Emekli Maaşı Hesaplama

2019 İsteğe Bağlı Emeklilik Şartları Nelerdir?

2019 isteğe bağlı emeklilik şartları, isteğe bağlı olarak sigorta primi yatıran kişilerin merak ettikleri konuların başında gelir. Bu sigorta türü bir işte hizmet sözleşmesine bağlı olarak ve sigortalı şekilde çalışmayan kişilerin sağlık ve emeklilik haklarından yararlanmak için yaptırmış oldukları sigorta türüdür. Bu sigortanın özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;

 • İsteğe bağlı sigortalar, zorunlu sigortalı olmak için gerekli şartları taşımayan kişilerin gerekli koşuları sağlayarak kendi primlerini ödemesi ve bu sayede emeklilik haklarından ve sağlık alanındaki hizmetlerden faydalanabilmesi anlamına gelmektedir.
 • İsteğe bağlı sigortalı olmak için ay içinde 30 günden az çalışan ya da yarı zamanlı olarak çalışan kişiler de başvuru yapabilmektedir.
 • İsteğe bağlı sigortalılık, daha önce hiçbir sigorta başlangıcı olmayan kişilerin yaşlılık, ölüm ve maluliyet gibi haklardan yararlanabilmesine de imkân sağlamaktadır.
 • İsteğe bağlı sigorta, kanunda geçerli olan maddelere göre kişilerin kendi sigorta primlerini ödeyerek genel sağlık sigortası ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olması anlamına gelmektedir.

2019 İsteğe bağlı emeklilik şartları:

2019 isteğe bağlı emeklilik şartları, kanunla düzenlenmiştir. Bu kanuna göre bu sigorta kolundan faydalanabilmek için aşağıdaki şartları taşıyor olmanız gerekir;

 • İsteğe bağlı sigorta yaptırarak emekli olmak isteyen kişilerin en az 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.
 • Bu sigorta koluna başvuru yapan kişilerin SGK’dan maaş almıyor olması gerekir.
 • Bu sigortaya başvuru yapan kişilerin zorunlu sigortalı olmayı gerektiren işlerde çalışmıyor olması gerekir.
 • Herhangi bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan ancak 30 günden az çalışması olan, yarı zamanlı olarak çalışan ya da bir ay içinde 30 günden daha az çalışan kişiler, isteğe bağlı sigortalı olma hakkına sahiptir.
 • İsteğe bağlı sigortalı olunabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması gerekir. Aynı zamanda Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış olan ülkelerdeki vatandaşlarımız da bu sigortadan faydalanabilmektedir.
 • Bu şartları taşıyan kişilerin isteğe bağlı sigortalı olabilmesi için SGK’ya bir dilekçe ile başvuru yapması gerekir.

Kanunda belirtilen isteğe bağlı sigorta kolları nelerdir?

Kanuna göre, belirli sigorta kollarında isteğe bağlı olarak sigorta primi ödemeniz mümkündür. Ancak her sigorta kolu için farklı şartları yerine getirmeniz gerekir. İsteğe bağlı olarak sigorta primi ödeyebileceğiniz sigorta kolları ve koşulları aşağıdaki şekilde açıklanabilir;

 • İsteğe bağlı SSK ve ek-5 tarım sigortası
 • İsteğe bağlı BAĞ-KUR
 • İsteğe bağlı emekli sandığı ödeme sigortası
 • Ev hanımları için isteğe bağlı BAĞ-KUR

İsteğe bağlı ek-5 tarım sigortası şartları nelerdir?

Ek-5 tarım sigortası kapsamında ödenen primler SSK kolundan değerlendirilmektedir. Bu sigortayı isteğe bağlı olarak ödeyebilmek için kişilerin tarım işçisi olarak çalışmaları, orman işlerinde mevsimsel ya da günlük olarak çalışmaları, herhangi bir işyerinde 4A kapsamında çalışmıyor olmaları ve çiftçilik kaydı, vergi kaydı ya da şirket ortaklığı gibi durumların bulunmaması gerekir. Tarım işiyle uğraşmayan kişilerin bu sigorta kapsamından prim ödemesi yapması mümkün değildir.

İsteğe bağlı BAĞ-KUR sigortası şartları nelerdir?

İsteğe bağlı olarak yapılan sigortalarda en kolay prim ödenen sigorta kolu BAĞ-KUR’dur. Bu koldan prim ödeyebilmek için kişilerin herhangi bir işte çalışmıyor olması, herhangi bir emeklilik durumunun olmaması, Ziraat odasında çiftçilik kaydının bulunmaması ve şirket ortaklığı gibi durumların bulunmaması gerekir.

Ev hanımları için BAĞ-KUR kapsamında isteğe bağlı sigortalılık şartları nelerdir?

2019 isteğe bağlı emeklilik şartları, ev hanımları için de geçerlidir. Ev hanımları kendi sigorta primlerini yatırarak emekli olma hakkına sahiptir. Bu primler ise BAĞ-KUR kapsamında değerlendirilmektedir. Bu sigorta koluna bağlı olabilmek için ev hanımlarının dantel, el işi ya da süs eşyası üretimi yapıp para kazanıyor olmaları, SSK kapsamında herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olmaları, aktif olarak ticari vergi kayıtlarının bulunmaması, emeklilik hükümlerine sahip olunmaması gerekir.

Ev hanımlarının bu sigorta kolundan emekli olabilmeleri için en az 9000 gün prim ödemiş olmaları gerekir. Ev hanımları bu şekilde prim yatırdıklarında gelir vergisinden muaf olurlar ve 24 gün prim ödemesi yaparak 30 günlük ödeme yapmış sayılırlar. Ayrıca emeklilik ve sağlık gibi haklardan da faydalanabilirler. Ancak bunların yapılabilmesi için ev hanımlarının evde çalışarak gelir elde ediyor olmaları gerekir.

İsteğe bağlı emekli sandığı ödeme sigortası şartları nelerdir?

İsteğe bağlı sigortalılık 4C içinde geçerlidir. Ancak bu haktan herkes yararlanamaz. 4C kapsamında en az 10 yıl görev yapmış olan kişiler, işten ayrıldıklarında SGK’ya müracaat ederek kendi sigorta primlerini ödeme hakkına sahip olurlar. Bu sayede daha fazla emekli maaşı alabilirler ve diğer haklardan faydalanabilirler.

İsteğe bağlı sigortalılar emekli olmak için kaç gün prim ödemek zorundadır?

İsteğe bağlı sigortalılar BAĞ-KUR şartlarında emekli olurlar. Normal şartlarda emekli olabilmeleri için en az 9000 günlük prim ödemesi yapmış olmaları gerekir. Ancak isteğe bağlı sigortalıların da erken emekli olabilmeleri mümkündür.

 • 09.1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olan isteğe bağlı sigortalılar 3600 günle emekli olma hakkına sahiptir. Bunun için en az 10 yıllık hizmet süresi şartı aranmaktadır.
 • 09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında isteğe bağlı sigorta başlangıcı olan kişiler 4500 günle erken emekli olma hakkına sahip olurlar. Bunun için 4500 günlük primin yanında 25 yıllık sigortalı olma süresinin ve 60 yaşın tamamlanmış olması gerekir.
 • 05.2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigorta başlangıcı olan kişiler de 5400 gün prim ödeyerek erken emekli olma hakkına sahip olurlar. Bunun için 5400 gün prim ile birlikte 63 yaşının da tamamlanmış olması gerekir.

2019 isteğe bağlı emeklilik primleri nasıl hesaplanır?

2028 yılından itibaren isteğe bağlı sigortalılık primlerinde asgari brüt ücret esas alınarak hesaplama yapılmaktadır. Buna göre malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları için asgari brüt ücretin %20’si ve genel sağlık sigortası için asgari brüt ücretin %12’si alınmaktadır. Toplamda asgari brüt ücretin %32’lik kısmı, isteğe bağlı sigorta primi sayılmaktadır.

2019 yılı için belirlenen isteğe bağlı sigorta primleri ise ek-5 tarım sigortası için aylık 583,47 liradır. Ev hanımları için belirlene aylık prim tutarı 541,23 TL’dir. BAĞ-KUR için belirlenen isteğe bağlı sigorta priminin aylık tutarı 649,45 liradır.

İsteğe bağlı sigortalılık hangi hallerde sonlanır?

İsteğe bağlı sigortalılık, sigortalının vefat etmesi durumunda, kendi isteğiyle ayrılmak isteyen kişilerin başvuru yapması ile ve isteğe bağlı sigortalılık primi öderken emekli olunması halinde sonlanır. Bu durumda vefat tarihi itibariyle, başvuru tarihi itibariye ve son prim ödenen gün itibariyle isteğe bağlı sigortalılık durumu ortadan kalkacaktır.

Oyla: post

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara