Emekli Maaşı Hesaplama

2000 Öncesi Dönemin Emekli Maaş Hesabı Nasıl Yapılır?

2000 öncesi dönemin emekli maaşı hesabı, o dönemin formülleri kullanılarak gerçekleştirilir. 2000 yılından önce emekli olma koşulları daha kolaydı. Örneğin; erkekler 43 yaşında kadınlar ise 38 yaşında emekli olabiliyordu. Ancak 2000 yılından yapılan bir düzenleme ile bu kurallar değiştirildi ve emekli olma koşulları biraz daha zorlaştı. Ancak tek değişen emekli olma koşulları değil emekli maaşı hesaplama formülleri de oldu. Buna göre 2000 yılından sonra işe başlayanlar, bir önceki döneme göre daha düşük emekli maaşı almaya başladı. Sizlere SSK ve BAĞ-KUR için 2000 öncesi dönemde emekli maaşının nasıl hesaplandığı hakkında detaylı bilgi verelim;

SSK için 2000 öncesi dönemde emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

SSK yani 4A için emekli maaşı hesaplama yapılırken aylık bağlama oranı, katsayı ve gösterge rakamı kullanılmaktadır. Bütün bunların emekli maaşının üzerinde etkisi vardır. Ayrıca bu dönemde sigorta primleri yatırılırken alt ve üst tavan uygulaması geçerlidir. Buna göre alt sınır olarak aylık asgari brüt ücret tutarında ödeme yapılırken üst tavan olarak bu tutarın 6,5 katı kadar yatırılabiliyordu. Bu da üst tavandan prim yatıran kişilerin daha yüksek emekli maaşı alacağı anlamına geliyordu.

Bu dönemde maaş hesaplama için kullanılan aylık bağlama oranı ve katsayı gibi veriler, diğer dönemlere göre daha yüksektir. Bunun anlamı ise, 2000 öncesi dönemde ne kadar çok çalışmanız varsa, diğer dönemlere göre o kadar yüksek emekli maaşı alabileceğinizdir.

  • 2000 öncesi dönemde emekli maaşı hesaplama için kullanılan formüller;

Tam aylık = Katsayı X Aylık Bağlama Oranı X Gösterge rakamı

Kısmi aylık = Tam Aylık = Dönem ağırlığı

Dönem ağırlığı = 2000 öncesi yatırılan prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı şeklindedir.

Bu dönemde katsayı için 12000 rakamı kullanılır ve bu rakam sabittir. Aylık bağlama oranı ise yaşlılık, ölüm ve maluliyet aylıkları için farklılık gösterir.

Aylık bağlama oranı; 2000 öncesi dönemde %60 olarak kullanılmaktadır. Bu oran normal emeklilik ve ölüm aylıklarında geçerlidir. Malul ve engelli emekliliği için ise %70 olarak kullanılır. Yaşlılık aylıklarında ise aylık bağlama oranı %80 olarak kullanılmaktadır.

2000 öncesi dönemde aylık bağlama oranı, taban ve tavan primler için farklı olarak belirlenir. Buna göre %50 ile %59 arasında bir sınır belirlenmiştir. Bu sınır 5000 günden daha fazla prim yatıranlar için geçerlidir. 5000 günden fazla prim yatıranların aylık bağlama oranı her 240 gün başına %1 oranında artırılmaktadır. Ayrıca belirli bir yaş sınırı da vardır. Kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşını doldurduktan sonra çalışmaları halinde, fazla çalışılan her tam yıl için aylık bağlama oranı %1 oranında artırılmaktadır. Bu dönemde aylık bağlama oranı ne fazla %85’e kadar artırılabilir.

2000 öncesi dönemde aylık bağlama oranı 5000 günden az çalışanlar için her 240 gün başına %1 oranında eksiltilmektedir. Ancak bu durum ölüm aylıklarında uygulanmaz. Ölüm aylığında, sigortalının eksik günleri olsa bile aylık bağlama oranından eksiltme yapılmaz.

Gösterge rakamı ise kanunda belirtilmiş olan gösterge tablosundan bulunur. Özel sektörde çalışanlar gösterge tablosunu, kamu sektöründe çalışanlar ise üst gösterge tablosunu kullanmalıdır. Gösterge tablosundan rakamın bulunabilmesi için son 10 yıllık kazançların toplamına bakılır. Bu toplam değer 10 rakamına bölünür ve elde edilen rakama tablodaki en yakın değer, gösterge rakamı olarak alınır. Eğer 10 yıllık kazanç yoksa, son 5 yıllık kazançlara bakılır ve elde edilen toplam kazanç 5 rakamına bölünerek ortalama yıllık kazanç hesaplanır. Bu rakama tablodaki en yakın değer, emekli maaşı hesaplama formülüne dahil edilir.

BAĞ-KUR için 2000 öncesi dönemin emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

BAĞ-KUR için 2000 öncesi dönemde basamak sisteminden prim ödeniyordu.1’den başlayıp 24. Basamağa kadar prim yatırma imkânı mevcuttu. Bu dönmede emekli maaşı hesaplama yapılırken son bir yıl prim yatırılan basamak önemlidir. Yani 15 yıl boyunca Bağ kurlu iseniz ve emekli olmak istiyorsanız, maaşınız hesaplanırken 14 yıl boyunca yatırdığınız basamak değil son bir yılda yatırdığınız basamaktan hesaplama yapılır. Aylık bağlama oranı ile bu basamağın kazancı çarpılarak, emekli maaşınız hesaplanmış olur.

2000 öncesi dönemde BAĞ-KUR için yapılan hesaplamalarda yine aylık bağlama oranı X katsayı X gösterge rakamı kullanılmaktadır. Katsayı içim 12000 rakamı kullanılırken gösterge rakamı son bir yıl yatırılan basamaktaki kazanca, tablodaki en yakın değerin alınması ile elde edilir. Son bir yıl yatırdığınız basamak ne kadar yüksekse gösterge rakamı da o kadar yüksek olacaktır ve emekli maaşınız da yükselir.

Bu dönmede kullanılan aylık bağlama oranı yaşlılık ve ölüm aylıkları için %65’dir. Başkasının bakımına muhtaç kişilerin bu dönemdeki aylık bağlama oranı se %75 olarak alınır. Bu dönmede 9000 günden fazla prim yatıran kişilerin aylık bağlama oranı her tam yıl başına %2 oranında arttırılmaktadır. Ayrıca bu dönemde 25 yıldan fazla yatırılan her tam yıl başına aylık bağlama oranı, %1 oranında artırılmaktadır. Bu dönemde aylık bağlama oranı en fazla %90’a kadar artırılabilir.

Sonuç;

Bu verilerden de anlaşılabileceği gibi en yüksek emekli maaşının bağlandığı dönem, 2000 öncesi dönemdir. Hem aylık bağlama oranları yüksektir hem de yüksekten prim yatırma avantajı sağlanmıştır. 2000 öncesi dönemde ne kadar çok çalışmanız varsa, alacağınız emekli maaşı tutarı da o kadar yüksek olacaktır.

Oyla: post

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara