Emekli Maaşı Hesaplama

2020 Emekli Sandığı Emekli Maaşı Hesaplama

Emekli Sandığı çalışanları SGK’da 4C sigorta birimine bağlıdır. Emekli Sandığı adı altında çalışan tüm devlet memurlarının emeklilik işlemleri 4C’de yapılır. Devlet memurları SSK ve BAĞ-KUR’dan farklı olarak, emekli olacakları zaman ikramiye ve tazminat gibi ödemeler de alırlar. Devlet memurları için emekli maaşı hesaplama kuralları farklıdır. Farklı dönemler için farklı hesaplama yapılmaz, emekli sandığında dönemler yalnızca kullanılacak aylık bağlama oranı için önem kazanır. Emekli sandığının emekli maaşı hesaplanırken memur maaş katsayısı, derece, kademe gibi veriler kullanılır. Bu verilerin çok büyük bir kısmı kanunda yer alan tablolardan elde edilir. Bu nedenle kullanılacak olan rakamlar bellidir. Ayrıca emekli sandığının emekli maaşlarında çalıştıkları hizmet yılı da etki gösterir. 2020 emekli sandığı emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır ve kriterleri nelerdir açıklayalım;

Emekli Sandığı emekli maaşı hesaplama için kullanılan aylık bağlama oranı nasıldır?

Emekli Sandığı emekli maaşı hesaplanırken aylık bağlama oranı büyük önem kazanır. 4C için aylık bağlama oranları 1999 ve öncesi işe başlayanlar, 1999-2008 arası işe başlayanlar ve 2008 sonrası işe başlayanlar için farklı olarak kullanılır. Her dönem için kullanılan aylık bağlama oranını açıklayalım;

08.09.1999 tarihinden önce işe başlayan devlet memurlarının aylık bağlama oranı;

Bu tarihten önce işe başlayanlar için aylık bağlama oranı hesaplanırken 25 yıllık hizmet süresine bakılır. 25 yıl tam çalışması olanlar için aylık bağlama oranı %75 olarak kullanılır. Bu oran, yaşlılık ve ölüm aylıklarında kullanılır. Bu dönemde işe başlayanların maluliyet aylıkları için kullanılan aylık bağlama oranı ise %70 olarak alınır.

 • Bu tarihte işe başlayanların 25 yılda az çalışması varsa, her tam yıllık az çalışma için aylık bağlama oranı %1 oranında azaltılmaktadır.
 • Bu dönemde işe başlayan devlet memurları 25 yıldan fazla çalışmışlarsa, her tam yıl için aylık bağlama oranı %1 olarak artırılmaktadır.

08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında işe başlayan devlet memurlarının aylık bağlama oranı;

Bu tarihlerde işe başlayan devlet memurları için kullanılan aylık bağlama oranı bir önceki dönemle aynıdır. Buna göre;

 • 25 yıllık tam çalışması olanların aylık bağlama oranı için %75 kullanılır.
 • 25 yıldan eksik çalışması olanların aylık bağlama oranı her tam yıl için %1 oranında azaltılır.
 • 25 yıldan fazla olan çalışmalar için aylık bağlama oranı her tam yıl için %1 oranında artırılır.
 • Malullük aylıkları için aylık bağlama oranı %70 olarak alınırken, yaşlılık ve ölüm aylıkları için aylık bağlama oranı ise %75 olarak kullanılır.
 • Bu tarihlerde işe başlayan devlet memurlarının özel şartlarda emekli olabilmesi için kullanılacak olan aylık bağlama oranı %60’ın altında olamaz. Özel şartlarda emeklilik ise malullük, engelli ve ölüm aylıkları için geçerlidir.

01.05.2008 tarihinden sonra işe başlayan devlet memurları için aylık bağlama oranı;

Bu tarihten sonra işe başlayanlar için kullanılacak olan aylık bağlama oranı %50’dir. Bu oran yaşlılık aylıkları için kullanılmaktadır. Yine özel şartlarda emekli olacaklar için aylık bağlama oranı %60’ın altında olamaz. Bu tarihte sonra işe başlayan ve 25 yılda fazla çalışması olanlar için kullanılacak aylık bağlama oranı her tam yıl için %2 oranında artırılmaktadır.

2020 emekli sandığı emekli maaşı hesaplama için hangi veriler kullanılır?

2020 emekli sandığı emekli maaşı hesaplama işlemlerinde kullanılan veriler, diğer sigorta birimlerinden farklıdır. Bu veriler ile bir devlet memuru ne kadar maaş alabileceğini, işe girdiği tarihten itibaren hesaplayabilir. Emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan veriler ise şöyle sıralanabilir;

 • Çalışan hizmet ayı
 • Çalışılan hizmet yılı
 • Kıdem yılı
 • Emekli maaşını alacağınız tarih
 • Devlet memurunun kademesi
 • Devlet memurunun derecesi
 • Ek gösterge rakamı
 • Makam tazminatı tutarı
 • İkramiye alan devlet memurları için ikramiye alınan toplam yıl sayısı
 • Kanunda yer alan makam tazminatı tutarına denk gelen temsil ve görev tazminatı tutarı

Bu veriler ile SGK’nın internet sitesini kullanarak emekli maaşınızı hesaplayabilirsiniz. Bu verilerin hepsine hizmet dökümü belgenizden ya da çalıştığınız kurumdan ulaşabilirsiniz. SGK’nın internet sitesinden yapacağınız bu hesaplama sonucunda brüt olarak alacağınız emekli maaşını öğrenebilirsiniz.

Yukarıdaki verilerde yer alan ek gösterge rakamı, kanunda yer alan tablolara bakılarak elde edilir. Ek gösterge rakamı, devlet memurunun unvanına göre değişmektedir. Fiili hizmet yılı ve ayı ise çalışılan toplam yıl ve ay sayısını gösterir. Örneğin 26 yıl 7 ay çalışmış olan biri hizmet yılı bölümüne 26, hizmet ayı bölümüne de 7 yazmalıdır. Diğer tazminatlar ise yine kanunda yer alan tablolardan elde edilmektedir. Her tazminatın tutarı, memurun unvanına göre değişecektir.

2020 emekli sandığı emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Devlet memurlarının emekli maaşlarını elden yani manuel olarak hesaplayabilmesi için bazı formülleri bilmesi gerekir. Net emekli maaşınızın ne kadar olduğunu tam olarak öğrenebilmek için SGK’ya emeklilik dilekçenizi vermiş olmanız gerekir. SGK tarafından maaşınız hesaplanırken kullanılan formüller ise aşağıdaki gibidir;

A = Derece/ Kademe için aylık gösterge tutarı = devlet memurlarının derecesi/ kademesi X 2020 için belirtilen memur maaş katsayısı

B = ek gösterge tutarı = kanundaki ek gösterge rakamı X memur maaş katsayısı

C = Taban aylığı tutarı = taban aylığının gösterge rakamı X taban aylığının katsayısı

D = kıdem aylığı tutarı = kıdem aylığı göstergesi X memur maaş katsayısı

E = ek gösterge rakamları = birinci kademenin dördüncü gösterge rakamını ifade eden 1500 + (Başbakanlık müsteşarına ait olan ek gösterge rakamı 8000 X memur maaş katsayısı X aylık bağlama oranı)

Yukarıda verilen formüllerin hesaplanması ve çıkan sonuçların toplaması ile brüt memur emekli maaşı rakamı elde edilir. Başka bir ifade ile devlet memurlarının brüt emekli maaşı;

A+B+C+D+E formülleri ile hesaplanır.

Bu formüllerden elde edilen sonuç için başka bir formül kullanılarak da net emekli maaşı elde edilir.

Devlet memuru net emekli maaşı = brüt aylık tutarı X (hizmet yılı + 50) X aylık bağlama oranı

Bu formül sonucunda elde edilen rakama son yapılan zamlar da eklenir ve net emekli maaşı hesaplanmış olur. Devlet memurlarının emekli maaşlarına yılda iki kez zam yapılır. Bu zamlar, toplu sözleşme sonrasında belirlenir. 2 yılda bir yapılan toplu sözleşme ile hem 6 ayda bir yapılacak olan zam oranı belirlenir hem de enflasyon farkı rakamı belirlenmiş olur. Örneğin; devlet memurlarının emekli maaşlarına 6 ayda bir %5’lik zam yapılacağı belirlenebilir. Enflasyon farkı ise 6 aylık enflasyon rakamının %4’ün üzerinde olması durumunda geçerli olabilir. Bu durumda 6 aylık enflasyon rakamının %6 olması sonucunda, devlet memurlarına %2’lik bir maaş artışı daha yapılır. Devlet memuru maaşları için yapılacak olan bu maaş artışları iki yıllık olarak belirlenir ve 2 yıl içinde değiştirilmez.

Emekli Sandığı çalışanları ne zaman emekli olabilir?

2020 emekli sandığı emekli maaşı hesaplama yapılabilmesi için devlet memurlarının emekliliği hak etmiş olması gerekir. Bunun için de işe başlangıç tarihine göre geçerli olan emeklilik şartlarının tamamlanmış olmasına bakılır. Bir çalışanın, hangi sigorta biriminde olursa olsun emekli olabilmesi için hizmet yılını, yaşı ve prim gün sayısını doldurmuş olmasına bakılır. Ayrıca cinsiyete göre emeklilik yaşı değişiklik gösterecektir. Bu koşullara göre devlet memurlarının emekli olmak için yerine getirmesi gereken şartları aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz;

Kadın devlet memurları için emeklilik şartları nasıldır?

Kadın devlet memurlarının emeklilik şartları işe başlangıç tarihlerine göre değişiklik gösterir. 08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayan kadınlar için yaş ve prim süresi şartı aranmaz. Bu tarihten sonra 20 yılı tamamlayan kadınlar emekli olma hakkı kazanırlar. Bu tarihten sonra işe başlayan ve 20 yılı tamamlamasına 3 yılı kalan kadınların ise emekli olabilmesi için 38 yaşını doldurmuş olması gerekir. 08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayan ve saydığımız bu şartları taşımayan kadınlar ise 25 yılı tamamlamalarına kalan süreye göre farklı koşullarda emekli olacaklardır.

23.05.2002 tarihinde sonra 25 yılın tamamlanmasına kalan süreye göre kadınlar için emeklilik koşulları aşağıdaki şekildedir;

20 yıllık hizmet süresini tamamlayan ve 25 yıl için 2 yıl ve daha az süre kalan kadınlar 40 yaşında emekli olabilir.

20 yıllık hizmet süresini tamamlayan ve 25 yıl için 2 yıldan fazla/ 3 yıldan az süre kalan kadınlar 41 yaşında emekli olabilir.

20 yıllık hizmet süresini tamamlayan ve 25 yıl için 3 yıldan fazla/ 4 yıldan az süre kalan kadınlar 42 yaşında emekli olabilir.

20 yıllık hizmet süresini tamamlayan ve 25 yıl için 4 yıldan fazla/ 5 yıldan az süre kalan kadınlar 43 yaşında emekli olabilir.

20 yıllık hizmet süresini tamamlayan ve 25 yıl için 5 yıldan fazla/ 6 yıldan az süre kalan kadınlar 44 yaşında emekli olabilir.

20 yıllık hizmet süresini tamamlayan ve 25 yıl için 6 yıldan fazla/ 7 yıldan az süre kalan kadınlar 45 yaşında emekli olabilir.

20 yıllık hizmet süresini tamamlayan ve 25 yıl için 7 yıldan fazla/ 8 yıldan az süre kalan kadınlar 46 yaşında emekli olabilir.

20 yıllık hizmet süresini tamamlayan ve 25 yıl için 8 yıldan fazla/ 9 yıldan az süre kalan kadınlar 47 yaşında emekli olabilir.

20 yıllık hizmet süresini tamamlayan ve 25 yıl için 9 yıldan fazla/ 10 yıldan az süre kalan kadınlar 48 yaşında emekli olabilir.

20 yıllık hizmet süresini tamamlayan ve 25 yıl için 10 yıldan fazla/ 11 yıldan az süre kalan kadınlar 49 yaşında emekli olabilir.

20 yıllık hizmet süresini tamamlayan ve 25 yıl için 11 yıldan fazla/ 12 yıldan az süre kalan kadınlar 50 yaşında emekli olabilir.

20 yıllık hizmet süresini tamamlayan ve 25 yıl için 12 yıldan fazla/ 13 yıldan az süre kalan kadınlar 51 yaşında emekli olabilir.

20 yıllık hizmet süresini tamamlayan ve 25 yıl için 13 yıldan fazla/ 14 yıldan az süre kalan kadınlar 52 yaşında emekli olabilir.

20 yıllık hizmet süresini tamamlayan ve 25 yıl için 14 yıldan fazla/ 15 yıldan az süre kalan kadınlar 53 yaşında emekli olabilir.

20 yıllık hizmet süresini tamamlayan ve 25 yıl için 15 yıldan fazla/ 16 yıldan az süre kalan kadınlar 54 yaşında emekli olabilir.

20 yıllık hizmet süresini tamamlayan ve 25 yıl için 16 yıldan fazla/ 17 yıldan az süre kalan kadınlar 55 yaşında emekli olabilir.

20 yıllık hizmet süresini tamamlayan ve 25 yıl için 17 yıldan fazla süre kalan kadınlar 58 yaşında emekli olabilir.

08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında geçerli olan yeni reform yapılanması ile devlet memuru olan kadınların emeklilik şartları değişmiştir. Buna göre; bu tarihler arasında işe başlayan kadın devlet memurları 9000 gün prim yatırmak ve 58 yaşını tamamlamış olmak koşullarıyla emekli olabilirler. Bu süre içinde işe başlayan kadınlar için hizmet yılı şartına bakılmaz. Bu tarihler arasında işe başlayan devlet memuru kadınların kısmi emekli olmalarının da ön açılmıştır. Daha az emekli maaşı alarak daha erken emekli olmak isteyen kadınlar 4500 gün prim yatırılması ve 61 yaşına gelmiş olmaları koşuyla erken emekli olma hakkına da sahiptir.

01.05.2008 ve 31.12.2035 tarihleri arasında işe başlamış olan kadın devlet memurları için emeklilik şartları bir önceki dönemle aynıdır. Yani hizmet yılına bakılmadan 9000 gün prim ödeyen ve 58 yaşını tamamlayan kadınlar emekli olma hakkına sahiptir. Bu tarihten sonra 9000 prim gününü dolduran kadınların emekli olma yaşları değişiklik gösterir. Buna göre;

9000 prim gününü 2036 ve 2037 yılları arasında tamamlayan kadınlar 59 yaşında emekli olabilir.

9000 prim gününü 2038 ve 2039 yılları arasında tamamlayan kadınlar 60 yaşında emekli olabilir.

9000 prim gününü 2040 ve 2041 yılları arasında tamamlayan kadınlar 61 yaşında emekli olabilir.

9000 prim gününü 2042 ve 2043 yılları arasında tamamlayan kadınlar 62 yaşında emekli olabilir.

9000 prim gününü 2044 ve 2045 yılları arasında tamamlayan kadınlar 63 yaşında emekli olabilir.

9000 prim gününü 2046 ve 2047 yılları arasında tamamlayan kadınlar 64 yaşında emekli olabilir.

9000 prim gününü 2048 yılından sonra tamamlayan kadınlar 65 yaşında emekli olabilir.

Erkek devlet memurları için emeklilik şartları nasıldır?

Erkek devlet memurlarının emekli olma şartları da tıpkı kadınlar gibi işe başlangıç tarihine göre farklılık gösterir. 08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayan devlet memuru erkekler, 25 yılı tamamladıktan sonra istedikleri tarihte emekli olma hakkı elde ederler. Bu memurlar için yaşa ve prim gün sayısına bakılmaz. Ancak bu tarihten sonra işe başlayan ve 25 yılı tamamlamasına 2 yılı kalmış olan erkek devlet memurları, 43 yaşında emekli olma hakkı elde ederler. Bu şartları taşımayanlar ise 23.05.2002 tarihinden sonra 25 yılı tamamlamalarına kalan süreye göre farklı şartlarda emekli olurlar.

23.05.2002 tarihinden sonra 25 yılın tamamlanmasına kalan süreye göre erkek devlet memurlarının emekli olma koşulları aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

25 yıllık hizmet süresini tamamlamaya 2 yıl ve daha az süre kalan erkekler 44 yaşında emekli olabilirler.

25 yıllık hizmet süresini tamamlamaya 2 yıldan fazla / 3 yıl 6 ayda daha az süre kalan erkekler 45 yaşında emekli olabilirler.

25 yıllık hizmet süresini tamamlamaya 3 yıl 6 aydan fazla / 5 yıldan daha az süre kalan erkekler 46 yaşında emekli olabilirler.

25 yıllık hizmet süresini tamamlamaya 5 yıldan fazla / 6 yıl 6 ayda daha az süre kalan erkekler 47 yaşında emekli olabilirler.

25 yıllık hizmet süresini tamamlamaya 6 yıl 6 aydan fazla / 8 yıldan daha az süre kalan erkekler 48 yaşında emekli olabilirler.

25 yıllık hizmet süresini tamamlamaya 8 yıldan fazla / 9 yıl 6 ayda daha az süre kalan erkekler 49 yaşında emekli olabilirler.

25 yıllık hizmet süresini tamamlamaya 9 yıl 6 aydan fazla / 11 yıldan daha az süre kalan erkekler 50 yaşında emekli olabilirler.

25 yıllık hizmet süresini tamamlamaya 11 yıldan fazla / 12 yıl 6 ayda daha az süre kalan erkekler 51 yaşında emekli olabilirler.

25 yıllık hizmet süresini tamamlamaya 12 yıl 6 aydan fazla / 14 yıldan daha az süre kalan erkekler 52 yaşında emekli olabilirler.

25 yıllık hizmet süresini tamamlamaya 14 yıldan fazla / 15 yıl 6 ayda daha az süre kalan erkekler 53 yaşında emekli olabilirler.

25 yıllık hizmet süresini tamamlamaya 15 yıl 6 aydan fazla / 17 yıldan daha az süre kalan erkekler 54 yaşında emekli olabilirler.

25 yıllık hizmet süresini tamamlamaya 17 yıldan fazla / 18 yıl 6 ayda daha az süre kalan erkekler 55 yaşında emekli olabilirler.

25 yıllık hizmet süresini tamamlamaya 18 yıl 6 aydan fazla / 20 yıldan daha az süre kalan erkekler 56 yaşında emekli olabilirler.

25 yıllık hizmet süresini tamamlamaya 20 yıldan fazla / 21 yıl 6 ayda daha az süre kalan erkekler 57 yaşında emekli olabilirler.

25 yıllık hizmet süresini tamamlamaya 21 yıl 6 aydan fazla / 22 yıldan daha az süre kalan erkekler 58 yaşında emekli olabilirler.

25 yıllık hizmet süresini tamamlamaya 22 yıldan fazla süre kalan erkekler 60 yaşında emekli olabilirler.

08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında işe başlayan devlet memuru erkeklerin emekli olmaları için 60 yaşını ve 9000 prim günün tamamlamış olmaları şartı aranır. Bu tarihler arasında işe başlayan devlet memurlarının kısmi emekli yani erken emekli olma hakları da bulunmaktadır. Bu tarihler arasında işe başlayan erkek devlet memurları 4500 gün prim yatırdıktan sonra 61 yaşını tamamlayarak kısmi emekli olma hakkı elde ederler.

01.05.2008 ve 31.12.2035 tarihleri arasında işe başlayan erkek devlet memurlarının ise yine bir önceki dönemde olduğu gibi 60 yaşını tamamlamış olmaları ve 9000 gün prim yatırmaları gerekir. Bu tarihler arasında 9000 prim gününü tamamlayamayan erkekler ise tamamladıkları tarih göre farklı yaşlarda emekli olurlar. Buna göre;

9000 prim gününü 2036 ve 2037 yılları arasında tamamlayan erkek devlet memurları 61 yaşında emekli olabilir.

9000 prim gününü 2038 ve 2039 yılları arasında tamamlayan erkek devlet memurları 62 yaşında emekli olabilir.

9000 prim gününü 2040 ve 2041 yılları arasında tamamlayan erkek devlet memurları 63 yaşında emekli olabilir.

9000 prim gününü 2042 ve 2043 yılları arasında tamamlayan erkek devlet memurları 64 yaşında emekli olabilir.

9000 prim gününü 2044 yılından sonra tamamlayan erkekler devlet memurları ise 65 yaşında emekli olabilirler.

Emekli sandığı emekli ikramiyesi nedir, nasıl hesaplanır?

Emekli sandığı çalışanları yani devlet memuru olarak görev yapanlar, emekli olacakları zaman devletten ikramiye alırlar. Bu ikramiye, hizmet yılı kadar verilmektedir. İkramiyenin hesaplanabilmesi için e-devlet sistemini ya da SGK’nın internet sitesini kullanabilirsiniz. İkramiye hesaplaması için kimlik numarası, hizmete başlama tarihi, aylık alınacak olan tarih ve ek gösterge limitlerinin bilinmesi önemlidir. Bu bilgiler doğru girildiğinde, emekli olacak bir devlet memuru ne kadar ikramiye alacağını tam olarak hesaplayabilir.

Emekli olduğunuzda alacağınız ikramiyenin net olarak hesaplanabilmesi için SGK’ya emeklilik dilekçenizi vermiş olmanız gerekir. Ancak e-devlet ya da SGK üzerinden yapılan ikramiye hesaplama işlemleri de doğruya yakın sonuç verecektir.

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

×

Bir Şeyler Ara