Emekli Maaşı Hesaplama

2008 Sonrası Dönemin ABO’su Nasıl Hesaplanır?

Aylık bağlama oranı emekli maaşı hesaplama için kullanılan verilerden biridir. Aylık bağlama oranı olmadan emekli maaşı hesaplanamaz. Her dönem için kullanılan aylık bağlama oranı farklıdır. Ortalama yıllık kazançlar ile aylık bağlama oranının çarpılması ile dönemlere ait tam aylıklar hesaplanabilir. Görüldüğü gibi emekli maaşı hesaplanırken, aylık bağlama oranının maaşa etkisi büyüktür.  Sizlere Ekim 2008 döneminden sonra işe başlayanların aylık bağlama oranlarının nasıl hesaplandığı ve emekli maaşına nasıl etkisi olduğu hakkında detaylı bilgi verelim;

Ekim 2008 döneminden sonra emekli maaşı hesaplama için kullanılan ABO oranları;

Bilindiği gibi hem SSK hem de BAĞ-KUR için yapılan emekli maaşı hesaplamalarında 3 farklı dönem esas alınır. 2000 öncesi dönem, 2000-2008 arası dönem ve 2008 sonrası dönem. Bu dönemlerin her birinde kullanılan aylık balama oranı farklıdır. En yüksek aylık bağlama oranı, her iki sigorta birimi için de 2000 öncesi dönemdir. Doğal olarak bu dönemde işe başlayanların ya da bu dönemde çalışması olanların emekli maaşları yüksek olur. 2000-2008 sonrası dönemde ise hem aylık bağlama oranı daha düşük alınır hem de güncelleme katsayısı kullanılır. Bu nedenle 2000 yılından sonra işe başlayanların ya da bu yıllarda çalışması olanların emekli maşaları, bir önceki döneme göre daha düşük olacaktır. Gelelim Ekim 2008 döneminden sonra işe başlayanlara.

2008 yılından sonra işe başlayanların ya da bu dönemde çalışması olanların emekli maaşları, önceki iki dönemden de düşüktür. Bunun nedeni hem aylık bağlama oranlarının düşürülmesi hem de emekli maaşı hesaplama için kullanılan güncelleme katsayısının düşük olmasıdır.

SSK için aylık bağlama oranı;

Yaşlılık aylıkları için 2008 sonrası dönemde işe başlayan SSK’lıların aylık bağlama oranı %40 olarak alınır. 7200 günden sonra yatırılan her 360 gün için aylık bağlama oranı %2 oranında artırılmaktadır. Aylık bağlama oranı hesabı yapılırken 360 günden eksik olan süreler orantılı olarak dikkate alınır ve toplam aylık bağlama oranı %90’ı geçemez.

01.05.2008 tarihinden önce sigortalı olan kişiler için aylık bağlama oranı hesaplanırken, bu tarihten önce ve sonra 3600 güne tamamlanan primler için her 360 gün başına aylık bağlama oranı, %3 oranında alınmaktadır. Bu %3’lük istisna, yalnızca 01.05.2008 tarihinden önce işe başlayanlar ve bu tarihten önce 3600 günü dolduramamış olanlar için uygulanmaktadır.

Bu dönemde 7200 günden az çalışması olan sigortalıları aylık bağlama oranı hesaplanırken çalışma gücü kaybının 7200 günle çarpılması ve %60’a bölünmesi gerekir. Çıkan rakamın %40’ı geçmemesi esas alınır. Toplam prim gün sayısı 7200’den fazla olanların aylık bağlama oranı hesaplanırken de 360 gün başına %2 oranında ekleme yapılır.

Kanunda maden ve yeraltı işçileri için aylık bağlama oranında bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Buna göre maden işçilerinden yer altında çalışan işçiler için aylık bağlama oranı 8100 günden, çalışmaya başladığı tarihten önce sakatlığı bulunan ya da çalışmaya başladıktan sonra sakatlık nedeniyle vergi indiriminden yararlanan kişilerin aylık bağlama oranı, 5400 gün üzerinden hesaplanan orandan daha az olmamalıdır.

Malullük ve ölüm aylıklarında SSK için kullanılan aylık bağlama oranı, 7200 günden az çalışanlar için %40 olarak belirlenmiştir. 7200 günden sonra yatırılan her tam yıl için aylık bağlama oranı %2 oranında arttırılacaktır. Başkasının bakımına muhtaç kişilerin aylık bağlama oranları %50 olarak alınır ve toplam aylık bağlama oranı, malullük ve ölüm aylıkları için de %90’ı geçmemelidir.

BAĞ-KUR için aylık bağlama oranı;

Ekim 2008 döneminden sonra işe başlayan Bağkur’luların aylık bağlama oranı yaşlılık aylıkları için %50 olarak alınmaktadır. 9000 günden sonra fazla yatırılan her tam yıl için aylık bağlama oranı %2 oranında artırılmaktadır. Yine 360 günden eksik olan fazla yatırılan primler, orantılı olarak hesaplanır. Toplam aylık bağlama oranı %90’ı aşamaz.

Toplam prim gün sayısı 9000 günden az olan Bağkur’lular için aylık bağlama oranı çalışma gücü kaybının 9000 ile çarpılması sonucunda elde edilen rakamın %60’a bölünmesi ile elde edilir. Elde edilen aylık bağlama oranının %50’yi geçen kısmı, hesaba dahil edilmez.

Malullük ve ölüm aylıklarında BAĞ-KUR için aylık bağlama oranı %50 olarak alınır. 9000 günden az prim ödeyenler için %50’dir, 9000 günden fazla prim ödeyenler için her tam yıl başına %2 oranında artırılarak aylık bağlama oranı belirlenir. Başkasının bakımına muhtaç kişilerin aylık bağlama oranı ise %60 olarak kabul edilir.

Emekli Sandığı için aylık bağlama oranı;

Emekli sandığı için de emekli maaşı hesaplama yapılırken aylık bağlama oranı kullanılır ve her dönem için farklı oranlar belirlenmiştir. 2008 yılından işe başlayan devlet memurlarının emekli maaşı hesaplanırken kullanılan aylık bağlama oranı %50’dir. 25 yıldan fazla çalışanlar için her tam yıl başına aylık bağlama oranı %2 oranında artırılmaktadır.

Sonuç;

Emekli maaşı hesaplama işlemlerinde kullanılan ve emekli maaşını direkt olarak etkileyen en önemli rakamlardan biri de aylık bağlama oranıdır. 2008 yılından sonra işe başlayanlarda SSK için %40, BAĞ-KUR için %50 ve emekli sandığı için de %50 olarak hesaplanmaktadır. 2008 yılından sonra çalışılan her fazla yıl için aylık bağlama oranı %2 oranında arttırılmaktadır. Tüm dönemlere bakıldığında en düşük emekli maaşının hesaplandığı dönem 2008 sonrası dönemdir çünkü en düşük aylık bağlama oranları, bu dönemde kullanılmaktadır.

Oyla: post

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara