Emekli Maaşı Hesaplama

4A, 4B ve 4C Emekli Maaşı Hesabı Nasıl Yapılır?

Emekli maaşı hesaplama işlemleri, sigorta başlangıç tarihinize ve prim yatırma dönemlerinize göre değişiklik gösterir. Ayrıca her sigorta birimi için yapılan hesaplama işlemleri farklıdır. Emekli olma koşullarına bağlı olarak da değişen bu hesaplama işlemleri, her döneme ait formüller ile yapılır. 2000 öncesi dönem, 2000-2008 arası dönem ve 2008 sonrası dönem için yapılan hesaplamalar farklılık gösterir. Bununla birlikte 4A, 4B ve 4C için de hesaplama kuralları farklıdır. Bu üç sigorta biriminden birine sahipseniz ve emekli maaşınızın nasıl hesaplanacağını merak ediyorsanız, ayrıntıları bu makalemizden öğrenebilirsiniz.

4A, SSK için emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

SSK için emekli maaşı hesaplama yapılırken işe ne kadar prim yatırdığınıza ve bu primleri hangi dönemlerde yatırdığınıza bakılır. Bu bilgileri, hizmet dökümü belgenizden alabilirsiniz. Bu belgeyi e-devlet üzerinden kolayca alabilirsiniz. SSK için üş farklı döneme göre, farklı formüller kullanılarak hesaplama yapılır. Bunları açıklayalım;

  • 2000 öncesi dönem için emekli maaşı hesaplama yapılırken;

Aylık bağlama oranı, gösterge rakamı ve katsayı kullanılmaktadır. Bu üç verinin çarpımı ile 2000 öncesi dönemde olan çalışmalarınıza ait olan maaşınız hesaplanır. Katsayı 12000 olarak kullanılır. Gösterge rakamı, ortalama yıllık kazancınıza göre bir tabloya bakılarak elde edilir. Özel sektörde çalışanlar için gösterge tablosu, kamu sektöründe çalışanlar için de üst gösterge tablosu geçerlidir. Bu tablolar kanunun ilgili ekinde yer almaktadır. Son 10 yılın kazançlarının toplanarak 10’a bölünmesi ile ortalama yıllık kazanç elde edilir. Bu rakama tablodaki en yakın değer belirlenir ve bu değer, gösterge rakamı olarak kullanılır.

Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı %60’dır. Ayrıca kadınlarda 50 yaşın üzerinde erkeklerde ise 55 yaşın üzerinde olan her fazla çalışılan yıl için %1 oranında aylık bağlama oranı artırılmaktadır. Bununla birlikte 5000 günden fazla ödenen her 240 gün başına aylık bağlama oranı yine %1 oranında artırılmaktadır.

  • 2000-2008 arası dönem için emekli maaşı hesaplama yapılırken;

Bu dönemde hesaplama yapılırken ortalama yıllık kazanç ve aylık bağlama oranı çarpılır. Bu sayede bu döneme ait olan emekli maaşınız hesaplanmış olur. Ortalama yıllık kazancın bu dönemde hesaplanabilmesi için güncelleme katsayısı kullanılır. Güncelleme katsayısı ise TÜFE ve büyüme hızı rakamlarına göre belirlenir. 2000 yılından başlayarak her yılın kazancı, güncelleme katsayısı ile güncellenir ve toplanır. Toplanan rakam ayık bağlama oranı ile çarpıldıktan sonra 360 ile çarpılır ve yıllık ortala kazanç hesaplanmış olur. Güncelleme katsayısı, her yılın açıklanmış TÜFE ve büyüme hızı rakamlarına göre değişmektedir.

Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı ise ilk 3600 gün için %3,5, bundan sonra yatırılan her 5000 için %2 ve bundan sonraki her 9000 gün için %1,5 oranındadır. Yani 3600 gün prim yatıran birinin aylı bağlama oranı bu dönem için %35 olacaktır.

  • 2008 sonrası dönem için emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

2008 sonrasında olan çalışmalarınız için emekli maaşı hesaplama yapılırken ortalama aylık kazanç ve aylık bağlama oranı çarpılır. Buradaki ortalama aylık kazancın bulunabilmesi için yine güncelleme katsayısı kullanılır. Ancak bir önceki döneme göre farkı; güncelleme katsayısının TÜFE ve büyüme hızının %30’u olarak alınmasıdır. Buna göre her yılın kazancı bir önceki yılın TÜFE ve büyüme hızının %30’u rakamlarına göre güncellenir ve toplanır. Toplanan güncellenmiş kazançlar, aylık bağlama oranı ile çarpılır ve buradan elde edilen rakamın 30 ile çarpılması sonucunda ortalama aylık kazanç hesaplanmış olur.

Aylık bağlama oranı ise bu dönemde daha düşüktür. %40 olarak kullanılan aylık bağlama oranı 7200 günden fazla yatırılan her tam yıl için %2 oranında artırılmaktadır.

Not: bu üç döneme bakıldığında, en düşük emekli maaşının 2008 sonrası kazançlar için en yüksek emekli maaşının ise 2000 öncesi kazançlar için hesaplandığı görülmektedir. Bunun nedeni, 2000 öncesi dönemde kullanılan katsayının ve güncelleme rakamının yüksek olması ve aylık bağlama oranının yüksek kullanılmasıdır.

4B, BAĞ-KUR için emekli maşı hesaplama nasıl yapılır?

BAĞ-KUR için emekli maaşı hesaplama yapılırken, yine 3 dönem esas alınır. Ancak BAĞ-KUR’u olan kişiler primlerini basamak sistemine göre yatırmaktadır. 1’den başlayan basamaklar 24‘e kadar artar. BAĞ-KUR’da ne kadar yüksek basamaktan prim öderseniz o kadar yüksek emekli maaşı alırsınız. 2008 yılından sonra BAĞ-KUR için basamak sistemi kaldırılmış ve asgari brüt ücret sistemine geçilmiştir.

  • BAĞ-KUR’da 2000 öncesi dönem için emekli maaşı hesaplama;

Bu dönemde son bir yıllık prim yatırdığınız basamağa bakılır ve aylık bağlama oranına göre bu basamakta emekli maaşı ödenir. Bu dönemde aylık bağlama oranı %65 olarak kullanılır. Bunun anlamı, en son basamak kazançların %65’inin emekli maaşı olarak bağlanacağıdır.

  • BAĞ-KUR’da 2000-2008 arası dönem için emekli maaşı hesaplama;

Bu dönemde ağırlıklı ortalama ile aylık bağlam oranı çarpılarak emekli maaşı hesaplanır. Ağırlıklı ortalama rakamı ise kazançların güncellenmesi ile bulunur. SSK’da olduğu gibi BAĞ-KUR için de güncelleme katsayısı, bu dönem için TÜFE ve büyüme hızı rakamları kullanılarak elde edilir. Bu dönem için kullanılan aylık bağlama oranı ise %65’dir. Bu dönemde 9000 günden fazla yatırılan her tam yıl için aylık bağlama oranı %2 oranında artırılacaktır.

  • BAĞ-KUR’da 2008 sonrası dönem için emekli maaşı hesaplama;

Bu dönem için emekli maaşı hesaplama yapılırken yine ağırlıklı ortama ve aylık bağlama oranı çarpılır. Ancak SSK’da olduğu BAĞ-KUR’da da bu dönemde kullanılan güncelleme katsayısı farklıdır. Güncelleme katsayısı, bu dönem için TÜFE ve büyüme hızının %30’u kullanılarak elde edilir.

Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı ise %50’dir. 9000 günden fazla yatırılan her tam yıl için aylık bağlama oranı %2 oranında artırılmaktadır.

Not: Görüldüğü gibi BAĞ-KUR için de en kazançlı dönem 2000 öncesi dönemdir. 2008 yılından sonra en düşük emekli maaşı bağlanır. Bunun nedeni hem aylık bağlama oranının azalması hem de güncelleme katsayısının kullanılmasıdır.

4C, Emekli Sandığı için emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Emekli Sandığı için SSK ve BAĞ-KUR’dan faklı olarak hesaplama yapılır. Çünkü devlet memurlarının emekli maaşları kademelerine, unvanlarına, derecelerine, memur maaş katsayısına ve daha pek çok veriye göre değişkenlik gösterir. Ek gösterge rakamı, ek tazminata tutarı, gösterge rakamı, memur maaş katsayısı, taban ve kıdem aylığı, hizmet süresi, derece ve kademe rakamları kullanılarak emekli maaşı hesaplanır. Bu nedenle her memurun alacağı emekli maaşı değişiklik gösterir. Bu rakamların büyük bir kısmı, kanunda belirlenmiş olan tablolardan bulunabilir. Bir devlet memur, kaç yıl çalıştığında ne kadar emekli maaşı alacağını az çok tahmin edebilir.

Oyla: post

Yorumlar (1 Yorum)
Metin YURT
Metin YURT Cevapla
- 18:27

Eski memurun emekli maaşını 5434 e göre yapıyorsunuz.Ancak (Mesela 1990 yılında ilk sigorta girişi olan bir kişi) ekim/2008 den önce sigortalı çalışması olup ekim/2008 den sonra memur olan (5510 4/c) ve bu tarihten sonra (Mesela 10.02.2019 tarihinde) emeklilik talebinde bulunan yeni memurun emekli maaşı nasıl hesaplanacak?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara