Emekli Maaşı Hesaplama

2019 Emekli Maaşı Hesaplama 4A

4A, eski adıyla SSK için emekli maaşı hesaplama işlemleri 3 farklı dönem için yapılır. SSK’dan emekli olabilmek için belirli gün sayısı kadar prim yatırmak, belirli bir yaşa gelmiş olmak ve belirli bir hizmet süresini tamamlamış olmak gerekir. Bütün bunlar, işe başlangıç tarihinize ve kadın ya da erkek oluşunuza göre değişiklik gösterir. İşe başlangıç tarihinize ve yatırmış olduğunuz primlere göre hesaplanan emekli maaşı, her dönem için farklıdır. Sizlere SGK emekli maaşı hesaplama hakkında detaylı bilgi verelim;

İşe başlangıç tarihlerine göre 4A emekli maaşı hesaplama;

2000 yılından önce, 2000-2008 yılları arasında ve 2008 sonrasında işe başlayanlar için farklı hesaplama yöntemleri uygulanır. Bunun nedeni 2000 ve 2008 yıllarında yapılan düzenlemeler ve çıkarılan yasalardır. Bu yasalara göre emekli olma koşulları değişmiş ve emekli maaşı hesaplama kurallarına yenilikler getirilmiştir. Sizlere her dönem için nasıl hesaplama yapıldığını açıklayalım;

  • 2000 öncesi dönemde çalışması olanlar için emekli maaşı hesaplama işlemleri;

2000 yılından önce işe başladıysanız, alacağınız emekli maaşı daha yüksek olacaktır. Çünkü bu dönemde asgari brüt ücretin 6,5 katına kadar prim yatırma hakkınız bulunmaktadır. Aynı zamanda 2000 yılından önce olan çalışmalar için yüksek aylık bağlama oranı kullanılır. Ayrıca bu dönemdeki emekli olma koşulları daha iyidir. Yani daha az prim ödeyerek ve daha erken yaşlarda emekli olmanız mümkündür.

Bu dönemde emekli maaşının hesaplanabilmesi için tam aylık ve kısmi aylığın hesaplanabilmesi gerekir. Buna göre;

Tam aylık = Gösterge rakamı X aylık bağlama oranı X katsayı

Kısmi aylık = tam aylık X dönem ağrılığı

Dönem ağrılığı = 2000 yılından önce yatırılan prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı formülleri kullanılır.

Tam aylık hesabı için kullanılan gösterge rakamı bir tablodan elde edilir. Yapmanız gereken ilk işlem 2000 yılından önce olan kazançların ortalamasını almaktır. Son 10 yılın kazancının toplamının 10’a bölünmesi sonucunda ortalama yıllık kazancınızı bulabilirsiniz. Tabloda yer alan rakamlara bakılarak, ortalama yıllık kazancınıza en yakın değeri, gösterge rakamı olarak almanız gerekir. Eğer 10 yıllık çalışmanız yoksa son 5 yılın kazancına bakarak da ortalama yıllık kazancınızı hesaplayabilirsiniz.

Bu dönemde kullanılan katsayı rakamı 12.000’dir. Bu rakam kanunlar tarafından belirtilmiştir. Katsayı, 2000 yılından önce olan kazançların güncellenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Aylık bağlama oranı ise 2000 yılından önceki kazançlarınızın yüzde kaçı aylık olarak alacağınızı ifade eden orandır. Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı %60’dır. Bu oran, 5000 gün prim ödeyen kişiler için kullanılır. 5000 günden fazla prim ödeyenlerde ise 240 günde bir %1 oranında artırılmaktadır. Ayrıca 50 yaşını dolduran kadınlarda ve 55 yaşını dolduran erkeklerde, fazla çalışılan her tam yıl için aylık bağlama oranı %1 olarak artırılmaktadır. Bu dönemde aylık bağlama oranı malulen emeklilik için %70, başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin emekliliği için ise %80 olarak alınır.

Yukarıdaki formüllere göre yapılan hesaplamalar sonucunda, 2000 yılı öncesi kazançlarınız için alacağınız kısmi emekli maaşını hesaplayabilirsiniz. Kısmi emekli maaşı en az iki dönem çalışması olanlar için hesaplanır. Yalnızca 2000 yılından önce çalışmanız varsa tam aylığınız hesaplanır. Emekli olacağınız yıla göre güncellenir ve alacağınız net emekli maaşı bu şekilde hesaplanmış olur.

  • 2000-2008 arası dönemde çalışması olanlar için emekli maaşı hesaplama;

2000 yılında çıkarılan yasa ile emekli maaşı hesaplama için kullanılan aylık bağlama oranı düşürülmüştür. Ayrıca 2000 yılından önce kullanılan gösterge rakamının yerine güncelleme katsayısı getirilmiştir. Bu dönem için emekli olma koşulları da biraz daha artmıştır. 2000 yılından sonra işe başladıysanız, bir önceki döneme göre daha geç yaşta ve daha fazla prim ödeyerek emekli olacaksınız demektir. Bu dönemde emekli maaşının hesaplanabilmesi için kullanılan formüller ise;

Tam aylık = ortalama yıllık kazanç X aylık bağlama oranı

Kısmi aylık = tam aylık X dönem ağırlığı

Dönem ağrılığı = 2000-2008 yılları arasında yatırılan prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı şeklindedir.

Yukarıdaki formüllere göre emekli maaşınızı hesaplayabilmeniz için öncelikle ortalama yıllık kazancınızı bulmanız gerekir. Ortalama yıllık kazanç bu dönemde güncelleme katsayısı kullanılarak hesaplanır. Güncelleme katsayısı ise devlet tarafından belirlenir. Bir önceki yılın TÜFE ve Büyüme Hızı rakamları kullanılarak her yıl için farklı güncelleme katsayısı kullanılır. 2000-2008 yılları arasındaki her yılın kazancını, o yıl ait olan güncelleme katsayısı ile güncelledikten sonra ortalamasını almanız halinde, ortalama yıllık kazancınızı hesaplayabilirsiniz.

Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı, yatırılan sigorta primlerine göre belirlenir. Yatırılan ilk 3500 günlük prim için aylık bağlama oranı %3,5 alınır. 3500 günden sonra yatırılan 15 yıl için yani 5400 gün her yıl başına kullanılan aylık bağlama oranı %2’dir. Bundan sonraki 25 yıl yani 9000 gün prim için her yıl başına kullanılan aylık bağlama oranı ise %1,5 olarak alınmaktadır. Görüldüğü gibi aylık bağlama oranı kademeli olarak kullanılır. Bu da 9000 gün prim yatıran birinin bir önceki dönemde %75, bu dönemde ise %67 aylık bağlama oranını hak ettiğini gösterir. 2000-2008 arası dönemde malulen emekliler için kullanılan aylık bağlama oranı %60, başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin emekliliği için kullanılan oran ise %70’dir.

Yukarıda belirtilen formüller ile 2000-2008 arası dönem için kısmi emekli maaşınızı hesaplayabilirsiniz. Hesapladığınız tutar, emekli olacağınız yıla göre güncellenecektir.

2008 sonrası dönemde çalışması olanlar için emekli maaşı hesaplama;

2008 yılında çıkarılan yen bir yasa ise emeklilik alanında reform yapılmıştır. Bu reformda hem emekli olma yaşı yükseltilmiş hem de emekli maaşı hesaplama için kullanılan aylık bağlama oranı düşürülmüştür. Bu da 30.04.208 tarihinden sonra işe başlayan kişilerin daha geç erken emekli olacağı ve daha düşük emekli maaşı alacağı anlamına gelir. Yukarıdaki dönemlere bakılarak en düşük emekli maaşının hesaplandığı dönem, 2008 sonrası dönemdir diyebiliriz. 2008 yılından sonra çalışması olanların emekli maaşı hesaplanırken kullanılan formüller şöyledir;

Tam aylık = ortalama aylık kazanç X aylık bağlama oranı

Kısmi aylık = tam aylık X dönem ağırlığı

Dönem ağrılığı = 2008 yılından sora yatırılan prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı

Ortalama aylık kazanç = (Güncellenmiş kazançlar toplamı / 2008 yılından sonra yatırıla prim gün sayısı) X 30

Yukarıdaki formüle hesaplama yapabilmek için öncelikle ortalama aylık kazancın bulunması gerekir. Buradaki güncellenmiş kazançlar toplamı, 30.04.2008 tarihinden sonra yatırılan yıllık primlerin, her yılın güncelleme katsayısı rakamı ile çarpılması sonucunda elde edilir. Her yıl için belirlenmiş olan güncelleme katsayısı kullanılarak, yıllık güncellenmiş kazançlar bulunur. Bunların toplamının prim gün sayısına bölünmesi ile de ortalama günlük kazancı elde edebilirsiniz. Günlük kazancın 30 ile çarpılması sonucunda ise ortalama aylık kazancınızı bulmuş olursunuz. Burada kullanılan güncelleme katsayısı, bir önceki dönemden farklı olarak TÜFE ve Büyüme Hızının %30’u şeklinde alınmaktadır. Bu da bir önceki dönemden daha düşük olduğunu gösterir.

Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı ise %30’dur. Emekli olacak kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler varsa, aylık bağlama oranı %40 olarak alınır. Bu dönemde 7200 günden sonra prim yatıranlar için her tam yıl başına aylık bağlama oranı %2 olarak artırılmaktadır. Yani 9000 gün prim yatıran birinin aylık bağlama oranı %50’ye düşecektir. Bu dönemde malul emeklileri için kullanılan aylık bağlama oranı 7200 günden az çalışanlar için %40’dır. 7200 günden fazla çalışması olanlar için aylık bağlama oranı her tam yıl için %2 oranında artırılmaktadır. Başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin emekli maaşı için kullanılan aylık bağlama oranı ise 7200 günden az çalışanlar için %50 olarak alınmaktadır. Yine 7200 günden fazla primi olanlarda, her tam yıl için %2 oranında artırılır.

Sonuç;

Yukarıdaki formüller kullanılarak her dönemin kısmi emekli maaşı hesaplanır ve elde edilen rakamlar 2019 yılına göre güncellenerek toplanır. Bu güncelleme, enflasyon rakamına göre yapılır. Toplanan emekli maaşı tutarına son yapılan zamlar ve ek ödeme tutarı eklenir. Bu şekilde, 2019 yılı için 4A emekli maaşı hesaplanmış olur.

Oyla: post

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara