Emekli Maaşı Hesaplama

2019 Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım?

2019 yılının yaklaşması ile birlikte emeklilere ne kadar zam yapılacağı merak edilmeye başlandı. 2018 yılında yapılan 9,17’lik zamdan sonra, 2019 yılının Ocak ayında yapılacak olan zam miktarı merak ediliyor. Bilindiği gibi SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yılda iki kez zam yapılır. Yapılacak olan zam oranları ise TÜİK tarafından açıklanan son 6 aylık enflasyon artışı rakamına göre belirlenir. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan bu zamlar ile emeklilerin maaşlarının enflasyon karşısında erimesinin önüne geçilir. Son günlerde en çok merak edilen konu olan 2019 yılında ne kadar emekli maaşı alırım? sorusunu açıklayalım;

Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

2000 yılında ve 2008 yılında yapılan düzenlemeler sonucunda, emekli maaşı hesaplamalarında 3 farklı dönem oluşmuştur. Her yeni düzenleme ile hesaplama kuralları değişmiştir. Ayrıca emekli olma koşulları da güncellenmiştir. Buna göre SSK’dan ne kadar emekli maaşı alırım sorusunun cevabını bulabilmek için bu üç dönemi incelemek gerekir. Bu dönemler;

 • 2000 öncesi çalışması olanlar
 • 2000-2008 yılları arasında çalışması olanlar
 • 2008 yılından sonra çalışması olanlar olmak üzere üçe ayrılmıştır.

Bu üç dönem için de yapılan hesaplamalar değişiklik gösterir. Bu nedenle her üç dönem için de hesaplanan emekli maaşları farklıdır. Sizlere bu üç dönem için de nasıl hesaplama yapıldığını açıklayalım;

2000 yılından önce sigortalı olanların emekli maaşı nasıl hesaplanır?

2000 yılından önce çalışması olanlar yani bu yıldan önce işe başlayanların emekli maaşı hesaplanırken SSK ve BAĞ-KUR için farklı hesaplama yapılır. Emekli maaşı hesaplama 4A için gösterge rakamı, katsayı ve aylık bağlama oranı kullanılarak yapılır. Bu dönemde gösterge rakamının bulunabilmesi için ortalama yıllık kazancın hesaplanması gerekir. Son 10 yıllık kazançların toplamının 10’a bölünmesi ile ortalama yıllık kazanç hesaplanır. Bulunan değerle gösterge tablosu karşılaştırılır ve tablodaki en yakın değer, hesaplamaya dahil edilir. Katsayı için 12000 rakamı kullanılır. Aylık bağlama oranı ise %60 olarak alınır. Bu dönemde emekli maaşı hesaplama için kullanılan formül;

Tam aylık = gösterge rakamı X aylık bağlama oranı X katsayı şeklindedir.

BAĞ-KUR için 2000 yılında önce yapılan emekli maaşı hesabında ise basamak sistemi geçerlidir. 1’den 24’e kadar olan basamak sistemine göre prim yatırılır. En yüksek basamaktan prim yatıranların emekli maaşı yüksek olur. Buna göre son bir yılın kazançlarının aylık bağlama oranı ile çarpılması sonucunda, bu dönemin BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplanmış olur. Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı BAĞ-KUR için %65’dir.

2000-2008 yılları arası sigortalı olanların emekli maaşı nasıl hesaplanır?

2000-2008 yılları arasında SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplama formülleri değişmiştir. SSK için yapılan hesaplamalarda gösterge rakamı yerine güncelleme katsayısı kullanılmaktadır. Bu katsayı, bir önceki yılın TÜFE ve büyüme hızı rakamları ile elde edilir. Bu nedenle her yıl için kullanılan güncelleme katsayısı rakamı farklıdır. 2000 yılından başlayarak 2008 yılına kadar olan tüm kazançları güncellenir ve bunların ortalaması alınır. Ortalama yıllık kazanç ile aylık bağlama oranının çarpılması ve çıkan sonucun 12’ye bölünmesi ile de bu dönemin emekli maaşı hesaplamış olur. Bu dönemde SSK için kullanılan aylık bağlama oranı ilk 10 yıl için %3,5, sonraki 5000 gün için %2 ve sonraki yatırılan 9000 gün için %1,5 olarak kullanılmaktadır. Bu oranlar her 360 gün için alınmaktadır.

BAĞ-KUR için 2000-2008 arası dönemde emekli maşı hesaplanırken de ağırlıklı ortalama değeri ile aylık bağlama oranı çarpılır. Ağırlıklı ortalama değeri ise yine her yılın kazançlarının güncellenmesi ile bulunur. Ortalama yıllık kazancın bulunması ile gösterge tablosundan ağırlıklı ortalama değeri elde edilir. Bu değer ile aylık bağlama oranı çarpılarak, bu dönemin maaşı hesaplanmış olur. BAĞ-KUR için bu dönemde de aylık bağlama oranı %65 olarak alınır.

2008 yılından sonra sigortalı olanların emekli maaşı nasıl hesaplanır?

Ekim 2008 döneminde emekli maaşı hesaplama için farklı kurallar getirilmiştir. Ekim 2008 döneminden sonra çalışması olanları için emekli maaşı, farklı formüller ile hesaplanır. Bu dönemde SSK için emekli maaşı hesaplanırken ortalama aylık kazanç ile aylık bağlama oranı çarpılır. Ortalama aylık kazancın bulunabilmesi için yine güncelleme katsayısı kullanılır. Bu dönemde kullanılan güncelleme katsayısı, bir önceki dönemden farklı olarak TÜFE ve büyüme hızının %30’u alınarak bulunur. 2008 yılından sonraki her yılın kazancı bir önceki yılın güncelleme katsayısı ile güncellendikten sonra, ortalama aylık kazanç hesaplanabilir. Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı %40’tır. 7200 günden fazla olarak yatırılan her tam yıl için aylık bağlama oranı %2 artırılmaktadır.

BAĞ-KUR için Ekim 2008 sonrası kazançlardan elde edilen emekli maaşı hesaplanırken de yine ağırlıklı ortalama değeri ile birlikte aylık bağlama oranı çarpılır. Bu dönemin ağırlıklı ortalaması, yine kazançların güncellenmesi ile bulunur. Güncelleme katsayısı SSK’da olduğu gibi TÜFE ve büyüme hızının %30’u olarak alınır. Ortalama yıllık kazancı tablodaki değeri ağırlıklı ortalama rakamı olarak kullanılır. Bu dönemde BAĞ-KUR için kullanılan aylık bağlama oranı ise %50’dir.

Prime esas kazancın emekli maaşındaki önemi nedir?

Prime esas kazanç, çalışanların yatırmış oldukları prim tutarını ifade eder. Emekli maaşı hesaplanırken prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplama yapılır. SSK emekli maaşı hesaplama için 2008 yılından önce yatırılan prime esas kazançların taban limiti asgari brüt ücret iken, tavan limiti asgari brüt ücretin 6,5 katıdır. Bu da 2000 yılından önceki kazançların daha fazla emekli maaşı getireceğini gösterir.

BAĞ-KUR’da ise 2008 yılına kadar basamak sistemi geçerli olmuştur. 1’den 24’e kadar olan basamaklardan herhangi birine prim yatırılabilir. En yüksek basamak 24. Basamaktır ve bu dönemlerde ne kadar yüksek basamaktan prim yatırırsanız, emekli maaşınız da o kadar yükselir. 2008 yılından sonra ise BAĞ-KUR’da da asgari brüt ücret üzerinden prim yatırılmaya başlanmıştır.

Bu verilere göre en yüksek emekli maaşı 2000 öncesi yapılan kazançlar için elde edilir. 2000-2208 arası dönemde hesaplanan emekli maaşı, bir önceki döneme göre daha düşüktür. 2008 yılından sonra yatırılan kazançlar için de en düşük emekli maaşı bağlanır. Ne kadar emekli maaşı alırım sorgulamasını yaptığınızda, en yüksek emekli maaşının 2000 öncesi dönemde olduğunu detaylı olarak görebilirsiniz.

Emekli maaşının yükseltilmesi için yapılması gerekenler nelerdir?

Çalışanların yüksek emekli maaşı alabilmeleri için uygulaması gereken bazı kurallar bulunur. Bu kurallar, iş hayatınıza başladığınız andan itibaren dikkat etmeniz gereken kurallardır. Sizlere nasıl daha yüksek emekli maaşı alabileceğinizi detaylı olarak açıklayalım;

 • Sigorta primlerinizin gerçek kazançlarınızın üzerinden bildirilmesi, emekli maaşının artması için ilk kuraldır. Çalıştığınız iş yerinden 3000 lira maaş alıyorsanız, sigortanızın bu limitten yatırılması gerekir. Ancak işverenler, sigorta primlerini en alt limitten yani asgari brüt ücret tutarından yatırmaktadır. Bu da hem emekli maaşınızın düşmesine hem de devletin az prim toplamasına neden olur.
 • 2008 yılından sonra fazla yatırılan primler, düşünülenin aksine emekli maaşını yükseltmez. Tam aksine emekli maaşının düşmesini sağlar çünkü aylık bağlama oranı düşüktür. 2008 yılından sonra prim doldurmanın durdurulması gerekir. Prim gün sayınızı doldurduysanız, 2008 yılından sonrası için prim ödemeyi durdurmalısınız.
 • Emekli olacağınız zaman dolduracağınız tahsis talep formunda evli olduğunuzu ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişi sayısını işaretlemeyi unutmayın. Bu sayede alacağınız emekli maaşını yükseltebilirsiniz.
 • İsteğe bağlı SSK ya da BAĞ-KUR tarım primleri ödeyen kişilerin emekli maaşları, diğer sigorta kollarına göre daha düşük olacaktır. Bu nedenle son 3,5 yıl için SSK’lı olarak çalışabilir ya da bir yerde çalışan olarak SSK’nızı yatırabilirsiniz. Çünkü SSK’lı olarak çalışan kişiler BAĞ-KUR’a ve isteğe bağlı sigortaya göre daha erken yaşta emekli olurken daha yüksek emekli maaşı alırlar. Ayrıca emekli olurken son 3,5 yıllık çalışmalarınıza bakılır. Son 3,5 yıl boyunca hangi sigorta kolundan prim yatırdıysanız, oradan emekli olursunuz.
 • Askerlik borçlanması, doğum borçlanması ya da yurt dışı borçlanması yapacaksanız, bu borçlanmaları 2000 öncesi dönem için yapmalısınız. Bu dönem için yapma imkânınız yoksa, borçlanmalarınız yüksek primden ödemeye özen göstermelisiniz. Bu şekilde emekli maaşınızı oldukça yükseltebilirsiniz.
 • Çalışmış olduğunuz iş yerinden ikramiye, prim, ramazan yardımı, yol yardımı, yemek yardımı gibi almış olduğunuz düzenli ödemeler vara, bu ödemelerin sigorta primlerinizde gösterilmesini sağlamalısınız. Bu ödemeler hem kıdem tazminatının artmasında hem de emekli maaşının yükselmesinde önemli rol oynar.

Ne kadar maaş alırım diyenler için yukarıdaki formüller uygulanabilir ve emekli maaşının yükselmesi sağlanabilir. Emekli maaşının artması için en az 10 yıl öncesinden düzenli bir planlama yapmak gerekir. Çalışırken planlama yaparsanız emekli olduğunuzda daha rahat bir hayat sürebilirsiniz.

2019 yılında emekli maaşları ne kadar olacak?

2019 yılında emekli olacakların ne kadar maaş alacakları merak konusudur. Sizlere yeni emekli olacak birinin SSK, BAĞ-KUR ve emekli Sandığından ne kadar maaş alabileceğini açıklayalım;

SSK’lı çalışanların 2019 yılı emekli maaşları;

 • 2019 yılında emekli olan ve asgari brüt ücret üzerinden prim ödeyen kişilerin tüm çalışmalarının 2000 yılından önce olması durumunda alacağı emekli maaşı tutarı 1700 ile 1900 TL arasındadır.
 • 2019 yılında emekli olan ve primleri asgari brüt ücret üzerinden yatan bir kişinin çalışmalarının bir kısmının 2000 yılından önce bir kısmının da 2000-2008 yılları arasında olması durumunda alacağı emekli maaşı tutarı 1300 ile 1500 TL arasındadır.
 • 2019 yılında emekli olan ve primleri asgari brüt ücret üzerinden yatan bir kimsenin çalışmalarının bir kısmının 2000 yılından önce bir kısmının da 2000-2008 yılları arasında olması ve bu çalışmaların bu iki dönem arasında eşit dağılması durumunda alacağı emekli maaşı tutarı 1000 ile 1200 TL arasındadır.
 • 2019 yılında emekli olan ve primleri asgari brüt ücret üzerinden yatan bir kimsenin çalışmalarının bir kısmı 2000-2008 yılları arasında bir kısmı da 2008 yılından sonra ise alacağı emekli maaşı tutarı 800 ile 1000 TL arasındadır.
 • 3600 günden 2019 yılında emekli olacak kişilerin çalışmalarının tamamı 2000 yılından önce ise alacağı emekli maaşı tutarı 1400 ile 1600 TL arasında olacaktır. Çalışmalarının 2000 öncesi döneme, 2000-2008 arası döneme ve 2008 sonrası döneme eşit olarak dağılması sonucunda alacağı emekli maaşı tutarı ise 800 ile 1000 TL arasında olacaktır.
 • 2019 yılında malulen emekli olacak bir kişinin emekli maaşı tutarı ise 800 ile 1000 TL arasında olacaktır.

Bağ kurlu çalışanların 2019 yılı emekli maaşları;

BAĞ-KUR’da yaş haddinden ya da normal olmak üzere iki türlü emeklilik söz konusudur. Yaş haddinden 5400 günle emekli olunurken, normal emeklilik 9000 günle olmaktadır. Buna göre 2019 yılı maaşları şu şekildedir;

 • 2019 yılında 9000 günden emekli olacak kişiler, esnaf olarak prim yatırmışsa alacağı emekli maaşı tutarı 1100 ile 130 TL arasında olacaktır.
 • 2019 yılında 9000 günden emekli olacak kişiler tarım, çiftçi BAĞ-KUR’u kapsamında ise alacağı emekli maaşı tutarı 900 ile 1100 TL arasında olacaktır.
 • 2019 yılında 5400 günden emekli olacak kişiler esnaf olarak prim yatırmışsa alacağı emekli maaşı tutarı 900 ile 1100 TL arasında olacaktır.
 • 2019 yılında 5400 günden emekli olacak kişiler tarım/çiftçi BAĞ-KUR’una bağlı ise alacağı emekli maaşı tutarı 700 ile 900 TL arasında olacaktır.
 • 2019 yılında BAĞ-KUR kapsamında engelli ya da malul emekli maaşı tutarı ise 1100 ile 1300 TL arasında olacaktır.

Emekli Sandığı çalışanlarının 2019 yılı emekli maaşları;

Emekli maaşı hesaplama formülü 2019 verilerine göre devlet memurlarına ödenecek olan emekli maaşı tutarı 2100 ile 2300 TL arasında olacaktır. Bilindiği gibi devlet memurlarının emekli maaşı, SSK ve BAĞ-KUR’dan farklı hesaplanır ve bunlara göre daha yüksektir.

İntibak yasası yürürlüğe girecek mi?

2018 yılında çok konuşulan ve sürekli gündemde olan intibak yasasının, 2019 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor. İntibak yasasına göre 2000 yılından önce emekli olanlar ile 2008 yılından sonra emekli olanların maaşları arasındaki fark eşitlenmiş olacak. Çünkü 2000 yılından önce emekli olanların aldıkları emekli maaşı ile 2008 yılından sonra emekli olanların maaşı arasında neredeyse 2 katı kadar fark bulunuyor. Devlet, daha önce 2000 yılından önce 2000-2008 yılları arasında emekli olanların emekli maşalarını, intibak yasası ile eşitlenmişti. 2019 yılında ise aynı uygulamanın 2008 yılında sonra emekli olanlar için yapılması bekleniyor.

Emekli maaşı sorgulama robotu nedir?

Emekli maaşı sorgulama robotu, emekli olacak kişilerin alacakları maaşın ne kadar olduğunu hesaplayabilen robottur. Bu robot, SGK tarafından sunulmaktadır. SGK’nın internet sitesine girerek SSK, BAĞ-KUR ve Emekli sandığı için emekli maaşınızın ne kadar olacağını sorgulayabilirsiniz.

 • 4A emekli maaşı hesaplama robotu için T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, baba adınızı ve doğum tarihinizi girmeniz gerekir.
 • BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplama robotu için T.C. kimlik numaranızı, esnaf ya da tarım olarak bağlı olduğunuz kolu ve ekranda yer alan güvenlik kodunu girmeniz gerekir.
 • 4C emekli maaşı hesaplama robotu için ise derece, kademe, ek gösterge, hizmet yılı, hizmet ayı, emekli olunacak tarihi ve kıdem yılı gibi bilgileri girmeniz gerekir.

Yukarıdaki bilgileri doldurarak elde edeceğiniz hesaplama sonucunda, emekli olduğunuz alacağınız maaşa yakın bir sonuç elde edersiniz. Çünkü bu hesaplama robotlarında maaşınız net olarak hesaplanamaz. Gerçek maaşınız, ancak gerekli evraklar SGK’ya teslim edildikten sonra hesaplanabilir.

2019 emekli maaşları ne zaman yatar?

2019 yılında yeni emekli olacakların maaşları, tahsis talep formunun iletildiği tarihi takip eden ay başında yatırılacaktır. Ocak ayında yapılacak olan zam ve ek ödeme tutarı ile birlikte, yeni emekli olan kişiler zamlı maaşlarını alırlar. Diğer SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları ise tahsis numaralarına göre belirlenen günlerde yatırılır. Hangi bankadan maaş alıyorsanız, emekli maaşınız size belirlenen gün içinde o bankaya yatırılacaktır. Emekli maaşlarınız ilk olarak Ziraat Bankasına yatırılır. Maaş aldığınız bankayı değiştirmek için e-devlet sistemini kullanabilirsiniz.

Emekli aylığının ne kadar olduğunu öğrenmek, maaşınızdan yapılan kesintileri sorgulayabilmek ve maaşınıza ne kadar zam yapıldığını öğrenmek için de e-devlet sisteminden aylık bilgisi sorgulaması yapabilirsiniz.

Oyla: post

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara