Emekli Maaşı Hesaplama

3600 Gün Malulen Emeklilik Maaşı

Malulen emeklilik, çalışırken iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle iş gücü kaybı yaşayan kişilerin, devlet tarafından özel olarak emekli edilmesi anlamına gelir. Malulen emeklilik erken emekli olmanın bir çeşididir. Kanunda yer alan nedenlerle, çalışırken iş kazası ya da meslek hastalığı geçiren kişiler, malulen emekli edilirler ve emekli maaşı almaya hak kazanırlar. Malulen emekli olmanın bazı koşulları vardır. Bu koşulları yerine getiren kişilerin emekli maaşları ise özel formüller ile hesaplanır. Sizlere malulen emeklilik şartları ve malulen emekli maaşı hesaplama hakkında detaylı bilgi verelim;

Malulen emekli maaşı hangi şartlar ile bağlanır?

Bir kişinin malulen emekli olabilmesi ve emekli maaşı alabilmesi için kanunda yer alan hastalıklardan birini geçirmesi koşulu ile aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekir;

 • SSK, BAĞ-KUR ya da Emekli Sandığı sigorta birimlerinde en az 10 yıl boyunca çalışmış olması
 • SGK tarafından belirlenmiş olan sağlık kurulu tarafından verilen raporda, iş gücü kaybının %60 ve üzerinde olduğunu belirtilmiş olması
 • Çalışma hayatı boyunca en az 1800 gün sigorta priminin ödenmiş olması
 • Sigorta primlerinin uzun vadeli sigorta kollarından yani yaşlılık, ölüm ve maluliyet sigortalarını kapsayan primden ödenmiş olması
 • SSK’ya bağlı olarak çalışanların maluliyet nedeniyle işten ayrılmış olması
 • BAĞ-KUR’a bağlı olarak çalışan kişilerin ticari faaliyetlerini sona erdirmiş olması ve BAĞ-KUR prim borcunun bulunmuyor olması
 • Emekli Sandığına bağlı olarak çalışan kişilerin de görevlerine son verilmiş olması gerekir.

Bu şartları taşıyan kişiler, SGK’ya bir dilekçe ile başvuru yapmalıdır. Yapılan başvurunun ardından SGK tarafından belirlenen bir hastaneye yönlendirilirsiniz. Bu hastaneden alacağınız sağlık kurulu raporu sonucunda başvurunuz onaylanırsa, size verilecek olan emekli maaşı hesaplanır ve bir sonraki ay başında hesaplarınıza yatırılır.

3600 günle malulen emekli maaşı nasıl hesaplanır?

Malulen emeklilerin emekli maaşları, normal emeklilik şartlarına göre hesaplanır. Sigorta primleri hangi dönem için yatırılmışsa, o dönemin maaş hesaplama formülleri kullanılır. Malulen emeklilikte daha az prim yatırmış olsanız bile, emekli maaşınız yüksek prim yatırmış gibi hesaplanacaktır. Buna göre;

 • SSK’dan malulen emekli olacakların maaşları 7200 gün üzerinden hesaplanır.
 • BAĞ-KUR’dan malulen emekli olacakların maaşları 9000 gün üzerinden hesaplanır.
 • Emekli Sandığından emekli olacakların maaşları ise 9000 gün üzerinden hesaplanır.

Malulen emekli maaşı hesaplanırken aylık bağlama oranı da yüksek kullanılır. Hesaplamalarda kullanılan ABO, %60’tır. Başkasının bakımına muhtaç olarak emekli olacak malullerde ise aylık bağlama oranı %70 olarak kullanılır.

2000 öncesi dönem için yapılan emekli maaşı hesaplamalarında gösterge rakamı, katsayı ve aylık bağlama oranı çarpılır. Malulen emeklilerin yatırmış olduğu primler 3600 günden, bağlı olduğu sigorta birimine göre 7200 güne ya da 9000 güne yükseltilerek hesaplanır. Prim gününe karşılık gelen gösterge rakamı, gösterge tablosundan bakılarak elde edilir ve emekli maaşı bu şekilde hesaplanır.

2000-2008 arası dönemde yine bağlı olunan sigorta birimine göre 3600 günlük prim günleri 7200 güne ya da 9000 güne eşitlenir. Bu dönemde gösterge rakamının yerine güncelleme katsayısı kullanılır. Güncelleme katsayısı ise TÜFE ve büyüme hızı rakamları kullanılarak elde edilir. Her yılın kazançları güncellendikten sonra ortalama yıllık kazanç hesaplanır ve aylık bağlama oranı ile çarpılarak malulen emekli maaşı hesaplanmış olur.

2008 sonrası işe başlayanlar için de yine güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranı kullanılarak emekli maaşı hesaplanır. Burada kullanılan güncelleme katsayısı TÜFE ve büyüme hızının %30’u kullanılarak elde edilir. Her yılın kazançları güncellendikten sonra ortalama aylık kazanç bulunur ve aylık bağlama oranı ile çarpıldıktan sonra malulen emekli maaşı hesaplanmış olur.

Tüm dönemler içinde en yüksek malulen emekli maaşı 2000 öncesi dönem için hesaplanır. En düşük emekli maaşı ise 2008 sonrası dönem için hesaplanmaktadır.

Malulen emekli maaşı hangi durumlarda kesilir?

Malulen emekli maaşı, kanunda belirtilmiş olan bazı durumların gerçekleşmesi halinde kesilir. Bu durumlar; malulen emekli olan kişilerin yurt dışında çalışmaya başlamış olması, isteğe bağlı olarak malulen emekli maaşının sonlandırılması, malulen emekli olan kişinin sigortalı olarak çalışmaya başlaması, iş gücü kaybının %60’ın altına gerilemesi şeklindedir.

Malulen emeklilik şartlarını taşıyan bazı hatalardan, düzenli olarak sağlık raporu alınması istenir. Özellikle kanser hastalarının iyileşme durumu bulunduğu için, bu raporun 2 yılda bir yenilenmesi gerekir. Sağlık kurulu tarafından yeni verilen raporda, iş gücü kaybının %60’ın altına gerilemesi durumunda, malulen emekli maaşı kesilir.

Malulen emekli maaşı ne kadardır?

Malulen emeklilik koşulları işe başlama tarihlerine göre farklılık gösterir. Bu koşullar hizmet süresi ve prim gün sayısı ile ilgilidir. Genel olarak 3600 günden malulen emekli olan kişilerin 2018 yılında aldıkları emekli maaşları şu şekildedir;

 • SSK’dan 3600 günle malulen emekli olanlar 800-1000 TL
 • BAĞ-KUR’dan malulen emekli maaşı alanlar 800-1000 TL
 • BAĞ-KUR’dan çiftçi olarak malulen emekli olanlar 600-800 TL
 • Emekli Sandığından malulen emekli olanlar ise 1900-2100 TL arasında emekli maaşı alırlar.

Malulen emekli maaşı, normal emeklilerin almış olduğu gibi hesaplandığı için yine normal emeklilerin aldıkları zam oranı üzerinden zamlanır. Malulen emekli maaşlarına da yılda iki kez zam yapılır. Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında yapılan bu zamlar, enflasyon oranına göre uygulanır. 2019 zammı, Ocak ayının 3.ünde TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verilerine göre belirlenecektir.

Oyla: post

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara