Emekli Maaşı Hesaplama

2000-2008 Arası Dönemin Emekli Maaşı Hesabı Nasıl Yapılır?

2000-2008 yılında işe başlayanlar için emekli maaşı hesaplama formülleri değişmiştir. 2000 yılında yapılan yeni düzenleme ile bir önceki yılda kullanılan gösterge rakamı kaldırılmış, yerine güncelleme katsayısı getirilmiştir. Ayrıca aylık bağlama oranları da değiştirilmiştir. Bu nedenle 2000-2008 arası dönemdeki emekli maaşları, bir önceki döneme göre daha düşük hesaplanmaktadır. Sizlere 2000 yılında sonra işe başlayanların emekli maaşının nasıl hesaplandığı hakkında detaylı bilgi verelim;

SSK için 2000-2008 arası emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Bu dönemde emekli maaşı hesaplama için aylık bağlama oranı ve ortalama yıllık kazanç rakamları kullanılır. Ortalama yıllık kazancın bulunabilmesi için de kazançların güncellenmesi gerekir. Güncelleme katsayısı bu dönem için TÜFE ve büyüme hızı rakamları kullanılarak hesaplanır. Her yıl için güncelleme katsayısı rakamı farklıdır çünkü bir önceki yılın TÜFE ve büyüme hızı rakamları esas alınır. Buna göre 2000-2008 yılları arasındaki emekli maaşını hesaplayabilmek için kullanılan formüller şöyledir;

  • Tam aylık = (Ortalama yıllık kazanç X aylık bağlama oranı) / 12
  • Ortalama Yıllık Kazanç = (güncellenmiş kazançlar toplamı X 2000-2008 arası yatırılan prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı) X 360
  • Kısmi emekli maaşı = Tam aylık X dönem ağırlığı
  • Dönem Ağırlığı = 2000-2008 yılları arasında yatırılan prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı

Kısmi emekli maaşı, diğer dönemler için de çalışmaları olan yani başka dönemlerde de sigorta primleri bulunan kişilerin emekli maaşının hesaplanabilmesi için kullanılır. 2000-2008 arası dönemin kısmi maaşlarıyla diğer dönemlerin kısmi maaşları bulunur ve bunların toplamından, şimdiki alınacak emekli maaşı tutarı belirlenir.

Ortalama yıllık kazancın bulunabilmesi için öncelikle 2000 yılından başlayarak yıllık kazançların güncelleme katsayıları ile güncellenmesi gerekir. 2000 yılından 2008 yılı Ekim ayına kadar tüm kazançlar güncellendikten sonra bunların toplamı alınır. Elde edilen rakam ile dönem ağrılığı çarpıldıktan sonra ortaya çıkan rakam ile 360 çarpılır ve ortalama yıllık kazanç rakamı elde edilir.

Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı 2000 yılı öncesine göre daha düşüktür. Yatırılan primin ilk 3600 günü için aylık bağlama oranı %3,5 olarak alınmaktadır. Yani %35 oranında aylık bağlama oranı kullanılır. Daha sonra yatırılan 5000 gün için aylık bağlama oranı, her tam yıl işin %2 oranında artırılmaktadır. Bundan sonra yatırılan 9000 gün için her tam yıl başına aylık bağlama oranı %1,5 artırılmaktadır.

Bu dönemde malulen emeklilik ve ölme aylıkları için aylık bağlama oranı %60 olarak kullanılmaktadır. Başkasının bakımına muhtaç kişilerin aylık bağlama oranı ise %70 olarak kullanılır. Bu dönem için özel şartlardan emekli olacak kişilere kullanılan aylık bağlama oranı %60’ın altında olamaz.

BAĞ-KUR için 2000-2008 arası emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

BAĞ-KUR için bu dönemde emekli maaşı hesaplama yapılırken, yine basamak sistemi esas alınır. 2000 öncesi dönemde olduğu gibi bu dönem için de sigorta primleri, basamak sistemine göre yatırılmaktadır. 2008 yılında yapılan reform ile basamak sistemi kaldırılmış ve asgari brüt ücret sistemine geçilmiştir.

2000-2008 yılları arasında BAĞ-KUR emekli maaşının hesaplanabilmesi için ağırlıklı ortalama ve aylık bağlama oraları kullanılır. Ağırlıklı ortalama ise SSK’da olduğu gibi kazançların güncellenmesi ile bulunur. Bu dönemde BAĞ-KUR emekli maaşı hesabı için kullanılan formüller şöyledir;

  • Tam aylık = Ağırlıklı Ortalama X Aylık Bağlama Oranı
  • Kısmi aylık = Tam aylık X Dönem ağırlığı
  • Dönem ağırlığı = 2000-2008 arası yatırılan prim gün sayısı / toplam prim gün sayısı

Ağırlıklı ortalama rakamları, gelir tablosuna bakılarak elde edilir. Her ay içi yenilenen enflasyon oranına göre ağırlıklı ortalama rakamları da farklılık gösterir.

Bu dönemde BAĞ-KUR için kullanılan aylık bağlama oranı ise %65’dir. Başkasının bakımına muhtaç olan kişiler için aylık bağlama oranı %75 olarak kullanılır. Kanuna göre bu dönemde sigortalı olan Bağ kurluların ilk 10 yılı için aylık bağlama oranı %3,5 olarak alınır. Bunu takip eden 15 yıl için aylık bağlama oranı her tam yıl başına %2 oranında artırılmaktadır. Bundan sonraki yatırılan 25 yıl için de her tam yıl başına %1,5 oranında artış gösterir.

Sonuç;

2000 yılında yapılan yeni bir düzenleme ile hem emekli olma koşulları hem de emekli maaşı hesaplama kuralları değişmiştir. SSK için güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranı hesaba dahil edilirken BAĞ-KUR için de basamak sisteminde ağırlıklı ortalama değerleri emekli maaşı hesabında kullanılır. Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oraları, 2000 yılı öncesine göre daha düşüktür. Bu da 2000-2008 arası dönemde hesaplanacak emekli maaşı tutarının, bir önceki döneme göre daha düşük olacağının göstergesidir.

Bu dönemde güncelleme katsayısı için TÜFE ve büyüme hızı değerleri esas alınmıştır. Bu değerler ile bir katsayı belirlenir ve yıllık kazançlar, bu katsayı ile çarpılarak güncellenir. Bu rakamlar üzerinden ağırlıklı ortalama bulunur ve emekli maaşı hesabına dahil edilir.

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara