Emekli Maaşı Hesaplama

2019 BAĞ-KUR Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım?

2019 BAĞ-KUR emekli maaşı, son yapılan zamlar ile birlikte netleşmiştir. 2019 yılının başlarında yani Ocak ayında yapılan zamlarla, BAĞ-KUR’luların alacakları maaşlar da belli olmuştur. BAĞ-KUR için ikinci zam Temmuz ayında altı aylık enflasyon verelerinin açıklamasıyla belli olacaktır. BAĞ-KUR, esnaf ve tarım olarak ikiye ayrılmaktadır. 2008 yılında yapılan reformdan sonra tüm sigorta birimleri tek çatı altında SGK’da toplanmıştır. BAĞ-KUR’un ismi ise 4B olmuştur. Buna göre tarım ve esnaf olarak çalışanların sigorta birimi 4B olarak geçmektedir. BAĞ-KUR’luların emekli olabilmesi için diğer sigorta birimlerinde olduğu gibi sigortalı olma süresi, prim gün sayısı ve emeklilik yaşı gibi kriterler önemlidir. Emekli maaşı hesaplama yapılırken de yine bu kriterler değerlendirilmektedir.

2019 BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplama işlemleri, tıpkı SSK’da olduğu gibi 3 farklı dönem için yapılmaktadır. Bunun nedeni ise 2000 yılında ve 2008 yılında yapılan reform düzenlemelerdir. Bu düzenlemelerde emekli olma koşulları değiştirilmiştir. Aynı zamanda emekli maaşının hesaplanma kurallarında da köklü değişiklikler yapılmıştır. Buna göre BAĞ-KUR için emekli maaşı

  • 2000 yılından önce işe başlayan sigortalılar
  • 2000-2008 arası dönemde işe başlayan sigortalılar
  • 2008 yılından sonra işe başlayan sigortalılar olarak hesaplanır.

2000 yılından önce işe başlayan BAĞ-KUR’lular için emekli maaşı hesaplama;

2000 yılında önce işe başlayan BAĞ-KUR’lular için basamak sistemi geçerlidir. Basamak sistemine göre BAĞ-KUR’u olanlar 1’den 24’e kadar olan basamaklar için prim yatırmaktadır. Bu dönemde ne kadar yüksek basamaktan prim öderseniz, o kadar fazla emekli maaşı almanız mümkündür. Bu dönemde emekli maaşı hesaplama yapılırken aylık bağlama oranı ile gösterge rakamı çarpılır.

Gösterge rakamı, son bir yıl ödenen basamak kazancını ifade etmektedir. Bu kazancın gösterge tablosundaki değeri bulunur ve aylık bağlama oranı ile çarpılır. Bu dönemdeki aylık bağlama oranı ise 25 yıl çalışan sigortalılar için %70 olarak alınmaktadır. 25 yıldan fazla çalışan sigortalılarda her tam yıl için %1 oranında artırılmaktadır. Bu dönemde aylık bağlama oranı en fazla %90’a kadar arttırılabilir.

Bu dönemin başka bir avantajı ise kadınların 50, erkeklerin 55 yaşında emekli olabilmesidir. Bu yaşlardan sonra çalışılan her tam yıl için aylık bağlama oranı yine %1 oranında artırılmaktadır. 2000 yılından önce işe başlayanların, görüldüğü gibi iki avantajı bulunur. Bunlar; daha erken yaşta emekli olunması ve emekli maaşının daha yüksek olmasıdır. Bunun neden ise bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranının yüksek olmasıdır.

2000-2008 yılları arasında işe başlayan BAĞ-KUR’lular için emekli maaşı hesaplama;

2000 yılında yapılan düzenleme ile emekli maaşı hesaplama kurallarına bazı değişiklikler getirilmiştir. Bunlar;

  • Bir önceki dönemde kullanılan gösterge rakamı yerine güncelleme katsayısının kullanılması
  • Bir önceki dönemde kullanılan basamak sistemi yerine asgari brüt ücret üzerinden prim yatırılması şeklindedir.

Bu dönemde prim ödemleri asgari brüt ücret üzerinden belirlenen taban ve tavan fiyat üzerinden yapılmaktadır. Ne kadar fazla prim öderseniz o kadar yüksek emekli maaşı alanız mümkündür. Ayrıca emekli maaşı hesaplanırken kullanılan gösterge rakamı kaldırılmış, yerine güncelleme katsayısı getirilmiştir. Bu katsayı, her yıl için değişmektedir ve bir önceki yılın Tüfe ve Büyüme Hızı rakamları kullanılarak elde edilmektedir.

2000-2008 yılları arasında işe başlayan BAĞ-KUR’luların emekli maaşı hesaplanırken ağırlıklı ortalama değeri ile aylık bağlama oranı çarpılmaktadır. Ağırlıklı ortalama değeri 2000 yılından itibaren 2008 yılına kadar olan yıllık kazançların güncelleme katsayısı kullanılarak güncellenmesiyle elde edilir. Elde edilen bu rakam, aylık bağlama oranı ile çarpılır ve emekli maaşı hesaplanır. Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı kademelidir. Buna göre;

  • İlk 3,5 yıl için kullanılan aylık bağlama oranı %3,5’dur.
  • Sonraki 15 yıl için her tam yıl için kullanılan aylık bağlama oranı %2’dir.
  • 25 yıldan fazla prim ödemeleri için aylık bağlama oranı her tam yıl için %1,5 olarak alınmaktadır.

2008 yılından sonra işe başlayan BAĞ-KUR’lular için emekli maaşı hesaplama;

1 Ekim 2008 tarihinden sonra yapılan reform hareketi ile köklü değişlikler yapılmıştır. Bu bağlamda hem emekli olma yaşı yükseltilmiş hem de emekli maaşı hesaplama kriterleri değişmiştir. Buna göre 2008 yılından sonra işe başlayan kişiler, daha önceki dönemlere göre daha düşük emekli maaşı almaktadır. Bunun nedeni hem emekli maaşı hesaplamasında kullanılan güncelleme katsayının düşük olması hem de aylık bağlama oranının düşürülmesidir.

Bu dönemde emekli maaşı hesaplanırken yine ağırlıklı ortalama değeri ile aylık bağlama oranının çarpılması gerekir. Ağırlıklı ortalama değeri ise 2008 yılından başlayan bütün yıllık kazançların, emekli olunacak tarihe göre güncelleme katsayısı ile güncellenmesi sonucunda bulunur. Bu dönemde kullanılan güncelleme katsayısı bir önceki yılın Tüfe ve Büyüme Hızının %30’u olarak hesaplanmaktadır.

Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı ise %50’dir. 9000 günden fazla yatırılan her tam için aylık bağlama oranı %2 oranında artırılmaktadır. Bu verilere bakıldığında en düşük emekli maaşının 2008 yılından sonraki kazançlar için hesaplandığını söyleyebiliriz.

2019 zamları ile BAĞ-KUR emekli maaşı ne kadar oldu?

2019 yılının Ocak ayında, bir önceki yılın son altı aylık enflasyon verilerine göre zam yapılmıştır. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emekliler için %10,69 oranında zam yapılmıştır. Bu zam sonucunda 2019 BAĞ-KUR emekli maaşı aşağıdaki gibi olmuştur;

  • BAĞ-KUR esnaf emeklisisin en düşük emekli maaşı tutarı 1690 TL oldu.
  • BAĞ-KUR tarım emeklisinin en düşük emekli maaşı tutarı ise 1189 TL olarak belirlendi.

BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplama nereden yapılabilir?

BAĞ-KUR’lular da diğer sigorta birimleri gibi e-devlet ya da SGK’nın internet sitesi üzerinden hesaplama yaparak, ne kadar emekli maaşı alacaklarını öğrenebilirler. Bunun için kimlik numarası gibi bazı bilgilerinizi girmeniz gerekir. Sizin girdiğiniz bilgilere dayanarak emekli maaşınız internet üzerinden hesaplanır ancak alacağınız maaşın net değeri, emeklilik dilekçesi verdiğinizde SGK tarafından hesaplanacaktır. Bu hesaplama araçları, yalnızca diyarbakir escort fikir sahibi olmanız için işlem yapar, alacağınız net emekli maaşı tutarınız göstermez. Ayrıca internet üzerinde BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplama yapabilmeniz için en az 5400 günlük priminizin ödenmiş olması gerekir.

Oyla: post

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara