Emekli Maaşı Hesaplama

2019 Emekli Maaşı Hesaplama 4B

4B, eski adıyla BAĞ-KUR sigorta biriminin emekli maaşı hesaplama işlemleri, tıpkı SSK’da olduğu gibi 3 farklı dönem için yapılmaktadır. Emekli olma koşulları ve emekli maaşları, işe başlangıç tarihlerine göre değişiklik gösterir. 2000 ve 2008 yıllarında çıkarılan yasalar ile emekli olma koşuları değiştiği gibi emekli maaşının hesaplandığı formüller de değişmiştir. Bu yasalar sonucunda hem emekli olmak zorlaşmış hem de emekli olunduğunda alınacak maaş düşmüştür. Sizlere BAĞ-KUR için emekli maaşı hesaplama yöntemlerinin detaylarından bahsedelim;

İşe başlama tarihlerine göre 4B emekli maaşı hesaplama;

4B için emekli maaşı hesaplanırken 3 farklı dönem esas alınır. İşe başlama tarihlerine göre belirlenen bu dönemlerde 2000 öncesi işe başlayanlar, 2000-2008 arası tarihlerde işe başlayanlar ve 2008 sonrası işe başlayanlar için farklı maaş hesabı yapılır. Her dönem için yapılan hesaplama farklılık gösterir. Dönemler için yapılan emekli maaşı hesaplama işlemlerinin detayları aşağıdadır;

  • 2000 yılından önce işe başlayanlar için emekli  maaşı hesaplama;

2019 emekli maaşı hesaplama 4A kuralları, 4B için de geçerlidir. Ancak BAĞ-KUR bazı farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin; 4A’da sigorta primleri asgari brüt ücretin 6,5 katına kadar yatırırken 4B’de basamak sistemine göre sigorta primi yatırılmaktadır. Basamak sisteminde 1’den 24’e kadar olan basamaklar geçerlidir ve her basamağın prim ödemesi farklıdır. Basamak sayısı arttıkça, ödenecek prim miktarı da yükselir. Ne kadar yüksek basamaktan prim öderseniz, o kadar fazla emekli maaşı alırsınız.

2000 yılından önce 4B için emekli maaşı hesaplama yapılırken, son bir yıl prim ödenen basamağa bakılır. Bu basamağın %70’i alınarak, emekli maaşı bağlanmış olur. Çalışanların yalnızca, 2000 yılı öncesinde çalışması varsa, alacakları emekli maaşı bu şekilde hesaplanır. Eğer farklı dönemlerde çalışmaları varsa, dönem ağrılığı da hesaplanarak kısmi emekli maaşı hesaplanmalıdır.

2000 yılından önceki emekli maaşı hesaplama formülleri;

Tam aylık = son bir yıl prim ödenen basamak kazancı X %70

Kısmi aylık = tam aylık = dönem ağırlığı

Dönem ağırlığı = 2000 yılından önce yatırılan prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı şeklindedir.

Yukarıdaki formüllerde yer alan %70, aylık bağlama oranını gösterir. 2000 yılından önce yatırılan primler için kullanılan aylık bağlama oranı %70’dir. Toplamda 25 yıldan fazla çalışması olanlar için aylık bağlama oranı her tam yıl başına %1 oranında arttırılmaktadır. Bu dönem için aylık bağlama oranı en fazla %90’a kadar artırılabilir. 25 yıldan eksik çalışması olanlar için her tam yıl başına aylık bağlama oranında %1 kadar indirim yapılır. Bu dönem için kullanılan aylık bağlama oranında yaşın da etkisi vardır. Bayanlar 50 yaşında, erkekler ise 55 yaşında emeklilik hakkı kazanır. Emekli maaşı hesabında kullanılan aylık bağlama oranı ise erkeklerde 55 yaşından kadınlarda 50 yaşından fazla çalışılan yıllar içi her yıl başına %1 oranında artırılmaktadır.

2000-2008 yılları arasında işe başlayanlar için emekli maaşı hesaplama;

2000 yılında çıkarılan bir kanun ile emekli maaşı hesaplama yöntemleri değişmiştir. Bu yıllarda çalışması olanlar için kullanılan aylık bağlama oranı daha düşüktür. Ayrıca bu dönemde ağırlıklı ortalama değeri esas alınmaktadır. Buna göre 2000-2008 yılları arasında kullanılan hesaplama formülleri;

Tam aylık = Ağırlıklı ortalama değeri X aylık bağlama oranı

Kısmi aylık = tam aylık X dönem ağrılığı

Dönem ağrılığı = 2000-2008 yılları arasında yatırılan prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı şeklindedir.

Bu dönemde kullanılan ağırlıklı ortalama değeri için 2000-2008 yılları arasında yatırılan prim gün sayısına bakılır. Gelir tablosuna bakılarak prim gün sayısına karşılık gelen değer, ağırlıklı ortalama değeri olarak alınır. Gelir tablosundan elde edilen değer için emekli olunacak tarih esas alınmaktadır. Bunun nedeni ise ağırlıklı ortalama değerinin aylık olarak güncellenmesidir. Bu güncelleme her ay, enflasyon oranına göre yapılır.

2000-2008 yılları arasında hesaplanan aylık bağlama oranı SSK ile aynıdır. Toplam sigortalı olma süresine göre prim yatırılan ilk 3500 gün aylı bağlama oranı %3,5 olarak alınır. Bundan sonra yatırılan 15 yıl yani 5400 gün için aylık bağlama oranı her tam yıl başına %2 olarak alınır. Bundan sonra yatırılan 25 yıl için yani 9000 gün için de aylık bağlama oranı, her tam yıl için %1,5 oranında alınmaktadır.

Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı, bir önceki döneme göre daha düşüktür. Ayrıca ağırlıklı ortalama değerinin kullanılması bağlanacak emekli maaşının tutarını düşürmektedir. Bu nedenle 2000 yılından önceki çalışmalara göre, bu dönemde daha düşük emekli aylığı bağlanacaktır.

2008 yılından sonra işe başlayanlar için emekli maaşı hesaplama;

2008 yılında yapılan reform ile yeni bir yasa daha çıkarılmıştır. Bu yasaya göre bir önceki dönemlerde kullanılan aylık bağlama oranı düşürülmüş ve emekli olama yaşı yükseltilmiştir. Bunun anlamı ise 2008 yılından sonra işe başlayanların, önceki dönemlere göre daha geç emekli olacağı ve daha az emekli maaşı alacağıdır. Bu dönemde 4B için kullanılan emekli maaşı hesaplama formülleri;

Tam aylık = ağırlıklı ortalama değeri X aylık bağlama oranı

Kısmi aylık = tam aylık X dönem ağırlığı

Dönem ağrılığı = 2008 yılından sonra yatırılan prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı şeklindedir.

Ağırlıklı ortalama değeri yine bir önceki dönemde olduğu gibi gelir tablosundan elde edilir. 2008 yılından sonra yatırılan prim gün sayıları toplanır ve aylık bağlanacak olan tarihe, tablodan denk gelen rakam, ağırlıklı ortalama değeri olarak alınır.

Bu dönem için kullanılan aylık bağlama oranı %50’dir. Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları için %50 oranında aylık bağlama oranı kullanılır. Başkasının bakımına muhtaç olan kimselere aylık bağlanırken kullanılan aylık bağlama oranı ise %60 olarak alınır. Bu dönemde 9000 gün prim esas alınır. 9000 günden fazla yatırılan her tam yıl için aylık bağlama oranı %2 oranında arttırılmaktadır. Bu dönem için yapılan emekli maaşı hesaplamalarında kullanılan aylık bağlama oranı en fazla %90’a kadar artırılabilir.

Görüldüğü gibi 2008 yılından sonra kullanılan aylık bağlama oranı düşürüldüğü için diğer dönemlere göre en düşük emekli maaşı, 2008 yılından sonra çalışması olanlar için hesaplanmaktadır.

Sonuç;

Yukarıdaki dönemlere göre hesaplama yapılırken, hangi dönem için ne kadar çalışmanız olduğuna bakılır. Üç dönem için de çalışması olanlarda yapılacak emekli maaşı diyarbakır escort hesaplamalarında kısmi emekli maaşları dikkate alınır hesaplanan kısmi maaşlar toplanır ve emekli olacağınız zamanda geçerli olan enflasyon rakamlarına göre güncellenir. Güncellenmiş olan emekli maaşı tutarına son yapılan zamlar ve ek ödeme tutarı da eklendikten sonra hesabınıza yatacak olan emekli maaşı tutarı hesaplanmış olur.

Oyla: post

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara