Emekli Maaşı Hesaplama

2020 Emekli Maaşı Hesaplama Kuralları Nelerdir?

Her çalışanın hayali bir gün emekli olmaktır ve emekli olacak kişiler ne kadar emekli maaşı alacaklarını merak ederler. Emekli maaşının hesaplanabilmesi için internet üzerinde hesaplama araçları bulunur. Ancak bu hesaplama araçları, ne kadar emekli maaşı alacağınızı net olarak hesaplayamaz. Emekli maaşınızın tam olarak hesaplanabilmesi için SGK’ya emeklilik tahsis talep dilekçenizi iletmiş olmanız gerekir. Başka bir ifade ile emekli olmayı hak etmiş olmanız ve emekli olmak için başvuru yapmış olmanız gerekir. Başvuru tarihinden itibaren yatırılan prim gün sayısına ve emeklilik koşullarına göre ne kadar emekli maaşı alacağınız hesaplanabilir. Emekli maaşı hesaplama işlemleri SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı için farklı kurallarla yapılır.

Emekli maaşınızın hesaplanabilmesi için kanunda belirtilmiş olan prim gün sayısını doldurmuş olmanız, hizmet yılını tamamlamış olmanız ve yaş sınırına gelmiş olmanız gerekir. Bu üç koşulu yerine getiren kişilerin ne kadar emekli maaşı alabilecekleri net olarak hesaplanabilir. Emekli maaşı hesaplama işlemleri, her sigorta birimine göre farklı yapıldığı gibi işe başlama tarihinize göre de değişir. Bütün bu detayları açıklayalım;

Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Emekliliği hak etmiş olan birinin emekli maaşının hesaplanabilmesi için aşağıdaki veriler göz önünde bulundurulur;

 • İşe başlama tarihi
 • Doğum tarihi
 • Fiili hizmet süresi
 • Yatırılan toplam prim gün sayısı
 • Yatırılan toplam prim tutarı
 • Engellilik durumunun olup olmaması
 • Maluliyet derecesi
 • Bakmakla yükümlü olunan kişilerin olup olmaması

Bu verilere göre her sigorta birimi için farklı formüler kullanılarak emekli maaşı hesaplanır. Bu formüller işe başlama tarihine göre yani sigorta başlangıç tarihine göre değişir.

SSK emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

SSK için emekli maaşı hesaplanırken 3 farklı dönem esas alınır. Her dönem için yukarıdaki etkenler değerlendirilir ve bu doğrultuda emekli maaşı hesaplanır. Ele alınan dönemler ise şöyledir;

 • 09.1999 tarihinden önceki dönem
 • 09.1999- 30.04.2008 yılları arasındaki dönem
 • 05.2008 sonrası dönem

08.09.1999 tarihinden önce işe başlayanlar için emekli maaşı hesaplama yapılırken;

 • Tam aylık = gösterge rakamı X katsayı X aylık bağlama oranı
 • Kısmi aylık = dönem ağırlığı X tam aylık

Formülleri kullanılır. Bu formüllere göre kısmi aylık, her üç dönemde çalışması olan kişiler için hesaplanmaktadır. Kısmi aylığın hesaplanması için kullanılan dönem ağırlığı, 08.09.1999 tarihinden önce yatırılan prim gün sayısına, toplam prim gün sayısının bölünmesi ile elde edilir. Örneğin; bu tarihten önce 1200 gün çalışmanız varsa ve toplam çalışmanız 7200 prim günüyse dönem ağırlığının hesaplanması için 1200/7200 formülü kullanılır.

Tam aylığın hesaplanması için kullanılan katsayı, memur maaş katsayısıdır. Bu katsayı 12.000 olarak alınmaktadır. Gösterge rakamı ise 08.09.1999 tarihinden önceki çalışmalarınıza bakılarak elde edilir. Bu tarihten önceki 10 yıllık çalışmalarınızın karşılığından prim tutarı toplanır ve 10’a bölünür. Elde edilen rakam, kanunda yer alan gösterge tablosuna bakılarak ele edilir. Elde edilen rakama tablodaki en yakın değer, gösterge rakamı olarak ele alınır. Eğer 10 yıllık çalışmanız yoksa, 5 yıllık çalışmalarınıza bakılır. Çalışma süreniz bu tarihten önce 5 yılı da bulmuyorsa, bu tarihten önceki toplam çalışmalarınız ele alınır ve bu şekilde gösterge rakamı hesaplanır.

Aylık bağlama oranı ise alacağınız emekli maaşının hesaplanması için gerekli olan en önemli verilerden biridir. Bu dönem için kullanılan aylık bağlama oranı %60’dır. Bu oran 5000 prim günü yatıranlar için geçerlidir. Eğer 5000’den fazla prim ödediyseniz, her 240 gün başına aylık bağlama oranınız %1 oranında artırılacaktır. Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranının artmasının bir başka yolu ise çalışılan yıl sayısıdır. Kadınlar 50 yaşını erkekler de 55 yaşını aştıklarında, çalıştıkları her fazla yıl için aylık bağlama oranı yine %1 oranında artırılacaktır. Bu dönemde malulen emekli olacak olan kişilerin aylık bağlama oranları %70 olarak alınır. Başkasının bakımına muhtaç olan kişilerde ise ABO %80 olarak alınır.

08.09.1999 tarihinden önce işe başlayan kişilerin aylık bağlama oranları hesaplanırken en fazla %85’e kadar artırım yapılabilir. Bu oranın üzerinde artış gerçekleşmez. Buna göre fazla çalışan bir kişinin ABO’su en fazla %85 olabilir.

08.09.1999- 30.04.2008 arası dönemde emekli maaşı hesaplama yapılırken;

 • Tam aylık = aylık bağlama oranı X ortalama yıllık kazanç
 • Kısmi aylık = dönem ağılığı X tam aylık

Formülleri kullanılır. Bu dönemde kullanılan dönem ağırlığının hesaplanabilmesi için yine 08.09.1999- 30.04.2008 yılları arasındaki prim gün sayısına, toplam prim gün sayısı bölünür.

Bu dönemde emekli maaşı hesaplama için kullanılan ortalama yıllık kazancın hesaplanmasında, güncelleme katsayısı kullanılır. Buna göre bir önceki dönemde kullanılan gösterge rakamı kaldırılmış ve yerine güncelleme katsayısı getirilmiştir. Güncelleme katsayısı ise her yılın TÜFE ve Büyüme Hızı değerleri esas salınarak hesaplanmaktadır. Bu nedenle her yıl için kullanılan güncelleme katsayısı farklılık gösterecektir. 08.09.1999 tarihinden başlayarak 30.04.2008 tarihine kadar olan her yılın kazançları, güncelleme katsayısı değeri ile çarpılır ve güncellenir. Bu kazançların ortalaması alınarak da ortalama yıllık kazanç hesaplanmış olur.

Bu dönem için kullanılan aylık bağlama oranı bir önceki döneme göre biraz daha düşüktür. Buna göre; ilk 3500 günlük çalışmanız için her yıl başına %3,5 aylık bağlama oranı kullanılır. Bundan sonra yatırılan 5000 prim günü için 360 günde bir aylık bağlama oranı %2 olarak alınır. Bundan sonra yatırılan 9000 günlük primler için de 360 günde bir aylık bağlama oranı %1,5 olarak alınır. Bu dönemde aylık bağlama oranının kademeli olarak artması, bir önceki döneme göre daha düşük emekli maaşı alınmasına neden olacaktır.

Bu dönem için maluliyet aylığı bağlanacaklarda kullanılacak olan aylık bağlama oranı %60 olarak alınır. Başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin maaşının hesaplanmasında ise %70 ABO kullanılır. Bu dönemde yaşlılık ve maluliyet aylıkları için en üst sınır %90’dır ve ABO en fazla %90’a kadar artırılabilir. Ancak ölüm aylıklarında durum farklıdır. Ölüm aylıkları için ABO’da üst sınır bulunmaz ve ABO %100’e kadar arttırılabilir.

Bu dönem için ölüm aylıklarında kullanılan ABO şöyledir;

 • Prim ödemesi 8100 güne kadar olanlar için kullanılacak ABO %60’dır.
 • Prim ödemesi 8100 ile 9000 gün arasında olanlar için kullanılacak ABO, her tam yıl için %2 olarak alınır.
 • Prim ödemesi 9000 günden fazla olanlar için fazla olan her 360 gün başına ABO %2 arttırılır.

01.05.2008 yılından sonra çalışması olanlar için emekli maaşı hesaplama yapılırken;

 • Tam aylık = ortalama aylık kazanç X aylık bağlama oranı
 • Kısmi aylık = dönem ağırlığı X tam aylık

Formülleri kullanılır. Buna göre ortalama aylık kazancın hesaplanabilmesi için güncellenmiş kazançlar toplanır. Bu toplanan rakama 2008 yılından sonra yatırılan primlerin sayıları bölünür ve elde edilen rakam ile 30 sayısı çarpılır. Başka bir ifade ile;

Ortalama aylık kazanç = (güncellenmiş kazançlar toplamı / 2008 yılında sonra yatırılan prim gün sayısı) X 30 formülü kullanılır.

Bu dönemde kullanılan dönem ağrılığı rakamı yine 2008 yılından sonra yatıran prim gün sayıları ile toplam prim gün sayının bölünmesi sonucunda elde edilir. Ortalama aylık kazançta kullanılan güncellenmiş kazançların toplamının bulunması için yine güncelleme katsayısı kullanılır. Bu dönemde kullanılan güncelleme katsayısı TÜFE ile Büyüme Hızının %30’u alınarak hesaplanır. Bir önceki döneme bakıldığında, güncelleme katsayısında büyüme hızının yalnızca %30’u alındığı için daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. 01.05.2008 tarihinden başlayarak her yılın kazançları, o yıla ait güncelleme katsayısı ile çarpılır ve ortalama kazançlar elde edilir.

Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı ise %30’dur. Emekli olacak kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler varsa, ABO %40 olarak alınır. 7200 prim gününden fazla prim yatıranlar için her tam yıl başına ABO %2 artırılmaktadır. Bu dönemde hesaplanan ABO %90’ı aşamaz. Malulen emekli olacak kişiler için ABO %40 olarak alınır. Başkasının bakımına muhtaç olan kişiler için de kullanılan ABO oranı %50’dir. Malulen emekli olacaklar için de ABO 7200 günden fazla yatırılan primlerde, her yıl için %2 oranında artırılmaktadır. Elde edile rakam yine %90’ı aşmamalıdır.

BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplama için de tıpkı SSK gibi işe başlangıç tarihlerine göre 3 farklı dönem esas alınır. Bu dönemlere göre yatırılan primler üzerinden emekli maaşı hesaplanır. Bir kişinin her üç dönem için de çalışması varsa, kısmi emekli maaşları hesaplanır ve toplanarak günümüze göre güncellenir. Buna göre BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplama için ele alınan dönemler şöyledir;

 • 09.1999 tarihinden önce işe başlayanlar
 • 09.1999- 30.04.2008 arası işe başlayanlar
 • 05.2008 tarihinden sonra işe başlayanlar

08.09.1999 tarihinden önce emekli maaşı hesaplama işlemleri yapılırken;

 • Tam aylık = aylık bağlama oranı X son bir yıl prim ödenen basamak kazancı
 • Kısmi aylık = dönem ağrılığı X tam aylık

Formülleri kullanılır. BAĞ-KUR için prim ödemeleri basamak sistemi üzerinden yapılıyordu. Bu dönemde 1’den 24’e kadar olan basamaklar üzerinden prim yatırılırdı. Primlerinizi ne kadar yüksekten yatırırsanız, bu dönem için o kadar yüksek emekli maaşı alırsınız. Buna göre bu dönemde, son bir yıl hangi basamaktan ödeme yaptıysanız o basamağın kazançları toplanır. Ardından aylık bağlama oranı olarak %70 kullanılır. Başkasının bakımına muhtaç olan kişiler için aylık bağlama oranı %80 olarak alınır. 9000 günden fazla çalışan herkes için 360 günde bir aylık bağlama oranı %1 oranında arttırılmaktadır. Eğer kadınlar 50 yaşını erkekler de 55 yaşını doldurmuşlarsa, aylık bağlama oranları her çalışılan fazla yıl için yine %1 oranında artırılacaktır. Bu dönem için aylık bağlama oranları en fazla %90’a kadar artırılabilir.

Bu dönemde kullanılan dönem ağırlığında ise yine 08.09.1999 öncesinde yatırılan prim gün sayısının toplam prim gün sayısına bölünmesi gerekir.

08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında işe başlayanlar için emekli maaşı hesaplama yapılırken;

 • Tam aylık = aylık bağlama oranı X ağırlıklı ortalama değeri
 • Kısmi aylık = dönem ağrılığı X tam aylık

Formülleri kullanılır. Bu dönem için kullanılan ağırlıklı ortalama değeri, gelir tablosuna bakılarak elde edilir. Bu değer, her ay güncellenen enflasyon rakamlarına göre değişir. Bu nedenle ağırlıklı ortalama değeri her ay için farklı hesaplanır. Ağırlıklı ortalama değerinin bulunabilmesi için bu tarihler arasında yatırılan prim gün sayılarının toplamına bakılır. Gelir tablosunda bu prim gün sayısına karşılık gelen değer de ağırlıklı ortalama değeri olarak alınır.

Bu dönem için kullanılan aylık bağlama oranları da SSK ile aynıdır. İlk yatırılan 3500 gün için aylık bağlama oranı %3,5 olarak her yıl için alınır. Sonraki yatırılan 5000 gün için ABO değeri, her yıl başına %2 olarak alınır. Bundan sonra yatırılan 9000 gün prim için de ABO değeri %1,5 olarak alınacaktır. Bu dönemde ölüm aylıklarının bağlanması için kullanılan ABO %65’tir. Başkasının bakımına muhtaç olan kişiler için de %75 olarak alınır. Her çalışılan fazla yıl için ABO oranı %1 oranında artar.

Bu dönemde kısmi aylığın hesaplanması için kullanılan dönem ağrılığı hesaplanırken de 08.09.1999 ve 30.04.2008 yılları arasında yatırılan prim gün sayılarına, toplam prim gün sayısının bölünmesi gerekir.

01.05.2008 tarihinden sonra işe başlayanlar için emekli maaşı hesaplama yapılırken;

Tam aylık = aylık bağlama oranı X ağırlıklı ortalama değeri

Kısmi aylık = dönem ağırlığı X tam aylık

Formülleri kullanılır. Bu dönemde kullanılan ağırlıklı ortalama değeri, yine gelir tablosuna bakılarak elde edilmektedir. Buna göre 2008 yılından sonra yatırılan toplam prim gün saylarına gelir tablosunda karşılık gelen değer, ağırlıklı ortalama değeri olarak kabul edilir. Gelir tablosundaki değerler, yine aylık enflasyon rakamına göre güncellenir.

Bu dönemde çalışması olanlar için kullanılan aylık bağlama oranı %50’dir. 9000 günden fazla çalışılan her tam yıl için ABO değeri %2 olarak artar. Toplam ABO değeri ise %90’ı aşmamalıdır. Malullük ve ölüm aylıkları için de ABO değeri %50 olarak alınır. 9000 günden az prim yatıranlar için ABO %50 olarak alınacaktır. Başkasının bakımına muhtaç olan kişiler için de ABO değeri %60 olarak hesaplanır.

Bu dönem için kullanılan dönem ağrılığı değeri hesaplanırken de 2008 yılından sonra yatırılan prim günleri toplanır ve toplam prim gün sayısına bölünür.

Emekli Sandığı emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Emekli Sandığı, devlet memurlarının bağlı olduğu sigorta birimdir. Bu sigorta biriminin emekli maaşı hesaplanırken SSK ve BAĞ-KUR gibi farklı dönemlere bakılmaz. İşe başlangıç tarihlerine göre kullanılan aylık bağlama oranları değişecektir. Memurların emekli maaşı hesaplanırken kanunda yer alan tablolardan faydalanılır. Ek gösterge ve gösterge rakamları, emekli maaşı üzerinde etkilidir. Ayrıca memur maaş katsayısı ile aylık bağlama oranlarının nasıl olduğu da emekli maaşını birinci dereceden etkiler. Emekli sandığı için kullanılan aylık bağlama oranlarını, dönemlerine göre şu şekilde açıklayabiliriz;

 • 09.1999 tarihinden önce işe başlayan devlet memurları için aylık bağlama oranı %75’tir. Bu oran 25 yıl tam çalışanlar için kullanılır. Yaşlılık ve ölüm aylıklarında kullanılan bu ABO değeri malullük aylıklarında %70’e düşer. Ayrıca 25 yıldan fazla çalışılan her yıl için bu dönemde aylık bağlama oranı %1 artırılır. 25 yıldan eksik çalışılan her yıl için de ABO değeri %1 oranında azaltılır.
 • 09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında işe başlayan devlet memurlarının aylık bağlama oranı yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları için %70 olarak alınır. 25 yıldan fazla olarak çalışılan her yıl için ABO değeri %1 oranında artırılır. 25 yıldan eksik olan çalışmalar için de her tam yıl için ABO değeri %1 olarak azaltılacaktır. Bu dönemde ölüm, malullük ve engelli aylıkları için kullanılan ABO değeri %60’ın altında olamaz.
 • 05.2008 tarihinden sonra işe başlayan devlet memurlarının aylık bağlama oranı ise %50 olarak alınır. 25 yıldan fazla çalışan her memur için ABO değeri %2 oranında artırılacaktır.

Tüm dönemlerde işe başlayan devlet memurları için emekli maaşı hesaplanırken kullanılan formüller ise aşağıdaki şekilde açıklanabilir;

 • Brüt emekli maaşı tutarı = A = 1+2+3+4+5
 • Net emekli maaşı tutarı = A X (hizmet yılı +50) X aylık bağlama oranı

Bu formüllerde kullanılan rakamların açıklamaları ise şöyledir;

1 = derece/kademe aylık gösterge tutarını ifade eder = memur maaş katsayısı X memurların derecesi/kademesi ile hesaplanır.

2 = ek gösterge tutarını ifade eder = memur maaş katsayısı X ek gösterge rakamı ile hesaplanır.

3 = taban aylığı tutarını ifade eder = taban aylığının katsayısı X taban aylığının gösterge rakamı ile hesaplanır.

4 = kıdem aylığın tutarını ifade eder = memur maaş katsayısı X kıdem aylığı göstergesi ile hesaplanır.

5 = ek gösterge rakamlarını ifade eder = (başbakanlık müsteşarının ek gösterge rakamı olan 8000 X memur maaş katsayısı X aylık bağlama oranı) + birinci kademenin dördüncü gösterge rakamı olan 1500 şeklinde hesaplanır.

Yukarıda da açıkça görüldüğü gibi devlet memurları emekli olacakları zaman işe başlangıç tarihleri, memur maaş katsayıları, çalışan hizmet yılı ve hizmet ayı, derece, kademe, ek gösterge rakamı, makam tazminatı tutarı ve emekli olunacak tarih gibi bilgiler kullanılarak ekmekli maaşı hesaplanır.

Tüm sigorta birimlerinde emekli maaşı hesaplama işlemlerinin sonuçları nasıldır?

Yukarıda, detaylı olarak tüm sigorta birimlerinin emekli maaşı hesaplama işlemlerini anlattık. Bu işlemlerin sonucunda ise emekli maaşı nasıl etkilenir onu açıklayalım;

SSK için ilk dönemde en yüksek aylık bağlama oranı kullanılır. Bu nedenle en yüksek emekli maaşı, 09.09.1999 tarihinden önce çalışması olanlar için hesaplanır. 08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında çalışması olanların aylık bağlama oranları biraz daha düşüktür. Ayrıca bu dönem için güncelleme katsayısı kullanılmaya başlamıştır ve TÜFE ve Büyüme hızı rakamları ilave edilmiştir. Bu nedenle ikinci dönemde hesaplanan emekli maaşı, ilk döneme göre biraz daha düşük olacaktır. 01.05.2008 tarihinden sonra işe başlayanlarda ise hem aylık bağlama oranı en düşük olduğu için hem de güncelleme katsayısı hesaplanırken büyüme hızının yalnızca %30’u alındığı için en düşük emekli maaşı hesaplanacaktır.

BAĞ-KUR için yine ilk dönemde kullanılan aylık bağlama oranı yüksektir. Ayrıca Bağkur’lularda geçerli olan basamak sistemi de yüksek prim yatırılmasını ve yüksek emekli maaşı alınmasını teşvik eder. Bütün bu nedenlerle BAĞ-KUR için en yüksek emekli maaşı 08.09.1999 tarihinden önce işe başlayanlar için hesaplanır. 08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında işe başlayanlar için kullanılan aylık bağlama oranı düşürülmüştür ve ağırlıklı ortalama değeri getirilmiştir. Bu nedenle bir önceki döneme göre, bağlanan emekli maaşı tutarı daha düşük olacaktır. Son döneme bakıldığında ise en düşük aylık bağlama oranının kullanıldığını görüyoruz. Bu nedenle BAĞ-KUR içinde en düşük emekli maaşı 01.05.2008 sonrası çalışması olanlar için hesaplanacaktır.

Emekli Sandığına bakıldığında, işe başlangıç tarihlerine göre aylık bağlama oranlarının değiştiğini görüyoruz. Bu nedenle yine en yüksek aylık bağlama oranı 08.09.1999 öncesinde işe başlayanlar için kullandığından dolayı en yüksek emekli maaşı bu dönem için bağlanır. Diğer dönemlerde daha düşük aylık bağlama oranı kullanılır ve emekli maaşı tutar. En düşük emekli maşının bağlandığı dönem ise 01.05.2008 sonrası işe başlayanların dönemidir. Emekli sandığında farklı olan nokta ise emekli maaşını tek bir göstergenin değil, birden fazla göstergenin etkilemesidir.

Yüksek emekli maaşı almak için neler yapmanız gerekir?

Emekli olduğunuzda alacağınız maaşın yüksek olmasını istiyorsanız, planlamanızı çok iyi yapmanız gerekir. Yukarıda da açıkça görüldüğü gibi 08.09.1999 tarihinden önce yapılan çalışmalar, az ya da çok da olsa emekli maaşını olumlu etkileyecektir. Bu nedenle askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması yapacaksanız, mümkün olduğu kadar 08.09.1999 tarihinden öncesi için yapmaya çalışın. Ayrıca borçlanmalarınızı yüksek primden yani tavan fiyattan yaparsanız, emekli maaşınızı önemli ölçüde yükseltirsiniz.

Emekli olmak için yapılan borçlanmalarınızı her dönem için yüksekten yatırmanız avantaj sağlayacaktır. Bu sayede primleriniz asgari brüt ücret üzerinden yatırılmış olsa bile, siz ortalama aylık kazancınızı yükseltmiş olursunuz ve daha yüksek emekli maaşı alabilirsiniz.

01.05.2008 yılından sonra olan çalışmalarınızı mümkün olduğu az tutmalısınız. Bu yıldan sonra yapılan fazla çalışmalar, tüm dönemlerdeki dönem ağrılığı rakamlarının hesaplanmasına kullanılacağı için emekli maaşınızın düşmesine neden olur. Örneğin; 08.09.1999 yılından önce 1500 gün çalışmanız olsun. Toplam prim gün sayınız da 9000 olsun. Emekli maaşınız hesaplanırken 08.09.199 yılından önceki dönem ağırlığınız için 1500/9000 formülü kullanılacaktır. 9000 günden sonra 200 gün daha çalıştığınızı düşünelim. Bu durumda emekli maaşınız 1500/9200 formülünden hesaplanır. Bu durumda dönem ağrılığı değeriniz düşer ve emekli maaşınız da otomatik olarak düşer. Yani sanılanın aksine fazla çalışmak emekli maaşınızı yükseltmez aksine düşürür. Bu nedenle emeklilik planlamanızı yaparken 9000 günden fazla çalışmamaya ve 08.09.1999 tarihinden önceki çalışmalarınızın daha fazla olmasına önem vermelisiniz.

Emekli maaşınızın artmasını istiyorsanız sigorta primlerinizin yani prime esas kazançlarınızın asgari brüt ücret üzerinden değil de daha yüksekten yatmasını sağlamalısınız. Bu nedenle aldığınız tam maaş üzerinden prim yatırılmasına özen gösterin. Siz 3000 lira maaş alıyorsanız ancak primleriniz 2020 lira yani asgari ücret üzerinden yatıyorsa, bu durumda çalışmalarınıza göre daha düşük emekli maaşı alacaksınız demektir. Bu durumu yaşamamak için adınıza yatan tüm sigorta primlerini takip etmenizi tavsiye ederiz. Bu takip için e-devlet sistemindeki hizmet dökümü belgenizi kontrol edebilirsiniz. Sigorta primleriniz olması gerekenden az yatıyorsa ALO 171 Çalışma Bakanlığı hattına şikâyette bulunabilirsiniz.

Emeli maaşınızı arttırmak için izleyeceğiniz bir diğer yol da çalışırken aldığınız düzenli ödemelerin sigorta primlerinize eklendiğinden emin olmaktır. Çalışırken iş yerinizden düzenli olarak yol parası, yemek parası, prim, ikramiye gibi ödemeler alıyorsanız, bunların da sigorta primlerinize dahil edilmesi gerektiğini bilmelisiniz. Bu sayede almış olduğunuz aylık maaş miktarı yani kazancınız artar ve emekli maaşınız da yükselir. Aynı zamanda düzenli olarak yapılan bu ödemeler, kıdem tazminatı alırken de hesaplamaya dahil edilir ve alacağınız kıdem tazminatının artmasını sağlar.

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara