılan formül = (güncellenmiş kazançlar toplamı X 2008 yılından sonra yatırılan prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı) X 30 şeklindedir.

Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı ise %27,80’dir. Normal şartlarda bu dönem için aylık bağlama oranı %40’dır. Başkasının bakımına muhtaç olan kişiler için ise %50 olarak alınır. Ancak 7200 gün prime kadar bu oran geçerlidir. 9000 günden fazla yatırılan her tam yılbaşına aylık bağlama oranı %2 oranında artırılacaktır. 7200 günden eksik olan her tam yıl için de eksiltme yapılır. Buna göre Ahmet Bey’in aylık bağlama oranı 1305 gün üzerinden hesaplanmıştır ve %27,80 bulunmuştur.

Tam aylık = ortalama aylık kazanç X aylık bağlama oranı formülüne göre; 286,174 X 0,278 = 79,55 liradır.

Kısmi aylık ise = 79,55 X 0,260 = 20,683 lira olarak hesaplanır.

Ahmet Bey’in her üç dönem için kısmi aylıkları da belirli katsayılar ile güncellendikten sonra toplanır. Bu toplamın ardından elde edilen rakam 718,82 liradır. Bu rakamın üzerine ek ödeme tutarı ve 2013 yılı zamları da eklenmiş ve alacağı rakam net olarak belirlenmiştir.

Emeklimaasihesaplama.com üzerinden Ahmet Bey’in 2013 yılına ait olan maaşı hesaplandığında 718,82 lira olarak belirlenmiştir. Ancak e-devlet üzerinden 2013 yılının ilk maaşına bakıldığında SGK tarafından 718,02 lira olduğu hesaplanmıştır.

Bizim hesaplama tablomuz ise aşağıdadır ;

Yukarıda da görüldüğü gibi bizim hesapladığımız tutar ile SGK tarafında yatırılan tutar arasında 0,8 liralık bir fark vardır. Manuel hesaplamalarda hata yapma payı yüksektir ancak bizim tarafımızdan yapılan maaş hesaplamaları uzmanlar tarafından tek tek yapılır ve en az 3 kez kontrol edilir. Bu nedenle hesapladığımız maaş tutarının yanlış olması mümkün değildir. Uzmanlarımız tarafından hesaplanan emekli maaşına göre Ahmet Bey’in alacağı ek ödeme tutarı 2013 yılı için 28,75 lira olmalıdır. Ancak yukarıda da görüldüğü gibi ek ödeme rakamı 28,72 lira ödenmektedir. Bu rakamlar küsurat gibi görünse de yıl bazında baktığımızda büyük farklar ortaya çıkar.

Uzmanlarımız tarafından hazırlanan Ahmet Bey’in 2018 yılı güncel emekli maaşı ise 1.534,08 lira olmalıdır. Ancak en başlarda oluşan 0,8 liralık fark, güncel emekli maaşının daha düşük olmasına neden olmuştur.

Oyla: post

Yorumlar (15 yorum)
demir aktürk
demir aktürk Cevapla
- 19:01

selamlar. ben sizlere gerekli bilgilerini yazsam acaba alacağım maaşımı size zahmet bana hesaplayabilir misiniz. Yaklaşık 30 yıldır çalışıyorum. bunun 1230 günü memur olarak kalan kısımları ise işçi statüsünde kamuda çalışıyorum. ilginize teşekkürler.

  Sosyal Güvenlik Uzmanı
  Sosyal Güvenlik Uzmanı Cevapla
  - 05:44

  Hesaplama formlarımız aracılığı ile hesaplama yaptırabilirsiniz.

Ercan Karakaya
Ercan Karakaya Cevapla
- 08:15

Merhaba Bu formatı excell olarak paylaşabilir misiniz.

  Sosyal Güvenlik Uzmanı
  Sosyal Güvenlik Uzmanı Cevapla
  - 08:47

  Hesaplama raporumuz pdf formatındadır. Siz excell’e çevirebilirsiniz.

AHMET
AHMET Cevapla
- 16:06

iyi günler sizi biraz yoracağım fakat benim için çok önemli sizce benim emekli maaşım ne kadar olur 2019 göre ben 1966 doğum luyum 1.10.1990 yılında sigorta girişim askerlik borçlanması yapınca 1.4.1989 a geriliyor buna göre 5450 gün den emekliyim normalde 51 yaşında emekli olmam lazım
prim eksıklığınden dolayı olamadım
Benim ssk 2000 öncesi 638 günüm
Bağkur 2008 sonrası 945 gün
Yurtdışı 2011 den sonra 3870 gün bu yıl sonunda yatacak günlük 27.28 yatırırsam ne kadar maaş alırım
27.28 değil de yüzde elli artırırsam yani (40.96)günlük yatırırsam ne kadar fark eder
yardım larınız şimdiden teşekkür ederim saygılar sunarım

  Sosyal Güvenlik Uzmanı
  Sosyal Güvenlik Uzmanı Cevapla
  - 10:51

  Ahmet Bey,

  Emekli maaşınızın borçlanmalar sonrası nasıl etkileneceğini hesaplayabilmemiz için form aracılığı ile tüm bilgileri bize göndermeniz gerekiyor. Borçlanmayı asgariden mi tavandan mı yapabileceğinizi hesaplama sonrası öğrenebilirsiniz.

  Saygılarımızla.

   AHMET AKALIN
   AHMET AKALIN Cevapla
   - 11:58

   Belgeleri ve formu doldurdum yolladım
   Sizi

AHMET AKALIN
AHMET AKALIN Cevapla
- 15:07

Belgeleri ve formu doldurdum yolladım Size
Eğer elinize geçmedi ise tekrar yollayabirim
Hayırlı pazarlar

nusret karkın
nusret karkın Cevapla
- 11:02

tabloyu nerden indirebiliriz. link verseniz. teşekürler

aysun
aysun Cevapla
- 08:22

merhaba ben şunu sormak istiyorum kendi maaşımı hesaplamaya çalışırken yukarıdaki bir durum dikkatimi çekti 2000-2008 arası hesaplamada tam aylığı bulmak için yapılan toplama paradan 6 sıfır atıldığı için gerçek ödenen rakamı yansıtmıyor; bu şekilde yapılan toplamada 15053953327,65 çıkarken 2004 e kadar olan rakamlardan 6 haneyi atınca tutar 28794 olarak değişiyor yani ortalama bu durumda 1036 oluyor ki bu da tam aylık ve kısmi aylık tutarını değiştiriyor.Eğer hesaplama sizin yukarıda ki şekilde belirttiğiniz gibi oluyorsa bu duruma itiraz hakkımız yokmu?
Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

vily
vily Cevapla
- 15:02

merhaba, tabloyu pdf ortamında bana iletmeniz mümkün müdür?

gülden
gülden Cevapla
- 13:23

merhaba, size nasıl ulaşabilirim ?

ABDULLAH
ABDULLAH Cevapla
- 21:44

Merhaba
geçen ay emekli oldum fakat bana bağlanan aylık beklediğimden düşük geldi.
bunu nasıl teyit edebilirim veya siz hesaplayabilirmisiniz.

murat koca
murat koca Cevapla
- 14:30

Üstad çok güzel bir çalışma yapmışsınız. uzun süredir arıyordum böyle birşeyi, tablonun excel dosyası mevcutmudur acaba. mümkünse mail atabilirmisiniz. teşekkürler.

Orhan Çağman
Orhan Çağman Cevapla
- 00:11

Emekli Maaşımı Kendim de hesaplayabilirmiyim?
Öncelikle sizlerin hesaplamasını ve hesaplama yaptığınız excel tablosunu tarafıma email olarak gönderilmesini, kendimin de yaparak emin olmak istiyorum. Ücretinide bildirirseniz memnun olurum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara